Окорський В.П. Основи менеджменту - файл n1.doc

Окорський В.П. Основи менеджменту
скачать (3464.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc3465kb.21.10.2012 15:36скачать

n1.doc

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


Таблиця 2

Сильні і слабкі сторони ______________________

(назва організації)

у сфері управління персоналом порівняно з конкурентом

Група факторів

Конкурент

1

2

3

4

5

Кваліфікація персоналуВідданість і задоволення співробітників
Дисципліна, настрій і плинність кадрів
Кваліфікація керівників
Знання ринкової економіки
Рівень винагороди
 1. Маркетинг.

  1. Яким чином функціонує організація з точки зору забезпечення конкурентного положення на ринку і ринкового асортименту (товар, ціна, просування товару на ринок, попит і пропозиція)?

  2. Проаналізувати роботу відділів постачання і збуту.

  3. Оцінити результати діяльності організації на ринку в порівнянні з фірмами-конкурентами.

Таблиця 3

Аналіз системи маркетингу

Група факторів

Оцінка

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

Умови маркетингу
продовження табл. 3

1


2

3

4

5

6

1. Продукт:
 • асортимент


Спеціалізація
Багато продуктів
 • модифікації


Мало


Багато
 • чутливість попиту до зміни економічних умов


Низька


Висока

2. Ціноутворення:
 • стратегія


Преміальна

Проникнення
 • еластичність попиту


Низька


Висока

3.Розподіл продукту:
 • відносини з дистриб’ютором


Виключне право
Диверсифікація
 • перевага каналів розподілу


Франчайзинг

Гурт

Роздріб

Різні
 • територія


Місцевий

Регіональ-ний

Націо-нальний

Міжнародний
 • засоби транспортування


Власні


Контракт

4. Просування:
 • головний акцент


Ціна і продуктІмідж
 • реклама


Відсутня


Широка
 • упаковка і маркування


Власні


Контракт
 • гарантії якості


Відсутні
Значний строк


Таблиця 4

Оцінка сильних і слабких сторін ______________ в управлінні

(назва організації)

маркетингом порівняно з конкурентом

Група факторів

Конкурент

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1. Якість продуктів
2. Кількість продуктів
3. Диференціація продуктів
4. Частка ринку
5. Гнучкість ціноутворення
6. Канали розподілу
7. Програми просування товару
8. Послуги покупцям

продовження табл. 4

1

2

3

4

5

6

9. Маркетингові дослідження
10. Реклама
11. Розмір відділу збуту
12. Експортні можливості

3. Виробництво.

  1. Чи є в організації чітко визначені цілі? Якщо ні, то їх необхідно встановити при стратегічному плануванні.

  2. Виконати аналіз системи виробництва. Проаналізувати структуру основних фондів, їх технічний стан, ступінь автоматизації, використання виробничих потужностей, їх продуктивність, тощо.

  3. Співвідношення механізації та фізичної праці.

  4. Аналіз системи управління запасами, продуктивності праці, виконання замовлень. Виявити тенденції розвитку та намітити стратегічні напрямки.

  5. Виявити і проаналізувати переваги та недоліки системи виробництва Вашого підприємства в порівнянні з іншими конкурентами. Аналіз проводиться в таблиці 5 за алгоритмом запропонованим в пункті 1.4

Таблиця 5

Аналіз системи виробництва

Група факторів

Оцінка

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1. Гнучкість


Негнучке з низькими витратами
Гнучке з високими

витратами

2.Виробничі потужності:
 • масштаб операцій


Економічний
Неекономічний
 • завантаження


Високе


Низьке

3. Ресурси:
 • розміщення


Централізоване
Децентралізоване
 • спеціалізація виробництва


Висока


Низька

4.Технологічний процес:


продовження табл. 5

1


2

3

4

5

6
 • технологічні можливості обладнання


Слабкі


Потужні
 • гнучкість наладки


Повільна


Швидка

5. Планування і організація виробництва:
 • розмір виробничих замовлень


Великі


Малі
 • контроль поставок матеріалів


Високий


Слабкий
 • участь працівників у прийнятті рішень


Мінімальна
Широка
 • настрій і захопленість роботою працівників


ПоганіПрекрасні
 • розподіл відповідальності


Нечітке


Чітке

6. Частка прямих затрат у собівартості товару (матеріали обладнання, зарплата)? (%)


60

70

75

85

95

7. Час проведення останнього аналізу витрат сировини і матеріалів на виробництво товарів


Аналіз відсутній

2 роки тому

1 рік тому

1 раз в квартал

Щомісяця

8. Частка використання виробничих потужностей організації, (%)


50

60

80

90

100

9. Частка обладнання, яке підлягає заміні на більш ефективне, (%)


45

30

20

10

0

10. Система контролю якості товарів (послуг), яка використовується в організації


Взагалі відсутня

Неформальна

Контроль праці персоналу

Вибірковий контроль

Контроль за зразками

11. Частота запрошення спеціалістів для консультацій щодо покращення виробничого процессу

Не запро-шуються

3 роки тому

Рік тому

У разі кризового стану

Постійно запро-шуються

продовження табл. 5

1


2

3

4

5

6

12. Обсяг готової продукції, яка зберігається на складах організації більше 6-ти місяців (%).


30

20

15

10

0


Зовнішнє середовище: вплив та можливості

Аналіз зовнішнього середовища полягає по суті у відповіді на три конкретні запитання, які визначають позицію підприємства стосовно факторів зовнішнього впливу:

 1. Яке становище стосовно факторів зовнішнього середовища займає організація?

 2. Де, на Вашу думку, має знаходитись організація в майбутньому?

 3. Що необхідно зробити, щоб організація перемістилась із вихідного становища на позиції, які визначені в результаті стратегічного планування?

Аналіз доцільно проводити за факторами, розміщеними у таблиці 6, де студент повинен визначити позицію підприємства та зробити необхідне обґрунтування вибору.

Таблиця 6

Аналіз факторів зовнішнього середовища

Група факторів

Екстремальне значення

Дуже непривабливо

Не дуже привабливо

Нейтрально

Певна привабливість

Дуже привабливо

Екстремальне значення

1

2

3

4

5

6

7

8

Ринкові факториРозмір ринку

Малий
Великий

Темпи росту ринку і потенціал

Низькі
Високі

Циклічність попиту

Висока
Низька

Сезонність попиту

Висока
Низька

Чутливість цін


Низька
Висока

продовження табл. 6

1

2

3

4

5

6

7

8

Прибутковість виробництва

Низька
Висока

Диференціація продукту

Низька
Висока

Фактори конкуренціїНаявність рівних конкурентів

Багато
Мало

Інтенсивність конкуренції

Висока
Низька

Ступінь спеціалізації конкурентів

Низька
Висока

Труднощі входу в галузь нових фірм

Великі
Малі

Труднощі виходу з галузі фірми

Великі
Малі

Динамічність частки ринку

Висока
Низька

Рівень інтеграції (вертикальної, горизонтальної)

Високий
Низький

Наявність товарів-замінників

Багато
Мало

Завантаження потужностей

Низька
Висока

Взаємовідносини з постачальни -камиМісцеві постачальники

Мало
Багато

Матеріали-замінники

Мало
Багато

Інтенсивність конкуренції серед постачальників

Низька
Висока

Доступ до іноземних постачальників

Важкий
Легкий

продовження табл. 6

1

2

3

4

5

6

7

8

Формування стратегічних альянсів

Мало
Багато

Рівень вертикальної інтеграції з постачальни-ками

Низький
Високий

Технологічні факториРівень технічних нововведень

Високий
Низький

Складність виробництва, продукції

Висока
Низька

Патенти, інтелектуальна власність

Багато
Мало

Капіталоміст- кість і наукоємність продукції

Висока
Низька

Макроекономічні факториІнфляція

Висока
Низька

Валютна стабільність

Низька
Висока

Рівень соціальної компенсації

Високий
Низький

Кваліфікація робочої сили


Низька
Висока

Законодавчі загрози


Багато
Мало

Ступінь державного регулювання

Висока
Низька

Рівень оподаткування


Високий
Низький

продовження табл. 6

1

2

3

4

5

6

7

8

Іноземні інвестиції і приватна власність

Обмежені
Необмежені

Підтримка і субсидії держави

Слабкі
Сильні

Соціальні факториДисципліна працівників

Погана
Хороша

Демографічні зміни

Багато
Мало

Ступінь охоплення профспілками

Висока
Низька

Відносини працівників з керівництвом

Погані
Хороші


Оцінювання факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, які визначають напрям діяльності та успіх організації необхідно звести до підсумкової таблиці 12, де слід визначити як сильні, так і слабкі сторони діяльності організації та розташовувати їх за рангом, тобто за вагою або значимістю і впливом на діяльність організації.

Закінчити аналіз факторів внутрішнього і зовнішнього середовища необхідно загальними висновками.

Практичне заняття №2

Функції менеджменту
Завдання 1

У випадку, коли підлеглим доручається яка-небудь робота, необхідно пояснити їм цілі діяльності. Спробуйте вибрати з приведених нижче рекомендацій три найбільш важливі.

 1. Досягати розуміння того, яке значення для реалізації загально організаційних цілей мають цілі поставлені перед підрозділом.

 2. В міру можливостей визначити цілі діяльності з врахуванням думки підлеглих.

 3. Прагнути всебічного розуміння цілей кожним підлеглим.

 4. Якщо при визначенні цілей виходити із здібностей підлеглих, то буде дуже важко досягнути їх.

 5. Можна досягти будь-які цілі, якщо враховувати здібності підлеглих.

 6. При визначенні цілей діяльності потрібно по можливості застосувати конкретні факти і цифри.

Обґрунтуйте відповідь.
Завдання 2

Один із комерційних банків зіткнувся з серйозними проблемами. Експерти відзначили, що однією з головних причин цього є відсутність плану маркетингу і чіткої стратегії розвитку. Для покращення обслуговування клієнтів був введений порядок, згідно з яким керівники всіх рівнів зобов'язані були спочатку обговорювати з вищим керівництвом свої дії і тільки тоді давати вказівки підлеглим. Ефективність діяльності останніх оцінювалась в залежності від того, наскільки успішно вони реалізовували на практиці доставлені перед ними цілі. Але результати були скромні:

1. Недостатньо чітке формулювання поняття "відмінне обслуговування клієнтів".

2. Працівникам встановлювались неконкретні цілі.

3. Співробітники не мали інформації про те, наскільки ефективно вони працюють.

Аналізуючи схему стратегічного планування вкажіть, які з етапів були реалізовані, а які потребують розробки.
Завдання 3

Підприємство "Глобус" функціонує на ринках України та країн СНД. Кількість автомобілів – 250 од. Чисельність працюючих – 640 осіб. Існує розвинена інфраструктура, яка дозволяє здійснювати ремонт та технічні огляди; є власна станція заправки та склад паливно-мастильних матеріалів. Близько 25% рухомого складу протягом поточного року потребуватиме капітального ремонту.

Завантаженість роботою в середньому за рік – 80%. Наявні обігові кошти дозволяють здійснити часткову модернізацію та оновлення рухомого складу. На початку 1998 року підприємство диверсифікувало свою діяльність на країни Східної Європи.

 1. Вкажіть місію та цілі організації.

 2. Оцініть зовнішнє середовище організації та дослідіть сильні та слабкі її сторони.

 3. Визначте стратегічні альтернативи та оберіть оптимальну стратегію.

Вкажіть етапи реалізації стратегії за відповідними напрямками.
Завдання 4
Один із підлеглих заявив: “Я не маю задоволення від своєї роботи. Вона мені не до душі, хочу, щоб мені доручили що-небудь більш цікаве”. Робота, за яку відповідає цей підлеглий, полягає в тому, що він підбирає і розсилає інформаційні матеріали на замовлення клієнтів. Робота така, що її може виконувати навіть випускниця середньої школи. Але, оскільки замовлення на ці матеріали надходять з-за кордону, дану роботу доручено виконувати працівнику з вищою освітою, що володіє англійською. Напевне, цей службовець хотів би виконувати роботу, подібну до праці бізнесмена.

Яким чином Ви, як управлінець, повинні відреагувати на подібну заяву підлеглого?

А. Точно встановити, яка б робота дала задоволення цьому підлеглому і якщо є можливість, як можна швидше постаратись надати її замість попередньої.

Б. Безперечно, що кожен хотів би мати роботу до душі, котра приносить задоволення. Але в умовах фірми надати такого роду роботу всім працівникам неможливо. У зв'язку з цим потрібно переконливо пояснити працівнику, що в фірмі є багато співробітників, які терпеливо працюють на довірених їм дільницях.

В. Потрібно пояснити працівнику, що задоволення роботою визначається тим, як до неї ставляться і як її виконують. Потрібно довести, що і від виконуваної ним роботи можна отримувати неабияке задоволення, якщо бачити в ній творчий початок.
Практичне заняття №3

Організаційні структури
Завдання 1

Побудувати централізовану структуру управління, якщо: кількість заступників директора - 3; сумарна кількість керівників підрозділів підпорядкованих заступникам - 6; загальна кількість функціональних служб - 3.
Завдання 2

Сформувати організаційну структуру управління для підприємства, на якому працює 6 заступників директора, одному з яких підпорядковано 4 виробничих підрозділи. Відомо, що кожному заступнику функції управління допомагають виконувати по 2 функціональні служби. Кожна функціональна служба має функціональні зв'язки з функціональними службами виробничих підрозділів. Кількість функціональних підрозділів – 6.
Завдання 3

Побудувати лінійно-штабну структуру управління організацією, коли у директора в підпорядкуванні є 3 заступники, 2 функціональні служби, 3 виробничі підрозділи та 2 підрозділи, в обов'язки яких входить підготовка управлінських рішень, що приймаються керівником організації.
Завдання 4

Побудувати дві структури управління підприємством – централізовану і децентралізовану, якщо: кількість заступників у директора - 3; сумарна кількість лінійних керівників підрозділів, підпорядкованих заступникам директора - 6; загальна кількість функціональних служб - 8.
Завдання 5

Спроектувати продуктову, споживчу та територіальну структуру управління організацією якщо: кількість заступників директора - 5; кількість лінійних підрозділів - 7; кількість функціональних служб - 5: кількість міст України, в які постачається продукція підприємства - 6; кількість країн світу, в які постачається продукція підприємства - 2; кількість видів продукції, які виготовляє підприємство - 6; кількість груп споживачів - 4.
Завдання 6

Побудувати матричну структуру управління підприємством з метою розробки 4-х проектів, якщо: кількість функціональних служб - 5; у розробці 1 і 3-го проектів не беруть участі дві функціональні служби; у розробці 2-го проекту не бере участь 3- тя функціональна служба; у розробці 4-го проекту не беруть участі 4 і 5-та функціональні служби.
Завдання 7

Які види організаційних структур Ви запропонували б взяти за основу:

а) малому підприємству роздрібної торгівлі;

б) машинобудівному підприємству, яке займається виробництвом та продажем а) в багатьох регіонах, б) в одному регіоні.

Відповідь обґрунтуйте.
Завдання 8

Побудувати виробничо-організаційну структуру управління цехом, якщо у ньому є два функціональні відділи і три виробничі підрозділи.
Завдання 9

Побудувати лінійно-функціональну структуру управління будівельною фірмою, коли відомо, що начальник має двох заступників, кожному з яких підпорядковано по три структурні підрозділи.
Завдання 10

Побудувати виробничо-організаційну структуру управління цехом машинобудівного заводу за умови, що в начальника цеху в підпорядкуванні є заступники з технічних питань та з виробництва, які в своєму підпорядкуванні мають по два бюро. В цеху є також два функціональні підрозділи.
Завдання 11

Побудувати організаційну структуру управління цехом за умов предметної та технологічної спеціалізації, коли відомо, що начальнику цеху підпорядковуються два старших майстри цеху; на підприємстві виготовляються два види виробів "А" і "Б", які потребують токарної та фрезерної обробки. В цеху працює нормувальник і є бюро праці та зарплати.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 2
1. Слово "функція" в перекладі з латинської означає:

а) управління;

б) виконання;

в) система менеджменту;

г) організаційна структура.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации