Поддєрьогін А. Фінанси підприємств - файл n17.doc

Поддєрьогін А. Фінанси підприємств
скачать (1083 kb.)
Доступные файлы (22):
n1.doc18kb.02.11.1998 09:40скачать
n2.doc113kb.03.11.1998 15:46скачать
n3.doc233kb.04.11.1998 16:23скачать
n4.doc343kb.04.11.1998 15:54скачать
n5.doc197kb.03.11.1998 16:07скачать
n6.doc186kb.04.11.1998 10:10скачать
n7.doc200kb.04.11.1998 16:07скачать
n8.doc412kb.04.11.1998 11:25скачать
n9.doc195kb.04.11.1998 12:02скачать
n10.doc386kb.04.11.1998 12:29скачать
n11.doc221kb.04.11.1998 12:55скачать
n12.doc157kb.04.11.1998 13:26скачать
n13.doc19kb.04.11.1998 16:07скачать
ROZD_4.RTF192kb.10.06.1998 16:50скачать
ROZD_8.RTF252kb.16.06.1998 15:23скачать
n16.docскачать
n17.doc16kb.04.11.1998 16:08скачать
n18.doc23kb.04.11.1998 16:52скачать
n19.doc88kb.05.10.1998 13:24скачать
n20.doc220kb.23.10.1998 12:13скачать
n21.doc37kb.11.01.1999 16:33скачать
n22.doc188kb.06.07.1998 12:28скачать

n17.doc

ВСТУП

Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність їхньої фінансової діяльності.

Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансовий стан підприємств суттєво впливає на фінансове становище країни в цілому.

Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов’язаний з поліпшенням фінансового стану суб’єктів господарювання в усіх сферах діяльності, всіх форм власності.

За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці, організація фінансової діяльності кожного підприємства. Це потребує підготовки спеціалістів-фінансистів, що мають глибокі теоретичні і практичні знання, можуть узагальнити наявний досвід країн з розвинутою ринковою економікою, роз­робити план дій щодо виходу із фінансової скрути.

Підготовка фахівців, обізнаних з фінансовою діяльністю підприємств за нових умов господарювання, ускладнюється недостатністю навчальної літератури, яка б ураховувала спе­цифіку перехідного періоду української економіки, законодавче і правове поле, в якому працюють вітчизняні підприємства.

Підручник написаний згідно з типовою навчальною програмою дисципліни «Фінанси підприємств», яка включена в нормативну частину навчальних планів підготовки бакалаврів з економіки і підприємництва.

У процесі підготовки підручника використані нові законодавчі й нормативні документи, що регулюють фінансову діяльність суб’єктів господарювання. Ураховано досвід викладання дисципліни «Фінанси підприємств» у провідних нав­чальних закладах України, а також у вищих навчальних закладах зарубіжних країн.

У підручнику розкрито: суть фінансів підприємств, зміст і організацію їхньої фінансової діяльності; формування і розподіл прибутку, оподаткування підприємств; організацію грошових розрахунків і кредитування підприємств; організацію оборотних коштів і фінансове забезпечення відтворення основних фондів; фінансове планування, аналіз фінансового стану, проведення фінансової санації підприємств.

Автори намагались викласти актуальний і складний матеріал з фінансів підприємств, який буде корисним для різних категорій читачів: студентів, аспірантів, викладачів економічних вузів і факультетів, підприємців, економістів-практиків, слухачів економічних шкіл і курсів.

У підручнику, з метою більш активного засвоєння матеріалу, широко використані структурно-логічні схеми, тести.

Підручник підготовлено колективом авторів, які мають значний досвід викладацької, наукової і виробничої діяльності.

Авторами окремих розділів є А. М. Поддєрьогін (керівник авторського колективу), канд. екон. наук, проф. — вступ, розділи 4, 5; Л. Д. Буряк, канд. екон. наук, доц. — розділ 8;
Г. Г. Нам, канд. екон. наук, доц. — розділи 1, 3, 10; А. М. Павліковський, канд. екон. наук, доц. — розділ 6; О. В. Павлов-
ська, канд. екон. наук, доц. — розділ 9; В. З. Потій,
канд. екон. наук., доц., А. П. Куліш, ст. викл. — розділ 2; О. ОТерещенко, канд. екон. наук, доц. — розділ 11; Н. ПШульга, С. АБулгакова, кандидати еконономічних наук, доценти — розділ 7.
Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации