Лабораторная работа - Практика. Начисление и выплата ЗП (укр.) - файл n1.doc

Лабораторная работа - Практика. Начисление и выплата ЗП (укр.)
скачать (3415.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc3416kb.23.11.2012 19:43скачать

n1.doc

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Спеціальність Бухгалтерський обл ік та аудит Семестр 9
Дисципліна Інформаційні системи та технології облліку

(Заочна форма навчання)
Контрольная работа №2


Выполнил:

студент гр. ЗОА – 052

Головин А.О.

ОДЕСА 2009 г.Рис. 4.28. Головне вікно компоненти Бухгалтерский учет для Украины / Бухгалтерський облік для України

Структура головного меню традиційна для Windows-орієн­тованих програм. Щоб вибрати один із пунктів головного меню, достатньо клацнути на ньому мишею. У більшості випадків після цього з’явиться спадне меню, що містить список доступних пункту команд. Список команд залежить від певного журналу, документа або звіту. Якщо команда спадного меню супроводжується піктограмою, то її можна виконати і натисканням на кнопку панелі інструментів з такою самою піктограмою. Якщо команда закінчується трикрапкою, то її вибір викликає появу вікна або меню для введення додаткових параметрів.

Як приклад на рис. 4.29 зображено спадне меню команд пункту Операции / Операції головного меню компоненти. Частина команд має такі самі піктограми, як на кнопках панелі інструментів. Звичайно піктограмами позначають команди, які використовуються найчастіше, а відповідні кнопки на панелі інструментів дають змогу швидко їх застосувати. Команди спадного меню можуть бути розподілені на групи горизонтальними лініями за певними сенсовими ознаками. Команди, що закінчуються трикрапкою, пов’язані з додатковими вікнами для вибору або введення додаткових параметрів. Зокрема, командою Справочники... / Довідники... викликають вікно для вибору довідника із списку наявних (див. рис. 4.23).


Рис. 4.29. Спадне меню команд пункту Операции / Операції
головного меню компоненти


Компонента Бухгалтерський облік для України має кілька панелей інструментів із різною кількістю кнопок. Головне їхнє призначення — швидкий доступ до часто вживаних команд програми. Для доступу до команди через головне вікно потрібно двічі клацнути мишею, а між клацаннями ще й порухати нею (щоб перемістити курсор на потрібне місце). Доступ до цієї команди через панель інструментів потребує лише одного клацання миші. Типовий набір панелей інструментів компоненти наведено на рис. 4.30.


Рис. 4.30. Панелі інструментів головного меню компоненти
Бухгалтерский учет для Украины / Бухгалтерський облік для України (стандартний набір)

Програми компоненти Бухгалтерський облік для України мають кілька рівнів допомоги. Наприклад, натисканням на кнопку Помощь / Допомога у вікні запуску компоненти викликаються поради дня. Окрім цього є ще чотири рівні допомоги, доступні з різних місць програми, які дають користувачеві змогу отримати достатньо інформації не лише щодо застосування програми, а й щодо методики ведення за її допомогою бухгалтерського обліку на фірмі.

Найбільше інформації містить контекстно-орієнтована підказка (її зміст залежить від режиму, в якому працює користувач), яку викликають натисканням на клавішу F1 або з пункту Помощь / Допомога головного меню компоненти.

Підказка побудована за принципом гіпертексту — клацання мишею на виокремленому тексті уможливлює перехід до нового розділу, що дуже зручно для ознайомлення з методикою ведення тієї чи тієї ділянки бухгалтерського обліку в типовій конфігурації компоненти.

Ведення бухгалтерського обліку в компоненті починається лише після того, як задано параметри обліку та введено початкові залишки за рахунками.

Практична частина
Вариант №10
Начисление и выплата ЗП

Операції нарахування і видачі заробітної плати оформлюються виключно за допомогою документів типової конфігурації. В іншому випадку неможливо автоматично сформувати звіт за фор­мою 8-ДР. У типовій конфігурації компоненти для відображення операцій обліку заробітної плати передбачено два первинних документа:Рис. 4.35. Діалогова форма документа
Начисление з/п / Нарахування з/п

Для введення початкових залишків за балансовим рахунком 66 Розрахунки з оплати праці, формування відомості авансу і розрахунково-платіжної відомості використовується документ Начисление з/п / Нарахування з/п (рис. 4.35). Після його заповнення і проведення автоматично нараховуються і формуються проведення за всіма видами відрахувань у фонди. Для відображення операцій нарахування заробітної плати в типовій конфігурації компоненти передбачено друкування таких документів: розрахунково-платіжна відомість нарахування з/п за поточний місяць, платіжна відомість на виплату авансу та заробітної плати за поточний місяць, розрахункові картки для співробітників і зведення відрахувань до фондів.

Для відображення в обліку операцій виплати заробітної плати призначений однойменний документ (рис. 4.36), який не тільки формує платіжні відомості, а й створює бухгалтерські проведення, що відображають факт виплати заробітної плати персоналу фірми.


Рис. 4.36. Діалогова форма документа
Выплата з/п / Виплата з/п

Заповнювати діалогові форми обох документів починають з вибору періоду, за який нараховується та здійснюється виплата заробітної плати. Далі визначають вид виплати (тут можливі три варіанти: Основная з/п / Основна з/п, Аванс / Аванс Внесение остатков / Внесення залишків), а також рахунки оплати праці. Для задання відсотка від суми до видачі, що заплановано виплатити (рис. 4.36), призначений реквізит Процент выплаты / Відсоток виплати. Значення реквізиту Касса / Каса потрібно вибрати з довідника Счета нашей фирмы / Рахунки нашої фірми, воно має відповідати касі організації, через яку виплачують заробітну плату.

Табличну частину документів можна заповнити автоматично за допомогою кнопки Заполнить / Заповнити. Якщо нарахування здійснюється за видами оплат Аванс / Аванс або Внесение остатков / Внесення залишків, потрібно вибрати один з документів Начисление з/п / Нархування з/п, на підставі якого заповнюється таблична частина нового документа. Заповнену даними табличну частину документів можна коригувати (наприклад, змінити кількість днів за певним співробітником або суму до виплати, стовпець 3 рис. 4.35 та 4.36). Натисканням на кнопку Рассчитать / Розрахувати, розташовану в нижній частині документа Начисление / Нарахування, здійснюється операція нарахування заробітної плати, а за допомогою кнопки ОК — її проведення.

Аналітичні дані про стан розрахунків з оплати праці за будь-який період можна отримати, використавши стандартні звіти. Зокрема, звіт Аналіз счета по субконто / Аналіз рахунка за субконто для рахунка 66 дає змогу отримати щодо кожного співробітника інформацію про суми нарахованої заробітної плати, стягнені податки і суми до виплати у розрізі балансових рахунків і субрахунків. Ця ж інформація, але за датами здійснення операцій і номерами документів міститься в звіт Карточка субконто / Картка субконто.

Загальні цифри, що відбивають поточний стан розрахунків із співробітниками з заробітної плати за певний період, можна проаналізувати, сформувавши за цей період такі стандартні звіти за балансовим рахунком 66, як: Анализ счета / Аналіз рахунка, Кар­точка счета / Картка рахунка, Оборотно-сальдова ведомость по счету / Оборотно-сальдова відомість за рахунком і т. ін.

Здесь показан Полный журнал с набором необходимых документов для решения поставленной задачи и Печать движений для документов, формирующих проводкиУчебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации