Мнацаканов Г.К. Холодильна техніка і технология. Навчальний посібник. Частина 1 - файл n1.doc

Мнацаканов Г.К. Холодильна техніка і технология. Навчальний посібник. Частина 1
скачать (1624 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1624kb.21.10.2012 20:18скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6

ПЕРЕДМОВА


Навчальний посібник «Холодильна техніка і технологія, частина 1» призначений для студентів спеціальності 7.090520, що вивчають цю дисципліну на 3 курсі в 6 семестрі.

Навчальний посібник написаний у конспективній формі. При цьому найбільш важливі розділи викладені докладно, що дозволяє користуватися навчальним посібником не тільки при самостійному вивченні дисципліни, а також при підготовці до Державних іспитів.

Теперішнє третє видання конспекту лекцій перероблено в порівнянні з другим, котре було видано в 2003 році російською мовою.

1. ХОЛОДИЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА


«Холодильна техніка і технологія» – важлива профілююча інженерна дисципліна, що завершує підготовку бакалаврів-холодильщиків.

Метою дисципліни є придбання студентами знань про устрій, експлуатацію й основи проектування холодильних установок агропромислового комплексу, підприємств торгівлі й інших галузей промисловості, де вимагаються помірковано низькі температури (до –50оС).

Холодильна установка – це система машин, апаратів, трубопроводів і споруджень яка призначена для виробництва, транспортування і застосування штучного холоду.

Холодильна установка може містити в собі холодильні машини чи (і) акумулятори холоду (холодна вода, розсоли, лід і ін.)

Класифікація холодильних установок:

[Привести приклади для кожної з перерахованих вище груп установок].

Діапазон холодопродуктивності цих установок дуже широкий: від 40200 Вт (побутові холодильники) до 3060 МВт (установки підприємств хімічної промисловості).


1.1. Визначення і класифікація холодильників


В
ивчення курсу почнемо з холодильників тому що вони:

Холодильник — це промислове, сільськогосподарське або комерційне підприємство (чи його цех), призначене для холодильної обробки і збереження швидкопсувних харчових продуктів при низьких температурах.

Холодильники класифікуються:

Відповідно до цільовим призначенням холодильники повинні створювати безупинний «холодильний ланцюг», (див. рис.1) тобто забезпечувати безупинний вплив холоду на харчові продукти від їхнього виробництва (заготівлі) до споживання.[пояснити взаємодію ланок холодильного ланцюга]

Характеристика окремих ланок холодильного ланцюга:

Заготівельні холодильники знаходяться в сільській місцевості в районах заготівлі плодів і овочів. Особливість таких холодильників — потужне устаткування для холодильної обробки продуктів і відносно невелика ємність камер зберігання. До заготівельних холодильників відносять так називані станції попереднього охолодження.

Виробничі холодильники – це цехи підприємств харчової промисловості (м'ясокомбінатів, молочних комбінатів, консервних заводів і ін.). Як і заготівельні, ці холодильники мають потужні пристрої для холодильної обробки продуктів. Режим роботи холодильних установок м'ясокомбінатів, молокозаводів відрізняється істотними коливаннями теплового навантаження в часі.

Транспортні холодильники – це автомобільний, залізничний, водяний рефрижераторний транспорт, а також рефрижераторні контейнери. Вони зв'язують окремі елементи холодильного ланцюга.

Водяний холодотранспорт іноді виконує одночасно функції заготівельних і виробничих холодильників.

Перевалочні холодильники – влаштовують на перетинанні шляхів сполучення. Призначені для тимчасового перетримування в них продуктів при комбінованих перевезеннях. Відрізняються спеціальними плануваннями, що забезпечують великий фронт вантажних робіт і їхню гарну механізацію. Наприклад, портові холодильники мають вантажні балкони з боку причалу.

Універсальні чи багатоцільові холодильники (раніш називалися розподільними) призначені для безперебійного постачання продуктами великих населених пунктів. Відрізняються великою місткістю камер зберігання і порівняно невеликою продуктивністю камер холодильної обробки. Так як продукти зберігають у цих холодильниках кілька місяців, то пред'являються великі вимоги до підтримки стабільного температурного режиму в камерах зберігання.

Холодильники підприємств торгівлі і суспільного харчування (їх називають також комерційними) відрізняються невеликою місткістю камер, помірними вимогами до підтримки температурного режиму в них, тому що час збереження продуктів нетривалий. Як правило, такі холодильники комплексно автоматизовані і не мають постійного штату обслуговуючого персоналу.

Побутові холодильники – до них пред'являються низькі вимоги до стабільності підтримки температурного режиму, але найвищі вимоги до надійності і безпеки. Важко знайти побутові машини, довговічність яких вище домашніх холодильників.

Холодильники спеціального призначення — до них відносять:

[дати їх коротку характеристику].

Крім перерахованих вище існують також холодокомбінати, що представляють собою комбінацію багатоцільового холодильника з цехом виробництва мороженого, водяного або сухого льоду.

По виду (асортименту) збережених продуктів холодильники поділяються на змішані і спеціалізовані.

[надати приклади]

По місткості (ємності) холодильники класифікують на:

Місткість холодильників вимірюють у тоннах умовного продукту, що має питому норму завантаження вантажного об’єму камер 350 кг/м3. Йому відповідає заморожене говяже м'ясо в напівтушах і чвертинах.

Ємність холодильників вимірюють у м3, або літрах (для малих камер).

По поверховості холодильники поділяють на:

[Дати характеристику кожного з цих типів].

1.2. Складові частини холодильника


Промисловий холодильник звичайно складається з двох блоків:

У холодному контурі знаходяться холодильні камери, а також допоміжні приміщення.

Холодильна камера — це теплоізольоване приміщення з розташованими в ньому охолоджувальними приладами (батареями чи повітроохолоджувачами) . [дати пояснення].

Холодильні камери поділяють на дві групи:

[Дати характеристику основних видів холодильних камер].

До допоміжних приміщень відносять експедиції, тамбури, коридори, вестибюлі, ліфтові клітки [дати пояснення].
Машинні відділення включають:

[Дати пояснення, пояснити яке устаткування встановлюють у цих приміщеннях]

Деякі сучасні холодильники мають так називані децентралізовані системи холодопостачання, при яких холодильні машини розосереджені уздовж холодного контуру.

1   2   3   4   5   6


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации