Поддєрьогін А. Фінанси підприємств - файл n18.doc

Поддєрьогін А. Фінанси підприємств
скачать (1083 kb.)
Доступные файлы (22):
n1.doc18kb.02.11.1998 09:40скачать
n2.doc113kb.03.11.1998 15:46скачать
n3.doc233kb.04.11.1998 16:23скачать
n4.doc343kb.04.11.1998 15:54скачать
n5.doc197kb.03.11.1998 16:07скачать
n6.doc186kb.04.11.1998 10:10скачать
n7.doc200kb.04.11.1998 16:07скачать
n8.doc412kb.04.11.1998 11:25скачать
n9.doc195kb.04.11.1998 12:02скачать
n10.doc386kb.04.11.1998 12:29скачать
n11.doc221kb.04.11.1998 12:55скачать
n12.doc157kb.04.11.1998 13:26скачать
n13.doc19kb.04.11.1998 16:07скачать
ROZD_4.RTF192kb.10.06.1998 16:50скачать
ROZD_8.RTF252kb.16.06.1998 15:23скачать
n16.docскачать
n17.doc16kb.04.11.1998 16:08скачать
n18.doc23kb.04.11.1998 16:52скачать
n19.doc88kb.05.10.1998 13:24скачать
n20.doc220kb.23.10.1998 12:13скачать
n21.doc37kb.11.01.1999 16:33скачать
n22.doc188kb.06.07.1998 12:28скачать

n18.doc

ЗМІСТ
Вступ 3

Розділ 1. Основи фінансів підприємств 5

1.1. Суть і функції фінансів підприємств 5

1.2. Фонди грошових засобів та фінансові ресурси 9

1.3. Основи організації фінансів підприємств 12

1.4. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи 15

1.5. Зміст та завдання управління фінансами підприємств 18

Контрольні питання до розділу 1 22

Розділ 2. Грошові розрахунки підприємств 23

2.1. Розрахункові й касові операції 23

2.1.1. Сутність грошових розрахунків підприємств 23

2.1.2. Безготівкові й готівкові розрахунки 25

2.1.3. Проведення касових операцій 27

2.1.4. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття 29

2.2. Форми безготівкових розрахунків 32

2.2.1. Принципи організації розрахунків 32

2.2.2. Розрахунки платіжними дорученнями 33

2.2.3. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями 34

2.2.4. Розрахунки чеками 35

2.2.5. Розрахунки акредитивами 37

2.2.6. Вексельна форма розрахунків 39

Тести до розділу 2 45

Розділ 3. Грошові надходження підприємств 47

3.1. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств 47

3.2. Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг 50

3.3. Грошові надходження від фінансово-інвестиційної діяльності
та інші позареалізаційні доходи 54

3.4. Формування валового і чистого доходу 56

Контрольні питання до розділу 3 58

Розділ 4. Формування і розподіл прибутку 59

4.1. Формування прибутку підприємства 59

4.1.1. Прибуток як результат фінансово-господарської
діяльності підприємства 59

4.1.2. Формування балансового прибутку 61

4.1.3. Прибуток від реалізації продукції та його
формування 65

4.1.4. Методи розрахунку прибутку від реалізації 68

4.1.5. Сутність і методи обчислення рентабельності 72

4.2. Розподіл і використання прибутку 75

4.2.1. Розподіл балансового прибутку 75

4.2.2. Використання чистого прибутку 77

Тести до розділу 4 79

Розділ 5. Оподаткування підприємств 82

5.1.Сутність оподаткування підприємств і податкова система 82

5.1.1. Сутність податків і їх функції 82

5.1.2. Система оподаткування підприємств та її
становлення в Україні 84

5.2. Пряме оподаткування підприємств 87

5.2.1. Оподаткування прибутку 87

5.2.2. Платежі (податки) за ресурси 95

5.3. Непряме оподаткування підприємств 104

5.3.1. Вплив непрямих податків на фінансово-
господарську діяльність підприємств 104

5.3.2. Мито 108

5.3.3. Акцизний збір 109

5.3.4. Податок на додану вартість 113

5.4. Збори і цільові відрахування 125

5.4.1. Збори на формування цільових державних фондів 125

5.4.2. Відрахування на фінансування дорожнього
господарства 132

5.5. Місцеві податки і збори 134

Тести до розділу 5 136

Розділ 6. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві 141

6.1. Сутність і основи організації оборотних коштів 141

6.1.1. Сутність, склад і структура оборотних коштів 141

6.1.2. Класифікація і принципи організації оборотних коштів 146

6.2. Визначення потреби в оборотних коштах 148

6.2.1. Необхідність і способи визначення потреби
в оборотних коштах 148

6.2.2. Нормування оборотних коштів для створення
виробничих запасів 150

6.2.3. Нормування оборотних коштів у незавершеному
виробництві і витратах майбутніх періодів 155

6.2.4. Нормування оборотних коштів для
створення запасів готової продукції 158

6.2.5. Розрахунок нормативу оборотних коштів
економічним методом 159

6.3. Джерела формування оборотних коштів 161

6.3.1. Власні джерела формування оборотних коштів 161

6.3.2. Використання банківських кредитів для
формування оборотних коштів 164

6.3.3. Залучення коштів інших суб’єктів господарювання 165

6.4. Показники стану і використання оборотних коштів 166

6.4.1. Показники стану оборотних коштів 166

6.4.2. Показники використання оборотних коштів і шляхи
прискорення їх обертання 167

6.4.3. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий
стан підприємства 170

Тести до розділу 6 173

Розділ 7. Кредитування підприємств 176

7.1. Необхідність та сутність кредитування підприємств 176

7.1.1. Кругооборот коштів підприємств та необхідність
залучення кредитів 176

7.1.2. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам 180

7.2. Банківське кредитування підприємств 183

7.2.1. Види банківського кредиту та їх характеристика 183

7.2.2. Умови та порядок отримання банківського
кредиту 196

7.2.3. Порядок погашення банківського кредиту
підприємством 209

7.3. Небанківське кредитування підприємств 211

7.3.1. Комерційне кредитування підприємств 211

7.3.2. Лізингове кредитування підприємств 215

7.3.3. Державне кредитування підприємств 223

7.3.4. Кредитування підприємств за рахунок коштів
міжнародних фінансово-кредитних інститутів 227

Тести до розділу 7 232

Розділ 8. Фінансове забезпечення відтворення
основних фондів
234

8.1. Сутність відтворення основних фондів 234

8.2. Показники стану та ефективності використання
основних фондів 238

8.3. Знос і амортизація основних фондів 243

8.4. Сутність і склад капітальних вкладень 249

8.5. Джерела і порядок фінансування капітальних
вкладень 251

8.6. Фінансування ремонту основних фондів 256

Тести до розділу 8 258

Розділ 9. Оцінка фінансового стану підприємства 260

9.1. Оцінка фінансового стану підприємства,
її необхідність і значення 260

9.2. Показники фінансового стану підприємства 266

9.3. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану
підприємств 274

9.4. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства 275

9.5. Оцінка фінансової стійкості підприємства 279

9.6. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства 282

Тести до розділу 9 285

Розділ 10. Фінансове планування на підприємствах 289

10.1. Зміст, завдання та методи фінансового планування 289

10.2. Зміст фінансового плану та порядок його складання 292

10.3. Зміст і значення оперативного фінансового плану 298

Тести до розділу 10 302

Розділ 11. Фінансова санація та банкрутство підприємств 304

11.1. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст
та порядок проведення 304

11.1.1. Економічна сутність санації підприємств 304

11.1.2. Передумови прийняття рішення щодо проведення
фінансової санації підприємств 306

11.1.3. Класична модель фінансової санації 308

11.1.4. Розробка проекту фінансового оздоровлення підприємств 311

11.2. Економіко-правові аспекти фінансової санації
та банкрутства підприємств 313

11.2.1. Фінансова криза на підприємстві, її симптоми
та фактори виникнення 313

11.2.2. Необхідність та порядок проведення санаційного аудиту 316

11.2.3. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації) 325

11.2.4. Фінансова санація на ухвалу арбітражного суду 328

11.2.5. Банкрутство підприємств: підстави та наслідки 330

11.3. Фінансові джерела санації підприємств 336

11.3.1. Внутрішні джерела фінансової стабілізації 336

11.3.2. Фінансове оздоровлення із залученням ресурсів
власників підприємства 339

11.3.3. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні
боржника 342

11.3.4. Фінансова участь персоналу в санації підприємства 346

11.3.5. Державна фінансова підтримка санації підприємств 347

Тести до розділу 11 355

Література 360

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации