Бакалаврська дипломна робота - Розробка системи автоматизованого електропривода центрифуги цукрового заводу (укр.) - файл n2.docx

Бакалаврська дипломна робота - Розробка системи автоматизованого електропривода центрифуги цукрового заводу (укр.)
скачать (2053.6 kb.)
Доступные файлы (8):
n1.docx380kb.28.01.2010 10:20скачать
n2.docx19kb.28.01.2010 09:44скачать
n4.docx14kb.28.01.2010 09:46скачать
n5.docx1261kb.28.01.2010 16:46скачать
n6.pptx472kb.28.01.2010 10:20скачать
n7.docx15kb.28.01.2010 11:46скачать
n8.docx21kb.28.01.2010 16:48скачать
n9.docx13kb.28.01.2010 09:47скачать

n2.docx

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ЕМСАПТ

д.т.н., проф.

____________ В.В. Грабко

“___” ___________ 200_ р.
ЗАВДАННЯ

на бакалаврську дипломну роботу зі спеціальності

6.092203 – Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

студенту групи ЕПА-05 З/В ___Гжесяк О.В.________________
Тема проекту: Розробка системи автоматизованого електропривода центрифуги цукрового заводу
Вихідні дані:

1.

Вага ротора центрифуги, кг

1000

2.

Максимальна вага завантаження центрифуги, кг

1200

3.

Діаметр шийки валу або осі, м

95

4.

Механічний коефіцієнт корисної дії, %

77

5.

Сумарний момент інерції ,

104

6.

Густина утфеля,

2259

7.

Допустиме кутове прискорення,

110,6

8.

Частота обертання двигуна,

1495

9.

Тривалість циклу, с

157

10.

Тривалість паузи, с

20Короткий зміст частин роботи

1. Графічна частина

1.1 Техніко-економічне порівняння варіантів вибору САЕП

1.2 Кінематична схема механізму центрифуги

1.3 Тахограми робочого механізму

1.4 Математична модель САЕП. Результати моделювання

2. Текстова (пояснювальна записка)

2.1 Коротка характеристика виробничого механізму і режимів його роботи

2.2 Розрахунок потужності двигуна

2.3 Техніко-економічне обґрунтування вибору системи електропривода

2.4 Вибір електродвигуна та його перевірка

2.5 Розрахунок і вибір силових елементів перетворювального агрегату

2.6 Розробка системи керування електропривода (із розробкою схем електричних структурної, функціональної, принципової)

2.7 Розробка математичної моделі САЕП

2.8 Розрахунок статичних характеристик САЕП

2.9 Розрахунок динамічних режимів. Оцінка стійкості
Дата попереднього захисту роботи  «_____» ____________200__ р.
Офіційний рецензент (опонент)   _______ ________________________

 підпис                посада, організація (місце роботи)

     ініціали та прізвище

«_____» ____________200__ р.
Завдання видав керівник роботи _______ ___ к.т.н., доц __________

 підпис         науковий ступінь, наукове звання (посада)

_________А.А. Видмиш

     ініціали та прізвище

«_____» ____________200__ р.
Завдання отримав студент             _______ _____О.В. Гжесяк____________

 підпис                          ініціали та прізвище

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации