Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж - файл n1.doc

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж
скачать (1037 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1037kb.02.11.2012 21:19скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ЖУРНАЛ
перевірки знань з Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж та НД з охорони праці


Підприємство ________________________________________________

Структурний підрозділ _________________________________________

N з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові, посада і стаж роботи на цій посаді 

Дата попередньої перевірки і оцінка 

Дата і причина перевірки 

Загальна оцінка знань і висновок комісії 

Підпис особи, що перевіряється 

Дата наступної перевірки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Голова комісії

________________________________________________
(посада, П. І. Б., підпис) 

Члени комісії:

_________________________________________________
(посада, П. І. Б., підпис) 

 

_________________________________________________
(посада, П. І. Б., підпис) 


 

Директор департаменту
з питань електроенергетики 

 
С. Я. Меженний 


 


Додаток 2
до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж  


ПЕРЕЛІК І ЗМІСТ ОПЕРАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЧЕРГОВОГО ПЕРСОНАЛУ


Назва документа 

Зміст документа 

Оперативний журнал 

Реєстрація в хронологічному порядку (з точністю до хвилини) оперативних дій, що виконуються для забезпечення заданого режиму тепловикористовувальної установки (теплових мереж), розпоряджень керівного персоналу та адміністративно-технічного персоналу. Записи про несправності та відмови устатковання і заходи з відновлення нормального режиму. Відомості про первинні і щоденні допуски до роботи за нарядами і розпорядженнями. Записи про приймання і здавання зміни з реєстрацією стану устатковання (у роботі, ремонті, резерві) 

Оперативна схема теплових мереж (водяних, парових, конденсатних) 

Схема теплових мереж з позначенням на ній діаметрів і номерів трубопроводів, арматури, спускних, продувних і дренажних пристроїв 

Оперативна схема тепловикористовувальної установки 

Схема тепловикористовувальної установки з підвідними і відвідними трубопроводами з позначенням запірної та регулювальної апаратури, з позначенням і нумерацією спускних, продувних і дренажних пристроїв 

Журнал розпоряджень 

Запис розпоряджень керівництва підприємства (установи, організації), керівного персоналу енергослужби 

Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями 

Згідно з ДНАОП 0.00-1.22-95 "Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовувальних установок і теплових мереж" 

Журнал заявок на виведення устатковання з роботи 

Реєстрація заявок на виведення устатковання з роботи від цехів (дільниць) із зазначенням назви устатковання, причини і часу виведення його з роботи (подання заявки), а також обсягу теплоспоживання устатковання, що має вимикатися 

Журнал дефектів 

Записи про несправності тепловикористовувальних установок (теплових мереж). Зазначаються дати записів, характер несправності і її належність. Запис відповідального за технічний стан і експлуатацію про ознайомлення і усунення дефектів 

Бланк перемикань 

Запис про обсяги перемикань, час початку і кінця перемикань, умови проведення, відомості про персонал, який виконує перемикання, зазначення послідовності перемикань, положення запірної і регулювальної арматури після їх закінчення; прізвище відповідального працівника, який контролював хід перемикань 

Температурний графік центрального регулювання систем теплопостачання 

Графік залежності температур мережної води в подавальних і зворотних трубопроводах теплової мережі від температури зовнішнього повітря 

Режимна карта 

Містить перелік оптимальних параметрів для досягнення надійної та економічної експлуатації теплових установок і теплових мереж 

 

Директор департаменту
з питань електроенергетики 

 
С. Я. Меженний 


 


Додаток 3
до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж  


ПАРОКОНДЕНСАТНИЙ БАЛАНС
на 20__ рік


Підприємство (установа, організація) ________________________________________________________

Назва агрегату, цеху

Характер теплового процесу 

Кількість агрегатів 

Проектні параметри за технологією 

Коефіцієнт одночасності 

Кількість споживаної пари, т/год. 

Повернення конденсату 

Примітки 

тиск 

температура 

одним агрегатом 

усіма агрегатами 

узимку 

улітку 

МПа 

°C 

узимку 

улітку 

т/год. т/год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Директор департаменту
з питань електроенергетики 

 
С. Я. Меженний 


 


Додаток 4
до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации