Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є. Системний аналіз - файл n8.doc

Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є. Системний аналіз
скачать (1896.1 kb.)
Доступные файлы (9):
n1.doc545kb.26.12.2002 11:37скачать
2_t_1-3.doc847kb.06.01.2003 11:31скачать
3_t_4.doc2101kb.06.01.2003 11:33скачать
4_t_5.doc1157kb.26.12.2002 12:50скачать
5_t_6.doc1247kb.26.12.2002 12:57скачать
6_t_7.doc838kb.06.01.2003 11:35скачать
7_lit.doc270kb.26.12.2002 13:07скачать
n8.doc215kb.26.12.2002 13:13скачать
n9.doc100kb.08.01.2003 11:58скачать

n8.doc

Зміст
ВСТУП 3

БЮДЖЕТ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 4

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 4

СТРУКТУРНА ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ 5

ТИПОВА ПРОГРАМА 8

Тематика дисципліни 8

Вступ 8

Тема 1. Засади загальної теорії систем 8

Тема 2. Основні етапи та методи системного аналізу 8

Тема 3. Методи моделювання систем 9

Тема 4. Системна методологія дослідження соціально-економічних об’єктів та процесів 9

Тема 5. Системний аналіз організації 10

Тема 6. Застосування системного підходу в управлінні 10

Тема 7. Інформаційне забезпечення системного аналізу 10

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 11

Вступ 11

Тема 1. Засади загальної теорії систем 14

1.1. Основні поняття загальної теорії систем та системного аналізу 14

1.2. Класифікація систем. 19

1.3. Властивості систем 21

1.4. Основні завдання і принципи теорії систем і системного
аналізу 23

Завдання для перевірки знань 24

Контрольні запитання 25

Самостійна робота студентів 25

Тема 2. Основні етапи та методи системного аналізу 26


2.1. Основні етапи системного аналізу 26

2.2. Метод побудови дерева цілей 29

2.3. Евристичні методи генерування альтернатив 35

2.4. Аналіз і синтез систем 40

Завдання для перевірки знань 42

Контрольні запитання та завдання 43

Практичне заняття № 1 43

Самостійна робота студентів 43

Тема 3. Методи моделювання систем 44

3.1. Методи описування систем 44

3.2. Класифікація моделей та методів моделювання систем 50

3.3. Математичне моделювання систем 53

3.4. Принципи та основні етапи побудови математичних моделей систем 57

Завдання для перевірки знань 59

Контрольні запитання та завдання 60

Практичне заняття № 2 60

Самостійна робота студентів 61

Тема 4. Системна методологія дослідження соціально-економічних об’єктів та процесів 61

4.1. Особливості соціально-економічних систем 61

4.2. Основні напрямки застосування ідей та принципів системного аналізу до дослідження соціально-економічних об’єктів 63

4.3. Національна економіка з точки зору системного аналізу 69

4.4. Синергетичний підхід до дослідження соціально-економічних систем 75

4.5. Приклади моделювання економічних систем 79

Завдання для перевірки знань 83

Контрольні запитання та завдання 84

Практичне заняття № 3 84

Самостійна робота студентів 84

Тема 5. Системний аналіз організацій 85

5.1. Модель організації як відкритої системи 85

5.2. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації 87

5.3. Системний аналіз ієрархії та змісту цілей організації 91

5.4. Застосування системного підходу до завдань стратегічного менеджменту 95

Завдання для перевірки знань 100

Контрольні запитання та завдання 101

Самостійна робота студентів 101

Практичне заняття № 4 102

Тема 6. Системний аналіз в управлінні 102

6.1. Загальні принципи управління економічними системами 102

6.2. Схема прийняття управлінських рішень 105

6.3. Прийняття рішень за детермінованих умов 108

6.4. Прийняття рішень за умов ризику 110

6.5. Прийняття рішень за умов невизначеності 113

Завдання для перевірки знань 116

Контрольні запитання та завдання 117

Самостійна робота студентів 117

Тема 7. Інформаційне забезпечення системного аналізу 118

7.1. Загальна характеристика інформаційного забезпечення системних досліджень в економіці 118

7.2. Інформаційні системи в управлінні 119

7.3. Методи комп’ютерного моделювання та проектування складних систем 129

7.4. Інформаційне забезпечення аналізу даних 137

Завдання для перевірки знань 141

Контрольні запитання 142

Практичне заняття № 5 143

Самостійна робота студентів 143

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 144

ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ 147

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 149
Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации