Окорський В.П. Основи менеджменту - файл n1.doc

Окорський В.П. Основи менеджменту
скачать (3464.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc3465kb.21.10.2012 15:36скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Запитання для повторення і обговорення

 1. Дати визначення терміну “організація”.

 2. Формальна організація з точки зору її основних характеристик це - ...?

 3. Навести характеристику трьох основних типів формальних груп.

 4. Механізми створення неформальних організацій.

 5. Навести відмінності між органістичними та механістичними, простими та складними організаціями.

 6. Поясніть, чому наявність ресурсів є спільною рисою для кожної організації ?

 7. Чому зовнішнє середовище впливає на успіх організації ?

 8. Навести відмінності між горизонтальним і вертикальним поділом праці.

 9. Охарактеризуйте три рівні управління.

 10. Чому управління є важливою функцією кожної організації ?

 11. Які основні змінні в організації повинен враховувати керівник ?

 12. Основні концепції, які мають відношення до структури організації.

 13. Назвіть загальні типи технологій, які використовуються сучасними організаціями.

 14. Чому завдання розробляються і розподіляються у відповідності з вертикальним і горизонтальним поділом праці в організації ?

 15. Чому розробка цілей є могутнім засобом координації з боку керівника організації ?

 16. Охарактеризуйте концепції життєвого циклу організації.

 17. Функцією чого є невизначеність зовнішнього середовища ?

 18. Назвіть основні фактори зовнішнього середовища прямої дії.

 19. Назвіть основні фактори зовнішнього середовища непрямої дії.

 20. Визначте основні взаємозв’язки організації та її зовнішнього середовища.

 21. Навести визначення культури організації та факторів, що впливають на неї.

 22. Наведіть типи організацій, що мають найбільше розповсюдження в Україні.

 23. Назвати основні види колективних підприємств.

 24. Основні форми об'єднань підприємств в Україні та їх характеристика.Практична частина
Практичне заняття №1

Фотографія робочого часу (ФРЧ)

У таблицях наведено спостережні листи фотографій робочого часу керівників трьох рівнів управління. Визначте тривалість кожної операції, та проіндексуйте їх.

Таблиця 1

Спостережний лист ФРЧ віце-президента з виробництва

№ з\п

Що спостерігалось

Поточний час, год.хв.

Тривалість, хв.

Індекс

1

2

3

4

5

1

Початок робочого дня

Прихід на роботу

900

9022

Ознайомлення з кореспонденцією

915+N3

Розпорядження про передачу інформації в основні цехи, планово-виробничий та диспетчерський відділи

931+0,5N4

Узгодження питань з іншими віце-президентами (з економіки, технічного розвитку. маркетингу, в телефонних розмовах)

944+N5

Узгодження питань з постачальниками-посередниками про забезпечення робочого дня комплектуванням (деталями, вузлами тощо)

956+N6

Підготовка наради з виробничих питань з начальниками основних цехів із залученням керівників і провідних спеціалістів планово-виробничого і диспетчерського відділів, а також головного технолога, головного конструктора і начальника транспортного цеху

1000+0,5N7

Проведення виробничої наради у вищеперерахованому складі

1032+N8

Підготовка наказів, розпоряджень, інструкцій та іншої документації за результатами наради з секретарем, референтом, спеціалістами

1047+0,5N9

Вивчення інформації про хід виробництва на початок робочого дня

1059+N10

Прийняття рішень із забезпечення ритмічного і якісного виробничого процесу (усунення відхилень, ліквідація проблем постачання)

1111+0,5N11

Розгляд і уточнення списків працівників підрозділів і служб на преміювання за минулий місяць

1120+0,5N12

Відвідування президента з метою уточнення виробничих проблем

1140+N13

Телефонні розмови на виробничі теми


1200+0,5N


продовження табл. 1

1

2

3

4

5

14

Творча робота (обдумування стратегії розвитку виробництва, можливості залучення інвестора, вирішення проблем вдосконалення організації виробництва, тощо)

1230+N15

Прийом кваліфікованих інженерів і робітників для отримання їх пропозицій з вдосконалення виробничого процесу

1255+N16

Ознайомлення з інформацією про результати виробничої діяльності в першій половині дня

1300+0,5N17

Обідня перерва

140018

Нарада у президента з питань нової емісії акцій та залучення вітчизняних і іноземних інвесторів

143519

Зустріч з підприємцями, представниками іноземних фірм і посередницьких структур з метою пошуку кращих варіантів забезпечення виробництва, запровадження технології випуску нових виробів

1505+0,5N20

Підписання договорів з іншими підприємствами, посередницькими і фінансовими структурами тощо, пов’язаних з вдосконаленням виробничого процесу

1524+0,5N21

Ознайомлення з інформацією про хід виробництва

1540+0,5N22

Обхід цехів, виробничих дільниць та інших служб, які йому підпорядковуються

1635+N23

Телефонні розмови з іншими віце-президентами, керівниками служб з метою усунення недоліків тощо

1644+0,5N24

Контакти з органами місцевої влади

1726+N25

Прийом представників екологічної служби, санепідемстанції

1735+N26

Перевірка протікання процесу виготовлення виробів (ритмічність, темп)

1745+0,5N27

Прийняття рішення з вдосконалення виробничого процесу за підсумками робочого дня

1758+0,5N28

Підведення підсумків через селектор з президентом та іншими віце-президентами

1810+0,5N
Таблиця 2

Спостережний лист ФРЧ начальника механічного цеху

№ з/п

Що спостерігалось

Поточний час, год.хв.

Тривалість, хв.

Індекс

1

Початок робочого дня

Прихід на роботу

900

9072

Обхід цеху

952+N3

Ознайомлення з кореспонденцією

1012+0,5N4

Підготовка наради з виробничих питань з начальниками дільниць і майстрами

1017+0,5N5

Проведення виробничої наради у вищеперерахованому складі

1102+N6

Проведення атестацій робітників цеху

1215+N7

Телефонні розмови на виробничі теми

1228+0,5N8

Ознайомлення з інформацією про результати діяльності цеху в першій половині дня

1300+0,5N9

Обідня перерва

140510

Нарада у технічного директора з питань вдосконалення організації виробничого процесу

144711

Прийом робітників цеху і вирішення конфліктних ситуацій

1530+N12

Телефонна розмова з технічним директором з питань доставки матеріалів

1534+0,5N13

Обхід цеху з представниками органів техналяду

1603+N14

Робота з документами, літературою і т. ін.

1632+N15

Телефонні розмови

1646+0,5N16

Обхід цеху. Перевірка протікання процесу механічної обробки виробів

1730+N17

Оформлення документації про техніко-економічну діяльність цеху

1745+N18

Складання плану роботи на наступний день

1805+0,5N
Таблиця 3

Спостережний лист ФРЧ майстра механічного цеху

№ з\п

Що спостерігалось

Поточний час, год.хв.

Трива

лість, хв.

Індекс

1

2

3

4

5

1

Початок робочого дня

Прихід на роботу

900

9012

Обхід робочих місць. Перевірка приходу робітників цеху

910+N3

Видача завдань для виконання, інструментів і матеріалів робітникам цеху

932+0,5N4

Оформлення документації з прийому матеріалів і литва

957+0,5N5

Нарада в начальника цеху з виробничих питань

1045+N6

Обхід робочих місць. Перевірка виконання операцій робітниками

1124+N7

Телефонна розмова з начальником цеху з питань отримання нових токарних верстатів

1129+0,5N8

Підготовка і підписання документів про відправлення готової продукції на склад

1154+0,5N9

Обхід робочих місць

1216+N10

Оперативне вирішення питань про ремонт свердлильного верстата

1237+0,5N11

Обхід робочих місць. Ознайомлення з виконанням завдань робітниками в першій половині дня

1255+N12

Обідня перерва

140213

Обхід робочих місць

142114

Вивчення конструкторської документації на виготовлення нових виробів

1454+N15

Телефонна розмова з начальником цеху з питань освоєння виробництва нових виробів

1501+0,5N16

Оформлення документів про отримання додаткових комплектів спецодягу

1523+0,5N17

Обхід робочих місць

1545+N18

Розгляд і уточнення списку робітників на преміювання за минулий місяць

1603+0,5N19

Формування списку робітників, що претендують на підвищення кваліфікаційного розряду

1624+0,5Nпродовження табл. 3

1

2

3

4

5

20

Телефонні розмови

1632+0,5N21

Обхід робочих місць. Спостереження за виконанням робітниками операцій

1658+N22

Оформлення документації (виписка нарядів, актів прийому і здачі тощо)

1721+N23

Обхід робочих місць, прийом інструментів і обладнання

1756+N24

Підписання документів про відправлення готової продукції на склад

1812+0,5N
Таблиця 4

Зведення витрат і втрат робочого часу менеджером відповідного рівня

№ з/п

Категорії робочого часу

Величина витрат і втрат робочого часу

Віце-президент з питань виробництва

Начальник механічного цеху

Майстер у механічному цеху

хв.

%

хв.

%

хв.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

ПЗ2.

ОП3.

ОРМ4.

ПВ5.

ВОТП6.

ВПД
Питома вага кожної категорії витрат (втрат) робочого часу визначається за формулою:де Ткат – тривалість певної категорії витрат (втрат) робочого часу, хв.; Тр.д. – тривалість робочого дня, хв.

Після заповнення таблиць 1, 2, 3, 4 зробити висновки про використання робочого часу менеджером відповідного рівня. Заходи зі зменшення витрат і втрат робочого часу здійснюються за такими напрямками:

Практичне заняття №2

Соціальна відповідальність та етика

Завдання 1

Чим менеджер відрізняється від підприємця? Виберіть правильні відповіді та обґрунтуйте.

а) досвідом керівної роботи; б) професійною освітою; в) рішучістю при виконанні прийнятого рішення, навіть якщо воно має ознаки нежиттєздатності; г) вмінням вести переговори; д) вмінням залучати ресурси; є) ораторськими здібностями; є) вмінням ефективно використовувати ресурси, які є в його організації.
Завдання 2

Останнім часом у всьому світі практика неетичної поведінки розширюється. Це спричинюється наступним:

 1. конкурентна боротьба відтісняє етичні аспекти на другий план;

 2. керівники і колектив рідко отримують належну винагороду за етичну поведінку;

 3. проходить загальне зниження рівня етики і культури в бізнесі багатьох країн;

 4. часто під тиском керівництва середня ланка управлінців приймає неетичні рішення.

Доповніть причини неетичної поведінки організацій на прикладі з української практики.
Завдання 3

Ваша фірма випускає дорогий крем для обличчя, який добре себе зарекомендував. Лікувальні властивості крему зберігаються доволі довго. Ваш заступник вважає, що збут крему, буде інтенсивнішим, якщо в інструкції на етикетці вказати, що ефективність крему помітно знижується після розкриття тюбика. Ви...

а) погоджуєтеся із заступником;

б) не виказуєте своєї думки;

в) відхиляєте пропозицію.

Оберіть варіант відповіді, який би відповідав Вашій етичній поведінці в даній ситуації. Обґрунтуйте.
Завдання 4

В таблиці приводиться частина результатів дослідження, на основі яких навики розбиті на три групи: для керівників інституційного, управлінського і технічного рівнів управління. При цьому дотримується певна ієрархія цих навиків за їх значимістю.

1. Вкажіть, які з цих груп навиків вимагаються від керівників низової, середньої і вищої ланок управління.

2. Як можна обґрунтувати саме такий розподіл?

3. З чим можна посперечатися?

Таблиця 5


Ступінь значи-мості

Група навиків

А

Б

В

1

Вміння об'єднувати підлеглих

Технологічні навики

Вміння передбачати

2

Вміння планувати

Вміння об'єднувати підлеглих

Вміння об'єднувати підлеглих

3

Технологічні навики

Вміння проявляти ініціативу

Вміння йти на компроміс

4

Вміння йти на компроміс

Вміння йти на компроміс

Вміння залучати до себе людей

5

Вміння передбачати

Вміння планувати

Вміння планувати

6

Вміння творчо мислити і розмірковувати

Вміння виховувати підлеглих

Вміння швидко приймати правильні рішення
Навики менеджера
Завдання 5

Директор радіотехнічного підприємства прийняв рішення про надання пільгових путівок на відпочинок та санаторно-курортне лікування для працівників монтажно-складального цеху на період з 1 серпня до 30 вересня та здешевлення харчування у їдальні підприємства.

1. Які переваги та недоліки такого рішення з точки зору соціальної відповідальності?

2. Як зміниться співвідношення переваг та недоліків, якщо надати пільги всім працівникам заводу?

3. Які прояви непрофесіоналізму можливі в даній ситуації? Обґрунтуйте.
Завдання 6

Вам доповіли, що гуртовий споживач, який працював з Вашою фірмою, не хоче більше укладати договір про закупку товарів фірми. Співробітник гуртовика натякнув, що тут може спрацювати який-небудь значимий для гуртовика "сувенір" чи подарунок. Ви...

а) пропонуєте в неофіційній обстановці вручити "сувенір";

б) утримуєтесь від висловів;

в) вважаєте, що не варто вручати ніяких "сувенірів".

Оберіть варіант відповіді, з яким Ви погоджуєтесь. Обґрунтуйте. Охарактеризуйте поведінку співробітника гуртовика з точки зору етичних норм.
Завдання 7

Велике підприємство, яке спеціалізується на пошитті одягу, має можливість укласти на вигідних умовах декілька контрактів:

 1. на закупівлю тканини в одній з іноземних країн. Отримано інформацію, що можливо, цю тканину виробляють, використовуючи примусову працю дітей;

 2. на закупівлю тканини на вітчизняному підприємстві, що розташоване в іншому місті. Надійшла інформація, що тканину вироблено із сировини низької якості;

 3. побудувати ще одну фабрику в одній із іноземних країн, де, згідно місцевих традицій, до складу керівників підприємства недоцільно включати жінок, оскільки контрагенти не бажатимуть мати з ними справи (у компанії керівниками деяких відділів є жінки, які успішно виконують свої професійні обов’язки).

Які рішення прийняли б ви, перебуваючи на місці керівника.
Завдання 8

Лілія Дубок є віце-президентом АТ "Світязь", потужної інженерної компанії. Вона почала свою кар'єру в компанії як журналіст відділу корпоративних публікацій. Через деякий час Лілія Дубок стала начальником цього відділу. В 1998 р. віце-президент компанії сказав їй, що потрібно скоротити штат відділу. Замість цього Дубок попросила залишити групу в повному складі і використовувати послуги відділу, щоб заробляти гроші для компанії шляхом залучення зовнішніх клієнтів.

У 1999 р. вона реорганізувала редакційно-видавничий відділ в акредитоване рекламне агентство.

На сьогоднішній день нове підприємство Лілії Дубок має великий успіх.

Обсяг послуг, наданих клієнтам всередині самої фірми "Світязь" та зовнішнім клієнтам, перевищив 1,4 млн. грн.

Дайте відповіді на такі запитання:

 1. Ким на Вашу думку була Лілія Дубок в той момент часу, коли вона пропонувала розпочати роботу з зовнішніми замовниками та після реорганізації відділу в акредитоване рекламне агентство – підприємцем чи менеджером?

 2. Які небезпеки для компанії несло в собі рішення віце-президента щодо розширення компетенції Лілії Дубок? Які шляхи усунення цих небезпек?

 3. Чи було типовим рішення віце-президента як представника вищої ланки управління? Обґрунтуйте.


Завдання 9

Після тривалої роботи над удосконаленням виробу Ваша дослідницька група не змогла зробити цей виріб "новинкою". Оскільки покупці вже давно очікують обіцяну модифікацію Вам запропонували на упаковці виробу поставити штамп "Новинка". Ви...

а) погоджуєтесь;

б) не виказуєте своєї думки;

в) вважаєте, що так робити не можна.
Обґрунтуйте своє рішення.
Завдання 10

Обґрунтуйте, як буде діяти менеджер, а як підприємець у таких ситуаціях:

Варіант 1. Поява конкурента на ринку, приблизно з такими ж обсягами виробництва.

Варіант 2. Необхідність збільшення обсягів виробництва продукції підприємства через зростання споживання і попиту.

Варіант 3. Недопоставка сировини з-за кордону.

Варіант 4. Страйк робітників з вимогою збільшення заробітної плати.

Варіант 5. Необхідність запровадження нового технологічного процесу виготовлення приладу.
Завдання 11

Торговий агент Вашої фірми зайнятий продажем дитячої енциклопедії. Щоб успішно вести торгівлю йому потрібно ходити по домівках і спілкуватися з батьками в присутності дітей. Агент проникає з сім'ю ніби з метою проведення соціологічного опитування за дорученням якогось центру досліджень. А, закінчивши з опитуванням, він переключається на розмову щодо реалізації енциклопедії. Практика показала, що це доволі ефективний метод продажу. Ви...

а) схвалюєте дії агента;

б) не заважаєте йому працювати;

в) забороняєте таку тактику.

Оберіть варіант відповіді, з яким Ви погоджуєтесь, і обґрунтуйте. Чи можна назвати поведінку торгового агента етичною?
Практичне заняття №3

Самопізнання

Завдання 1

У лекції 1 “Елементи організації та процесу управління” зазначено, що менеджмент є і наукою, і мистецтвом. Як Ви це розумієте? Наведіть приклади. Чи один із цих аспектів є важливішим від іншого? За яких обставин один компонент може бути важливішим від інших?


Завдання 2

Деякі люди твердять, що виконавчі директори в Сполучених Штатах Америки надто високо оплачувані. Дізнайтеся (в підручниках, журналах, мережі Internet) яка заробітна плата виконавчого директора і вкажіть чи Ви вважаєте її занадто високою або ж цілком прийнятною?
Завдання 3

Згадайте основні положення теорій менеджменту: класичної (школа наукового управління, адміністративна школа управління), поведінкової (школа людських стосунків), кількісної (використання кількісних методів у менеджменті), сучасної (процесний, системний, ситуаційний підходи)). Опишіть, як менеджер може додатково використовувати методи і засоби кожної з головних теорій менеджменту.
Завдання 4

У письмовому вигляді зазначте основні вимоги сучасного менеджменту. Які з вимог сучасного менеджменту, на Вашу думку, найбільше впливатимуть на Вас і Вашу кар'єру? Які впливатимуть найменше?
Завдання 5

Самопізнання - важливий навик для ефективного менеджменту. Наведена нижче самооцінка допоможе визначити Ваш рівень самопізнання.

Дайте відповідь на такі запитання, вибираючи число зі шкали оцінок у стовпці. Ваші відповіді повинні відображати ваше справжнє ставлення і поведінку у конкретний момент. Цей метод дає змогу виявити, наскільки Ви себе знаєте і здатні використати ці знання для самовдосконалення.

Шкала оцінок

6 - цілком погоджуюсь;

5 - погоджуюсь;

4 - частково погоджуюсь;

3 - частково не погоджуюсь;

2 - не погоджуюсь;

1 - цілком не погоджуюсь.
1. Я отримую інформацію про свої переваги і недоліки від інших як основу для самовдосконалення.

2. Коли я чую негативний відгук про себе від інших, я не злюсь і не захищаюсь.

3. Відповідно удосконалюючись, я хочу бути відвертим з іншими (тобто ділитися своїми поглядами і відчуттями).

4. Я дуже добре усвідомлюю свій особистий метод збирання інформації й ухвалення рішень.

5. Я дуже добре усвідомлюю свої власні потреби, коли спілкуюсь з іншими людьми.

6. Я повинен (повинна) відчувати, як справляюся із невизначеними і непевними ситуаціями.

7. Я маю свої особисті стандарти і принципи, які керують моєю поведінкою.

8. Я відчуваю себе дуже відповідальним (відповідальною) за те, що трапляється зі мною, хороше чи погане.

9. Якщо і відчуваю себе без причини злим (злою), пригніченим (пригніченою) або занепокоєним (занепокоєною), то це буває нечасто.

10. Я знаю ті сфери, у яких найчастіше виникають конфлікти з іншими.

11. Я маю тісні стосунки щонайменше, з однією іншою особою, з якою я можу поділитися особистою інформацією й особистими почуттями.
Підсумуйте свої бали для кожного типу навиків.


Види навиків

Пункти

Бали

Відкритість до зворотного зв’язку з іншими

Знання своїх власних цінностей, стилю

пізнання, зміна орієнтації та міжособова

орієнтація

1,2,3,9,11

4,5,6,7,8,10
Підсумуйте свої бали:
Порівняйте свої бали з максимальними – 66 балів. Порівняйте свої бали з балами інших студентів у групі.

Якщо ви набрали

55 або більше – Ви у найвищій чверті

52 – 54 – Ви у другій чверті.

48 – 51 – Ви у третій чверті.

47 або менше – Ви у найнижчій чверті.

Напишіть висновок.

Завдання 6

Вікно Джогарі

Мета. Ця вправа має дві мети: заохотити Вас до глибшого самоаналізу і до плідної роботи в групі. Вона пропонує ділитися даними про себе, а тоді порівнювати і забезпечити зворотний зв'язок.

Кожна особа має чотири набори особистих характеристик. Перший набір, що охоплює такі характеристики, як старанна робота, добре відомий особі та іншим.

Другій набір - невідомий для цієї особи, однак очевидний для інших. Наприклад, у процесі роботи ваш колега спостерігає, як ви цілком виправдано втручаєтеся в обговорення. В інших випадках ви втручаєтеся, коли група ще не завершила обговорення.

Третій набір відомий особі, та не іншим. Це ситуація, за якої ви вирішуєте не ділитися інформацією, можливо, через брак довіри.

Четвертий набір невідомий для індивіда та інших, наприклад, чому ви почуваєте себе некомфортно на вечірках в офісі.

Розгляньте вікно Джогарі. В квадранті №1 наведіть три речі, які ви знаєте про себе і які, як ви вважаєте, знають про вас інші. Наведіть три речі в квадранті №3 - це те, що інші про вас не знають. У квадранті №2 наведіть три речі, які ви не знали про себе останнього семестру, і про які дізналися від інших.
Мої власні сприйняття

Те, що я знаю Те, що я не знаю

про себе про себе


Квадрант №1

“Відкрита особа”

Характеристики, відомі мені та іншим
1.

2.

3.
Квадрант №2

“Невиразна особа”

Характеристики, не відомі мені
1.

2.

3.Те, що інші

знають про

менеКвадрант №4

“Невідома особа”

Незрозуміла сфера

1.

2.

3.

Квадрант №3

“Потайна особа”

Характеристики, відомі мені, однак не відомі іншим
1.

2.

3.Те, що інші

не знають

про мене

Завдання 7

Шлях до зірок

Повернімося до 1975 р., коли двоє шкіль­них друзів вирішили розпочати бізнес на новому ринку програмного забезпечення. Щойно на ринку з’явилися перші комерційні мікрокомп’ютери, як двоє друзів захопилися не тільки технологією, а й тим, у чому вони вбачали її потенціал. Першим їхнім продуктом була версія мови програмування ВАSІС. Новий бізнес постійно розширювався, оскільки вони модифікували і розширювали програми ВАSІС для нових комп’ютерів, які з’являлися на ринку. У 1979 р. двоє друзів, а це були Вільям Ґейтс і Пол Аллен, перенесли свій бізнес – Microsoft - до Сієтла. А решта, як вони кажуть, - це істо­рія.

Великий прорив у Microsoft стався 1980р., коли ІВМ вибрала Ґейтса і Аллена, щоб розробити програмне забезпечення операційних систем для нової лінії персональних комп’ютерів. Ґейтс і Аллен купили права на існуючу програму за 50 000 доларів, трохи її модифікували і назвали МS-DOS (Microsoft Disk Operating System). Хоча ІВМ була порівняно пізньою учасницею на ринку персональних комп’ютерів, її досягнення в комп’ютерній справі принесли їй заслужене визнання. Оскільки ж інші розробники програмного забезпечення хотіли поширювати і свою продукцію на комп’ютерах ІВМ, МS-DOS швидко стала стандартом у цій галузі.

Пол Аллен серйозно захворів 1983 р. і за­лишив фірму на Ґейтса. Microsoft розвивала співробітництво з іншими виробниками комп’ютерів і почала впроваджувати нове прикладне програмне забезпечення, таке як Word (текс­товий редактор), Ехсеl (табличний процесор) і Роwег Роіnt (презентаційний пакет). Коли фірма запропонувала початковий продаж акцій, Ґейтс став першим мільярдером серед власників фірм що займалися персональними комп’ютерами. Популярні нові продукти, такі як Windows 95, Windows 98 і Microsoft Office та оборудки з новими промисловими велетнями, такими як Compaq і Dell, міцно закріпили Microsoft на вершині цієї галузі. Сьогодні Word контролює 90% світового ринку текстових ре­дакторів, а Ехсеl займає 87% ринку табличних процесорів. Windows 95, Windows 98 разом охоплюють 83% ринку операційних систем. Загальні щорічні доходи фірми становлять близько 10 млрд. дол.

Оскільки Microsoft є провідною в галузі, і, можливо, внаслідок її тривалого успіху, як фірму, так і Ґейтса, критикують у певних колах. Інші розробники програмного забезпечення скаржаться на нечесну ділову практику компанії. Деякі виробники комп’ютерів побоюються, що вони можуть стати надто залежними від Microsoft як єдиного постачальника програмного забезпечення для своїх комп’ютерів. І навіть уряд обережно стежить за можливою антитрестівською практикою у Microsoft, як свідчить судовий позов, висунутий американським Департаментом юстиції проти фірми у 1998р.

Однак Ґейтс думає про майбутнє. Він осо­бисто стежив за п'ятнадцятирічним розвитком одного з найновіших успішних досягнень фірми - Windows NT, операційної системи для комп’ютерних мереж. Він також бере активну участь у кожному важливому рішенні, що його ухвалюють менеджери вищого рівня фірми; сприяє розвитку комунікацій в організації, однак зазначає, що працівники повинні бути скромними і кмітливими; завжди намагається уникнути бюрократичних процедур, які заважають роботі багатьох великих компаній. Ґейтс завжди контролював базові ланки, детально аналізуючи місячні і квартальні звіти обсягів продажу.

Окрім того, у багатьох випадках найважливіше в Microsoft - це особистість самого Ґейтса. Він з'являється на всіх головних прес-конференціях, робить усі головні повідомлення і багато подорожує, щоб підтримувати контакти з постачальниками, комп’ютерними виробниками, клієнтами, стратегічними союзниками й урядовими особами. Підприємець, зазвичай, працює шістнадцять годин на добу і рідко відпочиває. Навіть якщо він далеко від робочого місця, то підтримує зв’язок з фір­мою через електронну пошту. Працівники Microsoft ставляться до Ґейтса з деяким острахом. Деякі, наприклад, явно копіюють його манери. Вони також визнають, що, ставлячись до себе вимогливо, він не менше очікує і від них. Перевага фірми на всіх ринках програмного забезпечення зростає, а її продукція здобуває щораз ширше визнання та схвалення. Однак декілька грозових хмар невиразно вимальовуються на горизонті. Перша: Microsoft стикається з величезною конкуренцією на нових ринках, пов’язаних з Internet, з боку America On-Line, особливо відтоді, коли фірма поглинула Netscape. Друга: такі комп’ютерні велетні, як ІВМ і Соmраq, шукають нових союзників, щоб уникнути надмірного впливу Microsoft. Проте ймовірність того, що з цих грозових хмар піде дощ на імперію Ґейтса, дуже мізерна.

Проаналізуйте наступні ситуації та дайте розгорнуту відповідь.

1. Які навики менеджменту, на вашу думку, відіграють найважливішу роль в успіху Біла Ґейтса?

2. Які майбутні події могли б спричини занепад Microsoft?
Практичне заняття №4

Організація в менеджменті
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации