Сборник задач по дисциплине Страхование (укр. язык) - файл n1.doc

Сборник задач по дисциплине Страхование (укр. язык)
скачать (223 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc223kb.19.11.2012 19:36скачать

n1.docМіністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ


ЗБІРНИК ЗАДАЧ З ДИСЦИПЛІНИ

СТРАХУВАННЯ”
для студентів спеціальності 7.050.107 “Економіка підприємства”

Харків - 2000

Рекомендовано кафедрою економічної теорії зовнішньоекономічної діяльності, протокол № від
Схвалено науково-методичною радою економічного факультету,

протокол № від
Рецензент

ТЕМА 1. СТРАХУВАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Задача 1


Визначити розмір страхового відшкодування.

Дані для розрахунку. Об’єкт вартістю 10 000 грн. застрахований за системою пропорційної відповідальності. Страхова сума 5 000 грн. Збиток страхувальника в результаті ушкодження об’єкта склав 3 000 грн.

Задача 2


Визначити розмір страхового відшкодування за системою першого ризику.

Дані для розрахунку. Майно застраховане за системою першого ризику на 400 грн. Шкода склала 600 грн.

Задача 3

Визначити розмір страхового відшкодування.

Дані для розрахунку. Автомобіль застраховано за системою першого ризику на 2 000 грн. Збиток від аварії склав 4 000 грн.

Задача 4

Яким є фактичний відсоток страхування та сума відшкодування.

Дані для розрахунку. Організація зазначила в заяві про страхування майна вартістю 60 000 грн. страхову суму в розмірі 48 000 грн. (або 80 % вартості). Після пожежі страхова організація почала визначати шкоду й виявила, що до моменту пожежі вартість майна складала 80 000 грн.

Задача 5

Розрахувати збитки та розмір страхового відшкодування.

Дані для розрахунку. Середня вартість урожаю моркви за 5 років в порівняльних цінах складає 5 000 грн. з 1 га, а фактично в цьому році зібрано на 4 200 грн. Межа відшкодування збитків 70 %.

Задача 6

Розрахувати прямий та непрямий збиток від страхового випадку.

Дані для розрахунку. Вибухом зруйновано цех. Балансова вартість з урахуванням зносу – 100 000 грн. У цеху на момент вибуху знаходилось продукції на 20 000 грн. Для розчищення території залучалися люди й техніка. Вартість витрат на розчищення склала 1 000 грн. Сума від здачі металобрухту й інших залишків склала 2 000 грн. Цех не працював 1 місяць. Витрати на відновлення склали 125 000 грн. Втрати за цей час - 150 000 грн.

Задача 7

Визначити розмір страхового відшкодування.

Дані для розрахунку. Договором страхування передбачено умовну франшизу “вільно від 1 000 грн". Фактична шкода склала:

а) 800 грн.

б) 1 300 грн.

Задача 8

Визначити розмір страхового відшкодування.

Дані для розрахунку. Договором страхування передбачено безумовну франшизу 80 000 грн. Фактична шкода склала:

а) 210 грн.

б) 70 000 грн.

Задача 9


Вибрати оптимальний варіант капітальних вкладень за коефіцієнтом ризику.

Дані для розрахунку:

Показники капіталу

Варіанти вкладень капіталу (у грн.)

1-й

2-й

Вкладені кошти

1 000

60 000

Максимально можлива сума збитків

6 000

24 000

Коефіцієнт ризикуТЕМА 2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ УТРИМАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ

Задача 10

Визначити математичне очікування отриманого прибутку від вкладеного капіталу.

Дані для розрахунку. Маємо 2 варіанти вкладення капіталу. Встановлено, що за першим варіантом отримання прибутку в сумі 15 000 грн. має імовірність 0,6, а за другим варіантом імовірність отримання прибутку в сумі 20 000 грн. дорівнює 0,4.

Задача 11

Розрахувати мінімальну суму статутного капіталу страхової компанії (СК), необхідну їй для отримання ліцензії.

Дані для розрахунку. Страхівник надав документи на право проведення страхування життя, страхування фінансових ризиків та перестрахування. Отримання страхових внесків на кінець першого року очікується: зі страхування життя 300 000 грн., зі страхування фінансових ризиків – 400 000 грн., з перестрахування – 500 000 грн. Мінімальна сума власних грошових коштів повинна скласти: зі страхування життя – 5 %, зі страхування фінансових ризиків – 10 %, з перестрахування – 14 %.

Задача 12


Визначити страховий внесок.

Дані для розрахунку. Під час страхування від пожежі встановлено страховий тариф 40 коп. з 100 грн. страхової суми. За дотримання правил протипожежної безпеки страхувач надав страхувальникові знижку 5%. Страхова сума дорівнює 20 000 грн.

Задача 13


Дуже важливими факторами надійності роботи СК, її фінансової стійкості є високий ступінь ліквідності, зворотності коштів страхових резервів. Укрстрахнаглядом установлені Правила оцінки цих коштів, що мають назву активи:

Державні цінні папери

0,875

Цінні папери органів місцевого самоврядування

0,500

Банківські депозити

0,550

Інші цінні папери

0,60

Права власності на частку в статутному капіталі інших акціонерних товариств

0,125

Нерухомість

0, 588

Квартири

0,663

Валютні цінності

0,525

Грошові кошти

0,675Страхувачі зобов’язані аналізувати свою інвестиційну діяльність, і якщо величина фактичного нормативу виявиться нижчою за рекомендовану, то вжити заходів для поліпшення свого фінансового становища.

Розрахувати відповідність фактичних нормативів інвестиційної діяльності СК до рекомендованих Укрстрахнаглядом.

Дані для розрахунку. СК сформувала на основі розрахунків свої резерви в сумі 291 800 грн. Вони розміщені таким чином:

у державні цінні папери

102,1

у банківські внески (депозити)

94,8

у права власності на частку в статутному капіталі

25,0

у валютні цінності

55,3

на розрахунковому рахунку

14,6


Правилами розміщення страхових резервів передбачено, що норматив не може бути нижчим за такі дані:

за договорами довгострокового страхування життя

0,510

за іншими видами страхування

0,490

а рекомендований норматив - відповідно

0,680 та 0,640


ТЕМА 3. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

Задача 14


Визначити розмір страхового відшкодування.

Дані для розрахунку. Від пожежі повністю згорів телевізор вартістю 700 грн., застрахований на 100 % вартості. Його знос на день пожежі оцінено в 25 %, оскільки термін експлуатації склав 2,5 року, а нормативний термін служби – 10 років.

Задача 15


Визначити розмір страхового відшкодування.

Дані для розрахунку. Страхова оцінка об’єкта дорівнює 8 000 000 грн., страхова сума - 5 600 000 грн., збиток від страхового випадку - 4 000 000 грн.

Задача 16

Визначити шкоду від страхового випадку та розмір страхового відшкодування.

Дані для розрахунку. Пожежею знищено склад, а також транспортні засоби та обладнання, що знаходилися в ньому. Об’єкт був застрахований за системою пропорційної відповідальності на 70 %. Балансова вартість об’єкта складає 540 000 грн. Вартість залишків складає 38 000 грн., витрати на ремонт і відновлення – 1 000 грн.

Задача 17

Визначити шкоду та відшкодування.

Дані для розрахунку. Повінню пошкоджено будинок біржі. Майно біржі застраховане за системою 1-го ризику. Вартість ремонту – 42 500 грн. Вартість придатних залишків – 1 250 грн., витрати на впорядкування залишків – 250 грн.

Задача 18

Визначити шкоду та відшкодування за страховим випадком, а для цього – знос об’єкта та залишкову вартість.

Дані для розрахунку. У результаті пожежі 15.07.98 згоріла споруда, здана в експлуатацію в 1983 р., балансова вартість якої в теперішніх цінах складає 42 000 грн. Споруду застраховано на 100 %. Вартість залишків після пожежі з урахуванням їх зносу та знецінення дорівнює 3 600 грн., залишків, придатних як паливо – 250 грн. Витрати на впорядкування залишків – 280 грн. норма амортизації за 1 рік – 5 %.

Задача 19

Визначити шкоду та відшкодування.

Дані для розрахунку. Від пожежі загинули та були пошкоджені запаси пшениці. За даними обліку в господарстві під час пожежі було 1 800 ц пшениці. Після пожежі непошкодженого зерна залишилось 1 100 ц, а пошкодженого – 240 ц, яке оцінили на 30 %. Гуртова ціна 1 ц пшениці – 30 грн.

Задача 20

Визначити шкоду та відшкодування від недобору врожаю в сільськогосподарському акціонерному товаристві.

Дані для розрахунку. Бурею пошкоджено помідори на площі 60 га. Середньорічна врожайність з 1 га складала 190 ц. Встановлена закупівельна ціна на період масової реалізації – 34 грн. за 1 ц. В поточному році господарство зібрало 7 800 ц помідорів.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СХЕМКА
"СИСТЕМА СТРАХОВИХ РИЗИКІВ"!!!


Задача 21

Визначити шкоду та відшкодування.

Дані для розрахунку. У квітні поточного року під час пожежі корівника в підсобному господарстві великого заводу загинуло 50 корів, індивідуальна балансова вартість яких відсутня. Всього в господарстві на 1 квітня було 560 корів, загальна балансова вартість яких – 740 000 грн.

Задача 22

Визначити шкоду та відшкодування.

Дані для розрахунку. На тваринницькій фермі загинуло 10 норок, балансова вартість яких – 1 500 грн. Шкірки норок продано заготівельній організації за 630 грн.

Задача 23

Визначити шкоду та відшкодування.

Дані для розрахунку. Через необхідність забито 80 застрахованих кроликів, балансова вартість яких – 560 грн. За реалізацію придатного для їжі м’яса вторгували 180 грн., а за здані шкірки – 190 грн.

Задача 24

Визначити шкоду страхувальника та суму страхового відшкодування.

Дані для розрахунку. Врожай білоголовкової капусти застрахований фермером, виходячи з нормативної вартості врожаю 3 000 грн. з 1 га. Фактична вартість врожаю склала 2 000 грн. з 1 га. Площа посіву – 20 га. Шкода за договором компенсується в розмірі 75 %.

Задача 25

Розрахувати розмір страхового платежу та розмір страхового відшкодування.

Дані для розрахунку. Підприємець застрахував своє майно терміном на 1 рік з відповідальністю за крадіжку зі зломом на суму 50 000 грн. Ставка страхового тарифу – 0,3% страхової суми. За договором страхування передбачена безумовна франшиза 700 грн. Фактично шкода страхувальника від крадіжки склала 3 000 грн.

Задача 26

Розрахувати розмір страхового платежу та розмір страхового відшкодування.

Дані для розрахунку. Підприємець застрахував своє майно терміном на 1 рік від крадіжки зі зломом на суму 200 000 грн. із ставкою тарифу 0,3 %. За договором страхування передбачена умовна франшиза "вільно від 1 %". Фактично шкода склала 1 000 грн.

Задача 27

Розрахувати розмір страхового відшкодування.

Дані для розрахунку. Громадянин мав договір про охорону квартири за допомогою сигналізації на суму 3 000 грн., та другий загальний договір страхування майна на суму 5 000 грн. Під час дії терміну обох договорів було здійснено крадіжку і викрадено майна на суму 6 000 грн., у т.ч. ювелірних виробів на суму 2 000 грн. Відділ внутрішніх справ сплатив громадянину згідно з договором 3 000 грн. СК, згідно з переліком викраденого майна, що був складений громадянином та підтверджений міліцією, обчислила шкоду в 4 000 грн., оскільки ювелірні вироби не були застраховані за спеціальним договором.


Задача 28

Розрахувати страхові платежі за договором страхування.

Дані для розрахунку. ТОВ, яке виробляє товари народного споживання, вирішило застрахувати своє майно вартістю 300 000 грн. на 70 % з додатковою відповідальністю за ризик крадіжки зі зломом. Тариф на 100 грн. страхової суми – 40 коп., за додаткову відповідальність (крадіжку) – 1 грн.

Задача 29

Визначити середній розмір утрати прибутку підприємства від простоювання виробництва та нетто-ставку.

Дані для розрахунку. Час спостереження за даним підприємством – 5 років (1825 днів). Кількість зупинок – 6. Загальний час зупинок – 5 місяців (130 днів). Вартість одиниці продукції – 5 грн. Випуск продукції в день – 10 000 штук.

Задача 30


Розрахувати шкоду страхувальника та суму страхового відшкодування за системою найбільшої відповідальності.

Дані для розрахунку. Врожай пшениці застрахований за системою кінцевої відповідальності, виходячи із середньої врожайності за 5 років – 28 ц з 1 га, на умовах виплати страхового відшкодування в розмірі 70 % заподіяного збитку за неодержаний врожай. Фактичний врожай пшениці склав 25,6 ц з 1 га. Закупівельна ціна – 40 грн за 1 ц.


ТЕМА 4. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ

Задача 31

Провести розрахунок брутто-ставки на дожиття за договором страхування людини у віці 50 років (х = 50) на термін 10 років (t = 10) зі страхової суми 100 грн. Частка навантаження в брутто-ставці складає 30%. Розрахунок провести в такій послідовності:

1. Визначити кількість виплат через 10 років. З таблиці смертності бачимо, що до 60 років доживає 7 7018 з 100 000 жителів. Це означає, що виплат буде 7 7018.

2. Визначити страховий фонд, необхідний для виплати через 10 років. Страхова сума за кожним договором складає 100 грн. Отже, фонд повинен скласти 7 7018  100 грн. = 7 701 800 грн.

3. Визначити первісну суму страхового фонду. При цьому річну форму відсотка беремо за 40 (і = 40). У формулу

1В = n додаємо дані: 1В = = 266482 (грн)

При цьому (1+0,1) = 28,92, дисконтний множник = 0,0346

Отже, щоб через 10 років мати кошти для виплати страхових сум, страхівник з початку страхування повинен мати фонд у розмірі 266 482 грн., які треба зібрати зі страхувальників. Різниця між 266 482 та сумою виплати через 10 років 7 701 800 буде покрита за рахунок 40 % доходу на страхові кошти за використання їх як вкладеного капіталу.

4. Визначити внесок кожного страхувальника. Для цього треба початкову суму страхового фонду поділити на кількість страхувальників, що дожили до 50 років 266482 : 87064 = 3,06 грн

5. Брутто-ставка визначається за формулою

Тб = = = 4,37,

де Но – частка навантаження у %,

Тн – нетто-ставка.

6. Якщо необхідно, проводимо розрахунок річної тарифної ставки за формулою:

Тг = ,

де а – коефіцієнт розстрочки (постнумерандо).

Коефіцієнт “а” беремо із таблиці. Для віку 50 років при терміні 10 років він дорівнює 8,06. Тоді Тг = = 0,54 грн .

Задача 32

Використовуючи методику попередньої задачі, розрахувати одночасну та річну тарифну ставку за договором страхування людини на дожиття (дані для розрахунку див. у табл. 1 і табл.2).

Таблиця 1

Таблиця смертності та середньої тривалості життя
(складена за результатами перепису населення 1989 р.).


Міське населення, обидві статі

Вік,
років (х)


Кількість доживаючих до віку х років (Lx)

Кількість помираючих при переході від віку х до віку
х+n (dx)


0

100 000

1 782

18

97 028

121

20

96 773

145

30

94 609

260

40

92 246

374

41

91 872

392

42

91 473

427

43

91 046

458

44

90 588

492

45

90 096

528

50

87 064

735

55

84 041

1 038

60

77 018

1 340

65

65 395

1 595

Вікові рівні та відповідні терміни страхування наводяться в наступній таблиці.

Таблиця 2

Варіанти розрахунків термінів страхування

Кількість років страхування

вік х

варіант 1

варіант 2

варіант 3

варіант 4

18

2

12

22

32

20

20

21

23

24

30

10

11

13

14

40

3

4

5

15

50

5

10

15Задача 33

Розрахувати одночасну нетто-ставку на 100 грн. страхової суми.

Дані для розрахунку. Людина у віці 40 років страхується на 2 роки. Дисконтуючий множник визначається за 40 % річною ставкою. Розрахунок проводиться за формулою:де d40 i d41 – кількість осіб, що помирають у віці 40 і 41 рік;

V1 та V2 – дисконтуючі множники;

L40 – кількість осіб у віці 40 років.

Задача 34

Розрахувати річну тарифну ставку за договором страхування людини на дожиття.

Дані для розрахунку. Вік людини – 40 років. Термін страхування – 40 років. Дані за таблицями 1 та 2 (задача 32) та таблицею 3.
Таблиця 3

Коефіцієнт розстрочки “а” (постнумерандо)

Термін страхування

Вік (років)

20

30

40

50

5

4,55

4,54

4,51

4,45

10

8,45

8,41

8,30

8,06

15

11,77

11,67

11,43

10,91

20

14,59

14,41

13,96

13,07


Задача 35

Визначити одночасну нетто-ставку.

Дані для розрахунку. Застраховано 5 000 осіб у віці 30 років на 5 років на суму 1 000 грн. Згідно договору ця сума може бути виплачена спадкоємцям у разі смерті. У разі дожиття до 35 років внески не повертаються. Імовірність смерті у віці від 30 до 35 років складає 0,4761 %.

Рішення. З даної групи через 5 років помре 5 0000,004761 = 23,8 людей. За кожного з них спадкоємцям буде виплачено 1 000 грн., тобто сума дорівнює 23,81000 = 23 800 грн. Отже, для виконання умов договору внесок повинен дорівнювати 23850:5000 = 4,76 грн.

Задача 36

Розрахувати одночасну нетто-ставку та брутто-ставку зі страхування на випадок смерті людини.

Дані для розрахунку. Вік страхувальника – 41 рік. Термін страхування – 2 роки. Відсоткова ставка – 4 %.

ТЕМА 5. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Задача 37

Визначити шкоду страхівника та суму страхового відшкодування.

Дані для розрахунку. У результаті ДТП втрачено легковий автомобіль. Роздрібна ціна його 16 000 грн. Знос на день укладання договору складав 20 %. Від автомобіля залишилися деталі на суму 2 400 грн., а з урахуванням їх знецінювання – 1 040 грн. На впорядкування цих деталей витрачено 120 грн. Автомобіль був застрахований:

а) на 100%; б) на 6 000 грн.

Задача 38

Визначити загальну суму шкоди та повернення грошей страхової організації.

Дані для розрахунку. За викрадений автомобіль сплачене страхове відшкодування у повній страховій сумі 7 000 грн. Через три місяці автомобіль було знайдено в пошкодженому стані та повернено страхувальникові. Виявлено, що з нього викрадено паски безпеки, радіоприймач та антену. Вартість ремонту автомобіля склала 1 800 грн. Вартість радіоприймача – 93 грн., антени – 12 грн, пасків – 30 грн.

При викраденні автомобіля шкода визначається так само, як при повній втраті (без залишку), але з урахуванням зносу, а при пошкодженні у звязку з угоном – виходячи зі ступеня ремонту. Якщо викрадений автомобіль повернули власнику, страхувальник зобовязаний повернути страхувачеві суму відшкодування за вирахунком викрадених деталей та (чи) вартості ремонту.

Задача 39

Розрахувати страхову суму та суму страхових платежів з добровільного страхування.

Дані для розрахунку. Кредит отриманий на суму 80 000 грн. Відсотки за кредит – 30 % річних. Термін користування кредитом – 1 рік. Межа відповідальності страхувача – 60 %. Тарифна річна ставка – 1,8 %.

Задача 40

Розрахувати суму страхових платежів зі страхування відповідальності позичальників за непогашений кредит.

Дані для розрахунку. Кредит взято на суму 60 000 грн. Термін користування кредитом – 2 роки. Межа відповідальності страхувача – 70 %. Тарифна річна ставка – 3,5 %.

Задача 41

Визначити розмір шкоди та розмір страхового відшкодування.

Дані для розрахунку. Позичальник по закінченні терміну кредитування не повернув банку суму основного боргу та суму відсотку за користування кредитом. Сума кредиту – 10 000 грн. Термін надання – 3 місяці. Відсоткова ставка – 33 % річних. Відповідальність страхувача – 85 %.

Задача 42

Визначити страхові премії та виплати, прибуток чи збиток страхувача.

Дані для розрахунку. Перший позичальник узяв кредит у сумі 15 000 грн. під 42 % річних. Термін користування кредитом за договором – 8 місяців. Межа відповідальності страхувача – 85 %. Тарифна річна ставка за договором страхування – 2,15. Другий позичальник узяв кредит у сумі 25 000 грн. на 1,5 роки під 48 % річних. Межа відповідальності страхівника – 80 %. Річна тарифна ставка зі страхування – 2,4 %.

ТЕМА 6. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

Задача 44

Визначити суми, передані на перестрахування за кожним обєктом, та загальну суму.

Дані для розрахунку. У договорі з перестрахування зазначено, що під час страхування морських суден цедент залишає за собою відповідальність 5 000 000 доларів. Одне судно застраховане на 4 000 000, друге – на 8 000 000, третє – на 25 000 000 доларів.

За пропорційного перестрахування лишку страхових сум (перестрахування ексцедента сум) цедент залишає на свою відповідальність нефіксований відсоток, а зазначену суму зобовязань – за кожним обєктом, передаючи різницю перестрахувачам у межах установлених лімітів.

Задача 45

Визначити участь цедента та перестрахувача в покритті ризику за непропорційного перестрахування.

Дані для розрахунку. Участь цедента у пріоритеті складає 80 000 грн. Ліміт перестрахувального покриття (тобто верхня межа відповідальності перестрахувача – 100 000 грн.). Ризик забезпечено страховою сумою 130 000 грн.

Задача 46

Розрахувати відсоток перестрахування.

Дані для розрахунку. Власна участь страхівника – 120 000 грн. Ризик забезпечено страховою сумою 360 000 грн.

Задача 47

Визначити ємкість ексцедента.

Дані для розрахунку. Сума власних утримань страхівника – 50 000 грн. Сума ексцедента – 100 000 грн.

Задача 48

Визначити власну участь страхівника (цедента) у покритті ризику та зробити висновок про стан квотного перестрахування.

Дані для розрахунку. Портфель цедента складається з трьох однорідних груп страхових ризиків, страхові суми яких склали 50 000, 75 000 і 120 000 грн. Максимальний рівень власної участі страхівника 60 000 грн. Квота у 20 % страхового портфеля передається у перестрахування.

Задача 49

Розрахувати квоти, передані на перестрахування та участь цедента. Скласти оцінку рівня ефективності встановлених квот.

Дані для розрахунку. Портфель перестрахівника включає три групи ризиків на суму 300 000, 500 000 і 700 000 грн. Рівень власної участі страхівника – 400 000 грн. за кожною групою. Квота у 20 % передана у перестрахування.

Задача 50

Визначити обсяг відшкодування збитку страхівником та перестрахівником.

Дані для розрахунку. Страховий портфель цедента складає 600 000 грн., у тому числі власне покриття – 300 000 грн. Ексцедент перестрахівника - також 300 000 грн. За договором непропорційного перестрахування збитковості перестрахівник відшкодовує збиток від 105 до 120 %. Загальний обсяг збитків (виплат страхувальником) склав 80 000 грн.
Задача 51

Визначити обсяг незаробленої премії страхівника та перестрахівника.

Дані для розрахунку. 4 березня СК заключила договір страхування від пожежі й отримала премію у розмірі 5 450 грн. У резерв попереджувальних заходів виділено 20 %, чи 1 090 грн. Отже, базова страхова премія для розрахунку резерву незаробленої премії складає 5450 – 1090 = 4360 грн. Загальний термін дії договору – 92 дні (з 4 березня по 1 червня). З 1-го квітня на перестрахування передано 2 000 грн. При цьому, відповідно договору, комісійна винагорода цедента складає 10 % від суми перестрахувальної премії, тобто 200 грн.

Задача 52

Страхування за допомогою хеджування.

Приклад 1. Якщо підприємець відмовляється від хеджування, то він бере на себе ризик і неявно стає спекулянтом, розраховуючи на сприятливу для себе динаміку зміни цін чи валютних курсів.

Припустимо, він планує здійснити через 3 місяці платежі в сумі 10 000 доларів. При цьому на даний момент курс складає 2 грн./дол. Отже витрати на купівлю валюти дорівнюють 20 000 дол. Якщо через три місяці курс впаде до 1,8 грн./дол., а еквівалент складає 18 000 грн., то підприємець матиме економію (чи прибуток) у 2 000 грн. Якщо через 3 місяці курс зросте до 2,2 грн./дол., то витрати на купівлю валюти складуть 22 000 грн., а додаткові витрати – 2 000 грн.

Приклад 2. Хеджування за допомогою форвардної операції. Здійснення форвардної операції зумовлює взаємні зобов'язання сторін здійснити валютну конверсію (обмін) за фіксованим курсом, наперед узгодивши дату. Терміновий або форвардний контракт – це зобов'язання для двох сторін (продавця та покупця), коли продавець зобов'язаний продати, а покупець – купити визначену кількість валюти за встановленим курсом.

Припустимо, підприємець вирішив заключити тримісячний терміновий (тобто форвардний) контракт на купівлю-продаж 100 000 доларів. На момент укладання контракту курс гривні складав 2 грн. за 1 долар, а тримісячний форвардний курс за контрактом – 2,2 грн. за долар. Отже витрати на купівлю валюти за контактом складають 22 000 грн. Якщо через 3 місяці на день виконання контракту курс складає 2,3, то витрати підприємця на купівлю валюти складуть 22 000 грн., а якщо він не заключив терміновий контракт, то витратив би 23 000 грн. Таким чином, економія грошових коштів чи потенційний прибуток складає 1 000 грн.

Якщо через 3 місяці на день виконання контракту курс впаде до 1,9 грн. за 1 долар, то в разі витрат за терміновим контрактом 22 000 грн. втрачений зиск складе 3 000 грн. (19-22).

Перевага форвардної операції полягає у відсутності попередніх витрат та захисті від несприятливої зміни курсу валюти. Недоліком є потенційні втрати, пов'язані з ризиком втраченого зиску.

Приклад 3. Хеджування за допомогою опціонів.

Валютний опціон – це право покупця купити та обов'язок продавця продати визначену кількість однієї валюти в обмін на іншу за фіксованим курсом у наперед узгоджений день чи протягом узгодженого часу. Таким чином, опціонний контракт є обов'язковим для продавця та необов'язковим для покупця. Підприємець купує валютний опціон, який дає йому право, але не обов'язок купити визначену кількість валюти за фіксованим курсом в узгоджений день (європейський стиль). Підприємець збирається через 3 місяці провести платежі у розмірі 10 000 доларів та зафіксувати мінімальний обмінний курс долара. Він купує опціон на купівлю долара за такими параметрами:

сума 10 000 доларів;

термін 3 місяці;

курс опціону 2 грн. за 1 долар;

премія 5 коп. за 1 долар;

стиль європейський.

Цей опціон дає право підприємцеві купити 10 000 доларів через 3 місяці за курсом 2 грн. за 1 долар. Підприємець платить продавцеві валюти опціонну премію у розмірі 5 коп.  10 000 = 500 грн.

Якщо через 3 місяці на день виконання опціону курс долара впаде до 1,8, підприємець відмовиться від опціону та купить валюту на вільному ринку, заплативши 18 000 грн. (10 000  1,80). Ураховуючи ціни купівлі опціону, загальні витрати підприємця складуть 18 500 грн.

Якщо через 3 місяці на день виконання опціону курс долара зросте до 2,3, то майбутні витрати підприємця на купівлю валюти вже застраховані. Він реалізує опціон та витрачає на купівлю валюти 20 000 грн. Як би він купував валюту на готівковому ринку по курсу 2,3 грн. за 1 долар, то він витратив би на купівлю 23 000 грн. Економія грошових ресурсів чи потенційна вигода складає:

20 000 + 500 – 23 000 = 2 500 дол.

Перевага хеджування за допомогою опціону полягає у повному захисті від несприятливих змін курсу валюти. Недоліком є витрати на сплату опціонної премії.

ТЕМА 7. АКТУАЛЬНІ РОЗРАХУНКИ


Задача 53

Розрахувати брутто-ставку та її структуру (див. стр. 25) на 100 грн. страхової суми під час страхування домашнього майна.

Дані для розрахунку. Нетто-ставка дорівнює 42 коп., витрати на ведення страхової справи – 12 %, на проведення попереджувальних заходів – 10 % та прибуток – 8 % від брутто-ставки.
Задача 54

Визначити нетто-ставку на 100 грн. страхової суми та середній страховий внесок за 1 будинок.

Дані для розрахунку. В області з 20 000 застрахованих від пожежі будинків шкоди зазнає 200. Середня сума страхового відшкодування за попередні роки за одним договором страхування складала 5 000 грн. Середня страхова сума за одним договором – 25 000 грн.
Задача 55

Розрахувати розмір нетто-ставки ризикової надбавки та брутто-ставки за умови майнового страхування.

Дані для розрахунку. Страхівник укладає договори майнового страхування. Можливість настання страхового випадку 1 % (Р = 0,01). Середня страхова сума (С) дорівнює 800 грн. Середнє страхове відшкодування (В) дорівнює 575 грн. Кількість договорів (К) складає 12 000. Частина нетто-ставки в брутто-ставці – 70 % (Тн = 0,7). Дані про розкид відшкодування відсутні. Розрахунок ведеться у такій послідовності.

1. Розраховується основна частина Тн на 100 грн. страхової суми:Визначається ризикова гарантійна надбавка Тр. За відсутності даних про розкид страхових відшкодувань розрахунок проводиться за формулою:де а – коефіцієнт залежності від гарантованої безпеки.

2. Страхувальник припускає з імовірністю 0,95 забезпечити перевищення страхового відшкодування над страховим внеском. За відповідною таблицею знаходимо, що при гарантії 0,95 коефіцієнт а = 1,645. Тоді3. Розрахунок нетто-ставки на 100 грн. страхової суми.

4. Розрахунок брутто-ставки.

(Пункти 3 та 4 студенти розраховують самостійно).

Страховим організаціям рекомендовано брати показник В/С не нижче, ніж:

0,3 – під час страхування від нещасного випадку, хвороби та медичного;

0,4 – під час страхування засобів наземного транспорту;

0,5 – під час страхування вантажів та майна;

0,6 – під час страхування повітряного та водного транспорту;

0,7 – під час страхування відповідальності власників транспортних засобів, інших видів відповідальності та страхування фінансових ризиків.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СХЕМКА
"СТРУКТУРА БРУТТО-СТАВКИ "!!!


Задача 56

Визначити страхову суму та страховий тариф.

Дані для розрахунку. Планова сума платежів зі страхування будівель складає 28 000 грн. (по району), а структура тарифної ставки передбачає, що нетто-ставка складає 70 %, відрахування на попереджувальні заходи – 4 %, витрати на ведення справи – 16 %, прибуток – 10 %.

Річна платня складає 0,3 % від страхової суми.

Задача 57


Визначити брутто-ставку, її структуру та побудувати діаграму.

Дані для розрахунку. Нетто-ставка зі страхування худоби – 2,1 грн. на 100 грн. страхової суми. При цьому витрати на ведення справи складають 15 %, на проведення попереджувальних заходів – 5 %, на створення резервного фонду – 3 % та прибуток – 7 % від брутто-ставки.

Задача 58


Визначити обсяг незаробленої премії СК на 4 квітня.

Дані для розрахунку. Розрахунок незаробленої премії ведеться за формулою

НП = Пб(N – М),

де Пб – базова страхова премія для розрахунку резерву;

N – термін дії договору, дні;

М – кількість днів з моменту набуття договором чинності.

Надходження страхових внесків (премії) за договором страхування майна від пожежі склали 5 450 грн.

СК формують резерв попереджувальних заходів. На це відводиться 20 % страхового внеску. Договір укладено терміном на 3 місяці з 4 березня, 00 годин, до 3 червня, 24 години, тобто терміном на 92 дні.

Задача 59


Визначити фінансові резерви страхової компанії на початок кожного кварталу.

Дані для розрахунку. Величина резерву зі страхування життя визначається за формулою:де Рн – розмір резерву на початок звітного періоду;

Пн – страхова нетто-премія зі страхування життя, отримана за звітний період (квартал);

В – сума виплаченого стартового відшкодування та викупні суми за звітний період;

J – норма доходності, відсотки.

Норма доходності за всіма договорами – 50 %. Частка нетто-ставки в брутто-ставці – 80 %, навантаження – 20 %.

На 1 січня сума резерву склала (тис.грн.) 87,4.

На 1 квітня сума премій, що надійшли 25,6.

На 1 липня – // – 56,8.

На 1 жовтня – // – 80,3.

На кінець року – // – 112,5.

Виплати: на 1 квітня 30,3;

на 1 липня 65,4;

на 1 жовтня 91,8;

на кінець року 128,7.
Розв'язання: Нетто-ставка, що надійшла у 1 кварталі складає 80 % від 25,6, тобто 25,6  0,8 = 20,5 (тис.грн.).

За новими надходженнями у 1 кварталі страхових премій резерв складає:Для забезпечення заданої доходності (50 %) відбудеться збільшення страхового резерву, сформованого на початок кварталу:Оскільки страхові виплати перевищили премії та були проваджені за рахунок резерву, то сума страхових резервів на 1 квітня дорівнюватиме:

Р = 983 + 21,8 – 30,3 = 89 800 грн.

Розрахунок за іншими кварталами провести самостійно.
Задача 60

Використовуючи коефіцієнт Коншина, виберіть найбільш фінансово стійку страхову операцію.

Дані для розрахунку. Зі страхування операції № 1 кількість договорів – 20 000, середній тариф – 0,0032 з 1 гривні, операції № 2: кількість договорів – 18 000, середня тарифна ставка – 0,0034 з 1 гривні.

ТЕМА 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ

Задача 61

Використовуючи коефіцієнт фінансової стійкості страхового фонду, відшукати найбільш фінансово стійку СК

Дані для розрахунку. Страхова компанія А має страхових платежів на 60 000 грн., залишок коштів у запасному фонді на кінець періоду – 5 000 грн., виплати страхового відшкодування – 38 000 грн., витрати по веденню страхової справи – 6 000 грн. Страхова компанія Б має страхових платежів на 50 000 грн., виплати страхового відшкодування 22 000 грн, витрати на ведення справи – 5 000 грн.

Задача 62


Визначити суму шкоди та обсяг відшкодування.

Дані для розрахунку. Господарство мало 50 га яблуневого саду. Балансова вартість саду 2 500 120 грн. Загальна кількість дерев 7500 шт. У червні цього року було зламано 1 400 дерев. Амортизаційний період саду – 25 років. На день стихійного лиха амортизаційний період склав 10 років 6 місяців. Залишок зламаних дерев оцінено на дрова у 940 гривень.

Задача 63


Визначити суму шкоди та відшкодування.

Дані для розрахунку. Внаслідок аварії опалювальної системи забруднено застраховану білизну та напольну килимову доріжку. Вартість прання білизни та чистки доріжки (за квитанцією пральні та хімчистки) склала 6 грн. та 8 грн. 20 коп.

Задача 64


Визначити розмір страхового відшкодування.

Дані для розрахунку. Корову, що застрахована на 820 грн., змушено прирізали за вказівкою ветфельдшера в зв'язку із захворюванням. М'ясо в кількості 120 кг визнано придатним до їжі та повністю продано страхівником підприємству громадського харчування по 3,60 грн. за 1 кг.

Задача 65


Чому дорівнюють платежі за рік.

Дані для розрахунку. Загальна вартість майна фермера 12 500 грн. (з урахуванням зносу). Об'єкт страхується на 100 %. Річна ставка платні дорівнює 35 коп. зі 100 грн. страхової суми.


Задача 66

Оцінити вартість нового житлового будинку, квартири якого будуть здаватися в оренду.

Дані для розрахунку. Для визначення шкоди та обсягу відшкодування страхівникові необхідно знати вартість майна. Існує декілька видів вартості: початкова балансова вартість без переоцінки; відновлена балансова вартість після переоцінки; для одержання кредитів – вартість застави; для цілей страхування застосовується дійсна вартість, тобто відновлена з урахуванням зносу; орендна вартість; ліквідна вартість – під час списання; вартість аукціонного продажу; інвестиційна вартість.

Є три методи оцінки нерухомості, що приносить прибуток: ринковий, витратний та метод капіталізації прибутку, тобто перерахунок прибутків у єдину вартість за формулою V = І/Р,

де V – вартість об'єкта (нерухомості);

І – чистий річний прибуток;

Р – коефіцієнт капіталізації, або норма річного прибутку.

Саме останній метод візьмемо для розрахунку. Характеристика оцінюваного будинку.

Кількість квартир

Опис

Оренда платня

4

Однокімнатні

335  4 = 1 420 грн.

12

Двокімнатні

425  12 = 5 100 грн.

4

Трикімнатні

453  4 = 1 812 грн.

Щомісячний потенційний валовий прибуток – 8332 грн. Річний потенційний валовий прибуток 8332  12 = 100 000 грн. Річний потенційний валовий прибуток збільшується на суму інших отримань (наприклад, прибуток від автостоянки біля будинку, від пральні самообслуговування) – 3 000 грн.

Зменшення прибутку на недоплачену суму. Наприклад: одну квартиру не здано в оренду, а щодо інших є недобір платні. Всього зменшення складає 5 000 грн.

Дійсний валовий прибуток складає 100 + 3 – 5 = 98 000 грн. З дійсного валового прибутку віднімаємо:

комунальні послуги

8 500

ремонт

2 500

утримання басейну

1 000

зарплатня управителю, двірнику та ін.

10 000

нарахування на заробітну платню

4 000

реклама

500

бухгалтерські та юридичні послуги

2 000

податки на власність

3 000

інші витрати

1 500

УСЬОГО ВИТРАТ:

33 000

Чистий операційний річний прибуток складає 98 – 33 = 65 000 грн., що дорівнює 1 (числівник формули).

Далі йде розрахунок Р. Вважатимемо, що він дорівнює 0,12. ТодіТож з метою страхування ми визначили вартість житлового будинку, яка дорівнює 541 667 грн.

Так само проводиться й оцінка землі. В Україні немає закону про приватну власність на землю сільськогосподарського призначення та прав на її продаж. Але там, де земля купується і продається, вона визначається як капіталізована рента, тобто рента, перетворена на капітал.

Наприклад, ділянка землі в 1 га дає річну орендну платню 500 грн. Норма відсоткової позики – 10 %. Тоді ціна ділянки дорівнюватиме


Тести

"Так"

"Ні"

Коментарі


1. Страхування – це елемент виробничих відносин.2. Страхове відшкодування – це плата за страхування.3. Страхування відповідальності проводиться для страхового захисту заподійника шкоди.4. Целірування – це процес, пов'язаний з передачею ризику.5. Страховий пул – це об'єднання страхових компаній для перестрахувального захисту.6. Сфера діяльності страхового бізнесу – фінансовий ринок у цілому.7. Страхівник може контролювати дії страхівника.8. Для отримання ліцензії страхівник може мати будь-який розмір статутного фонду.9. Головний критерій надійності страхівника – це оперативне та повне виконання обов'язків за договорами.
Навчальне видання

Укладач: ПАВЛОВ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Збірник задач з дисципліни

“Страхування”

для студентів спеціальності 7.050.107 “Економіка підприємства”


Редактор О.І.Новохацька

Коректор О.В.Плужник
______________________________________________________________________

Підп. до друку Формат 60х84 1/16. Папір газет. Друк офсет.

Обл.вид. арк. 1,5. Ум.друк.арк. 1,6. Тираж прим.

______________________________________________________________________

Харківська державна академія технології та організації харчування

61051 Україна, м.Харків, вул. Клочківська-333.

ДОД ХДАТОХ Харків-51, вул. Клочківська-333Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации