Березуцький Г.Г., Левандовський О.П., Борисова Н.І. Навчально-методичні матеріали до виконання курсового проекту з курсу Автоматизований електропривід - файл n1.doc

Березуцький Г.Г., Левандовський О.П., Борисова Н.І. Навчально-методичні матеріали до виконання курсового проекту з курсу Автоматизований електропривід
скачать (3429.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc3430kb.03.11.2012 08:13скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Навчально-методичні матеріали

до виконання курсового проекту

з курсу “Автоматизований електропривід”

для студентів спеціальності 7.090603

"Електротехнічні системи електроспоживання"
Затверджено на засіданні кафедри

електротехнічних систем

протокол № 9 від 25.02.04 р.

Черкаси ЧДТУ 2004

УДК 621.313 (07)

ББК 31.291

Н 15

Укладачі: Березуцький Г.Г., к.т.н., доцент,

Левандовський О.П., доцент,

Борисова Н.І.
Рецензент: Матухно О.В., к.т.н., доцент

Навчально-методичні матеріали до виконання курсового проекту для студентів спеціальності 7.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання" / Укл. Г.Г. Березуцький, О.П. Левандовський, Н.І. Борисова. – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – 72 с.
В навчально-методичних матеріалах до виконання курсового проекту приведені розрахункові завдання, наведені короткі теоретичні відомості з розрахунку електроприводу на двигунах постійного та змінного струмів, наведений порядок розрахунку.

Для більш досконалого розуміння порядку розрахунку електроприводу, який приводить до руху виробничий механізм, в навчально-методичних матеріалах наведені приклади розрахунку в об’ємі, необхідному для повного виконання курсового проекту. По результатам розрахунків побудовані всі необхідні діаграми.
ЗМІСТ

1 Механічні характеристики електродвигунів. . . . . . . . . 5


2 Приведення сил і моментів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.1 Приведення моментів опору і моментів інерції при

обертальному русі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2 Приведення сили і маси при поступальному русі до

моменту при обертальному русі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3 Електропривод на двигуні постійного струму

паралельного збудження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10


3.1 Рівняння характеристик і режими роботи двигуна . . . . . . . .10

3.2 Пуск і гальмування двигуна паралельного збудження . . . . . . . 14

3.3 Приклад розрахунку електропривода на двигуні

паралельного збудження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.3.1 Технічне завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

3.3.2 Розрахунок редуктора, вибір двигуна і побудова природної

характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

3.3.3 Розрахунок і побудова пускової діаграми двигуна . . . . . . . . . . 24

3.3.4 Розрахунок режиму пуску, гальмування і реверсування

двигуна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

4 Електропривод на асинхронному двигуні . . . . . . . . . . . . . 37


4.1 Рівняння характеристик і режими роботи асинхронного

двигуна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.2 Приклад розрахунку електропривода на асинхронному

двигуні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

4.2.1 Технічне завдання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

4.2.2 Розрахунок редуктора і вибір двигуна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

4.2.3 Розрахунок природної механічної характеристики двигуна . . . .45

4.2.4 Розрахунок і побудова пускової діаграми двигуна . . . . . . . . . . . 47

4.2.5 Розрахунок режиму пуску двигуна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4.2.6 Розрахунок режимів гальмування електропривода . . . . . . . . . . . 53

5 Тепловий режим роботи двигунів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59


5.1 Теоретичні відомості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

5.2 Приклади вибору двигунів за тепловими режимами роботи . . 62

5.2.1 Приклад 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

5.2.2 Приклад 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

Додаток А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Список рекомендованої літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Навчально-методичні матеріали до виконання курсового проекту з курсу «Автоматизований електропривід» призначені для скорочення організаційного періоду роботи над курсовим проектуванням і є посібником по виконанню основних пунктів технічного завдання.

В навчально-методичних матеріалах викладений матеріал з розрахунку режимів роботи автоматизованого електроприводу, по розробці схем включення електричних машин в різних системах електроприводу, по вибору режимів роботи електродвигунів.

Документація курсового проекту повинна складатися з 40 – 50 сторінок пояснювальної записки, включаючи всі необхідні графіки і пояснюючі рисунки, та двох креслень формату А1 із зображенням схеми керування електричною машиною в проектованому електроприводі, спрощеної кінематичної схеми робочого механізму, пускових і гальмівних діаграм.

Пояснювальна записка повинна містити такі розділи:

Всі креслення і пояснювальна записка виконуються відповідно до вимог ЄСКД.

Закінчена робота перед захистом проекту повинна бути пред'явлена керівникові проекту для перевірки.
  1. Механічні характеристики електродвигунів
Механічною характеристикою двигуна називається залежність між швидкістю обертання і моментом М, який розвиває вал двигуна.

Всі характеристики розділяються на природні і штучні.

Природною називають характеристику двигуна при номінальних параметрах живлячої мережі, нормальній схемі включення і відсутності додаткових опорів у колах двигуна. Всі інші характеристики двигуна, які отримуються при недотриманні хоча б однієї з цих умов, називаються штучними.

Одним із критеріїв для порівняння механічних характеристик є їхня жорсткість, оцінювана коефіцієнтом жорсткості:
.
Відповідно до цього критерію характеристики електродвигунів поділяються на абсолютно тверді, , тверді і м'які.

Абсолютно тверду характеристику має синхронний двигун, тверді характеристики мають двигуни постійного струму паралельного збудження і двигуни змішаного збудження при великих навантаженнях на валу, а також асинхронні двигуни на лінійній частині характеристики.

М'яку характеристику має двигун постійного струму послідовного збудження і двигуни змішаного збудження при малих навантаженнях на валу.

Характерними точками механічних характеристик є: точка ідеального холостого ходу, точка номінального режиму роботи, точка короткого замикання.

При ідеальному холостому ході відсутній момент на валу двигуна (М=0). Швидкість обертання двигуна в цьому випадку називається швидкістю ідеального холостого ходу .

Точка номінального режиму характеризується номінальним значенням моменту Мн і номінальною швидкістю .

Різниця між швидкістю і поточним значенням швидкості називається падінням швидкості.

Відношення

називається ковзанням двигуна.

В точці короткого замикання швидкість двигуна дорівнює нулю. Момент на валу, що відповідає цієї швидкості, називається моментом короткого замикання або пусковим моментом.

Для прикладу на рисунку 1.1 показана механічна характеристика асинхронного двигуна.  1.   1   2   3   4   5


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации