Дороніна М.С. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання - файл n1.doc

Дороніна М.С. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
скачать (393.5 kb.)
Доступные файлы (4):
n1.doc42kb.05.02.2008 22:48скачать
n2.doc191kb.05.02.2008 22:48скачать
n3.doc179kb.05.02.2008 22:48скачать
n4.doc1465kb.05.02.2008 22:48скачать

n1.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТДОРОНІНА М.С.

МАРТЮШЕВА Л.С.

ГОРОВИЙ Д.А.


Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИКРекомендовано Міністерством освіти України

в якості навчального посібника для

слухачів МІПК, студентів спеціальності

7.050.104 "Фінанси"

Харків, ХДЕУ , 2002


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Затверджено


на засіданні кафедри

менеджменту і маркетингу.
Протокол № 10 від 25 квітня 2002 р.


Дороніна М.С.

Мартюшева Л.С.

Горовий Д.А.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Автори:

М.С. Дороніна

Л.С. Мартюшева
Д.А. Горовий

Відповідальний за випуск

Ю.Б. Іванов


Харків, ХДЕУ, 2002

УДК 336 (075.8)

Автори:

проф., к.е.н. Дороніна М.С. (Розділ 3, частина 3.1; Розділ 5; Розділ 6, частини 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, частина 6.5 – у співавторстві);

доц., к.е.н. Мартюшева Л.С. (Розділ 1; Розділ 2; Розділ 3, частина 3.2, частина 3.3 – у співавторстві; Розділ 8);

викладач Горовий Д.А. (Розділ 3, частина 3.3 – у співавторстві; Розділ 4; Розділ 6, частина 6.5 – у співавторстві; Розділ 7).
Дороніна М.С., Мартюшева Л.С., Горовий Д.А. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчальний посібник. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 160 с. Укр. мов.
Систематизовано матеріал лекцій та семінарських занять з курсів “Фінансовий менеджмент” і “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, відображені проблеми організації фінансової діяльності в сучасних умовах при переході до ринкової економіки.

Для студентів, слухачів курсів перепідготовки та другої освіти, керівників і співробітників фінансових служб підприємств. Написаний доступною мовою і може бути цікавим широкому колу читачів.

Табл. 76,

Рис. 22,

Бібліограф. назв. 33.


Рецензенти:
д.е.н., професор кафедри менеджменту Національного автомобільно-дорожнього технічного університету Тищенко О.Н.

к.е.н., доцент кафедри економічного аналізу та бухгалтерського обліку Національного технічного університету "ХПІ" Смоловік Р.Ф.
Затверджено на засіданні кафедри менеджменту і маркетингу.

Протокол № 10 від 25 квітня 2002 р.
ISBN


© Харківський державний економічний університет, 2002

© Дороніна М.С.,

Мартюшева Л.С.,

Горовий Д.А.,

2002 р.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчальний посібник

Укладачі:

Дороніна Майя Степанівна

Мартюшева Лариса Степанівна

Горовий Дмитро Анатолійович
Відповідальний за випуск

Іванов Ю.Б.


Редактор

Губенко О.М.

Коректор

Флорінська О.Ю.


План 2002 р., поз. № 27п

Підп. до друку __.__. 2002 Формат 60 х 90 1/16

Папір TATRA. Друк офсетний.

Ум. – друк. арк. 10 Обл. – вид. арк. ___

Тираж прим. Зам. № ___ Безкоштовно

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи

Дк №481 від 13.06.2001 р.

Видавець і виготівник – видавництво ХДЕУ, 61001, м. Харків, просп. Леніна, 9аУчебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации