Курсовой проект - АТСКЕ Квант ємністю 2030 номерів - файл n2.docx

Курсовой проект - АТСКЕ Квант ємністю 2030 номерів
скачать (481.1 kb.)
Доступные файлы (12):
n1.docxскачать
n2.docx153kb.14.02.2010 17:40скачать
n3.docx34kb.14.02.2010 17:41скачать
n4.docx77kb.14.02.2010 17:41скачать
n5.docx22kb.14.02.2010 17:41скачать
n6.docx29kb.14.02.2010 17:41скачать
n7.docx37kb.14.02.2010 17:41скачать
n8.docx18kb.14.02.2010 17:41скачать
n9.docx17kb.14.02.2010 17:42скачать
n10.docx26kb.14.02.2010 17:42скачать
n11.doc38kb.14.02.2010 17:43скачать
n12.docx18kb.14.02.2010 17:43скачать

n2.docx
2. Структурна схема та принцип роботи АТС
Схема приведена на (рисунку 7) уявляє собою функціонально пов'язані блоки: телефонної периферії, периферійно-управляючого пристрою ППУ, центрального керуючого пристрою ЦУУ, допоміжного пристрою ВУ для введення програм, блок генераторного устаткування, контрольні пристрої, проміжні щити переключення й ін.

Телефонну периферію утворюють комутаційні системи блоків абонентських ліній БАЛ, вихідних ліній БИЛ, вхідних ліній БВЛ, абонентські комплекти АК, вихідні шнурові комплекти ИШК, вхідні шнурові комплекти ВШК, вихідні комплекти з’єднувальних лінії ИК, вхідні комплекти з’єднувальних лінії ВК, приймачі і датчики сигналів управління ПДСУ. БАЛ мають 64 входу і 32 виходу, БИЛ і БВЛ - 64 входу і 64 виходу. Всі блоки побудовані по двох ланковій системі.

Центральний керуючий пристрій ЦУУ представляє двох машинний взаємно резервований комплекс із записаною програмою. Одночасно працюють дві ЕОМ.

Периферійний керуючий пристрій ПУУ містить комплекти для передачі команд, що надходять із ЦУУ в точки управління телефонної периферії (вмикання і вимикання реле і транзисторів), і передавання інформації в ЦУУ про стан точок сканування (випробування). У якості таких комплектів показаний визначник абонентських ліній ОАЛ, визначник з’єднувальних ліній ОСЛ, блок управління комутаційною системою УКС, блок управління шнуровими комплектами УШК.

Зв'язок між абонентами станції. З'єднання відбувається по шляху ТА - БАЛ - ИШК- БИЛ - ВШК - БАЛ - ТА. У цьому з'єднанні беруть участь шість ланок А-В-С-D-В-А. При знятті абонентом мікротелефону відбувається зміна стана його АК, і ЦУУ підключає лінію абонента до ИШК і далі до приймача батарейних сигналів ПБ і ПДСУ.

На АТСКЕ має місце централізований засіб прийому і передавання сигналів керування за допомогою блока ПДСУ. ПДСУ містить приймачі: батарейних імпульсів ПБ, частотних «2 з 7» ПТ і частотних «2 з 6» ПМ, що застосовуються в різноманітних системах зв'язку.

ИШК подає напругу живлення мікрофону ТА, ПБ подає сигнал відповіді станції і транслює імпульси набору номера в ЦУУ, де вони фіксуються та аналізуються. У випадку вільності викликаємого абонента ЦУУ здійснює з'єднання розмовного тракту ТА - АК - БАЛ -ИШК - БИЛ - ВШК - БАЛ -АК- ТА. З ВШК посилається сигнал виклику викликаному абоненту. Відповідь викликаного абонента передається в ЦУУ, що дає команду на припинення посилки сигналів. ВШК забезпечує живлення мікрофона ТА викликаного абонента.

Арк.

Змі.

Арк.

докум.

Підп.

ДатаУ випадку зайнятості лінії викликаємого абонента звільняється ПДСУ, виключаються БАЛ і БИЛ, а абонент, що викликає, одержує сигнал "Зайнято" із свого АК.

У АТСКЕ передбачений односторонній відбій, тобто звільнення приладів, зайнятих при встановленні з'єднання, відбувається при звільненні будь-якого з двох АК, що приймають участь в з'єднанні.

3в'язок по сполучних лініях. Вихідний зв'язок до інших АТС відбуває по шляху ТА - АК - БАЛ - ИШК- БИЛ- ИК - сполучна лінія. Керування з'єднанням на своєї АТС здійснюється ЦУУ в залежності від набраного номера через ПДСУ. Передача імпульсів набору номера до іншої АТС відбувається через комплекти ИК.

Вхідний зв'язок по сполучних лініях відбувається через комплекти ВК, ЦУУ здійснює прийом набору номера, визначає вільність АК викликаємого абонента і встановлює з'єднання Вх СЛ - ВК - БВЛ - БИЛ - ВШК - БАЛ - АК- ТА. По команді ЦУУ з ВШК посилається сигнал посилки виклику в ТА викликаємого абонента і сигнал контролю посилки виклику - у ТА абонента, що викликає. Сигнал відповіді абонента приймає ВШК і передає в ЦУУ, що дає команди на припинення посилки виклику і передачу через ВК сигналу відповіді на зустрічну станцію.

Вихідний зв'язок із ручною міжміською телефонною станцією здійснюється по замовленій сполучній лінії ИКЗ, а вхідний зв'язок - по вхідній лінії через комплект ВКМ. Автоматичний міжміський зв'язок відбувається через вузли автоматичної комутації УАК.

Програмою роботи АТС передбачається надання абонентам додаткових послуг: визначення номера абонента, що викликає, тимчасова передача виклику на інший телефонний апарат, наведення довідки при розмові, конференц зв’язок за участю до п'ятьох абоненттів.

Квазіелектронніа АТС "Квант" забезпечує можливість застосування відкритої і закритої систем нумерації. Для більш гнучкої організації зв'язку й раціональної побудови мережі передбачена можливість відновлення й гасіння цифр переданого номера. Устаткування автоматичної комутації дозволяє будувати АТС з питомим сумарним навантаженням на абонентську лінію до 0.2 Ерл і сполучну лінію не менш 0.4 Ерл.

Блоки комутації АТС побудовані на матричних феридових з'єднувачах (МСФ). В кінечних станціях передбачена двохпровідна комутація, в вузловій і центральній, двох та чотирьохпровідна. У комплектах станційних і сполучних ліній застосовані герконові реле і напівпровідникові елементи.

Процесом установлення з'єднань керує централізований керуючий пристрій з записаною програмою, побудоване за принципом резервованого двохмашинного комплексу. Застосування програмного способу керування дозволяє надати абонентам мережі ряд додаткових видів обслуговування.

Арк.

Змі.

Арк.

докум.

Підп.

Дата


Рисунок 7. Структурна схема АТС '' Квант ''

Арк.

Змі.

Арк.

докум.

Підп.

Дата


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации