Петухова О.А., Чернуха А.М., Горносталь С.А. Водопостачання населеного пункту - файл n1.doc

Петухова О.А., Чернуха А.М., Горносталь С.А. Водопостачання населеного пункту
скачать (1410 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1410kb.19.11.2012 18:02скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


КАФЕДРА ПРОФІЛАКТИКИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ

УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту

з дисципліни "Спеціальне водопостачання"

на тему “Протипожежне водопостачання населеного пункту”

для слухачів ФЗН

з терміном навчання 5 та 6 років


Харків 2008

Завдання та методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Спеціальне водопостачання" на тему “Протипожежне водопостачання населеного пункту” для слухачів ФЗН з терміном навчання 5 та 6 років / Укладачі: Петухова О.А., Чернуха А.М., Горносталь С.А. - УЦЗУ, 2008
Відповідальний за випуск О.А. Петухова.
Друкується за рішенням кафедри Пожежної профілактики в населених пунктах
Протокол засідання кафедри № 9 від 18.04.2008 р.
УЦЗУ, 61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94.

ЗМІСТ


ЗМІСТ 4

ВСТУП 5

1. ЗАВДАННЯ 7

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 11

2.1. Визначення розрахункових витрат води на потреби водоспоживачів та пожежогасіння 11

2.2. Гідравлічний розрахунок водопровідних мереж населеного пункту. 20

2.3. Розрахунок водонапірної башти. 26

2.4. Розрахунок резервуарів чистої води. 29

2.5. Підбір насосів для насосних станцій та визначення їх типу. 31

2.6. Висновки 38

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 39

3.1. Генеральний план 39

3.2. Насосна станція 40

3.3. Резервуари чистої води 42

3.4. Водонапірна башта 43

ЛІТЕРАТУРА 44

ДОДАТКИ 45


ВСТУПМетою виконання курсового проекту з дисципліни „Спеціальне водопостачання ” на тему “Протипожежне водопостачання населеного пункту” є отримання слухачами заочної форми навчання навичок використання нормативних документів щодо визначення вірності вибору параметрів водопровідних мереж у проектах розвитку населених пунктів.

Актуальність цих питань підкреслюється великим переліком недоліків, що виявлені у проектах під час проведення їх експертизи. Так, наприклад, у багатьох проектах невірно визначенні необхідні витрати води на цілі пожежогасіння, об’єм недоторканого запасу води у резервуарах та баках водонапірних башт, нераціонально прийняті марки насосів - підвищувачів, що забезпечують подачу води до пожежних кранів чи зрошувачів систем пожежної автоматики.
Склад та об’єм курсового проекту
Курсовий проект складається з пояснювальної записки та графічної частини. До пояснювальної записки вносяться розрахунки, обґрунтування прийнятих рішень, висновки щодо відповідності водопровідних мереж діючим нормам, необхідні таблиці, графіки та схеми.

Приблизний зміст пояснювальної записки курсового проекту може бути наступним:
Вихідні дані (бланк завдання наведений у додатку 1).

Вступ.

  1. Визначення розрахункових витрат води на потреби водоспоживачів та пожежогасіння.

  2. Гідравлічний розрахунок водопровідних мереж населеного пункту.

  3. Розрахунок водонапірної башти.

  4. Розрахунок резервуарів чистої води.

  5. Підбір насосів для насосних станцій та визначення їх типу.

Висновки.

Список літератури.
Графічна частина повинна включати:
1 - генеральний план міста разом зі схемою системи водопостачання;

2 – план насосної станції (першого або другого підйому);

3 – схема водонапірної башти;

4 – схема резервуару чистої води.
Пояснювальна записка і графічна частина виконуються на стандартних листах формату А-4. Креслення виконуються з додержанням масштабу, правил ЄСКД та стандартних умовних позначень.

Протягом всієї записки необхідно робити посилання на використану літературу, наприклад [1, п.3.4]. Список використаної літератури складається у порядку наявності посилань, або за абеткою.

Всі наведені формули нумеруються, наприклад (1.1) (що означає: перша формула першого розділу), надаються пояснення всіх величин, та одиниці їх виміру. Аналогічно нумерують таблиці та рисунки, які обов’язково повинні мати назви.

На кожній сторінці записки повинна бути рамка зі штампом (додаток 12). Шифр, який вказується в штампі складається з наступного (для наведеного прикладу шифр такий - УЦЗУ.ФЗН.??-???.ПНСНП.ГЧ-1):

  1. УЦЗУ – навчальний заклад;

  2. ФЗН – факультет, на якому навчається слухач;

  3. ??-??? – номер залікової книжки;

  4. ПНСНП – кафедра профілактики надзвичайних ситуацій населених пунктах, до складу якої входить дисципліна “Спеціальне водопостачання”, з якій виконується даний курсовий проект;

  5. ГЧ-1 – перший том графічної частини – для креслень, РПЗ-1 – перший том розрахунково – пояснювальної записки – для розрахунково – пояснювальної записки.

Сторінки нумеруються, починаючи з титульного аркуша, на якому номер не вказується.

1. ЗАВДАННЯПри виконанні курсового проекту на тему “Протипожежне водопостачання населеного пункту” необхідно визначити розрахункові витрати води на потреби всіх водоспоживачів населеного пункту і промислового підприємства та перевірити, чи зможе водопровідна мережа, з заданими характеристиками, забезпечити подачу всіх необхідних витрат води при двох режимах роботи – до пожежі та під час пожежі, з необхідним напором, що створюється за допомогою насосної станції другого підйому та водонапірної башти; в якості регулюючої ємності між насосними станціями першого та другого підйомів передбачається встановлення резервуарів чистої води.

Вибір вихідних даних для виконання курсового проекту здійснюється відповідно номеру залікової книжки (двох останніх цифр номеру залікової книжки).
По населеному пункту.

Остання цифра номеру залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Кількість мешканців, тис.осіб

15

8

16

14

9

12

17

10

13

11

Поверховість забудови

5

4

2

3

2

5

4

2

3

2

Кількість поливок за добу (nпол)

3

2

1

1

3

2

1

1

3

2

Тривалість одної поливки (пол), годин

2

3

4

6

2

3

4

6

2

3

Ступінь благоустрою

Внутрішній водопровід, каналізація та централізоване гаряче водопостачання

Внутрішній водопровід, каналізація, без ванн

Внутрішній водопровід, каналізація та централізоване гаряче водопостачання

Внутрішній водопровід, каналізація і ванни з місцевими водонагрівачами

Внутрішній водопровід, каналізація, без ванн
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации