Дворецька Г.В. Соціологія - файл n1.doc

Дворецька Г.В. Соціологія
скачать (6491.2 kb.)
Доступные файлы (35):
n1.doc25kb.21.05.2001 13:38скачать
Pered-clovo.doc23kb.21.05.2001 13:51скачать
Rozd-1.doc155kb.10.05.2001 19:54скачать
Rozd-10.doc163kb.21.05.2001 18:49скачать
Rozd-11.doc1326kb.21.05.2001 19:09скачать
Rozd-2.doc205kb.21.05.2001 14:29скачать
n7.doc318kb.21.05.2001 14:48скачать
Rozd-3.doc3430kb.21.05.2001 15:08скачать
Rozd-4.doc2338kb.21.05.2001 15:20скачать
Rozd-5.doc591kb.21.05.2001 15:27скачать
Rozd-6.doc108kb.21.05.2001 16:41скачать
Rozd-7.doc113kb.21.05.2001 16:45скачать
Rozd-8.doc114kb.21.05.2001 16:46скачать
Rozd-9.doc1033kb.21.05.2001 16:48скачать
n15.doc26kb.11.05.2001 15:48скачать
n16.doc132kb.21.05.2001 17:20скачать
n17.doc86kb.07.02.2002 17:51скачать
Pered-clovo.doc22kb.30.01.2002 13:31скачать
Rozd-10.doc123kb.04.02.2002 18:41скачать
Rozd-11.doc659kb.05.02.2002 12:56скачать
Rozd-12.doc166kb.04.02.2002 18:57скачать
Rozd-13.doc1094kb.05.02.2002 13:00скачать
Rozd-2.doc213kb.30.01.2002 19:15скачать
n24.doc611kb.31.01.2002 13:07скачать
Rozd-3.doc1634kb.30.01.2002 19:24скачать
Rozd-4.doc1599kb.01.02.2002 13:55скачать
Rozd-5.doc1261kb.01.02.2002 14:43скачать
Rozd-6.doc573kb.01.02.2002 14:32скачать
Rozd-7.doc820kb.04.02.2002 18:34скачать
Rozd-8.doc106kb.04.02.2002 18:38скачать
Rozd-9_.doc116kb.01.02.2002 14:51скачать
Rozdil_1.doc150kb.01.02.2002 13:48скачать
n33.doc31kb.04.02.2002 19:18скачать
n34.doc136kb.04.02.2002 19:10скачать
n35.doc143kb.04.02.2002 19:18скачать

n1.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Г. В. ДворецькаСоціологіяНавчальний посібник
Київ 2001

ББК 00.0 Розповсюджувати та тиражувати

Д 00 без офіційного дозволу КНЕУ забороняється


Рецензенти:

М. О. Шульга, д-р соціол. наук, президент Соціол. асоціації України
(Ін-т соціології НАН України);
В. М. Ворона, д-р екон. наук (Ін-т соціології НАН України)
Редактор


Рекомендовано Вченою радою КНЕУ як навчальний посібник.
Протокол № 10 від 24.06.99 р.
Дворецька Г. В.

Д 00 Соціологія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — .

ISBN 000–000–000–0
У посібнику викладено основні положення загальної соціологічної теорії, подано характеристику її засадних понять. Розглянуто історію розвитку світової системи соціологічних знань і місце в ній вітчизняної соціологічної думки, загальні принципи і методику соціологічних досліджень. Докладно проаналізовано проблеми функціонування таких інституцій як сім’я, економіка, праця, управління, культура, релігія, освіта.

Для студентів, аспірантів, викладачів, соціологів-практиків і всіх, хто цікавиться цією захоплюючою наукою.

ББК 00.0

 Г. В. Дворецька, 2001

ІSBN 000–000–000–0  КНЕУ, 2001

Навчальне видання

дворецька Галина Власівна
соціологія

Навчальний посібник

Художник обкладинки

Технічний редактор

Коректор

Комп’ютерна верстка

Комп’ютерний набір

Підписано до друку . Формат 6084/16. Папір офсетний № 1.
Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. . Умовн. фарбовідб. .

Обл.-вид. арк. . Наклад прим. Зам. № 01–2145
Видавництво КНЕУ

252057, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Тел. (044) 458-00-66; тел./факс (044) 446-64-58

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации