Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті: Бібліографічний покажчик - файл n1.doc

Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті: Бібліографічний покажчик
скачать (662 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc662kb.03.11.2012 06:34скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ВИКОНКОМУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
МИКОЛАЇВСЬКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА

_______________________________________________________________________________
Інформаційно-комп’ютерні технології


в освіті

Бібліографічний покажчик

Миколаїв ­– 2007ББК 91.9:74

І – 74


Рекомендовано до друку науково-методичною радою Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки 15 лютого. Протокол № 1.


Упорядник:

Н.В. Радутна – зав. інформаційно-бібліографічним відділом

Редактор:

Л.А. Калюх – заступник директора

Відповідальна за випуск:

Т.І. Роскіна – директор

Рецензент:

Т.С. Попова, доцент ДГУ ім.П.Могили

Комп’ютерний набір:

О.Черновська91.9:74

І – 74

Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті: Бібліографічний покажчик. – Миколаїв: НПБ, 2007. – 127 с.

Зміст

Вступ До читача! 4

Розділ І. Законодавчі та нормативні документи 5

Розділ ІІ. Інформаційно-комп’ютерні технології в управлінні освітою 7

Розділ ІІІ. Використання ІКТ в навчально-виховному процесі 20

3.1. Інформаційно-комп’ютерні технології в дошкільній

та початковій освіті 30

3.2. Використання ІКТ у викладанні окремих предметів 32

3.2.1. Математика 32

3.2.2. Фізика та астрономія 38

3.2.3. Інформатика 48

3.2.4. Географія та основи економіки 51

3.2.5. Біологія 54

3.2.6. Хімія 55

3.2.7. Історія 59

3.2.8. Філологічні дисципліни 62

3.2.9. Трудове навчання 65

3.2.10. Образотворче мистецтво 67

3.2.11. Музика і співи 67

3.2.12. Фізична культура 68

3.3. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті 69

3.4. ІКТ у вищій освіті 72

Розділ IV. Дистанційна освіта 79

4.1. Дистанційна освіта в загальноосвітніх навчальних закладах 79

4.2. Дистанційне навчання в професійній освіті 85

Розділ V. Інформаційно-компютерні технології в роботі бібліотек

освітніх закладів 100

Розділ VI. Технологія створення web-сайтів 106

Іменний покажчик авторів 108

До читача!

Перед сучасною системою освіти постала важлива соціальна та економічна проблема – підготовка фахівців, здатних ефективно використовувати як наявний інформаційний потенціал суспільства, так і той, що тільки формується. Успіх вирішення цієї проблеми значною мірою залежить від облаштування системи освіти засобами інформатики і впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та від рівня оволодіння ними всіма учасниками навчально-виховного процесу. Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, окрім усього іншого, є обов’язковою передумовою формування інформаційного суспільства у широкому розумінні.

Надати допомогу освітянам в успішному розв’язанні окреслених завдань покликаний даний випуск бібліографічного покажчика, в якому відображені матеріали, що надходили до книжкових фондів Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки протягом 2002-2006 років.

Покажчик розрахований на керівників закладів освіти, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, педагогів професійної та спеціальної освіти, викладачів вищої школи, бібліотечних працівників, студентів, науковців.

І. Законодавчі та нормативні документи

Україна. Закон

Про Концепцію Національної програми інформатизації: від 4.02. 1998 №75/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №27-28.

Україна. Закон

Про Національну програму інформатизації: від 4.02.1998 №74/98 ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №27-28.

Україна. Президент (2004-…; Ющенко В.А.).

Програма розвитку освіти в Україні на 2005-2010 роки: Указ №1013/2005 від 4 липня 2005 р. // Управління школою. – 2005. – №25. – С.2-4.

Україна. Кабінет Міністрів

Про затвердження Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки: Постанова від 07.12.2005 №1153 // Директор школи (Шкільний світ). – 2006. – №6. – С. 23-27.

Україна. Кабінет Міністрів

Програма розвитку системи дистанційного навчання на 2004- 2006 роки [Текст] : постанова від 23 вересня 2003 р. № 1494 / Україна. Кабінет Міністрів // Інформатика (Шкільний світ). – 2003. – №46. – С.5-7.

  Україна. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження вимог до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комп’ютерних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти: наказ від 11.05. 2006 // Інформатика (Шкільний світ). – 2006. – №31-32. – С. 7.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про запровадження електронної пошти у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації: наказ №985 від 28 грудня 2004 року // Освіта України. – 2005. – №3-4(14 січня). – С. 2.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки [Текст] : наказ від 04. 12. 2003 р. №802 / Україна. Міністерство освіти і науки // Відкритий урок: Розробки, технології, досвід. – 2004. – N1/2. – С. 33-35.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження Положення про організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів: наказ від 02.06. 2004 р. №433 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки. – 2004. – №21-22. – С. 20-24.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження Правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах: наказ від 02.12. 2004р. №903 // Інформатика (Шкільний світ). – 2005. – №8. – С. 21-24.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про затвердження тимчасових вимог до педагогічних програмних засобів: наказ від 15.05.2006р. №369 // Інформатика (Шкільний світ). – 2006. – №31-32. – С. 3.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про проведення апробації електронних засобів навчального та загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів: наказ від 20.03. 2006 р. №213 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки. – 2006. – №11-12. – С. 43-96.

Україна. Міністерство освіти і науки.

Про реалізацію спільного проекту МОН, Представництва ООН в Україні та Всеукраїнської асоціації комп’ютерних клубів 2Розвиток доступу до сучасних інформаційно-комунікаційних технологій населення на основі партнерства між школами та комп’ютерними клубами: наказ від 13.12. 2004 р. №935 // Інформатика (Шкільний світ). – 2005. – №8. – С. 3.

Влаштування та обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах: Державні санітарні правила і норми ДС ан ПІН 5.5.6.009.- 98(витяг): Постанова Головного державного санітарного лікаря України 30 грудня 1998 р. №9 // Все для вчителя. – 2006. – №23-24. – С. 93-107.

ІІ. Інформаційно-комп’ютерні технології в управлінні освітою

 Аляев, Ю.А. Повышение КПД персональных компьютеров / Ю.А. Аляев // Школьные технологии. – 2005. – №2. – С. 214-219.

 Бадовская, О.С. Автоматизированная система управления / О.С. Бадовская // Профессиональное образование. – 2005. – №5. – С. 8.

 Байназарова, О.О. Регіональні інтернет-конференції: перший досвід, проблеми та перспективи / О.О. Байназарова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – №1. – С.37-39.

 Батищев, П. Опыт использования информационных технологий при составлении расписания учебных занятий / П. Батищев // Среднее профессиональное образование. – 2003. – №11. – С. 38-39.

 Башарина, Л.А. Компьютерный дизайн учебного плана образовательного учреждения / Л.А. Башарина // Башарина, Л.А., Гришина, И.В. Организационные технологии управления школою: методическое пособие для руководителей образовательных учреждений / Л.А. Башарина, И.В. Гришина. – СПб.: КАРО, 2002. – С. 102-109.

 Бердюга, В. В алфавитном порядке: В электронном журнале отметку не сотрешь / В. Бердюга // Учительская газета. – 2004. – №51. – С. 2 (вкладыш).

 Бєлова, О. Автоматизовані системи управління як засіб семестрово-блочно-залікового навчання / О. Бєлова // Директор школи (Шкільний світ). – 2004. – №14. – С.8-11.

 Биков, В. Інформатизація регіональної системи освіти: загальний опис і основні компоненти реалізації / В. Биков // Комп’ютер у школі. – 2006. – №3. – С. 3-6.

 Биков, В. Проблеми галузевої статистичної звітності та інформаційно-комунікаційні технології / В. Биков // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005.- №9-10. – С. 29-32.

 Биков, В. Розвиток структури комп’ютерних систем опрацювання статистичної звітності для забезпечення управління освітою / В. Биков// Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – №3. – С. 3-6.

 Бондар, О. Хто володіє інформацією, той…: Використання web-ресурсу в післядипломній педагогічній освіті / О. Бондар, О. Кравчина, Л. Олефіра // Управління освітою. – 2006. – №6. – С. 7.

 Брановский, Ю.С. Автоматизированная информационная система как средство повышения эффективности управления / Ю.С. Барановский // Компьютерные учебные программы и инновации. – 2004. – №5. – С.53-57.

 Бугакова, О. Електронний річний план роботи – новий етап на шляху до вдосконалення роботи загальноосвітнього навчального закладу / О. Бугакова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №3. – С. 29-30.

 Буртовий, С. Сучасні інформаційні технології в системі післядипломної педагогічної освіти / С. Буртовий // Післядипломна освіта в Україні. – 2006. – №2. – С. 36-37.

 Вальк, Н. Досвід розроблення і розвитку Інформаційних освітніх ресурсів у мережі Інтернету / Н. Вальк, Н. Задорожна, Т. Кузнєцова // // Післядипломна освіта в Україні. – 2006. – №2. – С. 37-42.

 Василевская, Е.Б. О создании сетевой организации методической работы на муниципальном уровне / Е.Б. Василевская // Методист. – 2004. – №5. – С. 18-22.

 Василенко, Н. Информатизация школьного управления: мода или стратегия? / Н. Василенко // Директор школы. – 2006. – №9. – С. 44-48.

 Великович, Л. Информатизация в начальной школе: процесс, требующий иных подходов и иных технологий / Л. Великович // Директор школы. – 2006. – №7. – С.63-66.

 Вєтров, І. Інформаційні технології в управлінні школою / І. Вєтров // Директор школи (Шкільний світ). – 2005. – №36. – С.26-28.

 Виговська, О. Сучасні інформаційні технології: реферативно-аналітичний огляд сучасних засобів управлінської діяльності керівника школи / О. Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – №5. – С. 75-80.

 Гнатюк, Д. Інформатизація школи в умовах інформаційного суспільства / Д. Гнатюк // Директор школи. Україна. – 2003. – №5. – С. 59-79.

 Горбунова, Л.Н. «Виртуальное консультирование» как инновационный образовательный ресурс в повышении квалификации педагогов // Л.Н. Горбунова, А.М. Семибратов // Педагогическая информатика. – 2005. – №3. – С. 61-69.

 Горбунова, Л.Н. Освоение информационных и коммуникационных технологий педагогами в контексте на профессионально-личностное развитие // Л.Н. Горбунова, А.М. Семибратов // Информатика и образование. – 2004. – №7. – С.91-97.

Підвищення кваліфікації

 Горбунова, Л.Н. Повышение квалификации педагогов в области информационно-коммуникационных технологий в условиях развивающегося школьного образования / Л.Н. Горбунова, А.М. Семибратов // Педагогическая информатика. – 2004. – №3. – С. 3-9.

 Гриншкун, В. Теория и методика использования иерархических структур в информатизации образования / В. Гриншкун // Информатика и образование. – 2003. – №12. – С. 117-118.

 Грищенко, В.Т. Разработка единой автоматизированной информационной среды колледжа / В.Т. Грищенко // Среднее профессиональное образование. – 2006. – №3. – С.4-5.

 Гулак, И.В. Использование компьютера в управлении ДОУ / И.В. Гулак // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2006. – №8. – С. 36-50.

 Гуржій, А. Матеріально-технічна база закладів освіти та інформатизація навчання / А. Гуржій // Освіта України. – 2004.- №19 (12 березня). – С. 6-7.

 Данюнас, В. Компьютерная программа «ASC Расписание» в помощь учебным заведениям при составлении расписаний уроков и занятий / В. Данюнас // Открытое образование. – 2005. – №4. – С. 39-40.

 Дворецький, М. Автоматизація процесу складання розкладу занять / М. Дворецький // Студентські наукові студії. Вип. 1(6). – Миколаїв: МДГУ ім.. П. Могили, 2003. – С. 45-48.

 Делия, В.П. Концепция комплексной информационной системы и инновационных педагогических технологий в образовательном пространстве вуза / В.П. Делия // Педагогическая информатика. – 2006. – №3. – С. 39-43.

 Дмитриева, Л. План внедрения новых информационных технологий в учебный процесс / Л. Дмитриева // Школьное планирование.- 2006. – №6. – С. 58-63.

 Дмитришин, В. Контроль за використанням комп’ютерних програм у навчальних закладах України – це вимога часу / В. Дмитришин // Освіта України. – 2005. – №19 (11березня). – С. 4-5.

 Добровольський, В. Створення єдиної інформаційно-аналітичної локальної мережі у школі / В. Добровольський // Директор школи (Шкільний світ). – 2006. – №9. – С. 11-14.

 Довідник з електронних адрес для керівників правничих і освітніх установ // Безпека життєдіяльності.- 2005. – №1. – С. 31-32.

 Додонов, А. Використання інформаційних і комп’ютерних технологій в управлінні освітнім процесом / А. Додонов // Управління школою. – 2006. – №10-12. – С. 6-8.

 Ерошина, В.И. Оптимизация системы управления методической работы в условиях информатизации образования / В.И. Ерошина // Педагогические науки. – 2005. – №3. – С. 109-114.

 Єдиний інформаційний простір навчального закладу // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. – №1. – С. 24-26.

 Єльникова, Г. Використання EXCEL у процесі діагностики управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу / Г. Єльникова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №6. – С. 42-47.

 Єльникова, Г. Інформатизація управлінської діяльності керівників ЗНЗ / Г. Єльникова //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – №5-6. – С. 99-105.

 Єльникова, Г. Програмне забезпечення управління ЗНЗ / Г. Єльникова // Управління освітою. – 2004. – №22. – С. 11-12.

 Жилин, С. Организация школьной корпоративной сети / С. Жилин // Информатика и образование. – 2006. – №1. – С. 46-48.

 Жилин, С. Создание, обслуживание и использование корпоративной школьной сети в учебно-воспитательном процессе / С. Жилин // Педагогическая техника. – 2005. – №2. – С. 112-117.

 Жураховский, С. Информатизация университета / С. Жураховский // Учитель. – 2006. – №2. – С. 43-46.

 Забродська, Л.М. Інформатизація закладу освіти: управлінський аспект / Л.М. Забродська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – №4. – С. 38-43.

 Забродська, Л.М. Управління інформатизацією навчально-виховного процесу / Л.М. Забродська // Директор школи (Шкільний світ).- 2005. – №46. – С. 21-22.

 Зубко, А.М. Сучасні інформаційні технології в системі післядипломної освіти / А.М. Зубко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №5. – С. 14-15.

 Иванов, М. Н. Повышение эффективности принятия управленческих решений в вузе посредством внедрения ERP – систем / М.Н. Иванов // Телекоммуникации и информатизация образования. – 2006. – №2. – С. 90-96.

 Иванова, Н. Система информационного обеспечения внутришкольного управления / Н. Иванова // Завуч начальной школы. – 2004. – №5. – С. 9-10.

 Иванцов, С.Я. Решение организационных проблем при помощи новых информационных технологий / С.Я. Иванцов // Телекоммуникации и информатизация образования. – 2005. – №4. – С. 113-117.

 Игнатенко, Ж. Модернизация методической службы образовательного учреждения на основе информационных технологий / Ж. Игнатенко // Среднее профессиональное образование. – 2004. – №3. – С. 11-14.

 Ижогин, Я. Компьютер как инструмент педагогической диагностики / Я. Ижогин // Информатика и образование. – 2003. – №12. – С. 51-55.

 Инькова, Н.А. Повышение квалификации преподавателей высшей школы с использованием интерактивной мультимедийной системы дистанционного обучения и консультирования / Н.А. Инькова, И.М. Радченко // Телекоммуникации и информатизация образования. – 2005. – №5. – С. 64-81.

 Исаев, Ю.В. Университетский комплекс: организация и автоматизация деятельности / Ю.В. Исаев // Телекоммуникации и информатизация образования. – 2006. – №2. – С. 140-142.

 Исайкин, О. Система «NET – школа» – современное решение для комплексной автоматизации школы / О. Исайкин, А. Шабашев // Школьное планирование. – 2006. – №6. – С. 22-40.

 Использование информационных технологий в совершенствовании системы образования // Народное образование. – 2006. – №2. – С. 157-159.

 Ишмуратов, Р. Компьютер в вашем кабинете – для интерьера или для работы? / Р. Ишмуратов // Директор школы. – 2004. – №4. – С. 32-33.

 Ільїн, О. Інформаційний простір – умова ефективного управління / О. Ільїн // Директор школи (Шкільний світ). – 2005. – №36. – С. 11-14.

 Іценко, В. Використання комп’ютера в управлінні закладом освіти / В. Іценко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №7. – С.20-21.

 Іценко, В. Нові інформаційні технології в управлінні закладами освіти / В. Іценко // Директор школи (Шкільний світ).- 2005. – №44. – С. 5-8.

 Іценко, В.О. Аналітично-пошукова система «Дидакт» / В.О. Іценко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – №2. – С. 12-14.

 Кайнина, Л. Развитие системы управления образованием в адаптивном информационном пространстве / Л. Кайнина // Педагогическая информатика. – 2003. – №4. – С. 74-84.

 Кайнина, Л.Л. Подготовка кадров к эффективному управлению в условиях информатизации / Л.Л. Кайнина // Открытое образование. – 2004. – №4. – С. 35-45.

 Калініна, Л. Автоматизована система управління «Школа»: моделювання і технологія використання / Л. Калініна // Освіта і управління. – 2006. – №1. – С. 61-70.

 Калініна, Л. Використання інформаційних ресурсів комп’ютерної мережі Інтернет в управлінській діяльності керівника закладу / Л. Калініна // Освіта і управління. – 2003. – №3. – С. 23-28.

 Калініна, Л. Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом / Л. Калініна // Директор школи (Шкільний світ).- 2005. – №27-28. – С. 3-32.

 Калініна, Л. Інформаційні процеси в управлінській діяльності керівника закладу: сутність, специфіка та характерні ознаки / Л. Калініна // Освіта і управління. – 2005. – №2. – С. 35-44.

 Калініна, Л. Інформаційні ресурси – складова управління ЗНЗ / Л. Калініна // Освіта. – 2003. – №49. – С. 4-5.

 Калініна, Л. Керівник: фактор Х: Інформаційні ресурси як складова управління загальноосвітнім навчальним закладом / Л. Калініна // Управління освітою. – 2003. – №22. – С. 14-15; №23. – С. 8-9.

 Калініна, Л. Специфіка інформаційного управління закладами освіти / Л. Калініна // Освіта і управління. – 2003. – №1. – С. 47-66.

 Калініна, Л.М. Технологія інформаційного управління закладом освіти / Л.М. Калініна. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 160 с.

 Карпенко, М.П. Состояние и перспективы информационных и телекоммуникационных технологий в образовании / М.П. Карпенко // Телекоммуникации и информатизация образования. – 2005. – №4. – С. 29-33.

 Карпенко, П. Інформатизація у ЗНЗ: робота з кадрами / П. Карпенко // Директор школи (Шкільний світ).- 2005. – №39. – С.13-15.

 Касимов, И. Информационные технологи в управлении образованием / И. Касимов // Педагогическая техника. – 2005. – №2. – С. 103-111.

 Климов, В.Г. Электронные образовательные системы в процессе информатизации СПО / В.Г. Климов // Среднее профессиональное образование. – 2005. – №3. – С. 50-52.

 Коваленко, С.А. Пути повышения эффективности функционирования региональной методической службы средствами ИКТ / С.К. Коваленко, Д.Ю. Столяров, М.С. Цвєткова // Методист. – 2004. – №6. – С. 2-5.

 Козей, С. Подготовка учителей к использованию в процессе обучения современных электронных средств / С. Козей // Информатика и образование. – 2005. – №11. – С. 112-116.

 Козлова, Е. Интеграция информационных ресурсов сферы образования: проблемы и решения / Е. Козлова // Народное образование. – 2005. – №9. – С. 160-164.

 Коломієць, В. Служби Інтернету в неперервній освіті вчителів англійської мови / В. Коломієць // Рідна школа. – 2005. – №2. – С. 42-44.

 Кондаков, А. Информатизация в образовании: практика и перспективы / А. Кондаков // Управление школою. – 2003. – №44. – С. 2-3.

 Кравчук, О. Застосування комп’ютерних технологій у сільській малокомплектній школі / О. Кравчук // Сільська школа України. – 2005. – №4.- С. 19-21.

 Крюков, В.В. Проблемы создания интегрированной информационной среды / В.В. Крюков // Телекоммуникации и информатизация образования. – 2005. – №6. – С. 56-68.

 Крюков, В.В. Типовые организационные и технологические решения создания региональной информационной среды вуза и филиалов / В.В. Крюков, К.И. Шахгельдян // Открытое образование. – 2004. – №5. – С. 38-52.

 Курмалина, Ш. Электронная методическая система в педагогическом колледже / Ш. Курмалина // Школьные технологи. – 2003. – №2. – С. 101-105.

 Лавина, Т.А. Внутришкольная подготовка учителей в области информатизации образования / Т.А. Лавина // Інформатика и образование. – 2005. – №5. – С. 104-106.

 Лапінський, В. Використання засобів ІКТ у професійній діяльності вчителів / В. Лапінський // Інформатика (Шкільний світ). – 2005. – №6. – С. 23-24.

 Лапшина, І.С. Автоматизація управлінської діяльності щодо вивчення якості освіти / І.С. Лапшина // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. – №1. – С. 10-12.

 Латышев, О.Ю. Использование информационных технологий в интернатном учреждении / О.Ю. Латышев // Социальная педагогика. – 2006. – №2. – С. 60-64.

 Левшина, Н.И. Информатизация как условие эффективности контрольно-аналитической деятельности / Н.И. Левшина // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2005. – №2. – С. 10-20.

 Лейчак, Н. Компьютер в помощь классному руководителю / Н. Лейчак // Педагогическая техника. – 2006. – №3. – С. 97-108.

 Лещенко, Ю.В. Автоматизована інформаційна система школи / Ю.В. Лещенко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. – №1. – С. 20.

 Ліпейко, В. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення ефективності управління районною освітньою системою / В. Ліпейко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №3. – С. 10-12.

 Лобашев, В.Д. Информационное обеспечение ученого процесса / В.Д. Лобашев // Мир образования – образование в мире. – 2006. – №3. – С. 176-183.

 Лунячек, В. Використання фактерно-критеріальних моделей для оцінки стану інформатизації загальноосвітнього навчального закладу / В. Лунячек // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №1. – С. 41-43.

 Лунячек, В. Інформатизація загальної середньої освіти: необхідність зміни пріоритетів / В.Лунячек // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004.–№4. – С. 50-52.

 Лунячек, В.Е. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом / В.Е. Лунячек. – Х.: Видав. група «Основа», 2004. – 96 с.

 Лунячек, В. Програмні комплекси “Ефективна школа” та “Ефективна школа – ХХІ”: 10 років запровадження / В. Лунячек // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №3. – С. 7-10.

 Лунячек, В. Сучасний стан використання нових інформаційних технологій у практиці управління загальноосвітніми навчальними закладами / В. Лунячек // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №6. – С. 39-41

 Лунячек, В. Управління школою в контексті інформатизації / В. Лунячек // Управління школою. – 2004. – №7. – С. 5-15.

 Мазепа, П.М. Комп’ютерна мережа загальноосвітніх навчальних закладів невеликого міста / П.М. Мазепа // Комп’ютер у школі та сім’ї.–2005.–№5.–С.46-47.

 Мазнєв, О. Новий інформаційний вік: проблема навчання й освіти / О. Мазнєв // Рідна школа. – 2005. – №4. – С. 6-9.

 Максимовская, М. Информационное управление школой / М. Максимовская // Информатика и образование. – 2003. – №11. – С. 76-78.

 Малицька, І. Інформаційні освітянські мережі / І. Малицька // Директор школи. Україна. – 2005. – №6-7. – С. 34-41.

 Мешков, В. Информационное обеспечение среднего профессионального образования / В. Мешков // Компьютерные учебные программы и инновации. – 2004. – №3. – С. 65-69.

 Минченко, М.М. Формирование единого школьного информационного пространства: концептуальная основа и опыт реализации / М.М. Минченко, Т.В. Трунова // Информатика и образование. – 2005. – №11. – С. 64-71.

 Митрофанова, Ю.В. Подготовка будущих учителей географии к использованию новых информационных технологий / Ю.В. Митрофанова // География в школе. – 2004. – №6. – С. 43-45.

 Мозговий, С.А. Практикум із створення та використання бази даних «Учбовий заклад» / С.А. Мозковий // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – №2. – С. 8-10; №3. – С. 7-9.

 Морев, И. С компьютером на «ты»: Некоторые рекомендации для администрации школы, осваивающей образовательные информационные технологии / И. Морев // Управление школой. – 2004. – №40. – С. 19-21; №42. – С. 16-17; №46. – С. 21-22.

 Москалева, И.С. Использование компьютерных технологий для профессиональной подготовки учителей иностранного языка / И.С. Москалева // Иностранные языки в школе. – 2005. – №1. – С. 83-87.

 Назарова, О. Новые информационные технологии в управлении качеством образовательного процесса в колледже / О. Назарова // Информатика и образование. – 2003. – №11. – С. 79-83.

 Нефедова, Л. Программа «Информатизация образования гимназии» / Л. Нефедова // Школьное образование. – 2005. – №2. – С. 63-74.

 Никитенко, С. Интернет для руководителей образования / С. Никитенко // Управление школой (Первое сентября). – 2004. – №20. – С. 15-21; №21. – С. 19-22.

 Никитенко, С. «Начнут ходить…»: Информатизация школы и кабинетная система / С. Никитенко // Управление школой. – 2004. – №45. – С. 22-24.

 Никуличева, Н. Интернет – государство учителей / Н. Никуличева // Директор школы. – 2004. – №9. – С. 59-62.

Методична робота

 Новожилова, Н.В. Использование современных информационно-коммуникационных технологий в работе методического центра / Н.В. Новожилова // Методист. – 2005. – №1. – С. 16-21.

 Новожилова, Н.В. Телекоммуникационные технологии в управленческой деятельности руководителя / Н.В. Новожилова //Школьные технологии. – 3003. – №2. – С. 28-31.

 Носуленко, А. Моделирование деятельности учебного учреждения как первый этап создания корпоративной информационной системы / А. Носуленко // Открытое образование. – 2004. – №1. – С. 38-46.

 Об основных направлениях информатизации педагогического образования // Педагогическая информатика. – 2004. – №1. – С. 19-30.

 Обухова, О. Комп’ютерна підтримка контролю навчальної діяльності ліцеїстів / О. Обухова // Директор школи (Шкільний світ). – 2005. – №36. – С. 18-19.

 Овчинникова, И.Г. Подготовка учителей к использованию ИКТ в преподавании русского языка / И.Г. Овчинникова // Информатика и образование. – 2004.- №12. – С. 35-38.

 Олійник, Т. Інформаційні ресурси для інноваційної діяльності педагога / Т. Олійник // Інформатика (Шкільний світ). – 2006. – №8. – С. 21-23.

 Оспенникова, Е. Подготовка учителей физики к внедрению нових информационных технологий в практику школьного обучения / Е. Оспенникова // Информатика и образование. – 2004.- №12. – С. 25-30.

 Панюкова, С.В. Автоматизация управления учебным заведением: проблемы и решения / С.В. Панюкова // Информатика и образование. – 2005. – №12. – С. 86-93.

 Паращенко, Л. Інформатизація ліцею: Управлінський аспект / Л. Паращенко // Підручник для директора. – 2006. – №1. – С. 53-59.

 Паращенко, Л. Інформаційні технології в управлінні ліцеєм / Л. Паращенко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №6. – С. 36-38.

 Пасєчнікова, Л. Організація інформаційних потоків у навчальному закладі / Л. Пасєчнікова // Підручник для директора. – 2004. – №5-6. – С. 97-113.

 Персианов, В.В. Компьютерный учебно-методический комплекс «Информационные системы» для педагогического вуза / В.В. Персианов // Педагогическая информатика. – 2006. – №3. – С. 44-47.

 Плескач, М.Я. Автоматизована система з формування та ведення бази даних контингенту учнів на рівні загальноосвітнього закладу / М.Я. Плескач // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – №2. – С. 5-7.

 Плешкевич, А.М. Принципы функционирования и перспективы развития автоматизированной системы управления «Расписание занятий» / А.М. Плешкевич // Телекоммуникации и информатизация образования. – 2005. – №5. – С. 89-93.

 Плющ, А.А. Информатизация образовательного процесса института: состояние и перспективы ее дальнейшего развития / А.А. Плющ // Педагогическая информатика. – 2005. – №3. – С. 22-24.

 Покроєва, Л. Інформатизація як засіб організації безперервної освіти педагогів / Л. Покроєва // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №3.- С. 5-7.

 Полоудин, В.А. Информацирнные технологии в делопроизводстве / В.А. Полоудин // Информатика и образование. – 2005. – №4. – С. 88-93.

 Потехин, Н. Информационная Интернет-система «Образование» / Н. Потехин // Информатика и образование. – 2004. – №3. – С. 125-126.

 Прокопенко, І. Інформатизація вищих педагогічних навчальних закладів – як мрії перетворити на дійсність / І.Прокопенко, В. Биков, С. Раков // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №2. – С. 3-6.

 Разинкина, Е.М. Мониторинг качества формирования профессионального потенциала студентов вуза с использованием информационных технологий / Е.М. Разинкина // Информатика и образование. – 2005. – №11. – С. 124-125.

 Райнова, О.Д. Оптимизация сети образовательного интернет-портала / О.Д. Райнова // Телекоммуникации и информатизация образования. – 2006. – №3. – С. 129-134.

 Ромський, Ю.С. Налаштовуємо Інтернет-сервіс шкільної комп’ютерної мережі / Ю.С. Ромський // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. – №3. – С. 31-36.

 Рощин, О.В. Единая информационная система колледжа как инструмент оптимизации деятельности по обеспечению качества образования / О.В. Рощин // Среднее профессиональное образование. – 2005. – №3. – С. 10-11.

 Рубан, С. Інформаційні технології в управлінні школою / С. Рубан // Освіта і управління. – 2006. – №2. – С. 44-45.

 Рудинский, И.Д. Принципы автоматизации педагогического контроля знаний / И.Д. Рудинский // Педагогическая диагностика. – 2003. – №1. – С. 54-60.

 Рычихина, Э. Информационное обеспечение исследования системы управления образовательным учреждением / Э. Рычихина // Инновации в образовании. – 2003. – №6. – С. 63-69.

 Рябова, З. Використання табличного процесора MS EXCEL для проведення моніторингу навчальної діяльності учнів загальноосвітнього навчального закладу / З. Рябова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №3. – С. 26-29.

 Рябуха, М. Інформаційне забезпечення управління навчальним закладом / М. Рябуха // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №5. – С. 16-18.

 Сафонова, О.А. Компьютер как управленческий ресурс в деятельности руководителя ДОУ / О.А. Сафонова // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 2006. – №7. – С. 8-14.

 Сачкова, Л.А. Использование новых информационных технологий в деятельности информационно-диагностического кабинета / Л.А. Сачкова // Методист.- 2005. – №3. – С. 22-27.

 Сачкова, Л.А. Создание компьютерного центра как базовой площадки дистанционного обучения в системе повышения квалификации педагогов / Л.А. Сачкова // Методист.- 2006. – №4. – С. 20-22.

 Севрук, А.И. Информационный ресурс управления качеством образования / А.И. Севрук // Школьные технологии. – 2004. – №6. – С. 11-22.

 Севрук, А.И. Структура информационного обеспечения управления качеством образования / А.И. Севрук // Школьные технологии. – 2005. – №1. – С. 202-206.

 Сергеева, М.А. Использование информационных технологий для оценки личностно-деловых качеств руководителей школы / М.А. Сергеева // Педагогическая диагностика. – 2006. – №4. – С. 50-53.

 Середа, А. Экономим время: Программа «АРМ «Школа» / А. Середа // Учительская газета. – 2004. – №51. – С. 7 (Вкладыш №28).

 Сорока, П. Інформаційні технології в управлінських задачах: навчальний посібник / П. Сорока // Інформатика (Шкільний світ). – 2006. – №36. – С. 1-12 (вкладка); №37. – С. 1-8 (вкладка); №38-39. – С. 1-28 (вкладка); №41-42. – С. 1-28 (вкладка); №45-46. – С. 1-16 (вкладка).

 Співаковський, О.В. Проблеми управління вищим навчальним закладом у контексті використання інформаційних технологій / О.В. Співаковський // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2005. – №4. – С. 3-10.

 Степанов, В. Л. Разработка электронной версии паспорта учебного кабинета / В.Л. Степанов // Образование в современной школе. – 2006. – №8. – С. 17-20.

Татаринова, И.П. Информатизация управления колледжем / И.П. Татаринова // Среднее профессиональное образование. – 2005. – №10. – С. 45-47.

 Тебиева, О. Информационные технологии: основы повышения профессиональной компетенции учителя / О. Тебиева // Экономика в школе. – 2006. – №2. – С. 23-26.

 Титоров, Д.Ю. Создание Интранета образовательного учреждения / Д.Ю. Титоров // Інформатика и образование. – 2006. – №5. – С. 42-58.

 Уваров, А.Ю. Информатизация школы и педагогический дизайн / А.Ю. Уваров // Школьные технологи. – 2005. – №6. – С. 184-190.

 Флейдер, Н. Региональная система повышения квалификации учителей информатики в области использования ИКТ / Н. Флейзер // Педагогическая інформатика. – 2005. – №1. – С. 3-8.

 Фомина, А. Работа з кадрами на основе информационных технологий / А. Фомина // Народное образование. – 2006. – №7. – С. 85-91.

 Ханюк, Т. Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів: здобутки і проблеми / Т. Ханюк // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №3. – С. 31-34.

 Ходырев, А.П. Создание единой информационно-аналитической локальной сети в образовательном учреждении / А.П. Ходырев // Методист. – 2005. – №6. – С. 24-31.

 Холмська, Г.Д. Віртуальний освітній простір – результат комплексної інформатизації випускової кафедри технічного університету / Г.Д. Холмська // Педагогіка і психологія. – 2006. – №2. – С. 75-85.

 Хриков, Є. Інформатизація управління навчальним закладом / Є. Хриков // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №1. – С. 37-40.

 Худобець, О. Новітні інформаційні технології: навчити вчителя / О. Худобець // Історія України (Шкільний світ). – 2006. – №17. – С. 17-18.

 Цвєткова, М. Методическое обеспечение проекта «Информатизация системы образования» (ИСО) / М. Цветкова // Народное образование. – 2006. – №5. – С. 137-143.

 Цвєткова, М.С. Проект (Информатизация системы образования) и проблемы его методического обеспечения / М.С. Цвєткова // Школьные технологии. – 2005. – №6. – С. 166-176.

 Целищев, Н. Информационные ресурсы школы // Директор школы. – 2006. – №6. – С. 30-33.

 Чванова, М.С. Информатизация образовательного пространства: исторический ракурс / М.С. Чванова // Школьные технологии. – 2005. – №5. – С. 190-196.

 Чепурна, Н. Нові підходи до підвищення кваліфікації педагогічних працівників засобами інформаційних технологій / Н. Чепурна // Післядипломна освіта в Україні. – 2006. – №2. – С. 52-53.

 Чернишова, Є Інформаційне забезпечення системи управління якістю освіти в регіоні / Є. Чернишова // Управління освітою. – 2003. – №10. – С. 4-5.

 Шапиро, К. Информационно- компьютерные технологии в управлении школой: возможности и перспективы / К. Шапиро // Директор школы. – 2006. – №2. –С. 28-34.

 Шелепаева, А.Х. Концепция модели информатизации на муниципальном уровне / А.Х. Шелепаева // Информатика и образование. – 2004. – №7. – С. 125-126.

 Школьное информационное пространство: комплексные решения // Приложение к журналу «Лицейское и гимназическое образование». – 2005. – №6. – 32 с.

 Шуфенгауер, В.Р. Информационные технологии в гимназии / В.Р. Шуфенгауер // Образование в современной школе. – 2004. – №9. – С. 23-26.

 Электронный методический кабинет – средство повышения эффективности методической работы // Профессиональное образование. – 2004. – №2. – С. 10-11.

 Ээльмаа, Ю. Директору, обдумывающему информатизацию своей школы / Ю. Ээльмаа // Директор школы. – 2006. – №2. –С. 23-27.

 Ээльмаа, Ю. Школьный сайт: что поведаем граду и миру? / Ю. Ээльмаа // Директор школы. – 2006. – №7. – С. 35-41.

 Юрлагина, Т. Информатизация образовательной деятельности в педагогических вузах / Т. Юрлагина // Учитель. – 2005.- №6. – С. 78-79.

 Яблонский, В.Б. Информационные ресурсы и организационные механизмы в управлении образованием / В.Б. Яблонский // Информатика и образование. – 2004. – №7. – С. 127-128.

 Яблонский, В.Б. Приоритетные направления информатизации управления профессиональным образованием /В.Б. Яблонский // Профессиональное образование. – 2006. – №9. – С. 11.

 Яицкая, Н.И. Интеграция информационных ресурсов образовательного учреждения средствами мультисервисной спутниковой сети / Н.И. Яицкая // Среднее профессиональное образование. – 2005. – №12. – С. 37-39.

 Якушина, Е. Информационные технологии директору школы / Е. Якушина // Народное образование. – 2006. – №9. – С. 121-129.

 Ямбург, Е. Модернізація управлінської системи, або Формування єдиного інформаційного простору школи / Е. Ямбург // Управління освітою. – 2004. – №23. – С. 1-15 (вкладка).
  1   2   3   4   5   6   7


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации