Лактіонов О.М., Хомуленко Т.Б. Політична психологія та Іміджелогія. Навчально-методичний посібник - файл n1.doc

Лактіонов О.М., Хомуленко Т.Б. Політична психологія та Іміджелогія. Навчально-методичний посібник
скачать (11908.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc11909kb.21.10.2012 16:43скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7

Інструкція


Кожна організація має власну культуру – цінності, правила й очікування щодо кожного члена колективу, яким він має відповідати та при цьому слідувати певній поведінці, щоб адаптуватися в цій організації.

Наприклад, принципом однієї організації може бути “змагання», і члени колективу відчувають, що вони повинні перевершити один одного. В інших організаціях головним принципом може бути “співробітництво», і члени цього колективу відчувають, що їм слід працювати разом, як одній команді.

Цей опитувальник являє собою перелік 120 стверджень, кожне з яких описує певний тип поведінки, який міг би очікуватися або неявно вимагатися від співробітників в організації.

Прочитайте кожне ствердження та визначте ступінь, за яким описана поведінка, на Вашу думку, притаманна колегам Вашої організації.

В кожному стовпчику, де міститься ствердження, в правому нижньому кутку поставте ручкою чи олівцем обраний Вами бал.

Можливі відповіді:

1 – ні (зовсім не притаманна);

2 – притаманна в незначній мірі;

3 – помірно (притаманна певній кількості членів колективу);

4 – в значній мірі (притаманна більшості членів колективу);

5 – в дуже значній мірі (притаманна майже кожному члену колективу).
В нашій організації прийнято... (1 – ні; 2 – в незначній мірі; 3 – помірно; 4 – в значній мірі; 5 – в дуже значній мірі)

показувати недоліки в роботі інших

не втручатися у справи, а тільки оцінювати

бути тим, кого важко вразити та здивувати

сумніватися у рішеннях, що прийняті іншими

проявляти інтерес до потреб інших

протистояти новим ідеям

шукати помилки в роботі інших

залишатися в стороні від подій

залучати співробітників

до прийняття рішень

допомагати іншим у зростанні та розвитку

чинити прихований опір

відмовлятися сприймати критику

конструктивно вирішувати конфлікти

слухати інших

проводити більшість часу з колегами

грати роль лояльної опозиції

підтримувати інших

позитивно оцінювати інших


заохочувати колег

турбуватися про колег

бути на стороні керівництва


погоджуватися з кожним

підтримувати тих, в кого є влада або авторитет

подобатися кожному

справляти враження “своєї людини»


сприймати новизну в роботі

ставити завдання, які задовольняли б усіх

намагатися перевершувати в роботі своїх колег

діяти заради схвалення

іншими

переконуватися, що прийняті іншими

надавати перевагу конкуренції, а не співробітництву

бути переможцем

“крокувати в ногу» разом зі всіма

завжди бути правим

бути в центрі уваги

підтримувати імідж неперевершеності

перемагати інших


бути побаченим і відзначеним

ніколи не програвати

перетворити роботу на змагання

працювати над поставленим перед собою завданням

розглядати можливі варіанти перед виконанням справи

ставити перед собою доволі складні цілі та завдання

прораховувати наперед і планувати

приймати завдання, не піддаючи їх сумніву

братися за виконання складного, але цікавого завдання

досягати високих стандартів якості у роботі

ризикувати в міру

бути передбачуваним у діях і вчинках

бути добрим послідовником ідеї чи справи

прагнути робити справу якнайкраще

відкрито показувати ентузіазм

ніколи не заперечувати та не змагатися з керівництвом

дізнаватися думку кожного перед тим, як діяти

виконувати накази, навіть якщо вони неправильні

знати справу

робити те, що очікують інші

улещувати тих, хто має владу та авторитет

узгоджувати власні рішення з керівництвом

охоче виконувати накази

співпрацювати з іншими

використовувати навички позитивних людських стосунків

дружелюбно мотивувати інших до виконання завдань

бути тактовним

працювати в дружніх і приємних стосунках

ставити на перше місце людину, а не справу

бути відкритим і сердечним

діяти переконливо

думати про задоволення потреб та інтересів колективу

ділитися почуттями та думками зі своїми колегами

займати наступальну позицію

вести “свою політику», щоб здобути вплив

проявляти інтерес до людей

вимагати терпимості та лояльності

укріплювати свою владу

бути жорстким і непоступливим

ніколи не відмовлятися від контролю

використовувати авторитет і владу своєї посади

особисто контролювати все

досягти безперечного авторитету

особисто вникати в кожну деталь

справляти враження, що багато працюють

встановлювати нереально високі цілі та завдання

виконувати все досконало

не порушувати рівноваги та не ставити під загрозу інтереси колективу

ніколи не робити помилок

бути точним, навіть коли це не обов’язково

вважати роботу важливішою понад усе

уникати конфронтації

надавати перевагу традиційним правилам, а не новим ідеям

завжди бути на висоті

справляти враження компетентного та незалежного

справляти гарне враження

будь-якими шляхами уникати конфліктів

завжди слідувати загальноприйнятій лінії поведінки

бути витривалим, наполегливим і терплячим

пристосовуватися

зберігати існуючий порядок речей

уникати ризику

“вписуватися» в загальноприйняті рамки

ухилятися від дій і відповідальності

відкладати справи на потім

бути стороннім спостерігачем і не втягнутим у справи

не прикладати зусиль для впровадження ідей, рішень

приймати скоріше “популярні», ніж необхідні рішення

ставати бездіяльним, зіштовхуючись з труднощами

чекати, поки інші почнуть діяти першими

бути відвертим

використовувати невелику кількість можливостей для вирішення проблеми

не бути звинуваченим у помилках

діяти відповідно до ситуації, проявляти ініціативу

отримувати задоволення від роботи

перекладати відповідальність на інших

прикладати зусилля для власного зростання

ретельно виконувати навіть прості завдання

думати неординарно та незалежно

вважати якість більш важливою, ніж кількість

протистояти пасивному прийняттю існуючого стану речей

активно обговорювати ідеї

бути чесною та цілісною особистістю


Методика містить дванадцять основних шкал-факторів, які визначають дванадцять типів культур.

За кожною шкалою сумується кількість балів, проставлена респондентом. Сума балів відкладається на профілі шкал, і будується графік домінування типів організаційної культури закладу.

Ключ до опитувальникаШкала

ПитанняКультура опозиції

1, 31, 32, 61, 62, 63, 91, 92, 93, 94Гуманістична культура

2, 3, 4, 5, 33, 34, 35, 64, 65, 95Культура схвалення

6, 36, 37, 66, 67, 68, 96, 97, 98, 99Конкурентна культура

7, 8, 9, 10, 38, 39, 40, 69, 70, 100Культура самореалізації

11, 41, 42, 71, 72, 73, 101, 102, 103, 104Залежна культура

12, 13, 14, 15, 43, 44, 45, 74, 75, 105Культура взаємозв’язків

16, 17, 18, 19, 46, 47, 48, 76, 77, 106Культура сили

20, 49, 50, 78, 79, 80, 107, 108, 109, 110Культура досягнення

21, 51, 52, 81, 82, 83, 111, 112, 113, 114Традиційна культура

22, 23, 24, 25, 53, 54, 55, 84, 85, 115Культура ухилення

26, 27, 28, 29, 56, 57, 58, 86, 87, 116Культура досконалості

30, 59, 60, 88, 89, 90, 117, 118, 119, 120


Матеріали до заняття № 3
Професіограма «фахівець зі зв’язків з громадськістю (PRpublic relations
Найменування професії ­– фахівець зі зв’язків з громадскістю (PR – public relations).

Домінуючий спосіб мислення – адаптація-координація.

Професійна область – адміністративне (управління).

Міжособистісна взаємодія – часто з типу «разом».

Домінуючий інтерес – соціальний.

Додатковий інтерес – підприємницький.

Умови праці – в приміщені, мобільний.
Домінуючі види діяльності :


Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності

Здібності :


Особисті якості, інтереси та схильності :


Якості, які протистоять ефективній професійній діяльності :


Область застосування професійного знання:


Деякі професії, що можуть підійти людині з даним типом особистості (реалістичний і соціальний):Професіограма „Іміджмейкер”Назва професії – іміджмейкер.

Домінуючий спосіб мислення: – адаптація – координація.

Професійна область – психологія.

Міжособистісна взаємодія – частіше за типом «разом».

Домінуючий інтерес – соціальний.

Додатковий інтерес – підприємницький.

Умови роботи – в приміщенні/поза приміщенням, мобільний.

Домінуючі види діяльності:

Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності


Здібності:


Особисті якості, інтереси та схильності:


Якості, що перешкоджають ефективності професійної діяльності:


Область застосування професійних знань:


Деякі професії, що можуть підійти людині даного типу особистості (підприємницький та соціальний):


Матеріали до заняття № 4
Приклад політичної антиреклами, застосованої в Росії, із залученням метода "Подвійної спіралі"( НЛП ).

Нашу партию поддерживают все порядочные люди. Ненавидят нас воры и жулики, продажные политиканы. Мы выступаем за передел частной собственности. У нас много противников из числа казнокрадов. Мы любим нашу Родину. Мы презираем её врагов и они нам ненавистны. Все прогрессивные люди на нашей стороне и мы за справедливость. Мы ненавидим тех, кто предаёт Родину. Наш лидер приведёт страну к благополучию. Воров и предателей ожидает суровая кара. Всех порядочных людей мы ожидаем видеть в наших рядах. Преступники будут отданы под суд. Наш лидер не пойдёт на сделку с совестью. Мы не ладим с теми, кто довел нашу страну до обнищания. Желаете процветания Родине – будьте в наших рядах. Подлецы - предатели всё более налегают. Наши сторонники, поддерживая нас поддерживают нашу Родину. Уничтожим всё, что мешает движению прогресса. Для нашей партии давно ясны пути вывода страны из кризиса. Не сломить противникам нашей уверенности. Нет в будущем более надёжного оплота для простого человека, чем наша партия. Воров мы накажем. Поддерживающих нас много, так будьте с нами. Преступники трепещите!
Матеріали до заняття № 5 [15]
Схема експертного аналізу телепередачі

 1. Авторська позиція:

  • орієнтація на формальне (неформальне) спілкування;

  • позиція «на рівних» чи «домінування – підкорення» чи «відсторонення»;

  • байдужість – небайдужість;

  • основна думка.

 2. Комунікативне послання (емоційність, зрозумілість, чіткість, стиль подачі, з чим дисонує).

 3. Форма впливу (бесіда, інтерв'ю, відео репортаж, статистичні дані, апеляція до почуттів, залучення до діалогу).

 4. Відеоряд: цікавий, динамічний, оптимальний за обсягом, переключення уваги, залучення різних рецепторів, стилістично різноманітний, образний, архетипічний, естетичний, традиційний (новітній), сюжетна навантаженість.

 5. Оцінка ведучого.

 6. Люди у кадрі.

 7. Характеристика аудиторії.

 8. Резюме.


Методика оцінки особливостей взаємодії глядачів з авторами у процесі перегляду телепередачі (за Н.Б. Шкопоровим, 1989).

Складається з 27 питань, що утворюють три групи – суб’єктивна оцінка глядачами телевізійної ситуації взаємодії як: 1) «вторгнення»; 2) «інтриги»; 3) »залучення». В кожну групу входять 9 питань, які поєднують змістовні та формально-структурні компоненти взаємодії: когнітивний сенс, час, місце; афективний сенс, час, місце; поведінковий сенс, час, місце.

Тому, кого досліджують пропонується заповнити бланк, що складається з 27 шкал, які містять три градації відповідей.
0 ————————————— 0,5 ——————————————1

цього зі мною це інколи це було

не було виникало весь час

Інструкція: «Оцініть свої враження від даної телепередачі за допомогою таких питань».

Після тесту питання в дужках наводяться назви змінних, на оцінку яких спрямовано відповідне питання. Текст в дужках тому, кого досліджують, не дається.

 1. Поведінка героїв передачі інколи здавалась мені агресивною та викликала почуття неприязні, антипатії, мені хотілося виключити телевізор (поведінковий сенс, вторгнення).

 2. При перегляді цієї передачі я бажав скоріше взнати, що ж буде далі (афективний час, інтрига).

 3. Мені здалось, що міра складності тем, яких торкались в цій передачі, не відрізняється від тієї яка переважає в передачах, яким я надаю перевагу та дивлюсь зазвичай (когнітивне місце, залучення).

 4. Перебіг дій цієї передачі був надто швидким для мене, так що часом виникало почуття неприємної втоми та роздратування (поведінковий час, вторгнення).

 5. Коли дивишся цю передачу, то не поминає почуття жалю, що все це чиниться не тут і не зі мною, і я не можу прийняти в цьому участь (афективне місце, інтрига).

 6. Тема даної передачі так захопила мене, а зміст був таким цікавим, що мені важко було критично поставитись до почутого (когнітивний сенс, залучення).

 7. В якийсь момент мені здалось, що в цій передачі занадто багато одночасно діючих осіб (поведінкове місце, вторгнення).

 8. У настрої цієї передачі відчувалась деяка загадковість, таємничість, недомовленість, і це притягувало мене (афективний сенс, інтрига).

 9. Передача тривала за часом стільки, скільки мені хотілося б, вона не здалась мені занадто тривалою чи короткою (когнітивний час, залучення).

 10. Мені здалось, що в цій програмі брало участь рівно стільки людей, скільки найбільше підходить для мене (поведінкове місце, залучення).

 11. Під час перегляду цієї передачі у мене час від часу виникало питання: «Що власне тут відбувається?» чи «Що від мене хочуть?». Мені хотілось усе зупинити чи подивитись усе у зворотному порядку (афективне місце, вторгнення).

 12. Під час перегляду передачі я весь час намагався зрозуміти її зміст, розібратись у темі, але відчував, що вони весь час від мене віддаляються (когнітивний сенс, інтрига).

 13. Під час перегляду передачі у мене не виникало ніяких заперечень відносно її темпу, не було відчуття поспіху чи затянутості (поведінковий час, залучення).

 14. Інколи мені здається, що обговорювані в даній передачі теми та спосіб їх подачі складніші, ніж в тих передачах, які я зазвичай дивлюсь (когнітивне місце, інтрига).

 15. Під час перегляду передачі я інколи переживаю почуття дискомфорту, пригніченості, неприязні (афективний сенс, вторгнення).

 16. При перегляді цієї передачі мені подекуди не вистачало на екрані діючих осіб, екран здавався мені простором, в якому не вистачає людей (поведінкове місце, інтрига).

 17. Мій настрій співпадав з настроєм її героїв, і мені хотілось поділитися з ними своїми почуттями, переживаннями (афективний сенс, залученість).

 18. Ця передача здалась мені занадто тривалою (когнітивний час, вторгнення).

 19. В поведінці героїв передачі весь час відчувалась якась невизначеність, так що хотілось інколи щось доробити за них (поведінковий сенс, інтрига).

 20. Інколи мені здавалось, що те, що чиниться в цій передачі має до мене безпосереднє відношення і є значущим для мене саме зараз (афективний час, залучення).

 21. Саме дана передача здається мені більш простою та примітивною, ніж інші, які я зазвичай дивлюсь (когнітивне місце, вторгнення).

 22. Передача здалась мені дещо затягнутою, весь час хотілось прискорити її темп (поведінковий час, інтрига).

 23. У процесі перегляду цієї передачі я часто відчував себе як би «по той бік екрану», серед її героїв чи навіть одним з них. Мені хотілось познайомитись з ними, поговорити (афективне місце, залучення).

 24. Зміст і тема цієї передачі здались мені чужими та незрозумілими, неначе вона йшла незнайомою мовою (когнітивний сенс, вторгнення).

 25. Передача було занадто короткою, мені здалось, що вона занадто швидко закінчилась (когнітивний час, інтрига).

 26. Якщо я уявляю героїв цієї передачі у своїй кімнаті, то мені, скоріш за все, захочеться її покинути (афективне місце, вторгнення).

 27. Поведінка учасників передачі відповідала моїм уявленням про поведінку «героїв на екрані», мені здалось, що на їх місці я поводився б так само (поведінковий сенс, залучення).1   2   3   4   5   6   7


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации