Окорський В.П. Основи менеджменту - файл n1.doc

Окорський В.П. Основи менеджменту
скачать (3464.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc3465kb.21.10.2012 15:36скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Завдання 1


Весною 2000 р. службовці відділу гарантійних листів одного із поштових відділень, заповнювали анкети, які виявляли ступінь їх задоволення роботою. Результати анкети показали, що близько 80% службовців були незадоволені своєю роботою. За допомогою спеціаліста з організаційного розвитку службовці вияснили, що причиною їх незадоволення є одноманітна робота з документами. Вони скаржились спеціалісту-консультанту, що завдання були настільки роздроблені, що вони рідко розуміли зміст своєї роботи. Протягом декількох наступних місяців за участю всіх працівників були переглянуті всі завдання-операції і багато з них були об’єднані, що дозволило скласти повний цикл з більш високим рівнем відповідальності. Службовці пройшли перепідготовку, отримали можливості росту по службовій кар’єрі та отримали більшу відповідальність.

1. Як можна охарактеризувати завдання у відділі до і після заходів з перегляду змісту роботи кожного працівника?

2. Як зміна завдань працівників вплинула на інші внутрішні змінні організації?
Завдання 2

Торговельно-посередницьке підприємство (чисельність працюючих 25 осіб) ТзОВ "Формула" утримує 3 торговельні точки. У підприємства є власні склади загальною площею 120 м2, значна частина якої не використовується. Транспортні засоби (2 вантажні автомашини, 1 легкова та 1 мікроавтобус) орендовані. Підприємство займається, зовнішньоекономічною діяльністю, має валютний рахунок та постійні зв'язки з контрагентами у Польщі. Розмір статутного фонду 10000 у.о., середньомісячний оборот 20000 у.о.

 1. Дати загальну характеристику такій організації (форма підприємства, форма власності, профіль, види діяльності, внутрішнє та зовнішнє середовище тощо).

 2. Як впливають фактори прямої дії зовнішнього середовища організації на її внутрішнє середовище?

 3. Як нейтралізувати негативний вплив зовнішнього середовища?

Розглянути дані ситуації та обґрунтувати своє рішення.
Завдання 3

На підприємстві з переробки сільськогосподарської продукції вирішили запровадити новітню технологію, яка майже повністю автоматизує виробничий процес, є в 1,5 рази продуктивнішою та виготовляє продукцію вищої якості.

Як, на Вашу думку, це рішення вплине на фактори внутрішнього середовища організації?
Завдання 4

30 вересня 1982 р. три людини постраждали в районі Чикаго від ціаніду, який містився в капсулах препарату «Тайленол посиленої дії». Зв'язок між цією подією та використанням капсул було швидко встановлено і влада повідомила про це фірмі «Джонсон енд Джонсон», виробнику «Тайленолу». Оскільки кількість нещасних випадків збільшилась до 7 осіб, фірма опинилася на межі кризи. «Тайленол» – найпоширеніший знеболювальний засіб і єдина велика новинка корпорації «Джонсон енд Джонсон», яка забезпечувала 7.4 % виручки та близько 17–18% доходів.

Декілька керівників фірми, які мали вирішити як відреагувати на цей випадок, не знали, чи було введено ціанід до флакону з «Тайленолом» під час виробничого процесу чи пізніше; були ці події поодинокими випадками або мав місце цілий ланцюг схожих подій; обмежувалися ці випадки тільки районом одного міста чи мали місце і в інших містах. Американське управління з контролю за якістю харчових продуктів та медикаментів виступило з пропозицією про застереження щодо небезпеки вживання препарату «Тайленолу», але уряд не зобов’язував компанію застосовувати будь-які спеціальні заходи.

Для компанії «Джонсон енд Джонсон» вилучення препарату з продажу спричинить втрати в розмірі 100 млн. дол.; страхові виплати не покриють ці втрати; інформація про вилучення препарату з продажу завдасть такої великої шкоди її репутації, що керівництво компанії вже не матиме впевненості в тому, що «Тайленол» коли-небудь знову буде в змозі отримати довіру споживачів і повернути 37% частки ринку, яка йому належала раніше; інформація про вилучення препарату з продажу і втрати компанії неодмінно призведуть до різкого падіння курсу її акцій (фактично за перший тиждень жовтня він уже упав на 15%); конкуренція на ринку анальгетиків дуже жорстка, і конкуренти «Джонсон енд Джонсон» намагатимуться використати ці події на свою користь.

Питання для обговорення:

 1. Як має діяти в такому випадку компанія?

 2. Якщо органи влади не вимагають припинити реалізацію препарату, то чи можна продовжувати його випуск?

 3. Чи доцільно лише тимчасово припинити реалізацію препарату до з’ясування причин нещасних випадків?

 4. Чи була морально зобов’язана компанія негайно зняти препарат з реалізації?ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1


1. Менеджмент - це:

а) органи управління, адміністративні одиниці, служби і підрозділи;

б) наука про господарську діяльність організації;

в) спосіб та манера спілкування з людьми;

г) здійснення певних видів діяльності.
2. Яке із визначень менеджменту є вірним? Менеджмент-це:

а) комплекс заходів спрямованих на досягнення цілей організації;

б) спосіб та манера спілкування з людьми (працівниками);

в) цілеспрямована дія на організацію з метою отримання максимальних прибутків;

г) процес планування, організації взаємодії, мотивації та контролю.
3. Менеджмент базується на таких науках як:

а) філософія;

б) математика;

в) психологія;

г) фізика.
4. Менеджер - це:

а) людина, яка приймає на себе фінансову, соціальну та моральну відповідальність при прийняті управлінських рішень;

б) керівник, який використовує структуру управління, що базується на горизонтальних зв’язках;

в) керівник, який у своїй діяльності проявляє готовність йти на ризик, новаторство, примноження багатства;

г) керівник, який орієнтується на виконання плану і використання тих ресурсів, які є в його розпорядженні.
5. Які професійні якості притаманні підприємцю?

а) готовність йти на ризик, новаторство, примноження багатства;

б) орієнтація на виконання плану і використання тих ресурсів, які є в його розпорядженні;

в) прийняття рішень із намаганням будь-що їх виконати;

г) орієнтація у своїй діяльності на використання формальних вертикальних зв’язків.
6. Які професійні якості притаманні менеджеру?

а) орієнтація на використання в діяльності організації горизонтальних організаційних структур;

б) прийняття рішень із намаганням будь-що їх виконати;

в) здійснення планування;

г) готовність йти на ризик, новаторство, примноження багатства.
7. Управління  це:

а) цілеспрямована дія на організацію з метою отримання максимальних прибутків;

б) цілеспрямована дія на об’єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв’язку зі зміною обставин;

в) комплекс заходів, спрямованих на розв’язання проблем організації;

г) це спосіб та манера спілкування з людьми (працівниками).
8. Вказати які з визначень мають відношення до терміну “управління”:

а) відношення до різних видів людської діяльності;

б) це система ефективного використання ресурсів;

в) метод конкретного управлінського впливу суб’єкта на об’єкт управління;

г) це зміст і форми управлінського впливу суб’єкта на об’єкт управління.
9. До основних категорій менеджменту відносяться:

а) функції менеджменту;

б) загальні риси організацій;

в) реалізація продукції;

г) виробничі потужності.
10. До принципів менеджменту відносять:

а) організаційну структуру управління;

б) правила, основні положення та норми поведінки, якими слід керуватися в процесі управління;

в) горизонтальний поділ праці в організації;

г) функції менеджменту.
11. До складу керівників середньої ланки управління належать:

а) директор підприємства;

б) заступник директора;

в) директор магазину, начальник цеху;

г) віце-президент фірми, головний бухгалтер.
12. До керівників вищої ланки управління належать:

а) віце-президент фірми з економіки;

б) начальник планово-економічного відділу;

в) майстер механічного цеху;

г) завідувач кафедрою, зав. лабораторією.
13. До управлінського рівня відносять:

а) директорів або президентів фірми, їх заступників, віце-президентів;

б) секретарів - референтів;

в) начальників цехів, завідуючих відділом, деканів;

г) керівників нижчої ланки управління.
14. До складу інституційного рівня управління належать:

а) бухгалтер;

б) плановик;

в) директор;

г) завідувач кафедри.
15. Керована система організації включає в себе:

а) складові елементи організації, які забезпечують процеси управління;

б) елементи, які визначають місце організації на ринку;

в) технологічні процеси;

г) керівників інституційного рівня управління.
16. Керуюча система складається з:

а) елементів, які забезпечують процес виробництва;

б) складових елементів, які забезпечують процес управління;

в) технологічних процесів;

г) керівників інституційного рівня управління.
17. Процес управління системою може здійснюватись при наявності в її складі:

а) об’єкта управління;

б) матеріально-технічних ресурсів;

в) технологічного обладнання;

г) фінансових ресурсів.
18. Менеджмент як теорія і практика зародився у:

а) Японії

б) Російській імперії;

в) США;

г) СРСР.
19. До засновників школи наукового управління відносяться:

а) Туган-Барановський, Терещенко;

б) Тейлор, Гантт;

в) Анрі Файоль;

г) Е. Мейо.
20. До засновників школи людських стосунків відносяться:

а) А. Файоль;

б) М. Фоллет;

в) Д. МакГрегор;

г) Ф. Тейлор.
21. До засновників класичної (адміністративної) школи належать:

а) Тейлор, Гантт;

б) Файоль, Ірвік;

в) Елтон Мейо;

г) Мескон.
22. До основних принципів розроблених “школою наукового управління” відносяться:

а) забезпечення працівників ресурсами;

б) дисципліна;

в) порядок;

г) корпоративний дух.
23. Автором книги “Принципи наукового управління” є:

а) Володимир Ленін;

б) Фредерік Тейлор;

в) Генрі Форд;

г) Франклін Хедоурі.
24. Класична школа управління діяла в період:

а) 1885-1920 р.р.;

б) 1920-1950 р.р.;

в) 1917-1990 р.р.;

г) 1930-1950 р.р.
25. Головними положеннями адміністративної школи є розробка:

а) принципів управління;

б) концепції наукового комунізму;

в) системного підходу до мотивування;

г) ситуаційного підходу до управління.
26. Школу людських стосунків засновано у:

а) 1885 р.;

б) 1917 р.;

в) 1950 р.;

г) 1930 р.
27. Перший етап розвитку менеджменту в Україні характеризується:

а) появою трестів і синдикатів;

б) поглибленням адміністрування;

в) розробкою форм і методів державного централізованого управління виробництвом;

г) спробою проведення господарської реформи шляхом посилення ролі економічних методів управління.
28. Хто першим навів класифікацію принципів менеджменту?

а) Фредерік Тейлор;

б) Валерій Терещенко;

в) Анрі Файоль;

г) Елтон Мейо.
29. Школу людських стосунків заснували:

а) Дуглас МакГрегор і Фредерік Герцберг;

б) Мері Фоллет;

в) Валерій Терещенко і Туган-Барановський;

г) Р Лайкерт.
30. Хто є засновниками школи поведінкових наук?

а) Ф. Тейлор;

б) А. Файоль;

в) Е. Мейо;

г) Дуглас МакГрегор.
31. Школа людських стосунків визначила менеджмент як:

а) науку;

б) забезпечення виконання роботи за допомогою інших людей;

в) організацію виробництва;

г) процес управління.
32. Менеджмент як науку формували українські вчені-економісти:

а) Михайло Туган-Барановський;

б) Френк і Ліліан Гілбрети;

в) Джейн Моутон;

г) Л.І.Брежнєв.
33. Формальна організація – це:

а) групи людей, що виникають і функціонують спонтанно;

б) колективи, діяльність яких йде врозріз з функціонуванням організації;

в) групи людей, діяльність яких свідомо планується, організується, мотивується з метою досягнення певної цілі;

г) об’єднання людей за інтересами.
34. Фактори зовнішнього середовища організації прямої дії – це:

а) технологія, структура і цілі;

б) політичні обставини, стан економіки, науково-технічний прогрес тощо;

в) постачальники, конкуренти;

г) структура організації.

35. Фактори зовнішнього середовища непрямої дії  це:

а) цілі, структура, завдання;

б) органи місцевого самоврядування;

в) міжнародне оточення, політична ситуація;

г) постачальники.
36. Організація - це:

а) група людей діяльність, яких свідомо координується для досягнення спільної мети;

б) група керівників;

в) наявність дерева цілей;

г) використання нових технологій.
37. До категорії малих можуть бути віднесені підприємства з чисельністю працюючих:

а) у роздрібній торгівлі – до 50 чоловік;

б) у промисловості та будівництві – до 200 чоловік;

в) в інших галузях виробничої сфери – до 25 чол.;

г) в невиробничій сфері – до 150 чол.
38. До спільних рис організацій належать:

а) вертикальний і горизонтальний поділ праці;

б) наявність неформальних груп;

в) виробництво товарів народного споживання;

г) ринкові умови в державі.
39. Внутрішнє середовище організації характеризується факторами:

а) споживачі, конкуренти, постачальники;

б) місія, технологія, структура;

в) законодавчі акти, державні органи влади, стан економіки;

г) політичні партії.
40. Яке з наведених визначень об'єднань є правильним?

а) консорціуми – статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств;

б) трести – тимчасові договірні об'єднання за територіальним і галузевим принципом на засадах об’єднання виробничої діяльності;

в) корпорації – договірні об’єднання створені на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів;

г) пули – об’єднання промислових підприємств.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Функції та технологія менеджменту

Тема 4. Сутність і принципи формування системи менеджменту


Основні питання. 4.1. Функції та функціональні служби системи менеджменту. 4.2. Особливості формування, класифікація і характеристика функцій менеджменту. 4.3. Динамічний взаємозв’язок конкретних і загальних функцій.
4.1. Функції та функціональні служби системи менеджменту

Слово “функція” в перекладі з латинської означає “здійснення”, “виконання”. Кожна функція направлена на вирішення специфічних, різноманітних і складних проблем взаємодії між окремими підрозділами організацій.

Під функціями менеджменту слід розуміти відносно відокремлені напрями управлінської діяльності, які забезпечують управлінську дію.

Коло проблем, що вирішуються в процесі управління зводиться до встановлення конкретних цілей розвитку, вияснення їх пріоритетності, черговості та послідовності їх реалізації.

Під функцією менеджменту розуміють чітко окреслене коло питань та завдань, які вирішуються певною посадовою особою чи структурним підрозділом у процесі управління організацією.

Функції менеджменту виникли в результаті поділу і спеціалізації праці.

Функції управління діяльністю, а також відповідні методи їх реалізації не є незмінними, раз і назавжди сформованими. Вони постійно модифікуються і змінюються, в зв’язку з чим ускладнюється зміст робіт виконуємих відповідно до їх вимог. Розвиток та поглиблення кожної з функцій відбувається не тільки під дією внутрішніх закономірностей, але й під дією вимог розвитку інших функцій.

Класик менеджменту А. Файоль визначив шість функцій, або серій операцій, які здійснюються на кожному підприємстві: технічна функція (виробництво), комерційна функція (закупівля і продаж), функція обліку (облік), фінансова функція (фінансування), функція забезпечення безпеки (забезпечення збереження матеріальних благ і персоналу) і, насамперед, адміністративна функція.

Саме розробкою теорії та реалізацією на практиці адміністративної функції займається менеджмент.

Названі функції в повному складі, або в різних комбінаціях властиві всім організаціям і являються комплексними, тому ми їх називаємо конкретними функціями, які за змістом і суттю включають в себе загальні функції.

Різні види діяльності направлені на реалізацію функцій групуються за функціональними ознаками у служби, які виконують дуже важливу роль на кожному підприємстві. Служби, напрямок їх діяльності, склад та розмір залежать від виду діяльності і розмірів підприємств.

Наведемо характеристику основних служб:

 1. служба виробництва існує на всіх промислових підприємствах і займається здійсненням технічної функції, тобто організацією основного виробництва та управління технологічними процесами;

 2. збут і комерційна служба довгий час займали на підприємстві положення бідного родича. Служба збуту виділяється в окремий підрозділ з відповідним керівником та штатом і займає на підприємстві ведучі ролі. В даний час спостерігається тенденція до розширення комерційної служби та посилення її ролі на підприємствах. Ця служба займається дослідженнями ринку збуту, рекламою тощо;

 3. служба фінансів і обліку займається забезпеченням підприємства грошовими засобами, взаємовідносинами з банками, акціонерами, інвесторами тощо;

 4. служба управління персоналом здійснює функцію найму, підготовки та управління персоналом. Перед керівником служби управління персоналом стоять тепер нові завдання і виникають нові форми відповідальності в області людських відносин. Керівник служби підбирає персонал на конкурсній основі та рекомендує своєму лінійному керівнику.


4.2. Особливості формування, класифікація і характеристика функцій менеджменту

Управління розглядається як процес, тому що робота по досягненню цілей за допомогою інших людей – не одноразова дія, а серія безперервних, взаємопов’язаних дій, які називаються управлінськими функціями. Кожна управлінська функція є процесом, тому що також складається з серії взаємопов’язаних дій.

Реалізація конкретних функцій менеджменту на кожному підприємстві здійснюється за допомогою основних (загальних) функцій, які визначають їх місце у менеджменті та беруть участь у будь-яких управлінських процесах і часткових (спеціальних), за допомогою яких здійснюються певні управлінські рішення

Функції менеджменту необхідно розглядати як з точки їх виконавців – конкретних працівників апарату управління, так і точки зору змісту процесу управління, характеру виконуємих робіт. В функціях менеджменту зливаються принципи, методи та зміст управлінської діяльності.

Головними признаками класифікації функцій менеджменту є:

Загальні функції встановлюють лиш вид управлінської діяльності незалежно від місця її здійснення: від виду організації, характеру діяльності, масштабів тощо. Загальні функції властиві любій організації. Найважливішими серед них слід назвати: прийняття рішень; встановлення мети; планування; організація взаємодії; координування і регулювання; регулювання; мотивування; керівництво і контролювання діяльності; облік діяльності; аналіз діяльності.

Різні автори наводять різні класифікації загальних функцій.

А.Файоль виділив: планування, організаційну діяльність, розпорядництво, координування і контролювання. Науковці колишнього СРСР, до яких належать: Олександр Богданов і К.М.Разумов говорили про шість функцій: планування, організаційну діяльність, координування, стимулювання, регулювання та контролювання.

Мескон, Альберт, Хедоурі пропонували розглядати чотири функції: планування, організаційну діяльність, мотивування і контролювання. Крім цього слід вести мову про конкретні функції та їх взаємозв’язок з загальними.

Процесний підхід до управління та взаємозв’язок між загальними функціями зображено на рис. 4.1.


Рис. 4.1. Процесний підхід до управління

За ознакою процесів управління спеціальними функціями є: управління основним виробництвом, допоміжним виробництвом, технічною підготовкою, матеріально-технічним забзпеченням, патентно-ліцензійною діяльністю, капітальним будівництвом тощо.

За ознакою об’єкта – управління підприємством, цехом, службою, відділом, дільницею, бригадою.

За ознакою елементів виробничо-господарської діяльності – управління працею, предметами та знаряддями праці, інформацією тощо.
4.3. Динамічний взаємозв’язок конкретних і загальних функцій

Загальні функції менеджменту з абстрактного стану трансформуються у конкретний лише через управління певними об’єктами, процесами, елементами виробничо – господарської діяльності. тобто вони набувають відповідного змісту будучи задіяними в організації конкретних функцій менеджменту. Функції планування, організаційна діяльність, мотивування, контролювання і регулювання вважають загальними на тій підставі, що будь – яка інша управлінська діяльність здійснюється шляхом послідовного їх застосування, а саме:

Послідовну реалізацію конкретних функцій менеджменту шляхом використання загальних називають технологією менеджменту.

На підставі досліджень взаємозв’язку функцій відбувається вдосконалення управління, формування ефективної системи менеджменту, усунення зайвих ланок, бюрократичних перепон, подолання опору змінам. Взаємозв’язок конкретних і загальних функцій менеджменту можна простежити на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Взаємозв’язок конкретних і загальних функцій

Технологія менеджменту включає: послідовність і процедури реалізації функції управління, систему і порядок документообігу в організації, порядок використання визначеної сукупності технічних засобів для роботи з інформацією. Основні вимоги, що висуваються до технології менеджменту можна звести до таких:

Для підвищення ефективності технології управління велике значення мають аналіз, дослідження організаційних операцій, подання їх у графічній і текстовій формах, типізація і стандартизація, а звідси й проектування, поєднання однорідних операцій, переведення їх на машинне виконання з метою зниження трудомісткості процесу управління [30, с. 154].

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации