Семинар - банкротство - файл n1.doc

Семинар - банкротство
скачать (39.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc40kb.03.11.2012 09:19скачать

n1.doc

Арбітражний керуючий


Розпорядник майна

Керуючий санацією

Ліквідатор

призначається ухвалою господарського суду,

кредитори вправі запропонувати кандидатуру розпорядника майна


призначається ухвалою господарського суду за погодженням з комітетом кредиторів

Призначається постановою господарського суду

ліквідатором може бути та сама особа, що виконувала повноваження розпорядника майна, керуючого санацією

права: скликати збори кредиторів і брати в них участь з правом дорадчого голосу; аналізувати фінансове становище боржника та рекомендувати зборам кредиторів заходи щодо фінансового оздоровлення боржника; звертатися до господарського суду; одержувати винагороду; залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірній основі спеціалістів з оплатою їх діяльності з коштів
боржника; подавати в господарський суд заяву про дострокове припинення своїх обов'язків; здійснювати інші повноваження

права: розпоряджатися майном боржника з урахуванням обмежень,
передбачених законом;

укладати від імені боржника мирову угоду, цивільно-правові,
трудові та інші угоди;
подавати заяви про визнання угод, укладених боржником,
недійсними.


повноваження: приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном
банкрута; здійснює інвентаризацію та оцінку майна банкрута;

аналізує фінансове становище банкрута;
виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;
очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу;

пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення дебіторської
заборгованості банкруту; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, за
рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його; заявляє заперечення по заявлених до
боржника вимогах поточних кредиторів за зобов'язаннями, які
виникли під час провадження у справі про банкрутство, і є
неоплаченими; подає до господарського суду заяви про визнання недійсними угод боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає на зберігання документи
банкрута, які підлягають обов'язковому зберіганню; реалізує майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів;
повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення
господарським судом та надає державному органу з питань банкрутства інформацію для ведення єдиної бази даних щодо
підприємств-банкрутів;
здійснює інші повноваження.


обов’язки: розглядати разом з посадовими особами боржника копії заяв кредиторів про грошові вимоги до боржника, які надійшли до
господарського суду у зв'язку з порушенням справи про банкрутство
та надіслані боржнику в установленому порядку; вести реєстр вимог кредиторів у встановленому порядку; повідомляти кредиторів про результати розгляду їх вимог боржником та включення визнаних вимог до реєстру вимог кредиторів або про відмову визнання вимог боржником;
вживати заходів для захисту майна боржника; аналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; виявляти ознаки фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства; скликати збори кредиторів; надавати державному органу з питань банкрутства відомості, необхідні для ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, відомості про фінансове становище боржника, пропозиції щодо можливості відновлення платоспроможності боржника; виконувати інші функції


обов’язки: прийняти в господарське відання майно боржника та
організувати проведення його інвентаризації; відкрити спеціальний рахунок для проведення санації та розрахунків з кредиторами; розробити та подати на затвердження комітету кредиторів план
санації боржника; організувати ведення бухгалтерського і статистичного обліку
та фінансової звітності;
здійснювати заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості перед боржником; від імені боржника заявляти позови про стягнення заборгованості з дебіторів боржника, а також з осіб, які несуть з боржником відповідно до закону або договору субсидіарну (додаткову) чи солідарну відповідальність;
розглядати вимоги кредиторів щодо зобов'язань боржника, які виникли після порушення справи про банкрутство в процедурі
розпорядження майном боржника та санації;
заявляти в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог кредиторів;
звітувати перед комітетом кредиторів щодо реалізації плану санації; повідомляти у десятиденний строк з дня винесення
господарським судом відповідної ухвали державний орган з питань банкрутства про своє призначення, затвердження мирової угоди, закінчення виконання плану санації, звільнення від обов'язків; забезпечувати визначення початкової вартості майна шляхом
проведення незалежної оцінки в разі відчуження майна у процедурі
санації; здійснювати інші повноваження.


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации