Остропольська З.М. Системи технологій - файл n1.doc

Остропольська З.М. Системи технологій
скачать (862.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc863kb.06.11.2012 17:38скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

З. М. ОСТРОПОЛЬСЬКАСИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙНавчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів
Харків, ХДАК, 2010

УДК 658(075.8)

ББК 65.291-801я73-1

О-78

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України
Рецензенти:
О-78

Остропольська З. М.

Системи технологій : навч. посіб. // Харк. держ. акад. культури: автор З. М. Остропольська. — Х. : ХДАК, 2010. — с.


У навчальному посібнику розглядаються технології як невід’ємна складова господарчо-економічної діяльності, основні закономірності та напрями технологічного розвитку суспільства. Акцентується увага на сучасних видах прогресивних технологій виробництва, розкрито поняття техніко-технологічної бази підприємства, висвітлено принципи керування технологічними процесами, економічні методи оцінки якості та рівня розвитку технології.

Особливу увагу приділено технологіям маркетингових комунікацій.

Для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» гуманітарних вищих навчальних закладів.

ISBN УДК 658(075.8)

ББК 65.291-801я73-1

© Харківська державна академія культури, 2010

© Остропольська З. М., 2010

ЗМІСТ

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Розділ І. ТЕХНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЧНІ
ПРОЦЕСИ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Поняття і сутність технології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Етапи розвитку технологій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Поняття техніки і науки, їх сутність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Взаємозв’язок техніки, технології і науки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Технологічні системи та процеси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Поняття системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Поняття технологічної системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Організаційні основи технологічних систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Технологічний процес. Класифікація технологічних процесів . . . . . .29
Розділ 2. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ЙОГО
ЕФЕКТИВНІСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
2.1. Сутність, зміст і характеристика технологічного розвитку . . . . . . . . . . . . . . 37
2.2. Ефективність технологічного розвитку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
2.3. Інновації як передумова економічного розвитку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
2.4. Характеристика інноваційних теорій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Розділ 3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ПРОГРЕСИВНІ ВИДИ ТЕХНОЛОГІЙ . . . . . . . . . . . . . .60
3.1. Пріоритетні напрями розвитку науки, техніки і технології в Україні . . . . . .60
3.1.1 Концептуальні принципи державної науково-
технологічної й інноваційної політики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
3.1.2. Інструменти здійснення державного впливу в
інноваційній сфері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

3.1.3. Пріоритетні напрями інноваційної політики в Україні . . . . . . . . . . . .68

3.2. Сучасні види та характеристика прогресивних технологій

виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

3.3. Тенденції розвитку світових ринків технологій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Розділ 4. СУЧАСНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК НА

РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

4.1. Техніко-технологічна база підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

4.1.1. Поняття техніко-технологічної бази підприємства . . . . . . . . . . . . . .93

4.1.2. Шляхи вдосконалення техніко-технологічної бази

підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

4.2. Автоматизація виробництва як вищий етап технологічного

розвитку підприємства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

4.2.1. Поняття автоматизації виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

4.2.2. Поняття гнучких виробничих систем, їх структура

та властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

4.3. Науково-технічна підготовка сучасного виробництва і роль

НДДКР у ньому . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

4.3.1. Місце і роль НДР у системі науково-технічної

підготовки виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

4.3.2. ДКР – важлива ланка в системі науково-технічної

підготовки виробництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

4.4. Автоматизовані системи науково-технічної підготовки виробництва . . . . 110
Розділ 5. РІВЕНЬ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ОЦІНКА . . . . . 121

5.1. Технологічний рівень виробництва, його економічна оцінка . . . . . . . . . . . .121

5.1.1. Рівні технологій: високі, середні та низькі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

5.1.2. Техніко-організаційний і технологічний рівні виробництва,

їх економічна оцінка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

5.2. Визначення оптимальних параметрів технологічного процесу.

Основні поняття стандартизації, сертифікації та метрології . . . . . . . . . . . . 125

5.2.1. Стандартизація, сертифікація та їх функції . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

5.2.2. Метрологічне забезпечення технологічних процесів . . . . . . . . . . . . 133

Розділ 6. СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЙ МАРКЕТИНГОВИХ


КОМУНІКАЦІЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

6.1. Маркетингові комунікації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

6.1.1. Поняття «комунікація» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

6.1.2. Поняття «маркетингові комунікації» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143

6.2. Рекламні технології . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148

6.2.1. Поняття реклами, її функції та роль у суспільстві . . . . . . . . . . . . .148

6.2.2. Технологічні аспекти рекламної діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

6.3. ПР-технології маркетингових комунікацій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157

6.3.1. Поняття «паблік-рилейшнз» (ПР), його сутність . . . . . . . . . . . . . . . 157

6.3.2. ПР-технології в маркетинговій діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации