Худенко А.А., Швачко Н.А Методические указания к курсовому проекту по теплоснабжению (укр) - файл n14.doc

Худенко А.А., Швачко Н.А Методические указания к курсовому проекту по теплоснабжению (укр)
скачать (454.5 kb.)
Доступные файлы (14):
n1.doc43kb.18.10.2007 19:55скачать
n2.dwg
n3.dwg
n4.dwg
n5.dwg
n6.dwg
n7.dwg
n8.dwg
n9.dwg
n10.dwg
n11.doc123kb.25.02.2003 14:35скачать
n12.doc527kb.25.02.2003 14:38скачать
n13.doc38kb.25.02.2003 14:39скачать
n14.doc452kb.25.02.2003 14:51скачать

n14.doc

1   2   3   4   5

Таблиця 3

Результати розрахунку графіка регулювання теплових потоків на опалення

Позна-чення

Одиниця вимірю-

вання

Температура і витрата мережної води при

t/o= оС

toп= оС

tH= оС

t//H= оС

tH= +8оС

1,0

оС
2,0

оС
3

оС
Go

кг/с

В закритій системі теплопостачання в більшості випадків підігрівачі гарячого водопостачання підключають по двоступінчастій змішаній схемі (рис. 2).

Задача розрахунку полягає у визначенні витрати мережної води на другу ступінь підігрівача гарячого водопостачання і температури мережної води після першого та другого ступеня.

В першому діапазоні температур зовнішнього повітря вказані раніше величини постійні. Їх значення обчислюють при температурі злому температурного графіка t//H. Необхідно врахувати, що температуру мережної води після другого ступеню // приймають рівною температурі після системи опалення //20.

В
итрата води на гаряче водопостачання, кг/с, визначають за формулою:

де t/ - температура водопровідної води після першого ступеню підігрівача,

t/ = //2,0-(5-10) оС; tс – температура водопровідної води в опалювальний період (tс=+5 оС); th - температура гарячої води в системі гарячого водопостачання, приймається +55оС.

Витрата мережної води на гаряче водопостачання визначають за методикою, яка наведена [1,13]. За результатами розрахунку будується графік залежності витрати мережної води на другий ступінь підігрівача системи гарячого водопостачання від температури зовнішнього повітря, дані розрахунку заносять в таблицю 4.Таблиця 4

Результати розрахунку графіка регулювання теплових потоків на гаряче водопостачання

Позна-чення

Одиниця вимірю-

вання

Температура і витрати мережної води при

t/o= оС

toп= оС

tH= оС

t//H= оС

t=+8оС

2,0

оС
t/

оС
Ghm

кг/с
У відкритій системі теплопостачання задача полягає у визначенні часток водорозбору із подаючого ?п і зворотного ?з трубопроводів. Для будь-якої температури зовнішнього повітря ?п і ?з визначають за формулами:


Витрату мережної води на гаряче водопостачання з подаючого і зворотного трубопроводів, кг/с, визначають за формулами:
Gп= ?пGhm ; Gз= ?зGhm. (20)
Температури мережної води 1,0, 2,0 обчислюють за формулами (14) і (15). При /2,0 > 60 оС весь графік поділяють на три характерних діапазони:

Сумарні витрати мережної води в подаючому і зворотному трубопроводі визначають за формулами:
Gпoд = Go + Gv + ?пGhm = Go+ Gv+ Gп;

Gзв = Go + Gv - ?3Ghm = Go + Gv - G3; (22)
Результати розрахунку для характерних температур зовнішнього повітря заносять в таблицю 5. За результатами розрахунків будують графіки залежності часток водорозбору із подаючого і зворотного трубопроводів та сумарних витрат теплоносія в подаючому та зворотному трубопроводі від температури зовнішнього повітря.
1   2   3   4   5


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации