Худенко А.А., Швачко Н.А Методические указания к курсовому проекту по теплоснабжению (укр) - файл n14.doc

Худенко А.А., Швачко Н.А Методические указания к курсовому проекту по теплоснабжению (укр)
скачать (454.5 kb.)
Доступные файлы (14):
n1.doc43kb.18.10.2007 19:55скачать
n2.dwg
n3.dwg
n4.dwg
n5.dwg
n6.dwg
n7.dwg
n8.dwg
n9.dwg
n10.dwg
n11.doc123kb.25.02.2003 14:35скачать
n12.doc527kb.25.02.2003 14:38скачать
n13.doc38kb.25.02.2003 14:39скачать
n14.doc452kb.25.02.2003 14:51скачать

n14.doc

1   2   3   4   5

Таблиця 2

Розрахунок теплових потоків

Позначення

Тепловий потік при t

to/= оС

tн= оС

tн= оС

tн=+8оС

tн>+8oC

Відносний тепловий потік ,
Тепловий потік на опалення , QO, МВт
Тепловий потік на вентиляцію, QV, МВт
Середній тепловий потік на гаряче водопостачання, Qhm, МВт
Макс. тепловий потік на гаряче водопостачання, Qhmax, МВт
Середній сумарний тепловий потік ?Qm=Qo+Qv+Qhm, МВт
Максимальний cумарний тепловий потік ?Q­max= Qo+Qv+Qhmax, МВт

Річні витрати теплоти на опалення визначають за формулою:
де ti – розрахункова температура внутрішнього повітря приміщення, оС; toп ­– середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період, оС; no – тривалість опалювального періоду, год; к – коефіцієнт переводу одиниць.

Річні витрати теплоти на вентиляцію визначають за формулою:


де Z – тривалість роботи системи вентиляції на протязі доби, год., Z=16 год.;

Річні витрати теплоти на гаряче водопостачання визначають за формулою:
Qphm =к (Qhm nо+ Qshm (8400 - no)), ГДж (12)
де 8400 – кількість годин роботи системи теплопостачання за рік.

Сумарна річна витрата теплоти складає:

Характер зміни теплових потоків і витрат теплоти протягом року наочно ілюструється графіком по тривалості опалювального періоду (рис.1). Для його побудови необхідно мати інформацію про тривалість стояння температур зовнішнього повітря в заданій місцевості ( дод.7).
4. РЕГУЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПОТОКІВ
4.1 Загальні положення
В завданні на проектування вказані: вид системи теплопостачання (відкрита або закрита) та метод регулювання теплових потоків (О – по опалювальному навантаженню; О+ГВ – по сумарному навантаженню на опалення та гаряче водопостачання).

Задача розрахунку регулювання теплових потоків полягає у визначенні температури і витрат мережної води в подаючому і зворотному трубопроводах теплових мереж. Ці величини обчислюють для характерних температур зовнішнього повітря.

Температуру води на вході в систему гарячого водопостачання підтримують на рівні 60 оС за допомогою регулятора температури. В закритій системі теплопостачання останній забезпечує потрібний температурний потенціал гарячої води за рахунок зміни кількості мережної води, що надходить в підігрівач із подаючого трубопроводу, а у відкритій системі – за рахунок зміни кількості мережної води, що надходить в систему гарячого водопостачання з подаючого трубопроводу.

В проекті необхідно навести принципову схему теплового пункту (абонентського вводу), на якій умовними позначеннями потрібно вказати обладнання, запірну, запобіжну та регулюючу арматуру, а також контрольно-вимірювальні прилади [1,2,3].
Рис.1. Графік залежності теплових потоків від температури зовнішнього повітря по тривалості опалювального періоду;

4.2 Центральне якісне регулювання теплових потоків

по навантаженню опалення

Рівняння температурних графіків якісного регулювання представляються у вигляді:

- в подаючому трубопроводі теплової мережі


- після системи опалення (в зворотному трубопроводі теплової мережі


- перед системою опалення
де ?1,0 (tн) – температура мережної води в подаючому трубопроводі перед елеватором або змішуючим насосом, яка залежить від температури зовнішнього повітря tн, оС; ?2,0 (tн) – температура мережної води в зворотному трубопроводі після системи опалення, яка залежить від температури зовнішнього повітря tн, оС; ?3 (tн) – температура води після елеватора або змішуючого насосу системи опалення, яка залежить від температури зовнішнього повітря tн, оС; ?/1,0температура мережної води в подаючому трубопроводі перед елеватором або змішуючим насосом, при розрахунковій температурі зовнішнього повітря на опалення t/о, оС; ?/2,0 температура мережної води в зворотному трубопроводі після системи опалення, при розрахунковій температурі зовнішнього повітря на опалення t/о, оС; ?/3 температура води після елеватора або змішуючого насосу системи опалення, при розрахунковій температурі зовнішнього повітря на опалення t/о, оС, приймається 95 -105 оС.; ?/пр - розрахункова середня температура опалювального пристрою, при розрахунковій температурі зовнішнього повітря на опалення t/о, оС;

__

відносний тепловий потік,


де tі – температура внутрішнього повітря приміщення, приймається +18 оС; t/о - розрахункова температура зовнішнього повітря на опалення, оС; tн – будь-яка температура зовнішнього повітря, оС.

Необхідно враховувати, що температура мережної води в подаючому трубопроводі не може бути нижче 70 оС в закритих і не нижче 60 оС – в відкритих системах теплопостачання. Ці обмеження обумовлені рівнем температури води, що надходить в систему гарячого водопостачання.

Якщо на протязі опалювального сезону температура мережної води в подаючому трубопроводі зменшується нижче вказаних значень, необхідно виконати зрізку температурного графіка.

Параметри мережної води при розрахунковій температурі зовнішнього повітря t/о позначають індексом /, наприклад ?/1,0, ?/2,0, ?/3 - і таке інше.

Параметри мережної води в точці злому температурного графіка при температурі зовнішнього повітря позначають індексом //, наприклад - і таке інше.

В першому діапазоні температур зовнішнього повітря здійснюється місцеве кількісне регулювання або регулювання перепустками. В другому діапазоні температур зовнішнього повітря здійснюється центральне якісне регулювання. Витрата мережної води на опалення, залежно від температури зовнішнього повітря tн, кг/с:де Q
o(tн) – годинний тепловий потік, кВт, який приймається залежно від температури зовнішнього повітря з таблиці 2, с – теплоемність води, кДж/(кг К).

Розрахунок виконують для характерних температур зовнішнього повітря tн. Результати заносять в таб. 3, за результатами розрахунку будують графік температур і витрат мережної води на опалення в залежності від температури зовнішнього повітря tн.
1   2   3   4   5


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации