ДНАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів - файл n1.doc

ДНАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів
скачать (2078 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc2078kb.19.11.2012 19:20скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Міністерство праці та соціальної політики
Комітет по нагляду за охороною праці України

Державний нормативний акт

про охорону праці

ПРАВИЛА будови
і безпечної експлуатації
парових та водогрійних котлів

(зі змінами та доповненнями)

Київ 1998
ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ


Затверджено

Наказ

Держнаглядохоронпраці

26.05.94 № 51

ДНАОП 0.00-1.08-94
ПРАВИЛА будови
і безпечної експлуатації
парових та водогрійних котлів

(зі змінами та доповненнями)
Обов’язкові для всіх міністерств, відомств, об’єднань, організацій,

підприємств (незалежно від їх відомчої належності

і форми власності), юридичних і фізичних осіб


Київ 1998
Розроблені:

Комітетом по нагляду за охороною праці України.
Внесені:

Управлінням по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду.
Введені:

З набуттям чинності даних Правил втрачають силу на території України «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 18 жовтня 1988 року.

Згідно з рішенням наради від 28.11.91 представників технічних наглядів країн СНД і угоди від 19.05.92 про співпрацю і взаємодію між органами державного нагляду країн СНД про необхідність збереження єдності вимог до будови і виготовлення парових та водогрійних котлів, розділи 1–6 даних Правил аналогічні таким самим розділам «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», затверджених Держгіртехнаглядом Росії 28 травня 1993 року.
Редакційна комісія:

Г.О. Мокроусов (голова), О.Д. Ковальчук (заст. голови), Є.В. Лесняк, В.С. Котельников, М.А. Хапонен, Г.В. Мухопад, М.С. Лисяний, С.С. Ройтенберг, А.Л. Кобус, Ю.Г. Щоголєв, В.С. Букін, О.М. Чурилов, М.О. Нетребський
Відповідальні виконавці:

Г.О. Мокроусов, О.Д. Ковальчук, М.С. Лисяний, Ю.Г. Що­голєв, М.І. Петришак, Н.В. Бордуляк
З М І С Т

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузь застосування Правил і їх призначення

1.2. Нормативні посилання

1.3. Терміни і визначення

1.4. Відповідальність за порушення Правил

1.5. Котли і напівфабрикати, придбання яких здійснюється за кордоном

1.6. Порядок розслідування аварій та нещасних випадків

2. ПРОЕКТУВАННЯ

2.1. Розроблення проектів і їх затвердження

2.2. Зміна проектів котлів

3. КОНСТРУКЦІЯ

3.1. Загальні положення

3.2. Положення рівня води

3.3. Лази, лючки, кришки і топочні дверцята

3.4. Запобіжні пристрої топок і газоходів

3.5. Чавунні економайзери

3.6. Днища і трубні решітки

3.7. Зварні з’єднання, розміщення зварних швів і отворів

3.8. Криволінійні елементи

3.9. Вальцьовані з’єднання

3.10. Система продувки, випорожнення і дренажу

4. МАТЕРІАЛИ І НАПІВФАБРИКАТИ

4.1. Загальні положення

4.2. Сталеві напівфабрикати. Загальні вимоги

4.3. Листова сталь

4.4. Сталеві труби

4.5. Сталеві поковки, штамповки і прокат

4.6. Сталеві виливки

4.7. Кріплення

4.8. Чавунні виливки

4.9. Кольорові метали і сплави

4.10. Вимоги до сталей нових марок

5. ВИГОТОВЛЕННЯ, МОНТАЖ, НАЛАГОДЖЕННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РЕМОНТ

5.1. Загальні положення

5.2. Різання та деформування напівфабрикатів

5.3. Зварювання. Загальні положення

Зварювальні матеріали

Підготовка і складання деталей для зварювання

Атестація технології зварювання

Технологія зварювання

5.4. Термічна обробка

5.5. Контроль. Загальні положення

5.6. Візуальний і вимірювальний контроль

5.7. Радіографічний і ультразвуковий контроль

5.8. Капілярний і магнітопорошковий контроль

5.9. Контроль стилоскопіюванням

5.10. Вимірювання твердості

5.11. Контроль прогоном металевої кулі

5.12. Механічні випробування, металографічні дослідження і вип­робування на

міжкристалітну корозію

5.13. Норми оцінки якості

5.14. Гідравлічні випробування

5.15. Виправлення дефектів у зварних з’єднаннях

5.16. Паспорт і маркування

6. АРМАТУРА, ПРИЛАДИ І ЖИВИЛЬНІ ПРИСТРОЇ

6.1. Загальні положення

6.2. Запобіжні пристрої

6.3. Покажчики рівня води

6.4. Манометри

6.5. Прилади для вимірювання температури

6.6. Запірна і регулююча арматура

6.7. Прилади безпеки

6.8. Живильні пристрої

7. ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ КОТЛІВ

7.1. Загальні положення

7.2. Освітлення

7.3. Розміщення котлів і допоміжного устаткування

7.4. Площадки і сходи

7.5. Паливоподача і шлакозоловидалення

8. ВОДНО-ХІМІЧНИЙ РЕЖИМ КОТЛІВ

8.1. Загальні вимоги

8.2. Вимоги до якості живильної води

8.3. Вимоги до якості котлової води

9. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ

9.1. Організація безпечної експлуатації

9.2. Обслуговування

9.3. Перевірка контрольно-вимірювальних приладів, автоматичних захистів,

арматури і живильних пристроїв

9.4. Аварійна зупинка котла

9.5. Організація ремонту

10. РЕЄСТРАЦІЯ, ТЕХНІЧНЕ ОПОСВІДЧЕННЯ І ДОЗВІЛ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ

10.1. Реєстрація

10.2. Технічне опосвідчення

10.3. Дозвіл на експлуатацію нововстановлених котлів

11. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО КОТЛІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИМИ ОРГАНІЧНИМИ ТЕПЛОНОСІЯМИ

11.1. Загальні положення

11.2. Конструкція

11.3. Арматура

11.4. Покажчики рівня рідини

11.5. Манометри

11.6. Прилади для вимірювання температури

11.7. Запобіжні пристрої

11.8. Розширювальні посудини

11.9. Автоматичний захист

11.10. Насоси

11.11. Встановлення і експлуатація

12. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО СОДОРЕГЕНЕРАЦІЙНИХ КОТЛІВ

12.1. Загальні положення

12.2. Конструкція, оснащення і контроль

12.3. Встановлення і експлуатація

13. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ДАНИХ ПРАВИЛ

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Додаток 1 (довідковий)

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4 (обов’язковий)

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7 (довідковий)

Додаток 8

Додаток 9

ДНАОП 0.00-1.08-94*
ПРАВИЛА БУДОВИ
І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАРОВИХ
ТА ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ

Дата набуття чинності 01.03.95

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Галузь застосування Правил і їх призначення1.1.1. Дані Правила встановлюють вимоги до проектування, будови, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ре­монту і експлуатації парових котлів, автономних пароперегрівачів і економайзерів з робочим тиском (тут і далі за текстом – надлишко­вим) більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і автономних економайзерів з температурою води вище 115°С.

Вимоги до монтажу і ремонту аналогічні вимогам до ви­готовлен­ня.

1.1.2. Дані Правила поширюються на:

а) парові котли, в тому числі котли-бойлери, а також автономні пароперегрівачі і економайзери;

б) водогрійні і пароводогрійні котли;

в) енерготехнологічні котли: парові і водогрійні, в тому числі содорегенераційні котли (СРК);

г) котли-утилізатори: парові і водогрійні;

д) котли пересувних і транспортабельних установок і енерго­поїздів;

е) котли парові і рідинні, які працюють з високотемпературними органічними теплоносіями (ВОТ);

ж) трубопроводи пари і гарячої води в межах котла.

1.1.3. Дані Правила не поширюються на:

а) котли, автономні пароперегрівачі і економайзери, які встанов­люються на морських і річкових суднах, на інших плавучих засобах (окрім драг) та об’єктах підводного використання;

б) котли і пароперегрівачі паровозів і опалювальні котли залізничного рухомого транспорту;

в) котли з електричним обігрівом;

г) котли з об’ємом парового і водяного простору 0,01 м3 (10 л) і менше, в яких добуток робочого тиску в МПа (кгс/см2) на об’єм в м3 (л) не перевищує 0,02 (200);

д) теплоенергетичне устаткування, виготовлене відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій;

е) пароперегрівачі трубних печей підприємств хімічної, нафтогазопереробної і нафтохімічної промисловості.

1.1.4*. Відповідність котлів або їх елементів (складальних одиниць) вимогам цих Правил повинна бути підтверджена виготовлювачем (постачальником) сер­тифікатом відповідності, виданим органом з сертифікації, акредитованим Держстандартом України. Копія сертифіката відповідності додається до паспорта котла.

1.1.5*. Відхилення від цих Правил можуть бути допущені тільки у виняткових випадках з дозволу Держнаглядохорон­праці України. Для отримання дозволу необхідно подати Держнаглядохоронпраці України відповідне обгрунтування, а при необхідності – висновок експертно-технічного центру (далі – ЕТЦ) або головної (додаток 1) чи спеціалізованої організації, що має дозвіл Держнаглядохоронпраці України, отриманий в установленому порядку. Копія дозволу на відхилення від цих Правил додається до паспорта котла.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации