Мнацаканов Г.К. Холодильна техніка і технология. Навчальний посібник. Частина 1 - файл n1.doc

Мнацаканов Г.К. Холодильна техніка і технология. Навчальний посібник. Частина 1
скачать (1624 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1624kb.21.10.2012 20:18скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6

5. ОСНОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК

5.1. Вступ


Холодильна установка — складна система, що за аналогією можна порівняти з живим організмом. "Здорова" установка характеризується цілком визначеними параметрами. Це — температури, тиски, характер роботи її серця – компресора й інші зовнішні ознаки. Усі вони називаються параметрами нормального режиму роботи холодильної установки.

Ненормальності при експлуатації відповідають різним нездужанням і захворюванням холодильної установки різного ступеня ваги. "Захворіла" установка "температурить", у неї підвищуються або знижуються тиски в порівнянні з нормальними, змінюється характер роботи і з'являються постійні шуми в її серці – компресорі. Важливо по всіх зовнішніх ознаках, а іноді і по додаткових "аналізах" поставити правильний діагноз і потім зайнятися її лікуванням.

До холодильної установки бажано відноситися як до улюбленої живої істоти, життя і здоров'я якої залежить від Вас. Це умова її успішної експлуатації. Потрібно підтримувати характерний для установки режим, вивчати її звички, риси характеру, уроджені недоліки, дбайливо доглядати за нею, лікувати захворювання, не допускати стресових ситуацій, небезпечних для її життя, не жадати від установки більше, ніж вона може дати, однак шукати шляхи її удосконалювання.

Іншими словами, необхідно глибоко розбиратися у всіх елементах холодильної установки, розуміти фізичні процеси, що відбуваються в ній, і на основі цього передбачати, до чого приведе той або інший вплив на установку.

Непродумані дії без аналізу зворотного зв'язку можуть привести до порушення нормального режиму роботи установки, або до аварійних наслідків, що небезпечно для Вашого здоров'я, а іноді і життя. Тому завжди варто піклуватися про автоматичний захист Вас від "агресивних проявів" з боку холодильної установки.

5.2. Організація експлуатації


Ціль експлуатації – підтримання заданого температурного режиму в охолоджуваних об'єктах при мінімальних експлуатаційних витратах, безпечній і довгостроковій роботі устаткування.

Малі і децентралізовані холодильні установки цілком автоматизовані і періодично обслуговуються механіками ремонтно-монтажних організацій.

Великі аміачні холодильні установки автоматизовані частково, їх обслуговує постійний штат працівників.

Загальне керівництво здійснює головний інженер холодильника. Йому підкоряються начальник компресорного цеху і головний енергетик. Безпосереднє спостереження за роботою холодильної установки ведуть механіки, машиністи і їхні помічники та чергові електрики.

Чергова зміна обслуговує холодильне устаткування машинного відділення і технологічних цехів: включає і виключає установку або окремі агрегати, регулює режим роботи установки, підтримує заданий температурний режим в охолоджуваних об'єктах, усуває несправності в роботі і робить дрібний поточний ремонт холодильного устаткування, веде облік роботи холодильної установки в добовому (вахтовому) журналі.
Для полегшення роботи обслуговуючого персоналу в машинному відділенні повинні бути вивішені:

У машинному відділенні повинні бути:

У машинному відділенні ведеться технічна документація: добовий журнал, звіт про технічну експлуатацію й ін.

Причинами аварій, що мали місце, на холодильних установках були:

Причому, більшість аварій мало місце внаслідок першої з перерахованих причин.

Аварії на холодильних установках можуть супроводжуватися важкими наслідками для обслуговуючого персоналу, тому необхідно суворо дотримувати правила техніки безпеки.

Для успішної експлуатації холодильної установки потрібно гарне знання схеми установки і процесів, що відбуваються в компресорах, апаратах і інших елементах установки.

5.3.Пуск і зупинка холодильної установки


При експлуатації холодильної установки операції пуску, виведення на режим і зупинки вимагають особливої уваги.

Розрізняють 2 види пуску:

а) Поточний – після чергової планової зупинки, чи змушеної зупинки в зв'язку з виниклими несправностями,

б) Початковий, (при високому тиску у випарній системі) після тривалої зупинки, монтажу, реконструкції, середнього і капітального ремонту.

Розглянемо поточний пуск:

5.3.1. Підготовка до пуску


 1. Перевірити по добовому журналу причину останньої зупинки і переконатися, що всі несправності усунуті, якщо зупинка була змушеною.

 2. Забрати з компресорів, апаратів і ін. сторонні предмети, що заважають обслуговуванню.

 3. Перевірити наявність пломб на запобіжних клапанах, справність контрольно-вимірювальних приладів, огороджень, відкрити запірні вентилі у манометрів.

 4. Підготувати систему до пуску: відкрити запірні вентилі на нагнітальному, рідинному й усмоктувальному трубопроводах. Закритими залишають усмоктувальний вентиль компресора, регулюючий вентиль і нагнітальний (при наявності байпаса, що повинний бути відкритим). Повинні бути перекриті всі непрацюючі магістральні відгалуження і споживачі холоду.

 5. Пустити воду на конденсатор в усі охолоджувані водою апарати. Уключити вентилятори повітряних конденсаторів і градирень.

 6. Уключити розсільний насос (у системах з кожухотрубними випарниками) чи мішалку (у відкритих системах, де розсільний насос включається після попереднього охолодження розсолу в баці).5.3.2. Пуск одноступінчастої установки


Порядок пуску залежить від типу компресора.

Розглянемо порядок пуску аміачного поршневого безкрейцкопфного компресора з байпасом:

 1. Перевірити наявність олії в картері.

 2. Перевірити, чи відкритий байпас.

 3. Провернути вал компресора вручну не менш чим на 1 оборот.

 4. Пустити воду у сорочки циліндрів.

 5. Включити електродвигун.

 6. Відкривати нагнітальний вентиль і одночасно закривати байпас.

 7. Поступово відкривати усмоктувальний вентиль, стежачи за роботою компресора.

 8. Перевірити по манометру тиск мастильного насосу

= кг/см2

 1. Відкрити регулюючий вентиль і відрегулювати подачу холодильного агенту в охолоджувальну систему.

 2. Час пуску записати в добовий журнал.

[Дати додаткові пояснення по пуску і підготовці до пуску. Розповісти порядок пуску гвинтового компресора.]

5.3.3. Особливості пуску установок двоступінчастого стиску


При поточному пуску після підготовки до пуску включають компресор високого тиску (KBТ) за правилами пуску одноступінчастого компресора, а потім включають компресор низького тиску (KHТ) (також за правилами пуску одноступінчастого компресора). Це робиться для того, щоб не перевантажити проміжну посудину і KHТ. Після пуску обох компресорів відкривають регулюючі вентилі подачі рідини в проміжну посудину і випарну систему і записують час пуску в добовий журнал.

При первісному пуску якщо система отеплена й у ній підтримується високий тиск (відповідне температурі навколишнього середовища), необхідно попередньо остудити холодоагент до 15oС за допомогою одноступінчастих компресорів або компресорів високого тиску (переключивши відповідно їхні усмоктувальні лінії). Після цього включати установку за правилами поточного пуску.

[Розповісти до яких наслідків може привести порушення цієї вимоги]

5.3.4. Виключення холодильної установки.


 1. Закрити регулюючий вентиль.

 2. Закрити усмоктувальний вентиль компресора.

 3. Виключити електродвигун компресора.

 4. Закрити нагнітальний вентиль.

 5. Відкрити байпас.

 6. Припинити подачу води на сорочку компресора і на конденсатор (якщо інші компресори виключені)

 7. Вимкнути розсільні насоси і мішалки, вентилятори градирень і ін.

 8. Обмацати всі недоступні під час роботи частини компресора, щоб переконатися у відсутності перегріву. Замічені несправності негайно усунути.

 9. Відзначити в журналі час, дату і причину зупинки, а також несправності, що не удалося усунути негайно.

 10. У холодний час року при нестійкому опаленні приміщення випустити воду із сорочок компресора, конденсатора, переохолоджувача, водяних насосів і трубопроводів (щоб уникнути замерзання).

При зупинці двоступінчастої холодильної установки спочатку закрити регвентилі подачі рідини в охолоджувальну систему і промпосудину. Потім виключити компресор низького тиску, після чого – компресор високого тиску. Зробити відповідний запис у добовому журналі.

[Дати коментарі по всіх пунктах виключення холодильної установки]

5.4. Нормальний (оптимальний) режим роботи холодильної установки.


Це режим, що забезпечує економічну і безпечну експлуатацію.

Приблизні параметри нормального режиму:

 1. Температура холодильного агента (холодоносія) в охолоджувальних приладах повинна бути для камер холодильників на (7…10) оС нижче температури камери,

[розповісти про тенденції зміни ]

 1. У розсольних схемах () = (4…6) оС,

 2. Охолодження розсолу у випарнику = (2…3) оС,

 3. Перегрів пари на усмоктуванні () для аміачних одноступінчастих установок і низького тиску двоступінчастих установок дорівнює (10…15) оС, для компресорів високого тиску () = (5...10) оС.

Для одноступінчастих фреонових холодильних установок з теплообмінниками () = (20…30) оС.

 1. Нормальна температура нагнітання для поршневих компресорів аміачних одноступінчастих холодильних установок не повинна відрізнятися від температури кінця адіабатного стиску на (5…10) оС.Для аміачних поршневих компресорів високого тиску двоступінчастих холодильних установок в приведеній вище формулі замість приймати .

Максимально припустима температура нагнітання для одноступінчатих поршневих компресорів і поршневих компресорів високого тиску двоступінчастих холодильних установок не повинна перевищувати 145оС. Для поршневих компресорів низького тиску  110оС.

Для гвинтових компресорів одноступінчастих і ступіней високого тиску, 90оС, а для ступіней низького тиску  70оС.

 1. Підігрів води в конденсаторі залежить від типу конденсатора, вартості води і системи її охолодження. Підігрів води при оборотному охолодженні дорівнює (3…5) оС, при однократному використанні водопровідної води він досягає 8 оС.

 2. Різниця між температурою конденсації і температурою води, що виходить з конденсатора, дорівнює (4…5) оС.

 3. Температура аміаку, що виходить з переохолоджувача, вище температури води, що надходить у нього, на (2…3) оС.

 4. Температура підшипників не повинна перевищувати температуру навколишнього повітря на 30 оС.

 5. Температура аміаку, що виходить зі змійовика промсудини вище проміжної температури на (3…5) оС.

 6. Підігрів води в охолоджуючих сорочках компресора (6…8) оС, але < 10 оС.

 7. Рівень мастила в картері компресора повинний бути в межах (0,3…0,7) висоти оглядового скла.

 8. Тиск мастильного насосу поршневого компресора вище тиску в картері на (1,5…3,0) кг/см2, для гвинтового компресора вище тиску конденсації на (1,5…3,5) кг/см2.

 9. Концентрація розсолу повинна відповідати температурі випадання льоду на (8…10) оС нижче температури випаровування.

 10. Рівні у посудинах (Ц.Р., Л.Р., П.С. і ін.) повинні бути в межах заводських позначок.

 11. Не повинно бути сторонніх шумів, стукотів, вібрацій при роботі холодильного устаткування.

 12. Не повинно бути ознак витоків холодильного агента, холодоносія, води.5.5. Регулювання режиму роботи холодильної установки


Розглянемо основні параметри, що підлягають регулюванню при обслуговуванні холодильної установки:

До них відносяться , , і подача холодоагенту в охолоджувальну систему.

[Пояснити регулювання кожного параметра за наступною схемою:

1. Чим вимірюється, визначається.

2. Від чого залежить.

3. До чого приводить підвищення чи зниження.

4. Як регулюється автоматизація. ]
Температуру камери регулюють:


Температуру кипіння регулюють зміною холодопродуктивності компресорів

[Розповісти про позиційне, східчасте і плавне регулювання холодопродуктивності].

Температуру конденсації намагаються підтримувати на низькому рівні з метою економії енергії на вироблення холоду.

Однак у деяких випадках її підвищують:

 1. при використанні (однократному) водопровідної води з метою зменшення її витрати (установлюють водорегулювальні вентилі [пояснити]).

 2. при невисоких температурах зовнішнього повітря підвищують шляхом часткового відключення вентиляторів і насосів системи оборотного охолодження води. При цьому економія енергії за рахунок їхнього вимикання перевершує підвищення енерговитрат на привод компресорів.

 3. при негативних температурах зовнішнього повітря температуру оборотної води підтримують на рівні +(10…12) оС щоб уникнути її замерзання, при цьому підвищується.

 4. при недостатніх прохідних перерізах автоматичних регулюючих пристроїв приходиться підвищувати , тобто для забезпечення подачі холодоагенту у випарну систему.

 5. при проведенні відтавання охолоджувальних приладів гарячою парою холодоагенту в холодний час року.

Подачу холодоагенту в випарну систему регулюють за допомогою Р.В. (ТРВ, ПРВ).

Основне правило: у кожний охолоджуючий прилад необхідно подавати стільки рідини, скільки в ньому утвориться пари. Існує два способи регулювання подачі холодоагенту: — по перегріву пари (для охолоджуючих приладів, де холодоагент кипить у трубах) і за рівнем — для охолоджуючих приладів, де холодоагент кипить у міжтрубному просторі, а також для ємнісних апаратів (ОЖ, ЦР, ПС).

5.6. Ненормальності при експлуатації холодильної установки


Це відхилення від нормального режиму роботи.

Загальні причини ненормальностей:

а) установка нормальна, але зовнішні умови її роботи екстремальні (наприклад, дуже висока повітря);

б) елементи установки мають деякі ненормальності.
При ненормальностях установка, як хвора людина, «температурить». Необхідно оглянути, прослухати установку перевірити , , рівні й ін. Дуже важливо установити правильний діагноз.

Розглянемо ненормальності, що зустрічаються найбільш часто:

[Розповідаючи про причини ненормальностей показувати методи їхнього усунення].

5.6.1. Підвищений тиск (температура) у конденсаторі


У загальному випадку виникає від невідповідності кількості пари, що нагнітається компресорами і конденсується при даному тиску.Підвищення , , зниження , приводить до підвищенняКонкретні причини (приклади):Причому відповідає , тобто температурний напір слабко зростає при наявності повітря. Крім того, скупчення повітря навколо теплопередаючої поверхні погіршує тепловіддачу при конденсації .

[Розповісти про метод визначення і видалення повітря з конденсаторів]
Причинами підвищеного тиску в конденсаторі можуть бути також:


5.6.2. Знижена температура випаровування (при підвищеній температурі камери) може бути через:5.6.3. Ознаки недоліку холодоагенту в системі:5.6.4. Підвищена температура випаровування (при високій температурі камери).

Причини її:5.6.5. Ознаки надлишку холодоагенту в системі:


Високі тиски в конденсаторі і випарнику і вологий хід компресора незважаючи на мале відкриття РВ.

5.6.6. Великий перегрів пари на усмоктуванні


Причинами цієї ненормальності можуть бути:


5.6.7. Підвищена температура нагнітання може бути наслідком наступних причин:5.6.8. Вологий хід і гідравлічний удар у холодильних компресорах.


Зовнішні ознаки вологого ходу:

Якщо своєчасно не приймати мір по усуненню вологого ходу, то він може перейти в гідравлічний удар

.

Гідравлічний удар у холодильних компресорах – це завжди аварійна ситуація.

Зовнішні ознаки гідравлічного удару

Гідравлічні удари можуть також виникнути раптово (без попереднього вологого ходу) і з великою силою.

У загальному випадку гідравлічний удар викликається надходженням у циліндр у кількості більшому, ніж величина мертвого обсягу циліндра:


Найбільш часті причини вологого ходу і гідравлічного удару:5.6.9. Аварійні ситуації, що вимагають негайного відключення компресора.


 1. При пуску і роботі компресора – різке підвищення тиску нагнітання.

Причини:

Захист — реле тиску.

 1. Не подана вода в охолоджувальну сорочку компресора (на ходу компресора воду подавати не можна!). Захист — реле протоки води.

 2. Температура нагнітання вище гранично припустимої (145оС). Захист – температурне реле.

 3. Манометр не показує тиску мастила, або <1,5 кг/см2. Захист — реле контролю змащування.

 4. Напір, що розвивається мастильним насосом, значно вище 3,5 кг/см2. Захисту немає.

 5. Стукіт у підшипниках, пальцях компресора через значний знос або недостатнє затягування болтів. Захисту немає.

 6. Чутні гідравлічні удари. Захист – буферна пружина. (Негайно вимкнути електродвигун компресора!)

 7. Перевантаження електродвигуна (при вологому ході, високому , , підвищеній або зниженій напрузі в мережі). Захист – теплове реле.

 8. Електродвигун компресора не обертається, гуде (утрата фази, велике перевантаження). Негайно вимкнути за 5сек!СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Курылёв Е. С., Оносовский В. В., Румянцев Ю. Д. Холодильные установки. – С-П.: Политехника, 2002. 576 с.

 2. Мальгина Е. В., Мальгин Ю. В., Суедов В. П. Холодильные машины и установки. – М.: «Пищевая промышленность», 1980. 592 с.

 3. Серебряний Й. М. Посібник для машиністів холодильних установок. – Київ: „Техніка”, 1970. 178с.

 4. Холодильні установки. Підручник. Під. заг. ред. І. Г. Чумака. – Одеса: Пальміра, 2006. 552 с.


1   2   3   4   5   6


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации