Гончаров С.М. Тлумачний словник економіста - файл n1.doc

Гончаров С.М. Тлумачний словник економіста
скачать (1576 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1576kb.19.11.2012 16:28скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування
С.М. Гончаров, Н.Б. Кушнір
Тлумачний

словник

економіста


За редакцією проф. С.М.Гончарова

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Рівне – 2008

УДК 33(08)

ББК 65я2

Г65
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист від 26.09.2007 р. №1.4/18––1550)
Рецензенти:

Гринчуцький В.І., доктор економічних наук, професор (Тернопільський національний економічний університет);

Парфенцева Н.О., доктор економічних наук, професор (Державна академія статистики, обліку і аудиту Держкомтсату України);

Смоленюк П.С., кандидат економічних наук, професор, академік АЕНУ (Хмельницький приватний інститут бізнесу).
Гончаров С.М., Кушнір Н.Б.

Г 65 Тлумачний словник економіста / за ред. проф. С.М.Гончарова. – Рівне: НУВГП, 2008. – 264 с.
ISBN 978-966-327-093-7
Тлумачний словник-довідник економіста підприємства містить 2250 основних економічних термінів із загальноекономічних, аудиторських, фінансових, бухгалтерських, маркетингових, управлінських та інших понять з їх російськими відповідниками.

Словник буде корисним для викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, учителів, економістів, менеджерів, державних службовців, а також для всіх, хто вивчає ринкову економіку.
ISBN 978-966-327-093-7 УДК 33(08)

ББК 65я2

© Гончаров С.М., Кушнір Н.Б., 2008

© НУВГП, 2008

Передмова
У сучасних умовах розвитку українського суспільства виникає нагальна потреба у проведенні глибоких економічних реформ, які за своєю суттю і спрямованістю відповідали б об’єктивним умовам національного відродження, переходу до цивілізованої соціально орієнтованої економіки.

Незаперечною є істина про те, що високоефективну і конкурентоспроможну національну економіку можуть створити та розвивати лише професійно компетентні фахівці всіх рівнів, перш за все господарські керівники з належною економічною підготовкою.

Україна активно просувається у світову економіку. Прийняті Верховною Радою України нові закони про підприємницьку діяльність, цінні папери, фондову і валютну біржу, приватизацію підприємств та землі створюють ринкові умови для розвитку народного господарства держави. В Україні уже функціонують десятки бірж, сотні комерційних банків, тисячі підприємств з різною формою власності. Мільйони громадян стають власниками і співвласниками підприємств, фірм, магазинів, створюють власний бізнес. Вищі навчальні заклади України розпочали підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямком “Економіка і підприємництво”. За цим же напрямком здійснюється пере профілізація фахівців з вищою освітою через Державну службу зайнятості. У зв’язку з цим виникає потреба у знанні нової ринкової термінології, що владно і назавжди увійшла в наше життя. Але багато хто з нових підприємців і керівників ще не оволодів термінологією ринку, велика кількість людей отримує ринкові спеціальності. На такі категорії, насамперед, і розрахований пропонований тлумачний словник. Він містить 2250 ринкових термінів, які характеризують ринкову економіку, управління, маркетинг, аудит, бухгалтерію, банківську і біржову справу, юриспруденцію тощо. Терміни наводяться українською мовою з російськими відповідниками та короткими тлумаченнями.

Автори сподіваються, що це видання допоможе бажаючим створити власне підприємство, продати чи купити цінні папери, відкрити рахунок у банку, укласти торговельні угоди, здійснити брокерські операції тощо. Воно стане добрим порадником у пізнанні такого нового явища у нашому житті, як бізнес.

У тлумачному словнику враховано також вимоги навчальних програм з економічної теорії, менеджменту, маркетингу, фінансів, банківської справи, економічного аналізу, статистики, економетрії та інших економічних дисциплін вищих навчальних закладів, коледжів, ліцеїв, гімназій, бізнес-шкіл, середніх загальноосвітніх шкіл, спецкурсів з поглибленим вивченням ринкової економіки.

Автори вдячні докторам економічних наук, професорам В.Я. Гуменюку та М.А. Хвесик за слушні поради, які сприяли підготовці до друку цього словника.

Довідник розрахований на викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів, підприємців, учителів, економістів, менеджерів, державних службовців, фермерів, а також для усіх інших, хто вивчає ринкову економіку і бажає досягнути у ній успіху.
С.М. Гончаров, Н.Б. Кушнір.

Алфавітний покажчик
А
Абонент

Абонементна плата

Абонентська заборгованість

Абсолютна перевага

Абсолютна рента

Абсолюція

Аваль

Авальний кредит

Аванс

Авансова закупівля

Авансований капітал

Авансовані засоби

Авансовий вексель

Авансовий звіт

Авансовий платіж

Авансування

Авізо

Аварійний запас

Автаркія

Авторитет керівника

Автентичний

Автентичний текст

Авуари

Агент

Агент торговий

Агент-делькредере

Агенти-резиденти

Агентство

Агентські операції

Агресивні цінні папери

Агрегатний індекс цін

Агрегація ринку

Агрегування економічних показників

Адаптація товару

Адаптований маркетинговий комплекс

Адвокат-канали

Адекватна якість

Аджестер

Адміністративні методи управління

Адміністративно-управлінські витрати

Ажистувати

Ажіо

Ажіо-конто

Ажіотаж

Ажур

Аквізитор

Аквізиція

Акорд

Акордна оплата праці

Акредитив

Акредитив авізований

Акредитив грошовий

Акредитив компенсаційний

Акредитив неподільний

Акредитив непокритий

Акредитив переказний

Акредитив покритий

Акредитивна форма розрахунків

Акт інкорпорування

Акт комерційний

Актив

Активна неприйнятність

Активний суб’єкт ринку

Активні операції банку

Активні рахунки

Активно-пасивні рахунки

Акцизна марка

Акцизний збір

Акціонерний регістратор

Акціонування

Акцепт

Акцептний кредит

Акцептоване платіжне доручення

Акцептований вексель

Акцептований чек

Алеба

Алієнтація

Аллонж

Альпарі

Альтернатива

Альтернативна вартість

Альтернативна оцінка

Альтернативна ціна

Альянс маркетинговий

Амальгамація

Амортизаційний період

Амортизаційний фонд

Амортизація

Аналіз

Аналіз беззбитковості

Аналіз бізнес-портфелю

Аналіз господарської діяльності

Аналіз діяльності підприємства

Аналіз макроекономічний

Аналіз мікроекономічний

Аналіз ринку

Аналітичний облік

Аннуїтети

Анонімне акціонерне товариство

Анонімний рахунок

Антидемпінгове мито

Антидемпінгове розслідування

Антидемпінгова практика

Антимонопольний комітет

Антреприза

Апарат управління

Апеляція

Апорт

Арбітр

Арбітраж

Арбітражна комісія

Арбітражний суд

Арбітражні угоди

Аргумент

Арешт майна

Арешт на вклад

Артикул

Асигновка

Асигнування

Асортимент

Асорті

Асоціація

Атака

Атестація

Атестація кадрів

Атестація продукції

Атомістична економіка

Аудит

Аудитор

Аудиторський звіт

Аудиторські організації

Аудиторські служби, фірми

Аукціон

Аукціон подвійний

Аутрейд

Аутсайдери

Афіліація

Афілірована компанія

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации