ГКД 34.10.384-98 Норми аварійного запасу електроустаткування, Будівельних конструкцій та матеріалів для електричних мереж напругою від 0,38 До 150 кВ - файл n1.doc

ГКД 34.10.384-98 Норми аварійного запасу електроустаткування, Будівельних конструкцій та матеріалів для електричних мереж напругою від 0,38 До 150 кВ
скачать (182 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc182kb.19.11.2012 20:33скачать

n1.doc

Міністерство енергетики України

ГКД 34.10.384-98

НОРМИ АВАРІЙНОГО ЗАПАСУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ,
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ ВІД 0,38 ДО 150 кВ

НДІЕнергетики
Київ 1998

Передмова


1РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним, проектно-вишукувальним та конструкторсько-технологічним інститутом "Укрсільенергопроект"

2 ВИКОНАВЦІ В.Г. Бебко, М.В.Керніцький, Л.Н.Кудацький, Є.В.Надточій

3 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства енергетики України від 21.07.98 № 124

4 ЗАМІСТЬ: - у повному обсязі:
РД 34.10.174 Нормы аварийного страхового запаса запасных частей мачтовых и комплектных трансформаторных подстанций 6-20/0,38 кВ: НР 34-00-092-86,-Затв. Міненерго СРСР 01.02.86;
РД 34.10.383 Нормы аварийного запаса материалов и оборудования для восстановления воздушных линий электропередачи напряжением 110кВ и выше:
HP 34-00-002-82,-Затв.Міненерго СРСР в 1982 році, з наступними змінами;
РД 34.10.393-88 Нормы аварийного запаса материалов и оборудования для восстановления воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ. - Затв. Міненерго СРСР 28.12.88;

- в частині аварійного запасу:
РД 34.10.175 Типовые нормы и нормативы потребности в резервном электрооборудовании подстанций 6-110 кВ сельских электрических сетей. - Затв. Міненерго СРСР 28.10.75;
РД 34.10.312 Типовые нормы расхода энергостолбов и спецжелезобетона на ремонт ВЛ и МТП 0,4-20 кВ:
ТНР 34-00-002-83.-Затв.Міненерго СРСР 22.12.83;

РД 34.10.381 Типовые нормы расхода и резервного запаса силовых кабелей и кабельной арматуры для электростанций и предприятий электрических сетей. -Затв.Міненерго СРСР 02.12.80;

РД 34.10.173-88 Типовые нормативы резервного запаса и обменного фонда трансформаторов 1-3 габаритов для электросетевых и ремонтных предприятий (цехов) энергосистем.-Затв. Міненерго СРСР 12.09.88.

5 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2003 рік

УДК 621.316.004.18 ГКД 34.10.384-98

НОРМИ АВАРІЙНОГО ЗАПАСУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ, БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ ВІД 0,38 ДО 150 кВ

НОРМЫ АВАРИЙНОГО ЗАПАСА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ОТ 0,38 ДО 150 кВ

Чинний від 1998-07-21

1 Галузь використання


1.1 Цей нормативний документ установлює норми аварійного запасу електроустаткування, будівельних конструкцій та матеріалів для електричних мереж напругою від 0,38 до 150 кВ, що відповідають положенням ГОСТ 721 та ГОСТ 21128, крім мереж спеціального призначення.
1.2 Ці норми поширюються на енергопостачальні підприємства, що належать до сфери управління Міненерго України, і використовуються для визначення обсягів аварійного запасу для електричних мереж.

2 Нормативні посилання


У цих нормах є посилання на такі нормативні документи:
- ГОСТ 721-77 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В;
- ГОСТ 839-80 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия;
- ГОСТ 21128-83 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В;
- ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначенню;
- ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основі поняття;
- ГКД 34.04.151-95 Правила формування аварійного запасу матеріалів та обладнання для відновлення повітряних ліній електропередачі на напругу 35 кВ і вище.

3 Визначення


У цих нормах подані такі терміни та визначення:
- виробничий запас — сукупність матеріальних ресурсів виробничо-технічного призначення, які надійшли до споживача, зберігаються на підприємстві, але тимчасово не використовуються безпосередньо в процесі виробництва (ДСТУ 2960);
- аварійний запас частина виробничого запасу, яка використовується виключно для усунення несправностей елементів електричної мережі з метою відновлення електропостачання;
- несправність стан електричної мережі, за яким вона нездатна виконувати хоч би одну із заданих функцій електричної мережі (ДСТУ 2860);
- валові витрати - сума витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формі, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), що придбані (отримані) цим платником для подальшого використання у власній господарській діяльності.

4 Основні положення
4.1 Аварійний запас матеріалів та обладнання для електричних мереж напругою від 0,38 до 150 кВ створюється енергопостачальним підприємством та його структурними підрозділами на підставі власного наказу. В цьому документі повинні бути визначені схема розміщення, місця зберігання аварійного запасу, а також особи, відповідальні за його зберігання, використання та своєчасне поповнення.
4.2 Аварійний запас матеріалів та обладнання, передбачений цими нормами, призначається для усунення несправностей, спричинених аваріями в електричних мережах і використовується за вказівкою керівництва енергопостачального підприємства або його структурного підрозділу.
4.3 Обсяг аварійного запасу визначається за допомогою цих норм відповідно до фізичних обсягів електричних мереж.
4.4 У відповідальної особи повинен зберігатися перелік матеріалів, устаткування та конструкцій із зазначенням їх кількості - нормативної та фактичної.
4.5 Аварійний запас створюється за рахунок коштів, які виділяються на будівництво, відновлення та поліпшення електричних мереж, при цьому в проектах будівництва, відновлення та поліпшення електричних мереж зазначаються обсяги матеріалів та устаткування, що необхідні для укомплектування аварійного запасу і визначаються згідно з 4.2.
4.6 Використаний за цільовим призначенням аварійний запас списується з віднесенням на валові витрати.
4.7 Доукомплектування аварійного запасу до нормативного рівня здійснюється у найкоротші терміни.
4.8 Аварійний запас повинен зберігатися у спеціально відведених місцях. Забороняється його зберігання разом з матеріалами та устаткуванням, призначеними для планових ремонтів та інших робіт. Облік аварійного запасу провадиться окремо.
4.9 Умови зберігання матеріалів, устаткування та конструкцій повинні забезпечувати їх справний стан, можливість швидкого отримання та навантаження. Деревину, залізобетонні опори та приставки необхідно зберігати у штабелях. Забороняється зберігання в одному штабелі дерев'яних та залізобетонних матеріалів.
Проводи, троси та силові кабелі повинні зберігатися в барабанах під навісом. Відрізки проводів невеликої довжини можна зберігати в бухтах.
Комутаційні апарати необхідно зберігати в приміщенні або під навісом в умовах, що гарантують їх збереження.
Ізолятори повинні зберігатися в ящиках.
4.10 Технічний стан та комплектність аварійного запасу необхідно перевіряти не менше двох разів на рік. Аварійний запас деревини повинен оновлюватися кожні два роки. При виявленні порушень в обліку, комплектуванні та зберіганні аварійного запасу необхідно негайно вжити заходів щодо їх усунення.
4.11 Обсяги і номенклатура матеріалів та устаткування аварійного запасу для електричних мереж визначаються з довжини ліній і кількості наявного устаткування за допомогою таблиць 1-13.
За допомогою таблиць 4, 6 - 13, у яких норми аварійного запасу наведено для діапазонів обсягів електричної мережі, аварійний запас визначається для певного діапазону. У таблицях 1 - 3, 5 норми аварійного запасу наведено для окремих обсягів електричної мережі, при цьому аварійний запас визначається методом лінійної інтерполяції. Отримані величини аварійного запасу округлюються до доцільної точності. Приклад користування цими нормами наведено в додатку А.
Для електричних мереж, обсяг яких є меншим від наведеного у таблицях 1-13, аварійний запас не створюється.
4.12 Аварійний запас, визначений за нормами, розраховано на таку періодичність поповнення до нормативних розмірів:
- для електричних мереж напругою 0,38 та 10 кВ - щоквартально;
- для електричних мереж напругою 35 кВ - кожні півроку;
- для електричних мереж напругою 110 та 150 кВ — один раз на рік.
4.13 Масу найбільш поширених алюмінієвих та сталеалюмінієвих проводів наведено у додатку Б.

Таблиця 1 - Норми аварійного запасу матеріалів для відновлення електричних мереж напругою 0,38 кВ


Номенклатура

Довжина ПЛ, тис. км

0,1

0,2

0,5

1

5

20

30 і більше

Провід, км

0,1

0,2

0,4

0,7

1,3

2,3

3,0

Катанка,т

0,1

0,1

0,2

0,3

0,55

0,9

1,2

Дріт ізольований, т

0,1

0,1

0,2

0,3

1,2

2,4

2,4

Стояки дерев'яні, шт

10

25

40

60

150

300

400

Приставки залізобетонні,шт

3

5

9

16

70

190

200

Стояки залізобетонні, шт

2

4

8

14

45

135

175

Ізолятори, шт

20

33

74

140

450

870

1140

Примітка. Довжину ПЛ для розрахунку аварійного запасу проводів наведено в одно-провідному вимірі.

Таблиця 2 - Норми аварійного запасу устаткування для відновлення електричних мереж напругою 0,38 кВ


Номенклатура

Кількість устаткування, шт

200

1000

2000

3000

4000

5000

5001 і більше

Розрядники, шт

6

25

33

40

45

49

52

Муфти кабельні, кінцеві та з'єднувальні, шт

3

10

16

20

23

25

26

Вимикачі автоматичні, шт

4

15

20

24

27

30

32

Рубильники, шт

4

15

20

24

27

30

32

Запобіжники, шт

20

85

105

120

135

145

150

Таблиця 3- Норми аварійного запасу матеріалів для відновлення електричних мереж напругою 10кВ


Номенклатура

Довжина ПЛ, тис. Км

0,05

0,1

0,2

0,5

1,0

5

10

30 і більше

Стояки дерев'яні, шт

4

7

11

23

40

115

165

300

Приставки залізобетонні, шт

3

4

6

12

20

80

95

165

Стояки залізобетонні, шт

2

3

5

10

17

50

75

135

Провід, км

0,1

0,2

0,3

0,5

0,8

3,3

4,8

8,7

Катанка,т

0,1

0,1

0,1

0,2

0,3

0,6

1,0

1,5

Ізолятори, шт

10

15

25

54

100

220

330

800

Арматура лінійна, комплект

3

4

5

6

10

25

40

90

Таблиця 4 - Норми аварійного запасу устаткування для відновлення електричних мереж напругою 10 кВ


Номенклатура

Кількість устаткування, шт

50-100

101-200

201-300

301-400

401-500

501-600

601-700

701-800

801-900

901 і більше

Трансформатори силові, шг

1

2

2

2

3

3

3

4

4

5

Роз'єднувачі лінійні та підстанційні, шт

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Вимикачі лінійні та підстанційні, шт

3

3

4

4

4

5

5

6

6

7

Розрядники, шт

8

14

19

23

27

31

34

37

39

41

Трансформатори струму, шт

5

8

11

12

14

15

15

16

16

17

Трансформатори напруги, шт

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

Муфти кабельні, шт

3

4

4

5

5

5

6

6

7

7

Запобіжники, шт

3

4

4

5

5

5

6

6

7

7

Ізолятори прохідні, опорні, шинні, шт

3

4

4

5

5

5

6

6

7

7

Таблиця 5 - Норми аварійного запасу матеріалів для відновлення електричних мереж напругою 35 кВ


Номенклатура

Довжина ПЛ, тис. км

0.05

0,1

0,2

0,5

1

5

10 і більше

Стояки дерев'яні, шт

2

3

6

13

25

95

178

Приставки залізобетонні, шт

2

3

6

13

25

95

178

Стояки залізобетонні, шт

1

2

3

5

7

24

42

Провід, км

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

0,9

1.4

Катанка,т

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,4

0,7

Ізолятори, шт

4

6

11

23

40

170

286

Арматура лінійна, комплект

3

4

6

10

15

60

100

Таблиця 6 - Норми аварійного запасу металевих опор для відновлення електричних мереж напругою 35 кВ


Номенклатура

Кількість опор, шт

50-100

101-200

201 і більше

Опори металеві, шт

1

2

3

Таблиця 7 - Норми аварійного запасу устаткування для відновленняелектричних мереж напругою 35 кВ


Номенклатура

Кількість устаткування, шт

50-100

101-200

201-300

301-400

401 і більше

Трансформатори силові, шт

1

1

2

2

3

Розмикачі (лінійні та підстанційні), відділювачі, короткозамикачі, шт

1

1

2

2

3

Вимикачі лінійні та підстанційні, шт

1

1

2

2

3

Розрядники, шт

6

11

15

18

20

Трансформатори струму, шт

2

3

3

4

5

Трансформатори напруги, шт

2

3

3

4

5

Муфти кабельні, шт

3

4

4

5

5

Ізолятори прохідні, опорні, шинні, шт

3

4

4

5

5

Таблиця 8 - Норми аварійного запасу матеріалів для відновлення електричних мереж напругою 110-150 кВ


Номенклатура

Довжина ПЛ, км

50-200

200-400

400-500

500 і більше

Стояки дерев'яні, шт

1

2

3

4

Приставки залізобетонні, шт

1

2

3

4

Стояки залізобетонні, шт

1

2

2

3

Провід, км

0,2

0,3

0,35

0,4

Ізолятори, шт

8

10

11

12

Арматура лінійна, комплект

10

10

15

15

Таблиця 9 - Норми аварійного запасу металевих опор для відновлення електричних мереж напругою 110-150 кВ


Номенклатура

Кількість опор, шт

50-200

201 і більше

Опори металеві, шт

1

2

Таблиця 10 - Норми аварійного запасу устаткування для відновлення електричних мереж напругою 110-150 кВ


Номенклатура

Кількість устаткування, шт

50-100

101-200

201-300

301-400

401 і більше

Трансформатори силові, шт

1

1

2

2

3

Розмикачі, відділювачі, короткозамикачі, шт

1

1

2

3

3

Вимикачі, шт

2

2

4

4

5

Розрядники, шт

5

9

12

14

15

Трансформатори струму, шт

2

3

3

4

5

Трансформатори напруги, шт

2

3

3

4

5

Муфти кабельні, шт

3

4

4

5

5

Ізолятори прохідні, опорні, шинні, шт

3

4

4

5

5

Таблиця 11 - Норми аварійного запасу силових кабелів для відновлення електричних мереж напругою 0,4-10 кВ


Номенклатура

Довжина КЛ, км

10-50

50-100

101-200

201-300

301-400

401-500

501-700

701-1000

1001-1500

1501-2000

2001 і більше

Кабелі силові 0,38 кВ, км

0,3

0,6

0,8

0,8

1,0

1,0

1,2

1,6

1,8

2,2

3,0

Кабелі силові 10 кВ, км

0,8

1,5

2,0

2,3

2,5

2,6

2,7

2,75

2,8

2,85

2,9

Таблиця 12 - Норми аварійного запасу силових кабелів для відновлення електричних мереж напругою 35 - 110 кВ


Номенклатура

Довжина КП, км

10

20

30

40

50

70

71 і більше

Кабелі силові, км

0,3

0,4

0,5

0,6

0,65

0,7

0,75

Таблиця 13 - Норми аварійного запасу контрольних кабелів, ізольованих проводів, шнурів


Номенклатура

Довжина контрольних кабелів, ізольованих проводів, шнурів, м

1000

2000

3000

5000 і більше

Кабелі контрольні, проводи ізольовані, шнури, м

20

30

35

40Додаток А
(довідковий)
Приклад користування нормами аварійного запасу

Підприємство має 7,8 тис. км ПЛ-10 кВ, у тому числі за марками проводів:
- АС-35/6,2 - 2,2 тис. км;
-АС-50/8,0 - 1,0 тис. км;
-АС-95/16 - 4,6 тис. км.

За таблицею 3 методом лінійної інтерполяції для кожної марки проводу визначають обсяг аварійного запасу:
- для AC-35/6,2 - 1,6 км;
- для АС-50/8,0 - 0,8 км;
- для АС-95/16 - 3,1 км.

Використовуючи дані, наведені в додатку Б, визначають масу проводу:
- для АС-35/6,2 - 0,2 т;
- для AC-50/8,0 - 0,2 т;
- для АС-95/16 - 1,2 т.

Додаток Б
(довідковий)
Маса найбільш поширених алюмінієвих та сталеалюмінієвих проводів
Таблиця Б.1


Алюмінієві проводи (ГОСТ 839)

Сталеалюмінієві проводи (ГОСТ 839)

Тип

Маса, кг/км

Тип

Маса, кг/км

А16

43

AC-16/2,7

64,9

А25

68

AC25/4.2

100,3

А35

94

AC35/6.2

148,0

А50

135

AC50/8.0

195,0

А70

189

AC70/11

276,0

А95

252

AC95/16

385,0

А120

321

AC95/141

1357,0

А150

406

AC120/19

471,0

А185

502

AC 120/27

528,0

А240

655

AC150/19

554,0

АЗОО

794

AC 150/24

599,0AC150/34

675,0AC 185/24

705,0AC185/29

728,0AC 185/43

846,0AC185/128

1525,0AC240/32

921.0AC240/39

952,0AC240/56

1106,0AC300/39

1132,0AC300/48

1186,0AC300/66

1313,0AC300/67

1323,0AC300/204

2428,0

УДК 621.316.004.18

Ключові слова: норми, аварійний запас, електричні мережі, обсяг.

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации