Живолуп Н.М., Попова Ю.М. Опорний конспект лекцій і тести з дисципліни Фінанси підприємств - файл n1.doc

Живолуп Н.М., Попова Ю.М. Опорний конспект лекцій і тести з дисципліни Фінанси підприємств
скачать (642.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc643kb.06.11.2012 10:01скачать

n1.doc

1   2   3   4   5

Б. Операції, пов?язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

В. Сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвесттицій, що не є еквівалентами грошових коштів.

Г. Сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного і позичкового капіталу.


 1. Основна діяльність – це:

А. Основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, крім інвестиційної та фінансової;

Б. Операції, пов?язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

В. Сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвесттицій, що не є еквівалентами грошових коштів.

Г. Сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного і позичкового капіталу.


 1. До іншого операційного доходу відноситься:

А. Доходи від реалізації необоротних активів.

Б. Доходи від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

В. Одержані штрафи, пеня, неустойки.

Г. Доход від безкоштовно отриманих активів.


 1. До складу інших доходів включається:

А. Доход від реалізації іноземної валюти.

Б. Доход від спільної діяльності.

В. Одержані гранти та субсидії.

Г. Доход від реалізації необоротних активів.


 1. Чистий дохід (виручка) – це:

А. Виручка від реалізації, що не включає в себе непрямі податки і збори.

Б. Виручка, що включає в себе прямі податки і збори.

В. Виручка від реалізації за мінусом собівартості реалізованої продукції.

Г. Виручка від реалізації за мінусом собівартості виробленої продукції.


 1. Валовий прибуток – це:

А. Загальний прибуток діяльності підприємства.

Б. Чиста виручка від реалізації за мінусом собівартості виробленої продукції.

В. Чиста виручка від реалізації за мінусом собівартості реалізованої продукції.

Г. Немає правильної відповіді.


 1. Дохід від участі в капіталі є результатом:

А. Надзвичайної діяльності.

Б. Операційної діяльності.

В. Фінансової діяльності.

Г. Правильної відповіді немає.


 1. Коефіцієнт рентабельності реалізації продукції визначається як відношення:

А. Прибутку до власного капіталу.

Б. Прибутку до собівартості продукції.

В. Прибутку до обсягів реалізації.

Г. Прибутку до поточних активів.


 1. Вартість поточних активів відображається:

А. У 1 і 2 розділах активу балансу.

Б. У 2 і 3 розділах активу балансу.

В. У 2 розділі активу балансу.

Г. У 3 розділі активу балансу.


 1. Надходження готівки в касу підприємства оформляється:

А. Приймальною квитанцією;

Б. Прибутковою накладною;

В. Прибутковим касовим ордером;

Г. Платіжним дорученням.


 1. За використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням накладається на підприємство штраф:

А. У двохкратному розмірі витраченої готівки;

Б. У п”ятикратному розмірі витраченої готівки;

В. У розмірі витраченої готівки;

Г. Правильної відповіді немає.


 1. Письмове доручення власника рахунка перерахувати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача коштів називається:

А. Платіжна вимога;

Б. Вексель;

В. Розрахунковий чек;

Г. Платіжне доручення.


 1. Строк дії чекової книжки не повинен перевищувати:

А. 1 року;

Б. 2 років;

В. 3 років;

Г. Правильної відповіді немає.


 1. Банк платника приймає платіжне доручення до виконання протягом:

А. 20 календарних днів з дати його виписки;

Б. 10 робочих днів з дати його виписки;

В. 10 календарних днів з дати його виписки;

Г. Правильної відповіді немає.


 1. Акредитив, оплату за яким гарантує банк-емітент за рахунок банківського кредиту називається:

А. Безвідкличним;

Б. Покритим;

В. Непокритим;

Г. Відкличним.


 1. Готівка, отримана в банку для виплати заробітної плати, може зберігатися в касі підприємства понад встановлений ліміт потягом:

А. 3-х банківських днів;

Б. 5-ти робочих днів;

В. 3-х календарних днів;

Г. 3-х робочих днів.


 1. Супровідна відомість складається в :

А. 2-х екземплярах;

Б. 3-х екземплярах;

В. 4-х екземплярах;

Г. 5-ти екземплярах.


 1. Акредитив, який може біти змінений або анульований банком-емітентом будь-коли без попереднього повідомлення бенефіціара, називається:

А. Безвідкличним;

Б. Покритим;

В. Непокритим;

Г. Відкличним.


 1. Трасант – це:

А. Особа, яка зобов’язана за наказом сплатити за векселем;

Б. Особа, що виписує вексель;

В. Особа, на користь якого виставляється вексель;

Г. Особа, яка здійснює передавальний надпис на векселі.


 1. Трасат –це:

А. Особа, яка зобов’язана за наказом сплатити за векселем;

Б. Особа, що виписує вексель;

В. Особа, на користь якого виставляється вексель;

Г. Особа, яка здійснює передавальний надпис на векселі.


 1. Підприємство отримало кредит на 36 днів під 30% річних (прості комерційні відсотки) в сумі 25 тис.грн. Сума що підлягає поверненню через визначений термін складає:

А. 32500 грн;

Б. 25750 грн;

В. 75000 грн;

Г. 7500 грн.


 1. У звітному році підприємство отримало короткостроковий кредит на суму 60 тис.грн. під 50% річних на 36 днів. Сума фінансових витрат у звіті про фінансові результати складе:

А. 3000 грн;

Б. 63000 грн;

В. 60000 грн;

Г. 30000 грн.


 1. Банківський кредит – це:

А. Економічні, кредитні відносини , які виникають між окремими підприємствами;

Б. Економічні кредитні відносини між державою та суб?єктами господарювання;

В. Відносини між суб?єктами господарювання, які виникають у разі орендування майна.

Г. Це економічні відносини між кредитором та позичальником з приводу надання коштів банком підприємству на умовах терміновості, платності, повернення, матеріального забезпечення, цільового використання.


 1. Овердрафт – це:

А. Кредит, який надається повністю і відразу після укладання кредитної угоди;

Б. Короткостроковий кредит, який банк надає надійному підприємству понад залишок його коштів на поточному рахунку в межах заздалегідь обумовленої суми шляхом дебетування його рахунку;

В. Згода банку надати кредит у майбутньому в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовленої суми без додаткових спеціальних переговорів;

Г. Правильної відповіді немає.


 1. Кредитна лінія – це:

А. Кредит, який надається повністю і відразу після укладання кредитної угоди;

Б. короткостроковий кредит, який банк надає надійному підприємству понад залишок його коштів на поточному рахунку в межах заздалегідь обумовленої суми шляхом дебетування його рахунку;

В. Згода банку надати кредит у майбутньому в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовленої суми без додаткових спеціальних переговорів;

Г. Правильної відповіді немає.


 1. Обліковий кредит – це:

А. Короткостроковий кредит, який банківська установа надає пред?явнику векселів обліковуючи (скуповуючи) їх до настання строку виконання зобов?язань за ними і сплачуючи пред?явнику номінальну вартість векселів за мінусом дисконту.

Б. Позика, яка передбачає акцептування банком інкасованої підприємством-позичальником тратти за умови, що підприємство надає в розпорядження банку вексель до строку його оплати.

В. Позика, при якій банк бере на себе відповідальність за зобов?язаннями підприємства у формі поручительства або гарантії.

Г. Система фінансування, за умовами якої підприємство-постачальник товарів переуступає короткострокові вимоги за торговельними операціями комерційному банку.


 1. Факторинг – це:

А. Короткостроковий кредит, який банківська установа надає пред?явнику векселів обліковуючи (скуповуючи) їх до настання строку виконання зобов?язань за ними і сплачуючи пред?явнику номінальну вартість векселів за мінусом дисконту.

Б. Позика, яка передбачає акцептування банком інкасованої підприємством-позичальником тратти за умови, що підприємство надає в розпорядження банку вексель до строку його оплати.

В. Позика, при якій банк бере на себе відповідальність за зобов?язаннями підприємства у формі поручительства або гарантії.

Г. Система фінансування, за умовами якої підприємство-постачальник товарів переуступає короткострокові вимоги за торговельними операціями комерційному банку.


 1. Бюджетне відшкодування – це:

А. Заборгованість бюджетної організації перед платником податку;

Б. Сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв?язку з надмірною сплатою податку;

В. Погашення заборгованості підприємства перед бюджетом товарно-матеріальними цінностями;

Г. Правильної відповіді немає.


 1. Податкову накладну заповнюють у:

А. Двох примірниках;

Б. Трьох примірниках;

В. Чотирьох примірниках;

Г. Правильної відповіді немає.


 1. Валові витрати – це:

А. Сума витрат, пов?язаних із здійсненням основної діяльності підприємства;

Б. Сума будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальній і нематеріальній формах здійснених як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), куплених (виготовлених) платником податку для подальшого використання у власній господарській діяльності;

В. Сума витрат згрупованих на рахунку 23 „Виробництво”;

Г. Правильної відповіді немає.


 1. До складу валових витрат належать:

А. Виплата дивідендів;

Б. Сплата штрафів, пені, неустойки;

В. Витрати, пов?язані з підготовкою, веденням виробництва та продажем продукції;

Г. Витрати на придбання лотерей.


 1. Витрат подвійного призначення:

А. Покривають за рахунок прибутку;

Б. Належать до виробничих витрат;

В. Належать до валових витрат при виконанні певних умов, або у межах норм, затверджених законодавством;

Г. Правильної відповіді немає. 1. Датою виникнення податкового кредиту є:

А. Дата оплати отриманої продукції, наданих послуг, виконаних робіт;

Б. Дата отримання податкової накладної або дата списання коштів з розрахункового рахунку в оплату товарів постачальникам (дата здійснення першої події);

В. Дата погашення заборгованості з відвантаженою продукцією, наданими послугами, виконаними роботами;

Г. Правильної відповіді немає.


 1. Діючі ставки податку на додану вартість в Україні:

А. 20%, 13%;

Б. 20%, 0%;

В. 25%, 0%;

Г. 15%, 10%.


 1. Згідно податкового законодавства основні засоби поділяють на:

А. Дві групи;

Б. Три групи;

В. Чотири групи;

Г. П?ять груп.


 1. Квартальна норма амортизації за першою групою основних засобів становить;

А. 10%;

Б. 15%;

В. 2%;

Г. 6%.


 1. Оподатковуваний прибуток – це:

А. Різниця між виручкою від реалізації і виробничими витратами;

Б. Різниця між валовими доходами, валовими витратами та амортизацією;

В. Різниця між валовими доходами і валовими витратами;

Г. Різниця між скоригованими валовими доходами і амортизаційними відрахуваннями.


 1. Ставка податку на прибуток (промислові підприємства):

А. 30%;

Б. 15%;

В. 20%;

Г. 25%.


 1. Якщо податкове зобов?язання з ПДВ підприємства складає 120 тис.грн., а податковий кредит - 100 тис.грн, то:

А. 20 тис.грн. підлягає відшкодуванню підприємству з бюджету;

Б. 20 тис.грн. підлягає сплаті підприємством до бюджету;

В. 120 тис.грн. підлягає сплаті підприємством до бюджету;

Г. 100 тис.грн. підлягає відшкодуванню підприємству з бюджету.


 1. Збір на соціальне страхування від нещасного випадку із заробітної плати:

А. Утримують у розмірі 0,25%;

Б. Утримують у розмірі 0,5%;

В. Утримують у розмірі 1%;

Г. Не утримують.


 1. Об’єктом оподаткування податком з власників транспортних засобів є:

А. Балансова вартість транспортних засобів;

Б. Вантажопідйомність транспортних засобів;

В. Об’єм циліндрів двигуна.

Г. Потужність двигуна транспортних засобів.


 1. На встановлення розміру ставки податку на землю, що немає грошової оцінки впливає:

А. Кількість населення в населеному пункті;

Б. Призначення земельної ділянки;

В. Розміщення земельної ділянки в межах населеного пункту;

Г. Ефективність використання земельної ділянки.


 1. Які із перелічених податків та платежів належать до місцевих податків та зборів:

А. Плата за воду;

Б. Податок на прибуток;

В. Єдиний податок;

Г. Ринковий збір.


 1. Підприємство має право здійснювати добровільні пожертвування органам місцевого самоврядування і відносити дані суми до валових витрат:

А. На прохання місцевих органів самоврядування;

Б. При узгоджені з органами податкової служби;

В. У розмірі 2-5% оподаткованого прибутку попереднього звітного року.

Г. Правильної відповіді немає.


 1. Акцизний збір на алкогольні вироби сплачують:

А. До 20 числа місяця, що настає за звітним;

Б. На третій день після реалізації продукції;

В. До 12 числа місяця, що настає за звітним;

Г. До 15 числа місяця, що настає за звітним.


 1. Норматив власних оборотних активів на сировину, основні матеріали і покупні напівфабрикати визначається як:

А. Добуток одноденної їх потреби в плановому році та норми запасу у днях;

Б. Добуток всієї суми витрат в плановому році та норми запасів у днях;

В. Відношення одноденного їх витрачання в плановому році до норми запасів у днях;

Г. Правильної відповіді немає.


 1. Надлишок власних джерел формування оборотних активів визначається як:

А. Різниця між сукупним нормативом власних оборотних активів на кінець і початок звітного року;

Б. Різниця між фактичною наявністю власних джерел формування оборотних активів на кінець року і діючим нормативом на це число;

В. Різниця між підсумком 1 розділу пасиву балансу та 1 розділу активу балансу на кінець звітного року;

Г. Правильної відповіді немає.


 1. До нормованих обігових коштів належать:

А. Грошові кошти;

Б. Готова продукція;

В. Дебіторська заборгоаність;

Г. Правильної відповіді немає.


 1. До ненормованих оборотних коштів належать:

А. Готова продукція;

Б. Сировина і матеріали;

В. Дебіторська заборгоаність;

Г. Витрати майбутніх періодів.


 1. До фондів обігу відносяться обігові кошти вкладені у :

А. Виробничі запаси;

Б. Малоцінні швидкозношувані предмети;

В. Готову продукцію;

Г. Витрати майбутніх періодів.


 1. До оборотних фондів належать:

А.Обігові кошти вкладеніу напівфабрикати;

Б. Обігові кошти вкладені в готову продукцію;

В. Грошові кошти та їх еквіваленти;

Г. Дебіторська заборгованість.


 1. Сукупний норматив власних оборотних активів – це:

А. Добуток розрахованих нормативів за елементами оборотних активів;

Б. Різниця між сумою розрахованих нормативів за елементами виробничих запасів і нормативом готової продукції;

В. Сума розрахованих нормативів за всіма елементами оборотних активів;

Г.Правильної відповіді немає.


 1. При визначені потреби у власних оборотних активах економічним методом використовуються такі показники:

А. Розмір „виробничого” і „невиробничого” нормативу на початок року, середні залишки оборотних коштів на початок планового року;

Б. Середні залишки оборотних коштів на початок планового року, зміни в обсязі виробництва продукції;

В. Зміни в обсязі виробництва продукції, одноденний випуск продукції в четвертому кварталі планового року за виробничою собівартістю;

Г. Розмір „виробничого” і „невиробничого” нормативу на початок року, зміни в обсязі виробництва продукції.


 1. Транспортний запас – це:

А. Різниця між часом перебування вантажу в дорозі від постачальника до споживача та часом поштового пробігу розрахункових документів, їх оформлення вантажовідправником та опрацювання банком;

Б. Час на прийняття, розвантажування, сортування і складання виробничих запасів;

В. Час на виконання підготовчих операцій (витримування, подрібнення виробничих запасів тощо), якщо вони не є складовою виробничого циклу;

Г. Запас часу для запобігання перебоям у постачанні виробничих запасів.


 1. Підготовчий запас – це:

А. Різниця між часом перебування вантажу в дорозі від постачальника до споживача та часом поштового пробігу розрахункових документів, їх оформлення вантажовідправником та опрацювання банком;

Б. Час на прийняття, розвантажування, сортування і складання виробничих запасів;

В. Час на виконання підготовчих операцій (витримування, подрібнення виробничих запасів тощо), якщо вони не є складовою виробничого циклу;

Г. Запас часу для запобігання перебоям у постачанні виробничих запасів.


 1. Коефіцієнт обертання обігових коштів розраховується як:

А. Добуток середніх залишків обігових коштів за певний період часу на обсяг реалізованої підприємством продукції за цей періоду часу;

Б. Відношення середніх залишків обігових коштів підприємства за певний період часу до обсягу реалізованої підприємством продукції за цей період часу;

В. Відношення обсягу реалізованої підприємством продукції протягом відповідного періоду до середніх залишків обігових коштів за цей період;

Г. Правильної відповіді немає.


 1. Коефіцієнт завантаження обігових коштів визначається як:

А. Відношення обсягу реалізованої підприємством продукції протягом відповідного періоду до середніх залишків обігових коштів за цей період;

Б. Добуток середніх залишків обігових коштів за певний період часу на обсяг реалізованої підприємством продукції за цей період часу;

В. Відношення прибутку від реалізації продукції за певний період часу до середнього залишку обігових коштів за цей період;

Г. Відношення середніх залишків обігових коштів підприємства за певний період часу до обсягу реалізованої підприємством продукції за цей період часу.


 1. Сутність методу прямого розрахунку нормативу власних оборотних активів полягає в:

А. Розрахунку нормативу з врахуванням співвідношення між темпами збільшення обсягу виробництва та розміру нормованих оборотних активів в попередньому періоді;

Б. Попередньому визначенню норми і нормативу по кожному елементу, а потім шляхом їхнього додавання розраховується сукупний норматив;

В. Визначені нормативу на базі попереднього шляхом внесення до нього змін з урахуванням умов виробництва, постачання, реалізації продукції, робіт, послуг тощо;

Г. Правильної відповіді немає.


 1. Мінімальна заборгованість по заробітній платі як джерело покриття сукупного нормативу розраховується як:

А. Добуток фонду заробітної плати і кількості днів з початку місяця до дня планової виплати;

Б. Добуток одноденного фонду заробітної плати та кількості днів з початку місяця до дня виплати заробітної плати;

В. Добуток фонду заробітної плати такількості днів у звітному періоді;

Г. Правильної відповіді немає.


 1. Реалізація іноземної валюти є:

А. Фінансовим доходом;

Б. Іншим доходом;

В. Операційним доходом.

Г. Надзвичайним доходом.


1   2   3   4   5


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации