Инструкция по эксплуатации КЛ 0.4-10 кВ - файл n1.doc

Инструкция по эксплуатации КЛ 0.4-10 кВ
скачать (312.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc313kb.03.11.2012 00:45скачать

n1.doc

  1   2


_________________

«Узгоджено» «Затверджую»


заступник директора ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР

____________________________ ________________________

«____»__________ 2008г. «____»__________ 2008г.


Інструкція № Е-3
ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ 0,4-10 кВ

Обов’язково для:

 1. Керівників, спеціалістів ЕВС та ЕХЗ.

 2. Оперативно - виробничого персоналу ЕВС та ЕХЗ.

 3. Виробничого персоналу ЕВС та ЕХЗ._______ 2008р.
Зміст


Додаток «a» 20

Конструкція силових кабелів 20

Додаток «b» 22

1. Тривало допустимі струмові навантаження для кабелів на напругу до 35 кВ включно з паперовою просоченою ізоляцією з мідними та алюмінієвими жилами 22

2. Тривало допустимі струмові навантаження для кабелів на напругу до 35 кВ включно з пластмасовою ізоляцією з мідними та алюмінієвими жилами. 25

Додаток «d» 30

Паспорт кабельної лінії на напругу до 35 кВ 30
 1. Загальна частина
  1. Вимоги інструкції “Експлуатація по експлуатації кабельних ліній 0,4-10кВ.” (далі – “Інструкція”) поширюється на кабельні лінії напругою до 10 кВ включно.

  2. Інструкція призначена для надання допомоги персоналу ЕВС та ЕХЗ, який займається експлуатацією силових кабельних ліній напругою до 10 кВ включно.

  3. Інструкція розроблена на основі:
 1. Терміни
  1. Кабельною лінією називається лінія для передачі електроенергії або окремих імпульсів її, що складає з одного або декількох паралельних кабелів зі з’єднувальними, стопорними й кінцевими муфтами (заробками) і кріпильними деталями, а для маслонаповнені ліній, крім того, з підпитуючими апаратами й системою сигналізації тиску масла.

  2. режим системи – це стан системи, що визначається безліччю різних процесів і залежить від схеми з'єднання елементів системи.

  3. нормальний сталий режим - стосовно до якого проектується електрична система й визначаються основні техніко-економічні характеристики;

  4. аварійні сталі й перехідні режими - для яких визначаються технічні характеристики, пов'язані з необхідністю ліквідації аварії й з'ясування умов подальшої роботи системи.

  5. післяаварійний сталі режими - викликають у загальному випадку зміну нормальної схеми системи, наприклад відключення якого-небудь елемента системи або ряду елементів. У післяаварійному режимі система може працювати із трохи погіршеними техніко-економічними характеристиками в порівнянні з нормальним режимом.

  6. Термічно стійкими щодо струмів КЗ вважаються кабелі, які у розрахункових умовах витримують вплив струмів КЗ, не зазнаючи електричних, механічних та інших зруйнувань з деформаціями, які перешкоджають надалі їх нормальній експлуатації.

  7. Кабельним спорудженням називається спорудження, спеціально призначене для розміщення в ньому кабелів, кабельних муфт, а також підпитуючих апаратів і іншого встаткування, призначеного для забезпечення нормальної роботи маслонаповнених кабельних ліній. До кабельних споруджень відносять: кабельні тунелі, канали, короби, блоки, шахти, поверхи, подвійні підлоги, кабельні естакади, галереї, камери, підпитуючи пункти.

  8. Кабельним тунелем називається закрите спорудження (коридор) з розташованими в ньому опорними конструкціями для розміщення на них кабелів і кабельних муфт, з вільним проходом по всій довжині, що дозволяє робити прокладку кабелів, ремонти й огляди кабельних ліній.

  9. Кабельним каналом називається закрите й заглиблене (частково або повністю) у ґрунт, підлогу, перекриття й т.п. непрохідне спорудження, призначене для розміщення в ньому кабелів, укладання, огляд і ремонт яких можливо робити лише при знятому перекритті.

  10. Кабельною шахтою називається вертикальне кабельне спорудження (як правило, прямокутного перетину), у якого висота в кілька разів більше сторони перетину, оснащений скобами або сходами для пересування уздовж його людей (прохідні шахти) або знімної повністю або частково стінкою (непрохідні шахти).

  11. Кабельним поверхом називається частина будинку, обмежена підлогою й перекриттям або покриттям, з відстанню між підлогою й виступаючими частинами перекриття або покриття не менш 1,8 м.

  12. Подвійною підлогою називається порожнина, обмежена стінами приміщення, міжетажним перекриттям і підлогою приміщення зі знімними плитами (на всій або частини площі).

  13. Кабельним блоком називається кабельне спорудження із трубами (каналами) для прокладки в них кабелів зі стосовними до нього колодязями.

  14. Кабельною камерою називається підземне кабельне спорудження, що закривається глухою знімною бетонною плитою, призначене для укладання кабельних муфт або для протягання кабелів у блоки. Камера, що має люк для входу в неї, називається кабельним колодязем.

  15. Кабельною естакадою називається надземне або наземне відкрите горизонтальне або похиле протяжне кабельне спорудження. Кабельна естакада може бути прохідною або непрохідною.

  16. Кабельною галереєю називається надземне або наземне закрите повністю або частково (наприклад, без бічних стін) горизонтальне або похиле протяжне прохідне кабельне спорудження.
 1. Характеристика КЛ
  1. У мережах об’єктів ГПУ „Харківгазвидобування” в експлуатації знаходяться кабельні лінії напругою 0,4--6-10 кВ. (додаток «a»)

  2. Живлючі кабельні лінії виконані по розімкнутій схемі і живляться безпосередньо від джерела живлення.

   1. Кабельні лінії 6-10 кВ:

   1. Кабельні лінії 0,4 кВ:

  1. Захист кабельних ліній.
 1. Режими КЛ
  1. Кабельні лінії, прокладені в землі, можуть ушкоджуватися через погіршення умов охолодження, корозії оболонок кабелю, зсуви ґрунту, та ін. Пошкодження кабельних ліній можуть викликати короткі замикання фаз між собою та на землю. Внаслідок великої небезпеки яку представляють короткі замикання, для відключення ушкоджених кабельних ліній вони повинні бути обладнані релейним захистом, що діє на відключення з мінімально можливим часом.

  2. У процесі експлуатації кабельних ліній необхідно не допускати довготривалої роботи в режимі однофазного замикання на землю, через можливість переходу в міжфазне замикання.

  3. Пошкодження, виникаючі в кабельних лініях, створюють небезпеку для окремих елементів і викликають порушення нормальної роботи обладнання. Збільшення струму вище номінального викликає прискорене старіння ізоляції, що може привести потім до її пробою. Збільшення напруги значно вище номінального може викликати пробій ізоляції й пошкодження устаткування.

  4. При заземленні або занулені металевих оболонок силових кабелів оболонка й броня повинні бути з'єднані гнучким мідним провідником між собою й з корпусами муфт (кінцевих, з’єднувальних й ін.).

  5. На кабелях 6 кВ і вище з алюмінієвими оболонками заземлення оболонки й броні повинне виконуватися окремими провідниками. Перетин заземлюючих або нульових захисних провідників повинне бути не менш 6 мм2.

  6. Якщо на опорі конструкції встановлені зовнішня кінцева муфта й комплект розрядників, то броня, металева оболонка й муфта повинні бути приєднані до заземлюючого пристрою розрядників. Використання як заземлюючого пристрою тільки металевих оболонок кабелів у цьому випадку не допускається.

  7. Тривало допустимі навантаження для силових кабелів з паперовою і пластмасовою ізоляцією на напругу до 10кВ наведені в додатку «b».

  8. В умовах експлуатації слід встановити сезонні (літню-за липнем і зимову – за груднем) тривало допустимі струмові навантаження для кожної кабельної лінії.

  9. Під час визначення короткочасно допустимих перевантажень слід враховувати заповнення добового графіка навантаження.

  10. Кабельні лінії на напругу до 10кВ включно, які несуть навантаження менш ніж номінальні, можуть короткочасно перевантажуватися.

  11. У процесі експлуатації забороняється перевищувати допустимі режими роботи та навантаження проводів та кабелю який живе вибухозахищене обладнання та проходить у вибухонебезпечній зоні.

  12. На період ліквідації післяаварійного режиму допускається перевантаження струмом для кабелів на напругу до 10кВ включно з ізоляцією з поліетилену і полівінілхлоридного пластику на 15%, для кабелів з гуми і вулканізованого поліетилену – на 18% від тривалого допустимого навантаження на термін не більш ніж 6 год. на добу протягом 5 діб, але не більший ніж 100 год. на рік, якщо навантаження в інші періоди не перевищує тривало допустимого.

Для кабелів, які експлуатуються понад 15 років, перевантаження струмом повинно бути знижено на 10%.

  1. Після кожного впливу струмів КЗ повинен проводитися аналіз стану силових кабелів з метою визначення придатності їх до подальшої експлуатації.

  2. У разі зміни в процесі експлуатації кабельних ліній вихідних розрахункових умов (параметри добового графіка навантаження, переведення лінії на іншу робочу напругу, встановлення вставок більшого перерізу, збільшення кількості паралельно прокладених ліній та ін.) навантаження на них повинні бути переглянуті.

  3. Розрахункові тривало допустимі значення струмових навантажень повинні бути зазначені в паспорті кабельної лінії (додаток «d»).

  4. На живлячих кабельних лініях, які відходять від підстанцій з постійним черговим персоналом, повинен здійснюватися контроль за струмовими навантаженнями за допомогою стаціонарних вимірювальних приладів. Запис показань приладів проводиться черговим персоналом у добовій відомості два рази на добу. На шкалі щитових амперметрів червоною рисою повинен бути відзначений тривало допустимий струм кабельної лінії.

  5. На підстанціях без постійно чергового персоналу контроль за навантаженнями кабельних ліній повинен здійснюватися вимірюванням струмів переносними або стаціонарними вимірювальними приладами періодично один раз в шість місяців.

  6. У розподільчих кабельних мережах вимірювання навантажень можуть виконуватися в літній або осінньо-зимовий період залежно від параметрів добових графіків навантажень.

  7. На підставі даних вимірювань необхідно уточнювати режими і схеми роботи кабельної мережі, розробляти заходи щодо її ремонту, модернізації та розвитку.

  8. Якщо під час експлуатації будуть виявлені ділянки з незадовільними умовами охолодження, то рекомендується виконати наступне:
 1. Правила приймання КЛ в експлуатацію.
  1. Прокладення і монтаж кабельних ліній, які споруджуються знову, в тому числі які приймаються на баланс ______________________, повинні бути виконані під технічним наглядом представника НГП.

  2. Технічний нагляд, як правило, виконує інженер ЕВС та ЕХЗ або призначений електромонтер, який має практичний досвід по прокладці та монтажу кабелів.

  3. Присутність під час виконання робіт представника ЕВС та ЕХЗ не знімає з монтажної організації і виконавця робіт відповідальність за виконувані ними роботи.

  4. Прокладку і монтаж кабельних ліній усіх напруг дозволяється робити тільки особам, які пройшли спеціальне навчання, склали іспити і одержали свідоцтво на виконання зазначених робіт. Особа, яка веде нагляд, повинна переконатися в наявності таких свідоцтв у працюючих.

  5. Виконуючий технічний нагляд зобов’язаний доводити до відома технічного керівника робіт з прокладки та монтажу про всі помічені дефекти і порушення і вимагати їх усунення. За наявності розбіжностей з виконавцем робіт виконуючий технічний нагляд повинен повідомити про це своє керівництво.

  6. Знов змонтована кабельна лінія приймається в експлуатацію комісією призначеною згідно діючих наказів ______________________.

  7. На знов спорудженій кабельній лінії повинні бути зроблені випробування та вимірювання згідно з діючим СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007.

  8. Комісія з приймання кабельної лінії в експлуатацію зобов’язана перевірити технічну документацію згідно з пунктом 5.9., зробити обхід траси кабельної лінії, перевірку виконаних робіт (приховані роботи, якщо необхідно, перевіряються вибірково), а також ознайомитися з результатами випробувань кабельної лінії.

  9. Під час здавання кабельної лінії понад 1 кВ в експлуатацію має бути надана документація:

При здачі в експлуатацію КЛ до 1 кВ повинні бути оформлені і передані замовнику кабельний журнал, відкоригований проект ліній, акти, протоколи випробувань та вимірювань.

  1. Приймання в експлуатацію кабельної лінії оформлюється актом, у якому зазначається:

  1. До акта додаються всі документи, перераховані в п.5.9. і їх опис, а також копії наказу ( при необхідності) про призначення відповідальних осіб за збереження кабельної траси, яка проходить по територіям інших підприємств та організацій.

  2. Перед прийманням в експлуатацію енергооб’єкта повинно бути проведене опробування устаткування. В електричних мережах опробування вважається проведеним за умови нормальної і безперервної роботи під навантаженням лінії електропередавання протягом 24 годин.

  3. Після приймання кабельної лінії слід оформити необхідну технічну документацію, яку необхідно доповнити пунктами 11, 14, 15, 16, 17 додатка«d».

  4. У разі відсутності технічної документації, на кожну кабельну лінію має бути заведено паспорт, який містить усі необхідні технічні дані, оперативне позначення, найменування, і систематично поповнюється відомостями з випробувань, ремонту та експлуатації лінії. Форма паспорта наведена в додатку «d».
 1. Технічна експлуатація КЛ.
  1. Під час експлуатації силових кабельних ліній повинно бути проведене технічне обслуговування, ремонт, спрямовані на забезпечення їх надійної роботи.

  2. Нагляд за трасами кабельних ліній, кабельними спорудами і кабельними лініями проводиться з метою перевірки їхнього стану періодичним обходом і оглядом, згідно з графіком, затвердженим керівником промислу, в терміни:

  1. Огляд кабельних муфт напругою понад 1000В необхідно проводити під час огляду електроустаткування.

  2. Інженерно-технічний персонал повинен періодично проводити контрольні огляди та перевірку ізоляції кабельних ліній не рідше одного разу на 3 місяці.

  3. Позачергові обходи і огляди проводяться в період паводків і після злив, а також у разі вимкнення кабельної лінії релейним захистом.

  4. Під час обходів і оглядів трас кабельних ліній, прокладених на відкритих територіях, необхідно:

  1. Під час огляду кабельних ліній, прокладених у кабельних спорудах, і кабельних споруд необхідно:

  1. Огляд кабельних колодязів проводиться двома монтерами, один з яких повинен мати III групу електробезпеки, в такому порядку:

  1. Огляд кінцевих ділянок і кінцевих муфт кабельних ліній, які заходять у розподільчі пристрої електростанцій і підстанцій, провадиться персоналом електростанцій та підстанцій.

  2. У випадках, коли кабельні споруди і розподільчі пристрої або підстанції належать різним енергопідприємствам, огляд провадиться представниками цих енергопідприємств.

  3. Результати обходів і оглядів кабельних ліній реєструються в журналі обходів та оглядів. Крім того, всі виявлені дефекти на трасах КЛ повинні бути записані в журнал дефектів.

  4. У разі виявлення дефектів, які потребують негайного усунення, персонал, що робить обхід і огляд, зобов’язаний негайно сповістити про це свого безпосереднього керівника.

  5. У разі виявлення на трасі кабельних ліній проведення земляних робіт, які виконуються без дозволу керівництва НГП, а також у разі порушень діючих Правил охорони електричних мереж, виконавець обходів та оглядів повинен вжити заходів щодо запобігання вищевказаних порушень, повідомити про це свого безпосереднього керівника і зробити запис у журналі обходів та оглядів.

  6. Результати оглядів кінцевих ділянок кабелів і кінцевих муфт реєструються в журналі дефектів. Якщо дефекти виявлені на абонентських лініях, то відомості про них передаються до експлуатуючого енергопідприємства.

  7. На кожну кабельну лінію повинна бути заведена архівна папка, в якій зберігаються паспорт кабельної лінії і вся технічна документація перелічена в п.5.9., а також протоколи розкриття і випробування кабелю в процесі експлуатації, акти пошкоджень ліній, допускається завести таку папку на один об’єкт.

  8. При проходженні КЛ по території інших організацій проводити роз’яснювальну роботу серед населення, керівників підприємств, установ щодо дотримання Правил охорони електричних мереж через засоби масової інформації, вимагати від керівництва підприємства на території якого проходять кабельні лінії, призначення осіб, відповідальних за збереження кабельних ліній, наказом по підприємству. Копія наказу має бути у відділі ЕВС та ЕХЗ.

  9. Ремонт кабельних ліній проводиться за планом-графіком, затвердженим керівництвом промислу.

  10. План-графік ремонтів складається на основі записів у журналах обходів і оглядів, результатів випробувань та вимірювань.

  11. Обсяг ремонтів уточнюється керівниками та спеціалістами на підставі додаткової перевірки на місці усіх виявлених несправностей (неполадок) кабелів і трас кабельних ліній, що дозволяє своєчасно підготувати необхідні матеріали і механізми для виконання ремонту. До плану-графіка включаються ремонтні роботи, які не потребують термінового виконання; черговість проведення таких робіт установлюється технічним керівником.

  12. Черговість виконання термінових ремонтів визначається керівником промислу.

  13. Розкриття кабелю для ремонту проводиться після звіряння на місці відповідності розташування кабелю з розташуванням його на плані траси, а також після перевірки відсутності напруги на цьому кабелі.

  14. Ізоляція кабелю, який використовується для вставки під час ремонту, попередньо перевіряється на відсутність вологи, уточнюється переріз і номінальна напруга кабелю.

  15. Під час ремонту кабельної лінії в зимових умовах кабельна вставка повинна бути покладена в траншею в підігрітому стані.

  16. Перед монтажем з’єднувальних муфт під час ремонту кабельної лінії фазування рекомендується робити безпосередньо на місці монтажу. Допускається робити фазування на кінцевих заробках після монтажу з’єднувальних муфт.

  17. Відкрито прокладені кабелі, а також усі кабельні муфти повинні бути забезпечені бирками, стійкими до впливу навколишнього середовища з позначеннями:

  1. Бирки повинні бути розташовані вздовж лінії через кожні 50м на відкрито прокладених кабелях, а також на поворотах траси й у місцях проходу кабелів через вогнестійкі перегородки і перекриття (з обох сторін).

  2. На скрито прокладених кабелях в трубах або блоках бирки необхідно встановлювати на кінцевих пунктах біля кінцевих муфт, в колодязях і камерах блочної каналізації, а також біля кожної з’єднувальної муфти.

  3. На скрито прокладених кабелях в траншеях бирки необхідно встановлювати на кінцевих пунктах і біля кожної з’єднувальної муфти.

  4. Металеву неоцинковану броню кабелів, прокладених у кабельних спорудах, і металеві конструкції з неметалізованим покриттям, по яким прокладені кабелі, а також кабельні короби зі звичайної сталі необхідно періодично покривати негорючими антикорозійними лаками і фарбами.

  5. Під час виконання ремонту відкрито прокладених кабелів проводиться перевірка і відновлення бирок, попереджувальних і пізнавальних написів, а також ремонт кабельних споруд (тунелів, колодязів, каналів і т.п.).

  6. По закінчені ремонтних робіт на кабельній лінії повинен бути складений виконавчий ескіз. За цим ескізом повинні бути зроблені усі виправлення в технічній документації (плани трас, схеми, паспортні дані та ін.).

  7. Після ремонтів на кабельних лініях, не пов’язаних з від’єднанням кінців кабелю (фарбування воронок, відновлення лакового покриття на фазах, виправлення заземлень, відновлення або зміна маркувальних бирок), фазування ліній і випробування їх підвищеною випрямною напругою не проводяться.

  8. У кабелі прокладеному у вибухонебезпечних зонах один раз на рік перевіряється опір ізоляції.

  9. Після капітального ремонту кабельної лінії повинні бути здійснені випробування і вимірювання згідно з додатком „с”.

  10. У процесі технічного обслуговування силових кабельних ліній випробування та виміри проводяться згідно додатку „с”.

  11. Після проведення випробування кабелю з нього повинно бути знято залишковий заряд.

  12. Випробування і виміри кабельних ліній належать до спеціальних видів робіт з підвищеною небезпекою, тому вони повинні провадитися спеціально навченим персоналом.

  13. До початку випробувань проводиться огляд усіх елементів кабельної лінії, кабельних каналів і тунелів, в яких прокладена лінія. Якщо плановий обхід і огляд лінії проводилися менше, ніж за три місяця до її випробування, то додатковий огляд лінії перед випробуванням не потрібен.

  14. У разі виявлення дефектів кінцевих муфт і заробок випробування повинні проводитись після їх усунення.

  15. Місце пробою кабельної лінії повинне бути обстежено і виявлена причина пошкодження.

  16. Результати розкриттів, розбирань і висновок про причину пошкодження оформлюються протоколом.

  17. Результати випробувань кабельних ліній, причини їх пошкодження і виконані заходи щодо ремонтів повинні заноситися в паспорт кабельної лінії (дод. «d»).

  18. Відшукування місця пошкодження проводиться в разі якщо при випробуванні або в експлуатації кабель пошкодився виконується персоналом випробувальної лабораторії.

  19. При виявленні пошкодження зовнішньої оболонки кабеля у вибухонебезпечній зоні та який живе вибухобезпечне обладнання необхідно зупинити роботу електроустановки.

  20. Для визначення технічного стану кабельних ліній приймаються якісні оцінки:

   1. добрий технічний стан:

   1. Підлягає капітальному ремонту:

   1. КЛ підлягає реконструкції:

   1. Підлягає повній заміні:

  1. Ремонтні роботи з’єднувальних муфт, кінцевих заробок, захисного покриття, металевих оболонок і броні, ізоляції струмоведучих жил кабелів виконується електромонтерами-кабельниками, які повинні пройти навчання на спеціальних курсах, мати практичні навики по цім роботам і мати спеціальне посвідчення;

  2. При монтажі муфт і заробок треба не допускати попадання в них вологи і пилу.

  3. Волога і бруд з цих предметів повинна видалятися за допомогою протирання чистою ганчіркою змоченою бензином.

  4. Увесь процес монтажу повинен проводитися безперервно. Якщо з кабелю знята захисна оболонка, то не можна переривати роботу до повного її закінчення. 1. Вимоги безпеки
  1. Робота по розкопці і ремонту кабелів виконуються персоналом ЕВС та ЕХЗ, випробування спеціалізованою лабораторією по наряду-допуску з зняттям напруги і заземлення КЛ.

  2. Перед допуском до роботи допускаючий повинен переконатися в тому, що ця робота буде проводитися на підлягаючому ремонту кабелі, що цей кабель відключений і виконані інші технічні заходи, необхідні для проведення допуску до роботи.

  3. На робочому місці підлягаючий ремонту кабель слід визначити таким чином:

  1. У всіх випадках, коли відсутнє видиме пошкодження кабелю, слід використовувати кабелешукаючі апарати.

  2. Перед розрізанням кабелю або розкриванням з’єднувальної муфти необхідно упевнитися у відсутності напруги за допомогою спеціального пристосування. Спеціальне пристосування повинно бути з дистанційним керуванням.

  3. Перед проколюванням кабелю слід надівати діелектричні рукавички та захисні окуляри і взувати діелектричне взуття. При цьому стояти слід на ізолюючий основі, якомога далі від кабелю, що проколюється.

  4. Проколювання кабелю повинні здійснювати два працівники: допускач та керівник робіт; один з них безпосередньо проколює кабель, а другий контролює. У разі, коли керівник робіт суміщає обов’язки допускача, другим має бути працівник з групою ІV.

  5. Місце проведення робіт у разі копання котлованів, траншей або ям огороджується із встановленням попереджувальних написів і знаків, а у нічний час на огородженні встановлюється сигнальне освітлення.

  6. Не допускається проведення розкопувань землерийними машинами га відстані меншій ніж 1 м і використання клина-молота та аналогічних ударних механізмів на відстані меншій ніж 5 м від кабелю.

  7. Під час виконання земляних робіт над кабелями застосування пневматичного інструменту для розташування ґрунту і земляних машин для його виймання, а також ломів і кирок допускається тільки на глибину, на якій до кабелів залишається шар ґрунту не менше 0,3м. Подальше виймання ґрунту має проводитися лопатами.

  8. У зимовий час виймання ґрунту лопатами можна розпочинати тільки після його відігрівання. Наближення тепла до кабелів допускається не ближче ніж на 15 см.

  9. Забороняється використовувати для підвішування кабелів сусідні кабелі, трубопроводи тощо. Кабелі необхідно підвішувати, не допускаючи їх зміщення.

  10. На короби, що закривають відкопані кабелі, треба вивіщувати плакати “Стій! Напруга!”.

  11. забороняється в охоронних зонах кабельних ліній:

  1. Кабельні спорудження повинні втримуватися в чистоті. Забороняється влаштування яких-небудь комор, майстерень, а також зберігання матеріалів й устаткування, у тому числі невикористаних кабельних виробів.

  2. При виявленні потрапляння в кабельне спорудження води й пари, пилу твердого палива, масла, мазуту або інших горючих рідин, а також їхніх водних емульсій негайно повинні приймати заходи щодо запобігання їхнього потрапляння в кабельні споруди.

  3. Для видалення з кабельних споруджень води, масла, мазуту, інших горючих рідин і пилу повинні бути організовані аварійні роботи.

  4. Всі кабельні приміщення відносяться до приміщень, що не обслуговуються постійно, тому вони повинні бути закриті.
 1. Порядок підготовки до включення і відключення кабельних ліній.
  1. Підготовка до включення КЛ після ремонту, якщо було відкриття жил або від’єднання кінців після закінчення ремонту проводиться:

  1. Якщо не було відкриття жил і від’єднання кінців (фарбування муфт, броні, фаз; заміна бирок, ремонт заземлень) включення виконується негайно після вимірів опору ізоляції та перевірки цілісності жил.

  2. Відключення та включення кабельних ліній приєднаних до мереж Обленерго виконується оперативним або оперативно – виробничим персоналом за командою чергового диспетчера РЕМ.
 1. Нагляд під час проведення робіт
  1. Згідно з Правилами охорони електричних мереж всі види робіт (наприклад, земляні, підривні, гідророзробки, зведення будівель або споруд, аналогічно роботи поблизу кабельних трас) проводити тільки після попереднього узгодження виконання цих робіт з власником і отримання письмового дозволу на проведення цих робіт. Дозвіл підписується представником підприємства і виконавцем робіт.

  2. Дільниці ЕВС та ЕХЗ для забезпечення збереження електричних мереж видають дозвіл на виконання робіт в охоронних зонах у разі подання заявки не пізніше ніж за 10 діб до початку робіт, у заявці повинні бути вказані дата початку робіт, адреса і найменування організації, яка провадить роботу..

  3. ЕВС та ЕХЗ зобов’язаний вести облік усіх узгоджених проектів (проведення робіт) і реєстрацію всіх земляних робіт.

  4. Виконавцю робіт з розкопок повинно бути зазначено точне місце знаходження кабелів, пояснено порядок поводження з ними і взята від нього розписка, яка підтверджує отримання зазначених відомостей.

  5. Місця проведення земляних робіт за ступеням небезпеки стосовно можливості механічних пошкоджень кабельних ліній діляться на дві зони:

  1. Роботи на ділянках, де правильність вказаного на планах розташування кабельних викликає сумнів, мають бути віднесені до робот у першій зоні

  2. У призначений час представник ЕВС та ЕХЗ, якому доручається провести допуск до робіт, повинен прибути на місце робіт з планом траси кабельних ліній і комплектом попереджувальних плакатів.

  3. Під час робіт у першій зоні представник ЕВС та ЕХЗ, якому доручено зробити допуск до робіт, зобов’язаний на місці проведення робіт:

  1. До дозволу додається план із зазначенням розміщення та глибини залягання кабельних ліній електропередавання, складений згідно з актом уточнення їх трас (додаток 3 до Правил охорони електричних мереж) при виконанні робіт за межами проммайданчиків.

  2. Під час робіт у першій зоні всі кабельні лінії напругою вище 1000 В повинні бути, як правило, вимкнені і вжито таких запобіжних заходів:

  1. У разі виявлення порушення під час провадження робіт вимог даної інструкції здійснюючий нагляд представник ЕВС та ЕХЗ повинен домагатися припинення робіт і усунення допущеного порушення

  2. Після закінчення земляних робіт, огляд і засипання кабелів ґрунтом представник енергопідприємства, що експлуатує кабельну мережу, разом із представником робіт оформлює акт закінчення земляних робіт і спільно з ним робить запис у паспорті кабельної лінії про земляні роботи на трасі з зазначенням дати, адреса та організації, яка провадить роботи (додаток «d»).

  3. Після закінчення земляних робіт на трасі всі кабельні лінії напругою вище 1 кВ повинні бути випробувані підвищеною напругою

  4. Результати випробувань кабельних ліній заносяться в паспорт.

  5. В усіх вибухонебезпечних зонах необхідно прокладати кабелі з мідними жилами в резиновій, полівінілхлоридній, паперовій ізоляції в резиновій, полівінілхлоридній, металевій оболонці.

  6. Кабелі прокладені відкрито у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах не повинні розповсюджувати горіння.

  7. У вибухонебезпечних зонах мережі до 1000 В із заземленою нейтралю перетин нульової N та нульової захисної жили PE повинен бути однаковим з фазним проводом.

  8. Прокладання кабельних мереж у вибухонебезпечних зонах здійснюється згідно ДНАОП 0.00-1.32-01.
 1. Вимоги пожежної безпеки
  1. Забороняється приймати в експлуатацію кабельні спорудження без ущільнення проходів кабельних ліній через будівельні конструкції, протипожежних перегородок, й інших протипожежних заходів, а також без автоматичних установок пожежогасіння, передбачених проектом по діючих нормах і правилам.

  2. До вогневих робіт відносяться розігрів (варіння) бітумів і смол, а також інші роботи з використанням відкритого вогню або нагрівання деталей до температури запалення матеріалів і конструкцій.

  3. Проведення вогневих робіт на постійних і тимчасових місцях допускається лише після вживання заходів, що виключають можливість виникнення пожежі:

  1. Вид (тип) і кількість первинних засобів пожежогасіння, який повинне бути забезпечене місце робіт, указуються в наряді-допуску.

  2. Кінці змочені в бензині, керосині, повинні бути видалені з місць пайки і розігріву кабельних мас;

  3. Не залишати працюючи газові горілки при закінчені роботи з ними.

  4. Масу для заливки муфт необхідно розігрівати в спеціальному металевому посуді з кришкою і носиком.

  5. Не допускати розігрівання нерозкритих банок з масою.

  6. До вогневих робіт допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли навчання в навчальних закладах або на підприємствах, установах по програмах перевірки знань і мають посвідчення з оцінкою про право виконання вогневих робіт.

  7. При проведенні реконструкції або ремонту не рекомендується застосовувати кабелі з горючою поліетиленовою ізоляцією. При прокладці нових кабелів, вони повинні відповідати характеристикам по нерозповсюдженню горіння або вогнестійкості відповідно до діючого затвердженого переліку на ці кабелі.

  8. У пожежонебезпечних зонах будь-якого класу кабелі повинні мати покрив і оболонку з матеріалів, що не поширюють горіння. Застосування кабелів з горючою поліетиленовою ізоляцією не допускається.

  9. Всі місця проходу кабелів через стіни, перегородки й перекриття повинні бути ущільнені для забезпечення вогнестійкості. Ущільнення кабельних трас повинне здійснюватися із застосуванням різних вогнестійких матеріалів.

  10. При виявленні порушень місць ущільнення кабельних ліній, що проходять через перегородки, перекриття, інші будівельні конструкції, негайно повинні прийматися міри до їхнього відновлення.

  11. Не дозволяється експлуатація кабелів з ушкодженої або що втратила в процесі експлуатації захисні властивості ізоляцією.

  12. Не дозволяється залишати під напругою кабелі з неізольованими струмоведучими жилами.
 1. Вимоги промислової санітарії
  1. Не допускати куріння поблизу місця роботи по монтажу кабельних муфт і кінцевих заробок.

  2. Персонал виконуючий кабельні роботи з свинцем, повинен виконувати правила особистої гігієни:

Головний енергетик _____________
Ст.. інженер ВГЕ ______________
Начальник відділу ОП та ПБ _______________

Ст. інженер по пожежній _______________

безпеці

  1   2


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации