Курсовая работа по Обґрунтування управлінського рішення в умовах невизначеності - файл n1.doc

Курсовая работа по Обґрунтування управлінського рішення в умовах невизначеності
скачать (578.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc579kb.15.10.2012 23:08скачать

n1.doc

  1   2   3   4


Завдання
Умова: Ведеться будівництво станції технічного обслуговування. Залежно від прийнятого рішення – кількості запланованих місць для очікування на станції хі {0,2,3,4}, та кількості місць для очікування Пj {0,1,3,5,7}, що можуть задовольнити потреби клієнтів і залежать від випадкових факторів, які невідомі керівництву СТО, складено таблицю щомісячних доходів. Вартість утримання пункту обслуговування С1=50 грн/день. Максимальний дохід від обслуговування одного автомобіля – С2=100 грн/год. Потік автомобілів, що надходить на заправку, є пуассонівський найпростіший. Середній інтервал прибуття автомобілів на АЗС складає = 4,5 хв., середня тривалість обслуговування – експоненціальна, складає = 3 хв.

Завдання :

  1. Змоделювавши ситуацію у вигляді гри з природою, визначити за вказаних умов прийняття рішення оптимальну кількість колонок, що забезпечує максимальний місячний прибуток П, з урахуванням коштів, витрачених на будівництво певної кількості колонок та пальне. Також визначити кількість колонок для найменш сприятливих умов, керуючись позицією крайнього песимізму.

  2. Змоделювавши АЗС як СМО вказаного типу, розрахувати параметри та характеристики якості функціонування n- канальної системи, де кількість каналів п визначено за відповідним критерієм вибору рішення. Також розрахувати параметри та характеристики СМО, для якої кількість каналів визначено за песимістичним критерієм.

  3. Порівнюючи результати розрахунків, надати керівництву АЗС рекомендації щодо вибору стратегії, тобто оптимальної кількості колонок з урахуванням якості їх функціонування.

1. Задачі прийняття рішень

У процесі прийняття рішення виникають труднощі, пов'язані з кількістю та якістю інформації про задачу. Відзначимо основні з них:

- значна кількість критеріїв, які не завжди узгоджені між собою; вони
часто виявляються суперечливі, і тому виникає задача компромісу між

ними;

- високий ступінь невизначеності, яка зумовлена недостатньою

Інформацією для обґрунтованого прийняття рішення.

В теорії прийняття рішень прийнято виділяти наступні елементи

процесу прийняття рішень:

- мета (одна або декілька) - визначає необхідність прийняття рішення,

повинна бути досягнута;

- наслідки рішення - результати рішення; оцінюються показником

ефективності операції W;

- вирішальні правила - правила вибору рішення.

Це правила, що дозволяють визначити рішення, яке має перевагу перед іншими за певним критерієм. Вони відбивають поінформованість відповідальної особи про можливі наслідки вибраних рішень i про переваги тих чи iнших наслідків. Основою для побудови вирішальних правил служить iнформація для відповідальної особи про переваги різних альтернатив.

Залежно від умов проведення операції (умов зовнішнього середовища) і ступеню поінформованості відповідальної особи, прийнята така класифікація задач прийняття рішень:

в умовах гри з природою.

Прийняття рішення в умовах визначеності

Характерним є однозначний (детермінований) зв'язок між прийнятим рішенням і його наслідком; основна складність - наявність кількох критеріїв, за якими слід порівнювати результати. Необхідно встановити перевагу різних критеріїв, тобто міру корисності тих чи інших наслідків, для особи, яка приймає рішення. Формалізувати переваги дозволяє теорія корисності, практичне застосування якої базується на аксіомах транзитивності, лінійності, адитивності.

Прийняття рішення в умовах невизначеності

Реальні задачі дослідження операцій, окрім заданих і заздалегідь підпилих умов , , ... та елементів рішення х, х2, ..., містять ще і папіломі фактори Y1, Y2, .... Показник ефективності операції W залежить під усіх трьох груп факторів:Оскільки показник W залежить від невідомих факторів Y1, Y2, ....,то навіть при заданих , , ... та х, х2, ... він не може бути вирахуваний і залишається невизначений. Задача пошуку оптимального рішення теж втрачає визначеність, так як не можна максимізувати невідому величину Y. Наявність невідомих факторів Y переводить задачу в нову площину: це вже задача про вибір рішення в умовах невизначеності. Сформулюємо її: при заданих умовах , , ... з урахуванням невідомих факторів Y1, Y2, .... знайти таке рішення х, х2,..., яке, по можливості, забезпечувало би максимальне значення показника ефективності операції W .

Якщо умови проведення операції невідомі, нам не вдасться оптимізувати рішення так успішно, як за умови наявності інформації. Тому будь-яке рішення, прийняте в умовах невизначеності, гірше за рішення, прийняте є заздалегідь відомих умовах.

1.1 ЕЛЕМЕНТИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Гра з розумним противником


При вирішенні задач дослідження операцій з невизначеністю використовують різні підходи, різні точки зору. Часто зустрічається така, яку можна назвати "позицією крайнього песимізму" і яка зводиться до того, що завжди потрібно розраховувати на гірше і приймати рішення, що дає максимальний ефект у найгірших умовах (принцип гарантованого результату).

Область застосування такого підходу - так звані конфліктні ситуації, в яких умови залежать від свідомо діючої особи - розумного противника, який відповідає на наші дії в найгірший для нас спосіб.

Прикладами конфліктних ситуацій є бойові дії, спортивні змагання, судочинство, конкурентна боротьба у галузі економіки.

Задачами прийняття рішень в умовах конфліктних ситуацій займається теорія ігор. Це математична теорія конфліктних ситуацій, задача якої - виробка рекомендацій щодо раціональної поведінки учасників конфлікту .

Щоб зробити можливим математичний аналіз конфліктних ситуацій, потрібно абстрагуватися від другорядних факторів і побудувати формалізовану модель ситуації. Таку модель називають грою. Прикладами формалізованих моделей конфліктів є гра в шахи, шашки, карти.

Від реальних конфліктних ситуацій гра відрізняється тим, що ведеться за правилами, які установлюють (регламентують):


1.2 Елементи теорії статистичних рішень
Гра з природою


В теорії ігор розглядаються задачі прийняття рішень в умовах невизначеності, викликаної поведінкою розумного противника, який здійснює найменш вигідні для нас дії.

Але існує невизначеність, пов'язана не з протидією противника, а з недостатньою поінформованістю про умови проведення операції.

Такі умови проведення операції залежать від дійсності, яку прийнято називати природою (деколи – середовищем), поведінка якої невідома, але не містить свідомої протидії. Моделі таких операцій називають іграми з природою. Задачами прийняття рішень в умовах гри з природою займається теорія статистичних рішень.

Порівняємо процес прийняття рішення в умовах конфліктної ситуації та в умовах гри з природою.

В задачі гри з природою можна розраховувати на більший виграш, припускаючи відсутність активної протидії противника. Зате в задачі з конфліктною ситуацією припущення про зловмисність противника знижує невизначеність ситуації. Оскільки у грі з природою зробити таке припущення не можна, то і прийняти обґрунтоване рішення, що дає більший виграш, важче.

Елементи задачі гри з природою

Постановка задачі:Пj Аi

П1

П2

...

Пn

А1

а11

а12a1n

А2

а21

а22а2nAm

am1

am2amn


Критерії вибору рішення в умовах гри з природою

Вибір оптимального варіанта має відбуватися за критерієм, що певним чином відбивають поінформованість відповідальної особи про можливі наслідки вибраних рішень і про переваги тих чи інших наслідків. При виборі рішення керуються вирішальними правилами, що дозволяють визначити рішення, яке має перевагу над іншими за певним критерієм. Основою для побудови вирішальних правил служить інформація для відповідальної особи про переваги різних альтернатив.

Існує ряд критеріїв для вибору оптимальної стратегії .
  1   2   3   4


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации