Социологическое исследование Проблема: С осознанием смысла человеческой жизни растет количество самоубийств в Украине - файл n1.doc

Социологическое исследование Проблема: С осознанием смысла человеческой жизни растет количество самоубийств в Украине
скачать (157 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc157kb.07.11.2012 02:00скачать

n1.doc

Київський національний економічний університет ім.В. Гетьмана

Кафедра політології і соціології
Соціологічне дослідження

Проблема: З усвідомленням сенсу людського життя зростає кількість самогубств в Україні


Виконала
студентка II курсу ФЕтаУ
спеціальності 6504, гр. №:6
??????????
Перевірила
доцент Дворецька Галина Власівна


Київ 2011

Тема: внутрішньоособистісний конфлікт

І Методологічна частина;

 1. Проблема: З усвідомленням сенсу людського життя зростає кількість самогубств в Україні 1. Завдання:

Завдання

Джерела

Метод

1. Ознайомитися з літературними джерелами, що висвітлюють дану проблему;

Наукові публікації, соціологічні дослідження, Інтернет,бібліотека;

Аналіз, порівняння;

2. З’ясувати, що є сенсом життя для людини у наш час

Студенти КНЕУ

Анкетування

3. Визначити основні причини самогубств.

Студенти КНЕУ

Анкетування

4. Виявити ставлення молоді до самогубства.

Студенти КНЕУ

Анкетування

5. З’ясувати, що треба робити, щоб запобігти самогубству і попередити його.

Студенти КНЕУ

Анкетування

6. З’ясувати які категорії населення найбільш схильні до самогубства.

Студенти КНЕУ

Анкетування

7. Виявити ознаки суїцидальної поведінки

Студенти КНЕУ

Анкетування

8. Виявити, яким, на думку опитуваних, є середній вік тих, хто вчиняє самогубство

 1. Гіпотези:

Гіпотеза 1. Найбільш поширеним сенсом життя для молоді у нас час є самореалізація у житті, суспільне визнання,життя заради сім’ї, коханої людини, друзів.

Гіпотеза 2. Найбільш поширеними причинами самогубств, на думку молоді, є індивідуальні причини.

Гіпотеза 3. Припустити, що молодь ставиться до факту самогубства негативно. У більшості випадків самогубство є проявом слабкості, нездатності встояти перед життєвими негараздами.

Гіпотеза 4. Для того, аби запобігти самогубству людини, яка втратила сенс життя, слід допомогти зрозуміти, що життя є найвищою людською цінністю, що кризові стани минають,а самогубство безповоротнє.

Гіпотеза 5. Найбільш схильними до скоєння самогубств є молодь, літні люди, люди с психічними розладами, інваліди, наркомани.

Гіпотеза 6.Вважати, що головними ознаками суїцидальної поведінки є депресія, попередня спроба самогубства,прямі загрози до здійснення суїциду, зміни в поведінці.

Гіпотеза 7. Припустити, що людина чинить самогубство у віці від 15 до 40 років.

Гіпотеза 8.Існує взаємозв’язок між усвідомленням сенсу життя і самогубством.

 1. Інтерпритація та операціоналізація

Самогу́бство (суїцид) — свідоме самостійне позбавлення себе життя, спричинене своєю безпосередньою, умисною і бажаною дією. Медичний термін самогубства «суїцид» має коріння у латинській мові — лат. sui caedere вбивати себе.

Суїцид — акт самогубства або спроби самогубства, який здійснюється у стані сильного душевного розладу або під впливом якогось психічного захворювання.

Суїцидальна поведінка —включає в себе суїцидальні замахи, спроби та прояви.

Суїцидальними спробами вважають демонстративно-установчі дії, при яких суїцидент частіше всього знає про безпеку здійснюючого ним акту.

Суїцидальні прояви — думки, вислови, натяки, які не супроводжуються будь-якими діями, направленими на позбавлення себе життя.

Сенс життя, сенс буття — філософська та духовна проблема, що має відношення до визначення мети існування, призначення людства, людини як біологічного виду, одне з основних світоглядних понять, що має величезне значення для духовно-морального становлення особистості.

Питання про сенс життя також може розумітися як суб'єктивна оцінка прожитого життя та відповідності досягнутих результатів початковим намірам, як розуміння людиною змісту та спрямованості свого життя, свого місця у світі, як проблема впливу людини на навколишню дійсність та постановки людиною цілей, що виходять за рамки його життя. У цьому випадку мається на увазі необхідність знайти відповідь на питання:

Питання про сенс життя - одна з традиційних проблем філософії, теології та художньої літератури, де вона розглядається переважно з точки зору визначення, у чому полягає найбільш гідний людини сенс життя.

II. Методична частина

Вибір способу збору інформації – анкетування.

Визначення генеральної та вибіркової сукупності генеральною сукупністю мого соціологічного опитування є студенти факультету економіки та управління 2-го курсу, у віці від 18 до 22 років. Вибіркова сукупність дорівнює 40 осіб: 18 чоловічої статі та 22 жіночої.

Характеристики:
Вік
стать
рід занять

Приклад анкети


Шановний друже!

Прошу прийняти участь у дослідженні такої проблеми: «З усвідомленням сенсу людського життя зростає кількість самогубств в Україні» . Дослідження проводить студентка 2-го курсу КНЕУ ім.В.Гетьмана, ФЕтаУ, спеціальності 6504, гр. №6 Деркач Крістіна Юріївна. Прошу відповісти на всі поставлені в анкеті запитання. Уважно прочитайте варіанти відповідей, та виберіть ту,що з вашої точки зору, є вірною. Обов’язковою є відвертість ваших відповідей. Анонімність гарантована. Заздалегідь дякую за щиру відповідь!

Ваша стать:
Ваш вік:
Рід занять:

 1. Як ви ставитесь до самогубства?(3)

 1. Як ви ввижаєте, в якому віці більшість людей здійснює суїцид в Україні?(7)

 1. Як ви вважаєте, хто є найбільш схильним до самогубства?(5)

Ваш варіант:

 1. Головною ознакою суїцидальної поведінки:(6)

 1. Що ,на вашу думку, є головною причиною скоєння самогубств в Україні?(2)

Ваш варіант:

 1. Серед індивідуальних причин вчинення самогубств головними, на вашу думку є ( можливо декілька варіантів)(2)

 1. Що, на вашу думку, слід зробити, аби запобігти самогубству зневіреної людини?(4)

Ваш варіант:

 1. Що є для вас сенсом життя на даний момент? (1)

Ваш варіант:

 1. Як ви думаєте, чи залежить кількість самогубств від усвідомлення сенсу життя людьми?(8)

Ваш варіант:

Аналіз анкети

Більшість респондентів (85 %) ставляться до самогубства негативно. Вони вважають це проявом слабкості і нездатності боротися із життєвими негараздами.

10% вважають, що людина зважується накласти на себе руки тоді, коли жити стає страшніше, аніж померти.

2 особи ставляться до самогубства негативно, висловили думку про те, що людина здійснює самогубство через страх перед майбутнім.

Отже, перша гіпотеза підтверджується.

63% опитаних схиляються до думки, що більшість суїцидів здійснюється людьми у віці від 18-30 років.

30 % вважає вважає таким періодом вік до 18 років.

5 % опитуваних схиляються до варіанту віку від 30 до 40.

Лише 1 особа вважає найпоширенішим віком для суїциду в Україні осіб старше 40 років.

Робимо висновки, що гіпотеза № 7 підтверджується, але частково.

Більше половини респондентів (58%) опитуваних вважає, що до самогубства найбільш схильними є люди з психічними розладами.

Другою категорію ризику є молодь, так вважає 37,5% опитуваних.

5 % вважає найбільш схильними до самогубств наркоманів.

Гіпотеза № 5 підтверджується.

Серед основних ознак суїцидальної поведінки респонденти виділили такі:

51 % відповідей – депресія;

22% - попередні спроби самогубства;

11% - теми смерті, надмірна цікавість до неї;

9% - пряме заявлення про свої наміри ;

5% - раптові стани ейфорії;

2% - зміни в поведінці.

Судячи з відповідей, робимо висновки, що шоста гіпотеза в цілому підтверджується

Як показало опитування, головними причинами скоєння самогубств в нашій державі, на думку молоді, є індивідуальні причини.(60 %) відповідей)

31%- причиною є кризові явища, зниження життєвого рівня багатьох громадян, життя за межею бідності, невідповідне соціально-економічне становище більшої частини громадян сучасним стандартам життя цивілізованої людини

9% - нерівність людей за їх майновим станом, а також протиріччя за національною, класовою, професійною та іншими ознаками, зміна соціального статусу ( наприклад, звільнення з роботи)

Друга гіпотеза підтвердилась.

Серед індивідуальних причин вчинення самогубства, головними є :

22, 3% від всіх відповідей – переживання образи, самотності, відчуженості, неможливість бути зрозумілим;

19,4% – любовні невдачі, вагітність, аборт, нерозділене кохання(кохання без взаємності), ревнощі.;

13, 6% – насильство, приниження, експлуатація;

12,6% – втрата когось, переживання зради( у сім’ї, серед друзів, товаришів, знайомих);

9,7%– бажання привернути до себе увагу, викликати жаль, співчуття;

7,7% – агресія, нехтування, недооцінювання людини в колективі;

6,7% – реальна або уявна втрата батьківської любові, почуття провини, сорому, образи, незадоволеності собою;

3,8%– вживання психотропних речовин, наркоманія, алкоголізм;

3,8% – приналежність до певної професії, субкультури, сексуальна орієнтація;

Аби запобігти самогубству зневіреної людини, більшість(40 % )вважає необхідним допомогти зрозуміти, що не варто зациклюватися лише на одному полюсі емоцій, підкреслити те, що стан кризи минає, а самогубство є безповоротнім.

30% вважає необхідністю ідентифікувати проблему і якомога точніше визначити, що її поглиблює, а також переконати людину в тому, що вона може говорити про свої почуття, не соромлячись.

18% респондентів краще звернуться по допомогу до спеціалістів.

12,5% підтримали думку про те, що з такими людьми варто боротися всіма можливими способами.

Одна людина не підтримала жодного з запропонованих варіантів, вважає приведення людини до Бога кращим виходом із цієї ситуації.

Отже, гіпотеза №4 підтвердилась.

52 % опитаних студентів вважають самореалізацію у житті та суспільне визнання сенсом свого життя на даний момент часу. З цього випливає, що перша гіпотеза підтверджується

Решта, а саме 27% – знаходять сенс життя у сім’ї, коханій людині, друзях.

Для 17% опитуваних сенс – це розвиватися як особистість.

2 людини відповіли на це запитання таким чином : 1)«Якщо пізнати сенс життя, то нащо тоді жити?»

2) «Пізнати світ та Бога. Творити його волю.»

Більше половини респондентів(68%) вважає, що самогубство і усвідомлення сенсу життя є взаємоповязаними поняттями.

18% вважають ці поняття взагалі незалежними.

І решта (14 %) – взагалі не замислювалися над цим питанням.

Киевский национальный экономический университет им.В. Гетьмана


Кафедра политологии и социологии


Социологическое исследование
Проблема: С осознанием смысла человеческой жизни растет количество самоубийств в Украине

Выполнила:
студентка II курса ФЭиУ
специальности 6504, гр. №: 8

??????????

проверил:

доц. Рахманов О.А


Київ 2012

І МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ;

1. Проблема исследывания:

В последнее время тема самоубийств в Украине очень актуальна. Сама проблема суицидального поведения традиционно привлекает внимание общества и исследователей. В общественном сознании самоубийство принадлежит к тем сложным явлениям жизни, которые вызывают к себе двойственное отношение. С одной стороны, человек, покончивший с собой, вызывает жалость, сострадание к пережитой им муке. С другой — сам факт суицида вызывает неприятие, осуждение как грех и даже преступление. Близкие часто хотят скрыть этот страшный факт.

На земном пути каждого человека судьба расставила препятствия, иногда — очень серьезные, сопоставимые с мощью самого индивидуального жизненного потока. Последствия от столкновения с ними могут быть разными: от полного разрушения жизни и гибели человека до полного же разрушения препятствия, если жизненные ресурсы достаточны и вовремя мобилизованы. Между этими полярно противоположными исходами существует множество «промежуточных» вариантов, тех или иных отклонений от предшествующего пути, позволяющих, пусть с потерями, обойти препятствия, которые не удается разрушить. Углы такого «отклонения» могут быть различны — вплоть до резкой смены курса или поворота вспять. Некоторые из таких поворотов и сами ведут к разрушению человека.

Если эту схему попытаться наполнить реальным психологическим содержанием, то перед нами развернется драматическая картина человеческих судеб. Абстрактные «препятствия» примут вид утрат, разочарований, обид, измен, просчетов, конфликтов, различных по силе, по субъективной значимости для человека, по внезапности, продолжительности и повторяемости. А «отклонения» окажутся многообразными деформациями поведения, в том числе и самой трагичной — добровольным уходом из жизни. От других вариантов отклоняющегося поведения самоубийство отличается тем, что этот акт направляется представлениями о смерти. Это не просто переход за черту дозволенного ради выгоды или игра с опасностью. Истинное самоубийство предполагает жестокий поединок жизни и смерти, в котором терпит поражение все, что удерживало человека на этом свете. Но что же его удерживало до сих пор, несмотря на невзгоды, и что заставило поднять на себя руки?

Загадку самоубийства пытаются разгадать с разных сторон: с позиций социологии и психологии, культурологии и антропологии, психиатрии и биологии и т.п. В каждой из них самоубийство находит свою проекцию и через нее раскрывает частичку своей тайны. Попробуем предпринять еще одну попытку и опишем это явление в категориях этики и психологии. Тем более, что для этого есть серьезные основания.

Во-первых, если человек решает лишить себя жизни — это означает, что в его сознании претерпела серьезные изменения фундаментальная этическая категория — смысл жизни. Человек решается на самоубийство, когда под влиянием тех или иных обстоятельств его существование утрачивает смысл.

Во-вторых, утрата смысла жизни — это необходимое, но не достаточное условие суицидального поведения. Нужна еще переоценка смерти. Смерть должна приобрести нравственный смысл — только тогда представление о ней может превратиться в цель деятельности.

В-третьих, как бы ни были многообразны жизненные события и конфликты, приводящие к самоубийству, у всех у них есть один общий этический аспект: на уровне морального сознания все они апеллируют к нравственным ценностям: именно в этом качестве выступают все представления о счастье, добре, справедливости, долге, чести, достоинстве и т.п. Иными словами, суицидогенные события (события, толкающие к самоубийству) — это мощные удары по моральным ценностям личности.

В-четвертых, само суицидальное решение — это акт морального выбора. Отдавая предпочтение самоубийству, человек соотносит его мотив и результат, принимает на себя ответственность за самоуничтожение или перекладывает эту ответственность на других. Так или иначе, когда человек выбирает этот поступок, — он видит в самоубийстве не просто действие, причиняющее смерть, но и определенный поступок, несущий положительный или отрицательный нравственный смысл и вызывающий определенное отношение людей, их оценки и мнения.

Следовательно, далее, предметом этического анализа может служить и отношение общества к самоубийству, тесно связанное с теми же этическими категориями (смысл жизни, счастье, добро, долг и т.п.), но выступающими уже как элемент не индивидуального, а общественного морального сознания.

Перечисленные основания, очевидно, не исчерпывают всех возможных аргументов в пользу этического анализа самоубийств, как и не раскрывают всех точек соприкосновения этики и суицидологии. Многое останется за рамками данной статьи. Но и приведенных положений достаточно, чтобы заняться их исследованием, используя накопленный эмпирический материал.

Исходным в этико-психологическом анализе самоубийств следует считать категорию жизненного смысла — одну из наиболее общих, интегральных характеристик жизнепонимания и жизнеощущения личности.

Совершенно очевидно, что каждый человек, как бы ни был он поглощен своими повседневными делами и заботами, хочет не просто жить, но и ощущать ценность своей жизни, чувствовать, что его существование, его деятельность, преодоление препятствий, устремленность в будущее несут какой-то смысл. В обыденных ситуациях мы редко осознаем, что нам нужна не только жизнь сама по себе, но и ее осмысленность. Мы и без того стихийно воспринимаем жизнь как нечто положительное. А вот к смерти, наоборот, относимся резко негативно, видим в ней нечто трагичное, внушающее страх и т.п. В этой как бы предзаданной полярности отношений к жизни и смерти можно усмотреть проявление того таинственного «инстинкта жизни», о котором столько сказано и написано как о первооснове биологического существования животных и человека. Здесь не место вдаваться в полемику на этот счет. Отметим лишь, что в интересующем нас этико-психологическом плане можно найти и более «осязаемые» источники ощущения и осознания жизненного смысла:

а) конкретные моменты жизни — ситуации, действия человек соотносит в своем сознании с так называемыми дальними целями, жизненными программами, формирующимися в сознании на ранних этапах развития личности и корректирующимися на всем протяжении жизненного пути; в результате складывается представление о степени самоактуализации личности;

б) существующее положение дел в жизненном пространстве личности (в том числе собственные качества) соотносится с нравственными нормами и идеалами, в результате чего складывается представление о степени соответствия «должного» и «сущего»;

в) личность соотносит свой жизненный путь с жизненными путями других людей и общества в целом, и в результате в той или иной степени ощущает сопричастность к их судьбам.

Все указанные основания наших представлений о смысле жизни взаимосвязаны — это не требует доказательств. Учитывая их бесконечное содержательное разнообразие, можно представить, насколько индивидуализирована категория смысла жизни в сознании конкретного человека. Помимо качественного разнообразия, можно говорить и о широком диапазоне изменений интенсивности положительных и отрицательных ощущений и оценок жизненного смысла: о степени оптимизма-пессимизма. Несмотря на всю многомерность и широту категории смысла жизни, на ее интегральный характер и глубинную природу ее оснований — качественные и количественные характеристики смысложизненных представлений меняются от этапа к этапу индивидуального жизненного цикла. Наиболее чувствительны в этом плане юношеский и пожилой возрасты — в эти периоды человек особенно часто обращается к проблематике смысла жизни, пересматривает и формирует основания для его оценки. Это положение подтверждается статистикой суицидального поведения. «Пики» суицидальной активности приходятся на возраст от 18 до 29 лет (так называемый пик молодости) и на возраст старше 45 лет («пик инволюции»), причем в молодом возрасте преобладают суицидальные попытки, а в инволюционном — самоубийства. Острота и содержание смысложизненных проблем меняются и в пределах относительно коротких отрезков жизни под влиянием ситуаций. События или ситуации, заставляющие резко переоценивать отношение к жизни, порождающие чувство бессмысленности дальнейшего существования — это кризисные ситуации.

В этическом аспекте кризисные состояния можно характеризовать как «перекрытие» источников жизненного смысла: блокаду жизненных целей, представление о невозможности самоактуализации, разрыв между «должным» и «сущим», между собственной и окружающей жизнью. Результирующая всех этих воздействий выражается в утрате жизненного смысла, интереса к жизни, перспективы, а следовательно, и стимулов к деятельности. Возникают феномены отчуждения и безнадежности. Появляется отрицательное эмоциональное отношение к жизни: от ощущения ее тягостности, мучительности до отвращения. Подобные состояния могут возникать как в итоге длительного ряда жизненных трудностей, так и под действием острых, одномоментных тяжелых психотравм.

Как уже отмечалось, наличие кризисного состояния с перечисленным набором признаков — необходимое, но не достаточное условие суицидального поведения. Для его появления требуется не только негативное отношение к жизни, но и своеобразное позитивное ценностное отношение к смерти. Последнее также имеет различные степени эмоционального выражения: от нейтрального принятия до интенсивного желания смерти. Сказанное, разумеется, относится к истинному суицидальному поведению, а не к его демонстративно-шантажным формам.

Итак, главный механизм, специфичный для суицидального поведения и запускающий акт самоубийства, — это инверсия (переворот) отношений к жизни и смерти. Жизнь утрачивает все степени положительного отношения и воспринимается только негативно, в то время как смерть меняет свой знак с отрицательного на положительный. С этого момента начинается формирование цели самоубийства и разработка плана ее реализации.

2. Цель исследования: изучение современного состояния проблемы путем сбора и обработки информации о количестве самоубийств в Украйне и их зависимость от осознания смысла жизни человека, путем опроса студентов.

3. Задачи:

Задачи

Источники

Метод

1. Ознакомиться с литературными источниками, освещающие данную проблему.

Научные публикации, социологические исследования, интернет, библиотека;

Анализ, сравнение;

2. Выяснить, что является смыслом жизни для человека в наше время.

Студенты КНЕУ

Анкетирование

3. Определить основные причины самоубийств.

Студенты КНЕУ

Анкетирование

4. Выявить отношение молодежи к самоубийству.

Студенты КНЕУ

Анкетирование

5. Выяснить, что нужно делать, чтобы предотвратить самоубийство.

Студенты КНЕУ

Анкетирование

6. Выяснить какие категории населения наиболее склонны к самоубийству.

Студенты КНЕУ

Анкетирование

7. Выявить признаки суицидального поведения.

Студенты КНЕУ

Анкетирование

8. Выявить, каким, по мнению опрашиваемых, является средний возраст тех, кто совершает самоубийство.4. Обьект исследования: связь между суицидом и смыслом жизни.

5. Предмет исследования: причины суицида среди молодежи.

6. Гипотезы:

Гипотеза 1. Наиболее распространенным смыслом жизни для молодежи в наше время есть самореализация в жизни, общественное признание, жизнь ради семьи, любимого человека, друзей.

Гипотеза 2. Наиболее распространенными причинами самоубийств, по мнению молодежи, являются индивидуальные причины.

Гипотеза 3. Предположить, что молодежь относится к факту самоубийства негативно. В большинстве случаев самоубийство являет собой слабость, неспособность устоять перед жизненными невзгодами.

Гипотеза 4. Для того, чтобы предотвратить самоубийство человека, который потерял смысл жизни, следует помочь понять, что жизнь является высшей человеческой ценностью, кризисные состояния проходят, а самоубийство бесповоротно.

Гипотеза 5. Наиболее склонными к совершению самоубийств является молодежь, пожилые люди, люди с психическими расстройствами, инвалиды, наркоманы.

Гипотеза 6. Считать, что главными признаками суицидального поведения являются депрессия, предыдущая попытка самоубийства, прямые угрозы в совершения суицида, изменения в поведении.

Гипотеза 7. Предположить, что человек совершает самоубийство в возрасте от 15 до 40 лет.

Гипотеза 8. Существует взаимосвязь между осознанием смысла жизни и самоубийством.

7. Логический анализ основных понятий.

Суицидология - научное направление на стыке социологии, психологии и медицины, исследующее различные аспекты самоубийства и его предупреждения.

Самоубийство (суицид) - сознательное самостоятельное лишение себя жизни, вызванное своей непосредственной, умышленной и желанной действием. Медицинский термин самоубийства "суицид" имеет корни в латинском языке - лат. sui caedere убивать себя.
Суицид - акт самоубийства или попытки самоубийства, который осуществляется в состоянии сильного душевного расстройства или под воздействием какого-то психического заболевания.
Суицидальное поведение - включает в себя суицидальные покушения, попытки и проявления.
Суицидальными попытками считают демонстративно - установочные действия, при которых суицидент чаще всего знает о безопасности осуществляющего им акта.
Суицидальные проявления - мысли, высказывания, намеки, которые не сопровождаются какими-либо действиями, направленными на лишение себя жизни.

Индивидуальность – это своеобразие какого-либо явления, отдельного существа, человека; то что есть в каждом из нас особенного, неповторимого. Индивидуальность каждого из нас определяют характер, привычки, желания, интересы, окружение и т.п. Это то, что отличает одного человека от другого.

Разочарование - чувство неудовлетворённости по поводу чего-н. несбывшегося, неудавшегося, не оправдавшего себя; наступает,когда наше сложившееся мнение о ком-нибудь или о чём -нибудь не совпадает с реальностью.

Смерть — одно из главных понятий мифологической картины мира, противопоставленное понятию жизни; момент перехода человека из «этого» мира на тот свет, в потусторонний мир, граница между ними и одновременно — основное содержание и характеристика того света; необратимое прекращение жизнедеятельности организма;

Страх это отрицательно окрашенная эмоция, которая возникает в ответ на опасность или угрозу; это одно из опасных чувств человека. Он заставляет его вечно пребывать в напряжении. Страх постоянно истощает нервную систему и оставляет негативный отпечаток в психике. Есть разные виды страха:

•Фобии

•Страх перед самоотдачей

•Страх перед становлением Я

•Страх перемен

•Страх обязательств


Одиночество — субъективно ощущаемое явление, эмоциональное состояние человека, возникающее чаще всего по причине отсутствия положительных отношений с другими лицами и, как правило, имеющее негативные последствия. Также — изоляция или уединение, то есть недостаток контакта с другими людьми. Конечно, иногда человеку очень хочется побыть одному, бывают ситуации, в которых одиночество является единственным спасителем. Но если это одиночество затягивается, человека начинает охватывать беспокойство. Каждый человек нуждается в том, чтобы его ценили, любили, уважали. Нам всем необходимо общение, чтобы чувствовать себя полноценными людьми.

Жизнь – это отсутствие смерти. Во-первых, жизнь – это форма существования и движения материи. Во-вторых, жизнь – это физическое существование, которое прекращается со смертью. Живые организмы способны расти, развиваться и размножаться, т.е. продолжать род, давать жизнь следующим поколениям.

Смысл жизни, смысл бытия - философская и духовная проблема, имеющая отношение к определению цели существования, назначение человечества, человека как биологического вида, одно из основных мировоззренческих понятий, имеющее огромное значение для духовно-нравственного становления личности.
Вопрос о смысле жизни также может пониматься как субъективная оценка прожитой жизни и соответствия достигнутых результатов первоначальным намерениям, как понимание человеком содержания и направленности своей жизни, своего места в мире, как проблема воздействия человека на окружающую действительность и постановки человеком целей, выходящих за рамки его жизни. В данном случае имеется в виду необходимость найти ответ на вопрос:
«Что является целью жизни?" (Или наиболее общей целью жизни человека как таковой, человека вообще),
«Зачем (для чего) мне жить?».

Питання про сенс життя - одна з традиційних проблем філософії, теології та художньої літератури, де вона розглядається переважно з точки зору визначення, у чому полягає найбільш гідний людини сенс життя.

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Выборка социологического исследования
Выборка - это часть объектов генеральной совокупности, отобранная с помощью специальных приемов для получения информации о всей совокупности и целом.
Генеральная совокупность - это совокупность всех возможных социальных объектов, которая принадлежит изучению в пределах программы социологического исследования.
Выбор способа сбора информации - анкетирование.
Определение генеральной выборочной совокупности генеральной совокупности моего социологического опроса являются студенты факультета экономики и управления 2-го курса. Выборочная совокупность равна 30 человек.

Характеристики:
Возраст
пол
род занятий
Пример анкеты:

Дорогой друг!
Прошу принять участие в исследовании такой проблемы: «С осознанием смысла человеческой жизни растет количество самоубийств в Украине». Исследования проводит студентка 2-го курса КНЭУ им.В.Гетьмана, ФЭиУ, специальности 6504, гр. № 8 Радченко Наталия Игоревна. Прошу ответить на все поставленные в анкете вопросы. Внимательно прочитайте варианты ответов, и выберите тот, что с вашей точки зрения, является верным. Обязательным является открытость ваших ответов. Анонимность гарантирована. Заранее благодарю за искренний ответ!
Ваш пол:
Ваш возраст:
Род занятий:

1. Как вы относитесь к самоубийству?
• Негативно. Это проявление слабости и неспособности бороться с жизненными неурядицами.
• Думаю, что человек решается наложить на себя руки, когда жить становится страшнее, чем умереть.
• Одобряю.
Ваш вариант:

2. Как вы считаете, в каком возрасте большинство людей совершает суицид в Украине?
• До 18 лет
• 18-30 лет
• 30-40 лет
• Старше 40 лет

3. Как вы считаете, кто наиболее склонен к самоубийству?
• Молодежь
• Пожилые люди
• Люди с психическими расстройствами
• Инвалиды
• Наркоманы
Ваш вариант

4. Главным признаком суицидального поведения являются:
• Предыдущая попытка самоубийства
• Прямое заявление о своих намерениях
• Изменения в поведении
• Депрессия
• Темы смерти, чрезмерное любопытство к ней
• Внезапные состояния эйфории
• Другие признаки

5. Что, по вашему мнению, является главной причиной совершения самоубийств в Украине?
• неравенство людей по их имущественному состоянию, а также противоречия по национальным, классовым, профессиональным и других признаках, изменение социального статуса (например, увольнение с работы);
• кризисные явления, снижение жизненного уровня многих граждан, жизнь за чертой бедности, несоответствующее социально-экономическое положение большей части граждан современным стандартам жизни цивилизованного человека;
• межнациональные противоречия;
• индивидуальные проблемы совершения самоубийства
Ваш вариант:

6. Среди индивидуальных причин совершения самоубийств главными, по вашему мнению является (возможно несколько вариантов)
• насилие, унижения, эксплуатация в семье
• агрессия, пренебрежение, недооценивание человека в коллективе
• потеря кого-то, измена .. (в семье, среди друзей, товарищей, знакомых)
• принадлежность к определенной профессии, субкультуры, сексуальная ориентация и т.д.
• переживание обиды, одиночества, отчужденности, невозможности быть понятым
• реальная или мнимая потеря родительской любви, чувство вины, стыда, обиды, неудовлетворенности собой
• любовные неудачи, беременность, аборт. безответная любовь (любовь без взаимности), ревность
• чувство мести, угроз, шантажа
• желание привлечь к себе внимание, вызвать жалость, сочувствие
• употребление психотропных веществ, наркомания, алкоголизм

7. Что, по вашему мнению, следует сделать, чтобы предотвратить самоубийство отчаявшегося человека?
• Считаю, что с такими людьми нужно бороться всеми возможными способами. По моему мнению, следует также проявить жестокость, в случае необходимости
• Потенциальному самоубийце нужно помочь идентифицировать проблему и как можно точнее определить, что ее усугубляет, а также убедить в том, что он может говорить о чувствах без стеснения.
• Помочь понять, что не нужно останавливаться на одном полюсе эмоций. подчеркнуть, что кризисные состояния проходят, а самоубийство бесповоротное.
• Обратиться за помощью к специалистам.
• Ничего не делать.
Ваш вариант:

8. Что является для вас смыслом жизни на данный момент?
• развитие как личности
• самореализация в жизни, общественное признание
• семья, любимый человек, друзья
• создание чего-то качественно нового, вклад в общественное благосостояние, творчество.
Ваш вариант:

9. Как вы думаете, зависит ли количество самоубийств от осознания смысла жизни людьми?
• Да, зависит
• Не знаю, не задумывался над этим
• Нет, эти понятия не зависящие
Ваш вариант:

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации