Худенко А.А., Швачко Н.А Методические указания к курсовому проекту по теплоснабжению (укр) - файл n14.doc

Худенко А.А., Швачко Н.А Методические указания к курсовому проекту по теплоснабжению (укр)
скачать (454.5 kb.)
Доступные файлы (14):
n1.doc43kb.18.10.2007 19:55скачать
n2.dwg
n3.dwg
n4.dwg
n5.dwg
n6.dwg
n7.dwg
n8.dwg
n9.dwg
n10.dwg
n11.doc123kb.25.02.2003 14:35скачать
n12.doc527kb.25.02.2003 14:38скачать
n13.doc38kb.25.02.2003 14:39скачать
n14.doc452kb.25.02.2003 14:51скачать

n14.doc

1   2   3   4   5

Таблиця 5

Результати розрахунку часток водорозбору, витрат мережної води на гаряче водопостачання та сумарних витрат в подаючому та зворотному трубопроводі

Позна-чення

Одиниця вимір.

Частки водорозбору і витрата мережної води при

t/o= оС

toп= оС

tH= оС

t//H= оС

t=+8оС

?п?зGп

кг/с
Gз

кг/с
Ghm

кг/с
Gпoд

кг/с
Gзв

кг/с

4.3 Центральне якісне регулювання теплових потоків по сумарному

навантаженню опалення і гарячого водопостачання
В закритій системі теплопостачання підігрівачі гарячого водопостачання підключають по двоступінчастій паралельній схемі, а регулювання здійснюють за підвищеним температурним графіком.

Задача розрахунку полягає у визначенні температури мережної води в подаючому і зворотному трубопроводі теплових мереж.

При цьому методі регулювання витрата мережної води на абонентський ввід дорівнює витраті води на опалення. Як розрахунковий тепловий потік на гаряче водопостачання приймають балансовий тепловий потік Qвh=1,2Qhm, а як базовий графік температур – нормальний опалювальний графік.

Температури води відповідно в подаючому та зворотному трубопроводі по підвищеному графіку дорівнюють:

1,П = 1,0 + ’’; 2,П = 2,0 - ; (23)
де ’’ ,  - перепад температур мережної води відповідно в другому та першому ступені:
де t/ - температура водопровідної води після першого ступеню підігрівача, t/ = //2,0-(5-10) оС; tс – температура водопровідної води в опалювальний період (tс=+5 оС); th - температура гарячої води в системі гарячого водопостачання, приймається +55оС; ?/1,0температура мережної води в подаючому трубопроводі перед елеватором або змішуючим насосом, при розрахунковій температурі зовнішнього повітря на опалення t/о, оС; ?/2,0 температура мережної води в зворотному трубопроводі після системи опалення, при розрахунковій температурі зовнішнього повітря на опалення t/о, оС;.


В першому діапазоні (t ? tH ?t//H) температури мережної води постійні і дорівнюють температурам в точці злому температурного графіка, яку приймають при тій же температурі зовнішнього повітря, що і для опалювального графіка (14).

Розрахунки виконують для характерних температур зовнішнього повітря і результати заносять до таблиці 6.

Таблиця 6

Результати розрахунку підвищеного графіка температур

Позна-чення

Одиниця вимірю-

вання

Температура мережної води при

t/o= оС

toп= оС

tH= оС

t//H= оС

tH= +8оС

1,0

оС
2,0

оС
1,П

оС
2,П

оС
За результатами розрахунку будують підвищений графік залежності температур мережної води від температури зовнішнього повітря.
4.4 Центральне якісне регулювання теплових потоків на вентиляцію
Задача розрахунку полягає у визначенні витрати мережної води на вентиляцію Gv і температури мережної води після калориферу 2,В. При наявності зрізки температурного графіка визначають два характерних діапазони.

1. Діапазон зрізки температурного графіка.

При постійній температурі мережної води перед калорифером і змінному тепловому потоці на вентиляцію температуру мережної води після калориферів визначають за формулою:

Температуру води в подаючому трубопроводі в точці злому температурного графіка приймають при регулюванні:

Температуру мережної води після калорифера в точці злому графіка //2,В приймають рівною //2,0.

2. Діапазон температур зовнішнього повітря менших ніж t//H.

При змінних температурі мережної води в подаючому трубопроводі і тепловому потоці на вентиляцію температура мережної води після калориферів:


Температуру мережної води в подаючому трубопроводі приймають при регулюванні:

по навантаженню опалення 1=1,0;

по сумарному навантаженню опалення і гарячого водопостачання 1= 1,П- для закритих і 1=1,С- для відкритих систем теплопостачання.

Витрату мережної води на вентиляцію для першого та другого діапазонів, кг/с, визначають за формулою:


Результати розрахунків для характерних температур зовнішнього повітря заносять до таблиці 7. За результатами розрахунку будують графіки залежності температур мережної води після калорифера і витрати мережної води на вентиляцію від температури зовнішнього повітря.
1   2   3   4   5


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации