Виноградов А.Г. Фізика. Методичні вказівки та контрольні завдання для заочної форми навчання - файл n1.doc

Виноградов А.Г. Фізика. Методичні вказівки та контрольні завдання для заочної форми навчання
скачать (745.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc746kb.03.11.2012 07:00скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7

Література


Основна

 1. Виноградов А.Г. Загальна фізика. Черкаси, ЧІПБ, 2005.

 2. Бушок Г.Ф. та ін. Курс фізики, кн. 1 – 3 . К.: Вища школа, 2002.

 3. Кучерук І.М. та ін. Загальний курс фізики, тт. 1 – 3. К.: Техніка, 1999.

 4. Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высшая школа, 2001.

 5. Савельев И.В. Курс общей физики, тт.1 – 3. М.: Наука, 1987

 6. Богацька І.Г., Головко Д.Б. та ін. Загальні основи фізики, кн. 1 – 2 . К.: Либідь, 1998.

 7. Лопатинський І.Є., Зачек І.Р. та ін. Курс фізики. Львів: Афіша, 2003.

 8. Чолпан П.П. Основи фізики. К.: Вища школа, 1995.

 9. Загальний курс фізики: Збірник задач (за ред. І.П. Гаркуші). К.: Техніка, 2003.

 10. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. М.: Наука, 1985.


Додаткова

 1. Детлаф А.А., Яворский В.М. Курс физики, тт. 1 – 3. М.: Высшая школа, 1979

 2. Сивухин Д.В. Общий курс физики, тт. 1 – 5. М.: Наука, 1980

 3. Зисман Г.А., Тодес О.М. Курс общей физики, тт.1 – 3 . М.: Наука, 1974.

 4. Стрелков С.П. Механика. М.: Наука, 1975.

 5. Кикоин И.К., Кикоин А.К. Молекулярная физика. М., Наука, 1976.

 6. Калашников С.Г. Электричество. М.: Наука, 1977.

 7. Матвеев А.Н. Механика и теория относительности. М.: Высшая школа, 1986.

 8. Матвеев А.Н. Молекулярная физика. М.: Высшая школа, 1981.

 9. Матвеев А.Н. Электродинамика. М.: Высшая школа, 1980.

 10. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике. М.: Высшая школа, 1981.

 1. Загальна фізика: Збірник задач (за ред. І.Т. Горбачука). К.: Вища школа, 1993.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII


1гідроген

Періодична система елементів Д.І.Менделєєва
гелій

2літій


берилійбор


карбон


нітроген


оксигенфлуор


неон


3натріймагнійалюмінійсиліційфосфорсульфурхлораргон4калійкальційскандійтитанванадійхромманганферумкобальтніколкупрумцинкгалійгерманійарсенселенбромкриптон


5рубідійстронційітрійцирконійніобіймолібдентехнеційрутенійродійпаладійаргентумкадмійіндійстанумстибійтелурйодксенон


6цезійбарій

 лантангафнійтанталвольфрамренійосмійіридійплатинаауруммеркурійталійплюмбумбісмутполонійастатрадон
7франційрадій



актинійдубнійджоліотійрезерфордій
Лантаноїди ( f –елементи )церійпразеодимнеодимпрометійсамарійєвропійгадолінійтербійдиспрозійгольмійербійтулійітербійлютецій

 Актиноїди ( f –елементи )
торійпротактинійураннептунійплутонійамериційкюрійберклійкаліфорнійенштейнійфермійменделєєвійнобелійлоуренцій1   2   3   4   5   6   7


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации