Акбаров Р.Ю. Информатика. Тестлар. (Тесты по информатике с ответами). Для школ. 150 вопросов. На узбекском языке - файл n1.rtf

Акбаров Р.Ю. Информатика. Тестлар. (Тесты по информатике с ответами). Для школ. 150 вопросов. На узбекском языке
скачать (109.8 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.rtf110kb.13.10.2012 20:53скачать

n1.rtf

  1   2   3
[HEADER:Umumiy Test:150:0:150 HEADER]

[DESCR:

Тестлар:

- " Компьютер буйича"

- " WORD дастури буйича"

- " EXEL дастури буйича "

- " POWER POINT дастури буйича"

- " Qo'shimcha"

Саволлар тасодифий берилади.

DESCR]

[QUE1:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Ячейкада ёзилган формула каерда тахрирланади

1.Формулалар каторида;

2.Масалалар панелида;

3.Жорий дарчада;

4.Меню ёрдамида

TEXT]

QUE1]
[QUE2:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
«Мастер автосодержания» бўлимининг вазифаси.;
1.Янги презентация яратиш учун презентация тури, стили, параметрлари танланади;

2.Шаблон куринишдаги тайёр презентациялар шаблони таклиф этилади;

3.Тайёр макетлардаги слайдлар таклиф қилинади;

4.Компьютер хотирасида мавжуд бњлган ва ишловчи учун керак бњлган презентациялар танланади.

TEXT]

QUE2]
[QUE3:100000

[TEXT:
Ахборот кандай улчанади?

1.Ахборотлар "бит","байт", "килобайт" ва " мегобайт"ларда улчанади.

2.Ахборотлар факат сонларда улчанади.

3.Ахборотлар хажмига караб "байт" ва "метр3"ларда улчанади.

TEXT]

QUE3]
[QUE4:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р

Справка маълумотларини олиш учун кайси клавишадан фойдаланилади

1.F1

2.F4

3.F5

4.F7

TEXT]

QUE4]
[QUE5:010000

[TEXT:

Matematik amallarni va muhandislik hisob-kitoblarini bajarish uchun mo`ljallangan dasturning nomi nima?

1.Microsoft Word

2.Microsoft Excel

3.Microsoft Power Point

4.Microsoft Access


TEXT]
QUE5]
[HEADER:Yakuniy test:148:10:148 HEADER]

[DESCR:

Список тестов

- "Tect-3. EXEL дастури буйича " 24

- "1-Тест. POWER POINT дастури буйича" 32

- "2-Tect. Компьютер буйича" 25

- "1-Тест. WORD дастури буйича" 27

- "Тест4" 40

DESCR]

[QUE1:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р

Microsoft Excel бу:

.электрон жадвал редактори;

.матн редактори;

.график редактор;

.операцион система

TEXT]

QUE1]
[QUE2:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р

Электрон жадваллар билан ишлаш учун мулжалланган дастурларни курсатинг;

.Microsoft Excel, Lotus Notes;

.MS Word, Lotus Notes;

.Microsoft Excel, MS Word;

.Microsoft Access
TEXT]

QUE2]
[QUE3:000100

[TEXT:

C А В О Л Л А Р

Excelда ташкил қилинган файл қандай кенгайтмага эга?;

1).exp

2).sys

3).pas

4).xls

TEXT]

QUE3]
[QUE4:001000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р

Excelда ташкил қилинган файл қандай номланади?;

1.Ишчи дастур;

2.Мъалумотлар базаси;

3.Иш китоби;

4.Дастур
TEXT]

QUE4]
[QUE5:010000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р

Excelнинг асосий злементи бўлиб нима хизмат қилади?;

1.Дастур;

2.Ячейка;

3.Буйруқ;

4.Кўрсаткич

TEXT]

QUE5]
[QUE6:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Куйидаги таърифларнинг энг тугрисини топинг;

1.ячейка бу- жадвал бир сатри ва бир устуни кесишмасидаги манзили аник элемент булиб, у матн, сон, формулани уз ичига олади;

2.ячейка бу- жадвал бир нечта сатри ва бир нечта устуни кесишмасидаги манзили аник элемент ;

3.ячейка бу- жадвал нинг битта сатри;

4.ячейка бу- жадвал нинг битта устуни

TEXT]

QUE6]
[QUE7:000100

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Формула сатрида нима ифодаланади

.Устун ва сатр номлари;

2.Ячейка кийматлари;

3.Ячейка манзили

4.Жорий катак таркиби (содержимое ячейки);
TEXT]

QUE7]
[QUE8:001000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Excel электрон жадвал дастурида неча дона устун ва қатор бор?

1) 256 та устун ва 256 та қатор;

2) 256 та устун ва 26 та қатор

3) 256 та устун ва 256х256=65536 та қатор;

) 56 та устун ва 256 та катор

TEXT]

QUE8]
[QUE9:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Ячейкада ёзилган формула каерда тахрирланади

1.Формулалар каторида;

2.Масалалар панелида;

3.Жорий дарчада;

4.Меню ёрдамида

TEXT]

QUE9]
[QUE10:001000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Жадвалнинг танланган ячейкасига ўтиш учун манзил қандай кўрсатилади?

1.Устун номи;

2.Сатр номи;

3.Устун ва сатр номлари оркали;

4.Буйруқ ёрдамида

TEXT]

QUE10]
[QUE11:000100

[TEXT:

C А В О Л Л А Р

Excel да маълумотларни тартиблашда менюнинг кайси буйрукларидан фойдаланиш мумкин?

.вставка - сортировка;

2.формат - сортировка;

3.правка - сортировка

4.данные - сортировка;

TEXT]

QUE11]
[QUE12:001000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
fx тугмаси (буйруги) кайси булимда (пунктда) жойлашган (MS EXCEL);

1.Данные;

2.Сервис;

3.Вставка;

4.Формат

TEXT]

QUE12]
[QUE13:000100

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Fx нинг вазифаси нима

1.ячейкада янги диаграмма яратиш;

2.ячейкада янги расм яратиш;

3.ячейкаларни форматлаш

4.ячейкада янги формула яратиш;
TEXT]

QUE13]
[QUE14:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Мастер диаграмм” буйруги менюнинг кайси булимида жойлашган?

1. вставка.

.файл;

.сервис;

4.Формат

TEXT]

QUE14]
[QUE15:001000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Ячейкага кандай маълумотларни ёзиш мумкин

1.Факат расм;

2.Факат формула;

3.сон, матн, формула;

4.Сонларни

TEXT]

QUE15]
[QUE16:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Ячейкадаги формулани каерда куриш ва тахрирлаш(тузатиш) мумкин-

1.Формулалар каторида

2.Масалалар панелида;

3.Жорий ойнада;

4.Меню ёрдамида

TEXT]

QUE16]
[QUE17:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Диаграмма тугмасининг вазифаси (MS Excel)

1.ажратилган катаклар асосида диаграмма тузиш;

2.ажратилган катаклар асосида расм чизиш;

3.ажратилган фрагмент асосида формула ёзиш ;

4.Ячейкаларни форматлаш

TEXT]

QUE17]
[QUE18:000100

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
сумма” тугмасининг вазифаси

1.Ячейка кийматларини уртача арифметик кийматини топиш ;

2.Ячейка кийматларини энг каттасини топиш;

3.Бутун жадвал кийматларни жамлаш

4.курсатилган ячейкаларни жамлаш;
TEXT]

QUE18]
[QUE19:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Ячейкаларни автотулдириш буйруги кайси булимида жойлашган(MsExcel)

1.Правка ;

2.Вставка;

3.Формат;

4.Сервис

TEXT]

QUE19]
[QUE20:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Excelда сонли қийматлар устида кандай амаллар бажариш мумкин?

1.Қўшиш, айриш, кўпайтириш, бўлиш, даражага кўтариш

2.Катталашти, камайтириш, солиштириш, хосила олиш;

3.Қўшиш, айриш, кўпайтириш, солиштириш, хосила олиш;

4.бўлиш, даражага кўтариш, Катталашти, камайтириш

TEXT]

QUE20]
[QUE21:010000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Excelда рўйхатдаги маълумотларни маълум турлари бўйича ажратиб олиш қандай бажарилади?

1.Менюнинг Сортировка диапазона буйруқлари ёрдамида;

2.Менюнинг Данные-Фильтр буйруқлари ёрдамида;

3.Менюнинг Параметр сортировки буйруқлари ёрдамида;

4.Менюнинг Порядок сортировки буйруқлари ёрдамида

TEXT]

QUE21]
[QUE22:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Excelда диаграмма турини узгартирса буладими

1.Барча турдаги диаграммаларда мумкин;

2.Куп холларда ясси маълумотлар буйича узгартириш мумкин;

3.Факат нуктали ва шарсимон холатларда мумкин;

4.Мумкин эмас

TEXT]

QUE22]
[QUE23:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р

(1-to'g'ri)

Маълумотлар консолидацияси …(Excel)

1.Бир нечта маълумотлар диапазонидан кийматларни бирлаштириш процедураси;

2.Катор ва устунлар таркибини узаро алмаштириш процедураси ;

3.Параметрларни урнатиш процедураси (шрифт гарнитураси, улчам, ранг ва х.;

4.Ажратилган ячейкалар диапазони кийматларини уртача арифметигини хисоблаш.

TEXT]

QUE23]
[QUE24:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р

(1-to'g'ri)

Жадвални транспонирлаш(транспонирование) бу …( Excel)

1.Катор ва устунлар таркибини узаролмаштириш процедураси;

2.Ажратилган ячейкалар диапазони кийматларининг йигиндисини топиш;

3.Параметрларини урнатиш процедураси (шрифт гарнитураси, улчам, ранг в ах.) ;

4.Бир нечта маълумотлар диапазонда кийматларни бирлаштириш процедураси.

TEXT]

QUE24]
[QUE25:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Компьютерда такдимот яратиш учун кайси дастур ишлатилади ;
1.Power Point;

2.Ms Word;

3.Ms Excel;

4.Ms Access

TEXT]

QUE25]
[QUE26:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
«Мастер автосодержания» бўлимининг вазифаси.;
1.Янги презентация яратиш учун презентация тури, стили, параметрлари танланади;

2.Шаблон књринишдаги тайёр презентациялар шаблони таклиф этилади;

3.Тайёр макетлардаги слайдлар таклиф қилинади;

4.Компьютер хотирасида мавжуд бњлган ва ишловчи учун керак бњлган презентациялар танланади.

TEXT]

QUE26]
[QUE27:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Слайдларнинг алмашиш эффекти (эффект смена слайдов) қаерда ўрнатилади?;
1.слайдларнинг алмашинуви (смена слайда);

2.слайдлар навигаторида;

3.анимацияларни созлашда;

4.ихтиёрий кўринишларни форматлашда

TEXT]

QUE27]
[QUE28:000100

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Слайд нима ?
1.Слайд- бу анимация тури;

2.Слайд- такдимот стуктураси;

3.Дастурлаш тили;

4.Слайд- бу сарлавха, матн, графика, диаграммани олган алохида такдимот кадри.;
TEXT]

QUE28]
[QUE29:001000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Тақдимот (презентация) деганда нима тушунасиз?
1.Тақдимот- Power-Point дастури ёрдамида яратилган тасвир;

2.Тақдимот- анимация тури.;

3.Тақдимот- Power-Point дастурида яратилган слайдлар тўплами.;

4.Такдимот слайдга анимация урнатиш

TEXT]

QUE29]
[QUE30:100000

[TEXT:
C А В О Л Л А Р
Power-Point дастурида тақдимот (презентация) ишларини кўришни қандай режимлари мавжуд.
1.Оддий, слайдларни сараловчиси, слайдлар , слайдларни структураси, ёзув сохалари кўриниши, намойиш режими.;

2.Оддий, слайдларни сараловчиси, анимацияни кўриш, ёзув сахифаларини кўриниши.;

3.Оддий, ёзув сахифаларини куриниши, слайдлар режими, формула куйиш, намойиш режими.;

4.Оддий ва мураккаб.

TEXT]

QUE30]
[QUE31:001000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р

Power-Point дастурида яратилган такдимотлар кандай кенгайтма билан сакланади;
1).XLT;

2).SYS;

3).PPT;

4).HWL

TEXT]

QUE31]
[QUE32:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Power-Point мухитида слайдлар алмашинувини бошкариш учун;
1.«Показ» тавсияномасида харакат холати берилади ва барча слайдларга татбик килинади;

2.«Вставка» тавсияномасида «слайды из структуры» танланади;

3.«Вставка» тавсияномасида «номер слайдов» буйруги танланади;

4.«Показ» тавсияномасида «настройка времени» буйруги танланади

TEXT]

QUE32]
[QUE33:000100

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
«Шаблон презентации» булимининг вазифаси;
1.Тақдимотни безаш ишларини олиб боради;

2.Тақдимотга Янги слайд кушиш;

3.Тақдимотга Янги слайд кушиш ва жихозлаш.

4.Тақдимотни жихозлаш турини танлайди ва уларга иш олиб бориш имконини беради;

TEXT]

QUE33]
[QUE34:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Пустая презентация булимининг вазифаси;
1.Мустакил равишда такдимот тузиш имконини беради.;

2.Бор такдимотлар­дан фойдаланиш;

3.Тузилган презентацияга анимация урнатиш;

4.Такдимотларни хатоларини текшириш.

TEXT]

QUE34]
[QUE35:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Power point да гиперссылка нима вазифани бажаради?
1.Слайдни бирор бошка адресга жунатиш;

2.Слайдни кабул килиш;

3.Слайдни бошка матнга жойлаштириш;

4.Слайдга бирор анимация урнатиш;

TEXT]

QUE35]
[QUE36:010000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Power point дастурида «применить оформление» нима вазифани бажаради?
1.Слайдга Янги презентация ўрнатиш;

2.Слайдга Янги шаблон дизайнларини кўллаш;

3.Янги слайд яратиш;

4.Слайд турини ўзгартиш

TEXT]

QUE36]
[QUE37:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Тавсияноманинг орфография бўлими қандай вазифани бажаради?
1.Имло хатоларни текшириш;

2.Анимация тезлигини ошириш;

3.Анимация ;

TEXT]

QUE37]
[QUE38:001000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Power Point режими ойнанинг қайси қисмида жойлашган?
1.Power Point режими ойнанинг пастки унг кисмида жойлашган;

2.Power Point режими ойнанинг юкори унг кисмида жойлашган;

3.Power Point режими ойнанинг пастки чап кисмида жойлашган ;

4.Power Point режими ойнанинг юкори чап кисмида жойлашган

TEXT]

QUE38]
[QUE39:000100

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Янги слайд кўшиш учун -
1. «Файл» менюсидан Создать тугмачаси босилиб янги слайд ойнаси очилади;

2.«Правка» менюсидан Специальная вставка буйруги танланиб Создание суров ойнаси очилади;

3.«Сервис» менюсидан Создать слайдов тугмачаси танланиб Создание ойнаси очилади.

4.«Вставка» менюсидан Создать слайдов тугмачаси танланиб Создание слайда сўров ойнаси очилади;

TEXT]

QUE39]
[QUE40:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
«Просмотр анимации» буйруги бажарган вазифа қайси менюга мос келади?
1. Вид менюсининг Миниатюра буйруги билан мос келади;

2.Вставка менюсининг Переход слайда буйругига мос келади;

3.Сервис менюсининг настройка презентация буйругига мос келади;

4.Показ слайдов менюсининг Показ буйругига мос келади

TEXT]

QUE15]
[QUE16:000100

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
«Команды» тугмасининг вазифаси нималардан иборат;
1.Слайд сарловхасига анимация эффектларини урнатиш;

2.Слайдларни бир бири билан боглаб , анимация урнатиш;

3.Бор слайдни чакириб янги эффектлар урнатиш.

4.Янги слайд хосил килиш, слайд турини узгартириш , слайдга янги шаблон кушиш;

TEXT]

QUE40]
[QUE41:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Power Point дастурида шаблон булимида нималар жойлашган ?
1. Бу тайёр презентация бўлиб,уларда матн ва расмлар форматланган бўлади;

2.Бу ихтиерий презентация бўлиб дизайнлар жойлашган бўлади;

3.Бу махсус тайёрланган презентация;

4.Бу бўлимда тайёр шаблонлар тўплами мавжуд

TEXT]

QUE41]
[QUE42:010000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Слайддаги маълумотларни автоматик алмаштириш қайси меню орқали бажарилади ?
1.«Файл» бўлимидан Упаковать буйруги оркали;

2.«Сервис» менюсидан автозамена буйруги оркали;

3.«Паказ слайдов» менюсидан настройка презентация буйруги оркали;

4.«Правка» менюсидан объект буйруги оркали.

TEXT]

QUE42]
[QUE43:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Слайдларни безатиш шаблонлари кайси меню оркали танланади;
.Формат;

2.Вставка;

3.Вид;

4.Сервис

TEXT]

QUE43]
[QUE44:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Презентацияни бошлаш учун кайси функционал клавишадан фойдаланилади;
1).F5;

2). F6;

3). F7;

4) F9

TEXT]

QUE44]
[QUE45:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Менюнинг кайси булимии орқали слайдга матн киритиш урнатилади;
1.Сервис;

2.Формат;

3.Вид;

4.Вставка

TEXT]

QUE45]
[QUE46:000100

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Тайёр слайдлар намоиши менюнинг қайси бўлими ёрдамида бажарилади?
1. «Вставка»;

2.«Файл»;

3.«Сервис»

4.«Показ слайдов»;

TEXT]

QUE46]
[QUE47:100000

[TEXT:

C А В О Л Л А Р
Power point дастурида Орфография булими кайси менюда жойлашган ?
.«Сервис» менюсида;

2.«Файл» менюсида;

3.«Формат» менюсида;

4.«Паказ слайдов» менюсида
TEXT]

QUE47]
[QUE48:001000

[TEXT:

  1   2   3


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации