Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж - файл n1.doc

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж
скачать (1037 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1037kb.02.11.2012 21:19скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ЗАБАРВЛЕННЯ І НАПИСИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДІВ


Назва теплоносія 

Умовне позначення 

Колір забарвлення 

основний 

кільця чи смуги 

Пара перегріта гостра 

 

 

 

до 3,9 МПа (39 кгс/см2

П. П. с. т. 

Червоний 

Без кілець 

Пара насичена 

П. Н. 

Червоний 

Жовтий 

Пара відборів та протитиску 

П. В. 

Червоний 

Зелений 

Вода хімічно очищена 

В. Х. 

Зелений 

Білий 

Конденсат 

В. К. 

Зелений 

Синій 

Дренаж і продувка 

В. Д. 

Зелений 

Червоний 

Вода живильна 

В. Ж. 

Зелений 

Без кілець 

Вода технічна 

В. Т. 

Чорний 

Без кілець 

Водопровід пожежний 

В. Пож. 

Помаранчевий 

Без кілець 

Теплові мережі: 

 

 

 

- подавальна лінія (мережа) 

П. М. 

Зелений 

Жовтий 

- зворотна лінія (мережа) 

З. М. 

Зелений 

Коричневий 

 

Директор департаменту
з питань електроенергетики 

 
С. Я. Меженний 


 


Додаток 5
до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж 


ПАСПОРТ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ


1. Дані про підприємство

Форма власності та підпорядкування

скорочена* 

 

повна* 

 

Найменування енергоуправління 

скорочена* 

 

повна* 

 

Місцезнаходження 

Індекс 

 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 

 

Форма власності 

 

Власник (керівник) енергоуправління (дільниці, району) 

Прізвище, ім'я, по батькові 

 

Телефон, факс 

 


____________
* Береться з відповідного довідника стандартизованих значень.

2. Загальні відомості про теплову мережу

Експлуатаційний район 

 

Призначення теплової мережі 

 

Магістраль N

 

Джерело теплопостачання 

 

Ділянка від мережі: 

 

- від камери N

 

- до камери N

 

Найменування проектної організації 

 

Номер проекту 

 

Загальна довжина теплотраси, м 

 

Робоче середовище 

 

Робочі параметри: 

 

- тиск, МПа (кгс/см2

 

- температура, °C 

 

Категорія трубопроводів 

 

Рік спорудження 

 

Рік введення в експлуатацію 

 

Розрахунковий строк служби, років* 

 

Розрахунковий ресурс, години* 

 

Розрахункова кількість пусків* (заповнюється для трубопроводів I та II категорії) 

 

Балансова вартість, тис. грн. 

 

Номер страхового поліса 

 

Дата складання паспорта 

 

Організація, що провела обстеження для паспортизації: 

- найменування 

 

- ідентифікаційний код ЄДРПОУ 

 

Періодичність планових обстежень технічного стану, років 

 

Дата останнього обстеження 

 

Організація, що провела останнє обстеження:

- найменування 

 

- ідентифікаційний код 

 

Перелік схем, креслень, свідоцтв та інших документів на виготовлення і монтаж тепломережі, які подаються при реєстрації** 

 


М. П.

Підпис власника суб'єкта господарювання (головного інженера, технічного керівника), у власності якого знаходиться теплова мережа

______________
(підпис) 

____________________
(посада) 

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 


"___" ____________ 20__ р.

Особа, що відповідає за справний стан та безпечну експлуатацію теплової мережі

Номер і дата наказу про призначення 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові 

Дата перевірки знань Правил 

Підпис відповідальної особи 

 

 

 

 


Запис власника про ремонт і реконструкцію теплової мережі

Дата запису 

Перелік робіт, виконаних під час ремонту і реконструкції теплової мережі, дата їх проведення 

Підпис відповідальної особи 

 

 

 


Запис результатів опосвідчення теплової мережі

Дата опосвідчення 

Результати опосвідчення 

Строк наступного опосвідчення 

Підпис відповідальної особи 

 

 

 

 


Реєстрація

Теплова мережа N ____________________

______________________________________________________________________________________
                                                            (найменування органу, який провів реєстрацію) 

У паспорті пронумеровано _______ сторінок і прошнуровано всього _____ аркушів, у тому числі креслень (схем) на ________ аркушах. 


______________________________________
(посада особи, яка зареєструвала теплову мережу) 

______________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

М. П. 

"___" ____________ 20__ р. 


____________
* Заповнюється за даними проектної організації.

** Заповнюється для теплових мереж, що реєструються у місцевому органі Держпромгірнагляду.

3. Технічна характеристика

3.1. Труби

Назва ділянки 

Подавальна труба 

Зворотна труба 

Товщина стін труби, мм 

ДСТУ (ГОСТ) і група труби 

Номер сертифіката труби 

Місткість труби, м3 

Примітки 

зовнішній діаметр,
мм 

довжина,
м 

зовнішній діаметр,
мм 

довжина,
м 

подавальної 

зворотної 

подавальної 

зворотної 

подавальної 

зворотної 

подавальної 

зворотної 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.2. Механічне обладнання

Номер камери 

Засувки 

Компенсатори 

Дренажні крани 

Повітряні крани 

Насоси 

Перемички 

При-
мітка 

умовний діаметр,
мм 

кількість, одиниць 

умовний діаметр,
мм 

кіль-
кість
оди-
ниць 

умовний діаметр,
мм 

кіль-
кість оди-
ниць 

умовний діаметр,
мм 

кіль-|
кість оди-
ниць 

тип, марка 

кіль-
кість оди-
ниць 

елект-
рична потуж-
ність,
МВт 

умовний діаметр,
мм 

кількість одиниць 

Вид запірного органу 

чавун-
них 

сталевих 

з ручним приводом 

з електро-
приводом 

з гідро-
приводом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.3. Канали

Назва ділянки 

Тип каналу 

Внутрішні розміри, мм 

Товщина стінки, мм 

Конструкція перекриття 

Довжина,
м 

висота 

ширина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.4. Камери

Номер камери 

Внутрішні розміри,
мм 

Товщина стінки,
мм 

Конструкція перекриття 

Наявність нерухомих опор 

Наявність гідроізоляції 

Наявність дренажу (випуску) 

Матеріал стінки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.5. Нерухомі опори в каналі

Номери камер, між якими розміщено канал 

Прив'язка до камери N

Конструкція 

Примітки 

 

 

 

 


3.6. Спеціальні будівельні конструкції (щити, дюкери, мостові переходи)

Назва 

Довжина, м 

Опис або номер типового креслення 

 

 

 


3.7. Теплова ізоляція

Назва ділянки (номер камери) 

Ізоляційний матеріал 

Товщина ізоляції, мм 

Зовнішнє покриття 

матеріал 

товщина шару, мм 

 

 

 

 

 


3.8. Захист зовнішньої поверхні труб від корозії

Назва ділянки 

Спосіб прокладання 

Вид покриття 

Наявність електрохімічного захисту 

Примітки 

 

 

 

 

 


3.9. Контрольні розкриття

Місце розкриття 

Дата 

Призначення розкриття 

Результати огляду та номер акта 

 

 

 

 


3.10. Експлуатаційні випробування

Характер випробування 

Дата 

Результати випробувань та номер акта 

 

 

 


3.11. Записи результатів огляду трубопроводів

Дата огляду 

Результати огляду  

Термін наступного огляду 

 

 

 


4. Облік пошкоджень теплової мережі

Пошкодження 

Зміст інформації 

Дата та час виникнення (год., хв.) 

 

Назва ділянки 

 

Пошкодження обладнання (марка, завод-виробник) 

 

Тривалість відключення 

 

Вид пошкодження 

 

Причина пошкодження 

 

Наслідки пошкодження 

 


5. Технічний стан елементів теплової мережі за чотирибальною системою та висновки щодо її подальшої експлуатації
(перелік елементів береться за матеріалами обстеження)

Назва ділянки, номер камери 

Подавальна труба 

Зворотна труба 

Засувки 

Компенсатори 

Дренажні канали 

Повітряні клапани 

Насоси 

Перемички 

Канали 

Камери 

Нерухомі опори 

Спеціальні будівельні конструкції 

Теплова ізоляція труб 

Захист зовнішньої поверхні труб від корозії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Технічний стан теплової мережі в цілому* 

(цифрами) 

(словами) 

 

 

 


____________
* Проставляється (цифрами та словами) одна з чотирьох категорій технічного стану:

1 - нормальний;

2 - задовільний;

3 - непридатний до нормальної експлуатації;

4 - аварійний.

Пропозиції щодо подальшої експлуатації

 


Інші відомості*

Характерні креслення теплової мережі, необхідні матеріали із зазначених даних за робочими кресленнями та з паспорта проекту (розрахункові теплові потоки, технічні характеристики труб і сталей, вимоги до поставки труб, величина пробного тиску для гідравлічного випробування, вимоги до водно- хімічного режиму, документація щодо перетинів траси теплової мережі іншими інженерними мережами та їх спільної прокладки, перелік документів про погодження з усіма зацікавленими організаціями та інше).

____________
* Наводяться в додатку до паспорта.

Власник (керівник) енергоуправління 

_______________________
(підпис) 

Керівник групи обстеження 

_______________________
(підпис) 


Дата обстеження "___" ____________ 20__ р.

Список додатків

 


У паспорті пронумеровано _____________ сторінок

і прошнуровано ____________ аркушів, у тому числі

креслень (схем) на _________ аркушах.

М. П.

"___" ____________ 20__ р. 

____________________________
(посада відповідальної особи) 

______________
(підпис) 


 

Директор департаменту
з питань електроенергетики 

 
С. Я. Меженний 


 


Додаток 6
до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации