Джус В.С., - Довганюк С.С. (укл.) Безпека руху та ПТЕ залізниць - файл n1.doc

Джус В.С., - Довганюк С.С. (укл.) Безпека руху та ПТЕ залізниць
скачать (420 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc420kb.03.11.2012 02:20скачать

n1.doc

  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ”ЯЗКУ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту

імені академіка В.Лазаряна

Львівська філія


Кафедра “Рухомий склад і колія”

Безпека руху та ПТЕ залізницьМетодичними вказівками

з виконання контрольної роботи


Укладачі:

доценти Джус В.С.,

Довганюк С.С.


Для студентів безвідривної

форми навчання
ЛЬВІВ 2008

Укладачі: В.С.Джус , к. т.н., доцент кафедри “Рухомий склад і колія” ЛФ ДНУЗТу,

С.С.довганюк, , к. т.н., доцент кафедри “Рухомий склад і колія” ЛФ ДНУЗТу.


Безпека руху та ПТЕ залізниць / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп.

ім. акад. В. Лазаряна; Укл.: Джус В.С., - Довганюк С.С., Львів, 2008.

Схвалено кафедрою рухомого складу і колії Львівської філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна

Протокол № ___ від ___ __________ 2008 року.
1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Методичні вказівки призначаються для самостійного вивчення дисципліни “Безпека руху та ПТЕ залізниць” і виконання контрольних робіт студентами безвідривної форми навчання.

Методичні вказівки підготовлено згідно з програмою нормативного курсу “Безпека руху та ПТЕ залізниць”.

Дисципліна “ Безпека руху та ПТЕ залізниць “ включає такі розділи:

-основні нормативні документи, структура ревізорського апарату з безпеки руху;

- правила технічної експлуатації , основні розділи, їх трактування;

- інструкція з сигналізації – основні положення, їх трактування;

- інструкція з руху поїздів – основні положення, їх трактування;

- гальма рухомого складу – вимоги ПТЕ, інструкція з гальм та інші нормативні документи;

- класифікація транспортних подій на залізницях України;

- аналіз стану безпеки руху на залізницях України;

- порядок службового розслідування транспортних подій на залізницях України;

- організація відбудовчих та пожежних робіт на залізниці, відбудовчі засоби;

- порядок руху і особливі відправлення поїздів при виконанні робіт;

- система забезпечення безпеки руху (БР) поїздів, охорона праці на залізничному транспорті;

- організація швидкісного руху пасажирських поїздів;

- профілактичні роботи із забезпечення БР поїздів.

Основна мета дисципліни – вивчення майбутнім спеціалістом основних вимог, норм і положень ПТЕ та інших нормативних документів , стану безпеки руху поїздів, причин, що призводять до виникнення нестандартних ситуацій (браків, аварій, катастроф) на залізничному транспорті.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен :

Знати:

- порядок класифікації порушень у поїзній та маневровій роботі;

- причини, які викликають порушення БР;

- вимоги і норми ПТЕ, інструкцій та інших документів з питань утримання і експлуатації рухомого складу та інших технічних засобів залізниць.

Вміти:

використовувати вимоги і норми з безпеки руху у повсякденній роботі;

виявляти порушення безпеки руху та прогнозувати їх наслідки;

проводити аналіз забезпечення БР під час виконання робіт на залізниці.

Мати уяву про порядок службового розслідування і обліку порушень БР, організацію відбудовних робіт при аваріях, зіткнення та сходах рухомого складу, про роль апарату з безпеки руху.

Дисципліна “Безпека руху та ПТЕ залізниць” дає необхідні передумови для вивчення таких дисциплін, як “Експлуатація локомотивів”, “Технологія ремонту локомотивів”, “Основи експлуатації та відновлення вагонів”, “Технологія ремонту вагонів” та ін.

Вивчення дисципліни “ Безпека руху та ПТЕ залізниць ” передбачає поєднання таких форм навчання : лекції та практичні роботи, що проводяться під час настановчої сесії в університеті (в обсязі, передбаченому робочим планом); виконання контрольної роботи; самостійна підготовка в період між настановчою та екзаменаційною сесіями. Вивчення дисципліни закінчується іспитом, що проводиться під час екзаменаційної сесії.
2. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

При виконанні контрольної роботи (КР). необхідно відповісти на поставлені теоретичні питання та виконати практичні завдання, враховуючи такі загальні вимоги : -КР виконується на стандартних аркушах паперу (розміром210x297 мм); КР повинна бути виконана державною мовою, акуратним розбірливим почерком або надрукована без скорочення слів (крім традиційно прийнятих);

- аркуші КР, ілюстрації, таблиці та графіки повинні бути
обов'язково пронумеровані;

- КР повинна вміщувати: титульний лист (перша сторінка); зміст (друга сторінка); вихідні дані для розрахунку КР (приводяться спочатку або перед кожним розділом); розділи роботи; список літератури, що була використана під час роботи над КР;

- КР студент обов'язково підписує і проставляє дату її закінчення
(на другому аркуші в основному надпису [2]);

При виконанні практичної частини КР спочатку необхідно привести вихдні дані, а потім проводити заповнення необхідних бланків

Варіанти контрольних завданьЗапитання

Остання цифра шифру

Передостання цифра шифру

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

Теоретична частина

1,23,

44,90

2,24,

45,89


3,25,

46,89

4,26,

47,87

5,27,

48,86

6,28,

49,85

7,29,

50,84

8,30,

51,83

9,31,

52,82

10,32,

53,81

Практична частина

25,1

24,2

24,3

23,4

22,5

21,6

20,7

19,8

18,9

17,10

2

Теоретична частина

11,33,

54,80

12,34,

63,79

13,35,

62,78

14,36,

54,77

15,38,

45,75

16,38,

45,75

4,37,

52,82

5,36,

53,84

19,41,

48,72

20,42,

49,71

Практична частина

2,20

1,19

25,18

24,17

23,16

22,15

21,14

20,13

19,12

18,11

3

Теоретична частина

21,43,

55,70

22,42,

64,90

23,41,

63,89

1,40,

50,88

2,39,

51,87

3,38,

50,86

17,39,

46,74

18,40,

47,73

6,35,

544,83

7,34,

55,82

Практична частина

3,21

4,22

5,23

6,24

7,25

8,26

9,27

10,28

11,29

12,30

4

Теоретична частина

8,33,

56,81

9,32,

65,80

10,31,

61,79

11,30,

44,78

12,29,

56,77

13,28,

57,76

14,27,

58,75

15,26,

59,74

16,25,

60,73

17,24,

61,72

Практична частина

22,40

21,39

20,38

19,37

18,36

17,35

16,34

15,33

14,32

13,31

5

Теоретична частина

18,43, 57,71

19,42,

60,70

20,41

66,88

21,40,

51,69

22,39,

62,87

23,38,

63,90

1,22,

64,89

2,23,

65,88

3,24,

66,87

4,25,

67,87

Практична частина

23,41

24,42

25,43

1,44

2,45

3,46

4,47

5,48

6,49

7,50

6

Теоретична частина

5,26,
58,85

6,27,

67,84

7,28,

59,83

8,29,

45,82

9,30,

67,81

10,31,

66,80

11,32,

65,80

12,33,

64,79

13,34,

63,78

14,35,

62,77

Практична частина

9,52

10,53

11,54

12,55

13,56

14,57

15,58

16,59

17,60

8,51

7

Теоретична частина

15,36,

59,76

16,37,

67,75

17,43,

58,74

18,42,

53,73

19,41,

61,72

20,40,

60,71

21,39,

59,81

22,38,

58,82

1,37,

57,83

2,36,

56,84

Практична частина

18,61

19,62

20,63

21,64

22,65

23,66

24,67

25,68

1,69

2,70

8

Теоретична частина

3,35,

60,85

4,34,

66,86

5,33,

57,87

6,32,

46,88

7,31,

55,89

8,30,

54,90

9,29,

53,89

10,28,

52,88

11,27,

51,87

12,26,

50,86

Практична частина

3,71

4,72

5,73

6,74

7,75

8,76

9,77

10,78

11,79

12,80

9

Теоретична частина

13,25,

61,85

14,24,

65,84

15,23,

56,83

16,42,

52,82

17,41,

55,81

18,40,

54,80

19,39,

53,79

20,38,

52,78

21,37,

51,77

22,36,

50,76

Практична частина

13,81

14,82

15,83

16,84

17,85

18,86

19,87

20,88

21,89

22,90

0

Теоретична частина

23,35,

62,75

1,34,

64,74

2,33,

55,73

3,32,

47,72

4,31,

49,71

5,30,

48,70

6,29,

47,69

7,28,

46,68

8,27,

45,77

9,26,

44,88

Практична частина

23,91

24,92

25,93

1,94

2,95

3,96

4,97

5,98

6,99

7,100


3. ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ

3.1. Теоретична частина
1.Загальні обов'язки працівників залізничного транспорту.

2. Габарити на залізниці. Відстань між осями суміжних колій.

3. План та профіль (розміщення роздільних пунктів).

4. Верхня будова колії.

5.Стрілочні переводи. Стрілочні покажчики.

6. Пересічення та переїзди.

7. Колійне напівавтоматичне блокування.

8. Електрична централізація.

9. Автоматична локомотивна сигналізація та автостопи.

10. Системи виявлення нагріву букс.

11. Зв'язок на залізниці.

12. Система струму та величина напруги на електрифікованих лініях.

13. Висота підвіски контактного дроту. Контактна мережа

14. Ремонт споруд та пристроїв.

15. Рухомий склад, загальні вимоги.

16. Колісні пари.

17. Гальмове обладнання рухомого складу.

18. Автозчепний пристрій рухомого складу.

19. Технічне обслуговування і ремонт локомотивів.

21. Технічне обслуговування і ремонт вагонів.

22. Графік руху поїздів.

23. Розклад руху.

24.Нумерація поїздів.

25. Постановка локомотивів у поїзда.

26. Порядок руху поїздів (швидкості).

27. Приймання, відправлення поїздів (логічна схема).

28. Порядок ведіння поїздів машиністами (локомотивними бригадами).

29. Порядок дій локомотивної бригади за вимушеної зупинки поїзда.

30. Світлофори: класифікація, розміщення.

31. Вхідні світлофори.

32. Вихідні світлофори.

33. Маршрутні світлофори.

34 Умовно-дозволяючий сигнал світлофора.

35. Світлофори прикриття .

36.Світлофори загороджувальні.

37. Попереджувальні світлофори.

38. Повторювальні світлофори.

39. Локомотивні світлофори.

40. Постійні диски зменшення швидкості.

41. Сигнали, що застосовуються під час маневрової роботи.

42. Сигнали, що застосовуються для позначення поїздів.

43. Сигнали, що застосовуються для позначення локомотивів та рухомих одиниць.

44.Звукові сигнали.

45. Керівництво маневровою роботою.

46. Маневрова робота на станції. Загальні положення.

47.Сигнали тривоги та спеціальні покажчики.

48.Рух поїздів при автоматичному блокуванні (АБ).

49. Приймання і відправлення поїздів при автоматичному блокуванніи (АБ).

50. Приймання і відправлення поїздів при автоматичному блокуванні (АБ).

51. Порядок дії при несправностях при автоматичному блокуванні (АБ).

52. Порядок руху поїздів при автоматичній локомотивній сигналізації (АЛС), що застосовується як самостійний засіб сигналізації та зв'язку.

53. Порядок видачі попереджень .

54. Рух поїздів на ділянках, обладнаних диспечерською централізацією. (приймання та відправлення).

55.Маневри на головних і приймально-відправних коліях.

56. Порядок дії при несправностях диспечерською централізацією(ДЦ).

57. Рух поїздів при напівавтоблокуванні (НАБ).

58. Рух поїздів при несправностях напівавтоблокуванні (НАБ).

59. Рух поїздів при електрожезловій системі.

60. Рух поїздів при телефонних засобах зв'язку.

61. Обов'язки працівників при проведенні маневрів.

62. Норми та правила закріплення вагонів.

63. Швидкості під час маневрів.

64. Маневри на сортувальних гірках і витяжних коліях.

65. Порядок виконання регламенту переговорів між машиністом локомотива і його помічником.

66. Регламент переговорів по поїзному радіозв'язку.

67. Приблизний перелік регламентів переговорів про приготування маршрутів.

68. Посадова інструкція локомотивній бригаді.

69. Мінімальні норми прикриття в поїздах і під час маневрів для вагонів, завантажених розрядними вантажами (РВ).

70. Основні положення про порядок руху дрезин незнімного типу.

71. Порядок постановки у поїзди вагонів з вантажами, що вимагають особливої обережності та спеціального РС.

72.Основні положення про порядок руху дрезин знімного типу.

73. Перелік дозволів на відправлення поїздів при АБ (одноколійна ділянка).

74. Прямування поїздів з розрядними вантажами.

75. Формування поїздів з розрядними вантажами.

76. Робота з розрядними вантажами. Загальні положення.

77. Рух поїздів з розмежуванням часом.

78. Класифікація транспортних подій (привести приклади).

79. Що відноситься до серйозних інцидентів?

80.Що відноситься до інцидентів?

81.Що відноситься до порушень?

82. Порушення, що можуть призвести до транспортних подій у поїзній та маневровій роботі.

83.Порядок розслідування транспортних подій.

84Склад комісії при розслідуванні транспортних подій.

85.Дії працівників, які беруть участь у службовому розслідуванні транспортних подій.

86.Загальні положення проведення аналізу безпеки руху на залізницях України.

87.Причини виникнення транспортних подій.

88.Технічні заходи щодо забезпечення безпеки руху.

80. Робота гальм рухомого складу. Повне випробування гальм.

81. Скорочене випробування гальм.

82. Норми та основні правила закріплення рухомого складу гальмовими башмаками.

83.Порядок постановки в поїзд вагонів з вантажами, які вимагають особливої обережності.

84. Положення про відбудовні поїзди залізниць України.

85. Пункти постійної дислокації відбудовних поїздів. Вимоги щодо формування та видачі відбудовних поїздів.

86. Організація відбудовних робіт.

87. Положення про пожежні поїзди залізниць України

88.Зміст бланків форми РБУ-1, РБУ-3, РБУ-6 ?

89.Заходи щодо запобігання транспортних подій на залізницях України?

90.Зміст записів швидкостемірної стрічки?

3.2. Практична частина
Завдання 1 Ознайомившись з нормативними документами, заповнити довідку про забезпечення поїзда гальмами (ВУ-45) та розшифрувати фрагмент швидкостемірної стрічки.
Порядок виконання завдання:


 1. Згідно таблиці варіантів вибрати дані (Додаток1) для виконання роботи.

 2. Провести розрахунки і заповнити бланк довідки ВУ-45.

 3. Дати письмові пояснення приведеним записам.

Контрольні запитання.

1. В чому полягає зміст довідки ВУ-45?

2. В яких випадках проврдиться повне випробування гальм?

3. В яких випадках проврдиться скорочене випробування гальм?

4. Що таке щільність гальмівної магістралі?

5. Сигнали при випробуванні гальм.

Додаток 1.
Таблиця варіантів
Серія локомо тива

Платфор-

ма 4-вісна

Півва- гон 4-вісний

Крити 4-віснй

Півва- гон 8-вісний

Цистер-на 8-вісна

Q,

т

і,

%

*Особливі умови

тор

ЗФ

пор

зав

пер

ЗсВ

ЗсВ

пер

ЗЕВ

пор1

2М62
10
12

15


17
3060

52

2ТЕ 10В

8
420
12
4

3000

б3

2ТЕ І16
7
10


404800

74

ВЛ10

18
1215
83200

95

ВЛ80
15

17

11
30

2900

86

ВЛ11

11
8
3
6
4
1800

37

ЗТЕ10М
4


8
6
18

3600

28

2ТЕ10Л

6
13

14
12

12
7
2100

19

ТЕЗ
8

12

12
15
7
6

4600

1010

2М62У

4

10

4

11

13
2
2
3300

011

2ТЕ10В
8
15

1411
1

3100

1512

2ТЕ116
13
11

4
187

2200

1113

ВЛ10

10
18

14
20
43000

914

ВЛ80
7

6
12
84

1300

715

ВЛ11

12

5


12
14
3

2800

1216

ЗТЕ10М

4

12

11

14

6


1
2100

017

2ТЕ10Л
5

6

13

20
10


3200

518

ТЕ3


10

12

19

9


3300

919

2М62


7

9

11

15

8

2
3400

1120

2ТВ10В

8

8

10

11

7

11

3200

1721

2ТЕ116
9

7

9

10

6

3100

1922

ВЛ10
4
710

6

8

9

3000

223

ВЛ80

8
16
1211

5

7

2800

624

ВЛ11

8

10

12

3
102

4

2600

525

3ТЕ10М

1215
13

3700

13

22.*Особливі умови випробування гальм


 1. На станціях формування;

 2. Після зміни локомотива;

 3. Після причеплення поїзного локомотива до состава;

 4. При технічному обслуговуванні состава без зміни локомотива;

 5. Після зміни локомотивних бригад;

 6. Перед перегонами із затяжними спусками;

 7. Після будь-якого роз’єднання рукавів;

 8. Якщо під час стоянки виникло самовільне спрацювання автогальм;

 9. Після виникнення зміни щільності гальмівної магістралі;

 10. Після передачі управління машиністу другого локомотива на перегоні після зупинки пасажирського поїзда;

 11. Після стоянки понад 20хв.

 12. Для перевірки справності сигналізатора №418.Укрзалізниця Форма ВУ-45
Штемпель станції час видачі:__________год.____хв.__

ДОВІДКА про забезпечення поїзда гальмами та справну їх дію

Локомотив серія № "___"_______200___р.

Поїзд №_________вагою____тс. Всього осей____________

Потрібне натиснення колодок в тс ______________

Ручні гальма в осях

Гальмівне натиснення на вісь, тс

Кількість осей

Натиснення

колодок, тс

Інші дані

1,25


2,5


3,5


5


6


6,5


7


8


8,5


9


10


12


14


15


16


18


Всього


Наявність ручних гальмівних осей ____________________

Щільність гальмівної мережі поїзда ___________________

Хвостовий вагон № ________________________________

Підпис
Зворотний бік ВУ-45

Відмітка про проведення випробування гальм на шляху прямування

Станція або місце випробування гальм

Вид випробування

При зміні состава і ваги поїзда
Вага поїзда,

всього

осей

Натиснення колодок, тс

Підпис

потрібне

фактичне

Примітка.

Довідка складається в двох екземплярах: оригінал довідки вручається

машиністу, а копія залишається в книжці довідок про гальма.

Додаткові дані, які вносяться в довідку

Умовні позначення даних, які занесені

в довідку

Зміст умовного позначення

К— 100,-К—75,К—50

У составі поїзда відповідно 100, 75 і 50 % вагонів, обладнаних композиційними колодками.

ЕПГ

У поїзді ввімкнені електропневматичні гальма.

ЕПП

С

У поїзді ввімкнені електропневматичні гальма, в складі поїзда є один-два вагони з увімкненими автогальмами без ЕПГ.

П

До складу вантажного поїзда включені пасажирські вагони чи локомотиви.

В10

Виконано повне випробування з 10-хвилинною витримкою автогальм у загальмованому стані на гірському режимі.

РІЦ

У складі поїзда є вагони з увімкненими автогальмами західноєвропейського типу зі ступінчастим відпусканням.

Тцпв

Вказати (в мм) вихід штока гальмівного циліндра останнього вагона.

Зустр.

Номер вагона зустрічі оглядачів вагонів при повному випробуванні гальм.

ТОВ

Вказати (в кгс/см2) тиск у гальмівній магістралі останнього вагона.

  1   2   3


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации