Поддєрьогін А. Фінанси підприємств - файл n13.doc

Поддєрьогін А. Фінанси підприємств
скачать (1083 kb.)
Доступные файлы (22):
n1.doc18kb.02.11.1998 09:40скачать
n2.doc113kb.03.11.1998 15:46скачать
n3.doc233kb.04.11.1998 16:23скачать
n4.doc343kb.04.11.1998 15:54скачать
n5.doc197kb.03.11.1998 16:07скачать
n6.doc186kb.04.11.1998 10:10скачать
n7.doc200kb.04.11.1998 16:07скачать
n8.doc412kb.04.11.1998 11:25скачать
n9.doc195kb.04.11.1998 12:02скачать
n10.doc386kb.04.11.1998 12:29скачать
n11.doc221kb.04.11.1998 12:55скачать
n12.doc157kb.04.11.1998 13:26скачать
n13.doc19kb.04.11.1998 16:07скачать
ROZD_4.RTF192kb.10.06.1998 16:50скачать
ROZD_8.RTF252kb.16.06.1998 15:23скачать
n16.docскачать
n17.doc16kb.04.11.1998 16:08скачать
n18.doc23kb.04.11.1998 16:52скачать
n19.doc88kb.05.10.1998 13:24скачать
n20.doc220kb.23.10.1998 12:13скачать
n21.doc37kb.11.01.1999 16:33скачать
n22.doc188kb.06.07.1998 12:28скачать

n13.doc

ЛІТЕРАТУТРА
1. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 р.

2. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р.

3. Закон України «Про підприємництво» від 7 лютого 1992 р.

4. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 липня 1991 р.

5. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20 березня 1991 р.

6. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р.

7. Закон України «Про систему оподаткування» від 18 лютого 1997 р.

8. Закон України «Про банкрутство» // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — №31.

9. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р.

10. Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997р

11. Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 р.

12. Закон України «Про приватизаційні папери» від 6 березня 1992 р.

13. Закон України «Про лізинг» від 16 грудня 1997 р.

14. Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недоб­росовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — №2.

15. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 р.

16. Закон України «Про збір на обов’язкове соціальне страхування» від 26 червня 1997 р.

17. Закон України «Про формування фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на ЧАЕС» від 20 червня 1997 р.

18. Закон України про внесення змін до Закону України «Про оренду державного майна» від 23 грудня 1997 р.

19. Закон України «Про оплату праці» (затверджений 24 березня 1995 р.)

20. Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення Державного інноваційного фонду» від 18 лютого 1992 р.

21. Постанова Кабінету Міністрів України та НБУ від 19.04.94 р. № 279 «Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств та організацій та джерела їх покриття».

22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок санації державних підприємств» // Зібрання постанов Уряду України. — 1994. — № 5.

23. Типове положення по плануванню обліку і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості. Затверджено постановою КМУ 26.04.96 р., № 473.

24. Типове положення по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затверджено постановою КМУ 23.04.96 р. № 452.

25. Типове положення по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості продукції будівельно-монтажних робіт. Затверджено постановою КМУ 9.02.96 р. № 186.

26. Типове положення по плануванню, обліку і калькулюванню науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Затверджено постановою КМУ 20.06.96 р. № 830.

27. Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплато­спроможних підприємств та організацій // Галицькі контракти. — 1997. — №40.

28. Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств. Методика інтегральної інвестиційної привабливості підприємств та організацій // Українська інвестиційна газета. — 1998. — №3.

29. Авилов А. Государственная поддержка мелкого и среднего бизнеса в развитых странах мира. — М., 1994.

30. Антикризисное управление: от банкротства к финансовому оздоровлению // Под ред. Г.П. Иванова. — М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995.

31. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. — М.: Финансы и статистика, 1995.

32. Бородина О. И. Финансы предприятий. — М.: ЮНИТИ, 1995.

33. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. — М., 1998.

34. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. — К., 1996.

35. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. — К., 1997 .

36. Беркар Коласс. Управление финансовой деятельностью предприятия. — М.: Финансы, 1997.

37. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1997.

38. Грабовый П. Г. и др. Риски в современном бизнесе. — М.: Аланс, 1994.

39. Глухов В. В., Бахрамов Ю. М. Финансовый менеджмент (участники рынка, инструменты, решения): Учеб. пособие. — СПб: Спец. литература, 1995.

40. Герчикова И. Н. Финансовый менеджмент. — М.: АО «КОНСАЛТ­БАНКИР», 1996.

41. Джеймс Ван Хорн. Основы управления финансами. — М.: Финансы и статистика, 1996.

42. Дамари Р. Финансы и предпринимательство: Финансовые инструменты, используемые западными фирмами для роста и развития организаций. — Ярославль: Елень, 1993.

43. Ефимова О. В. Финансовый анализ. — М., 1996.

44. Инвестиционно-финансовый портфель / Отв. ред. Ю. Б. Рубин, В. И. Солдаткин. — М.: Соминтэк, 1993.

45. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. — М.: Финан­сы и статистика, 1995.

46. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. — К., 1995.

47. Крутик О. Б. Основы финансовой деятельности предприятия. — СПб, 1996.

48. Лямин В. А., Воробьев П. В. Финансовый менеджмент. — СПб, 1994 .

49. Мищеракова О. В. Налоговые системы развитых стран мира. — М.: Фонд «Правовая культура», 1995 .

50. Мороз А. Н. Основы банковского дела. К.: Либра, 1994 .

51. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. — К.: Основи, 1993.

52. Налоговые системы зарубежных стран: Учеб. пособие / Ред. В. А. Сленов, В. И. Смирнов. — М.: Рос. экон. академия, 1995.

53. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1994.

54. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов. — М.: Инфра, 1996.

55. Павлова Л. Н. Финансовый менеджмент в предприятиях и коммерческих организациях. Управление денежным потоком. — М.: Финансы и статистика, 1993.

56. Родионова В. М., Федотова М. А. Финансовая устойчивость предприятий в условиях инфляции. — М.: Перспектива, 1995.

57. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб. пособие. — Минск; М.: ИП «Экоперспектива», 1998.

58. Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. Л. Держава — по­датки — бізнес. — К.: Либідь, 1992.

59. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 1993.

60. Тітов М. І. Банкрутство: Матеріально-правові та процесуальні аспек­ти / За наук. ред. В. М. Гайворонського. — Х.: Консум, 1997.

61. Финансы / Под ред. В. М. Родионовой. — М.: Финансы и статистика, 1995.

62. Финансовый менеджмент / Авт. кол. под рук. Е. С. Стояновой. — М.: Перспектива, 1996.

63. Финансовый менеджмент / Под ред. акад. Г. Б. Поляка. — М.: Финансы, 1997.

64. Финансы предприятий: Тексты лекций / Под ред. А. Н. Под­дерегина. — К., 1998.

65. Финансы / Под ред. А. М. Ковалевой. — М.: Финансы и статистика, 1996.

66. Фисенко М. А. Финансы предприятий. — Минск, 1995.

67. Холт Роберт. Основы финансового менеджмента. — М.: Дело, 1993.

68. Шеремет А. Д. Финансы предприятий. — М.: Финансы и статистика, 1997.

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации