Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування - файл n35.doc

Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування
скачать (368.1 kb.)
Доступные файлы (35):
n1.docскачать
n2.doc33kb.21.01.1999 16:05скачать
GLAVA 6.DOC34kb.21.01.1999 15:51скачать
n4.docскачать
n5.docскачать
n6.doc149kb.21.01.1999 18:01скачать
n7.doc60kb.21.01.1999 18:23скачать
n8.docскачать
n9.docскачать
n10.doc54kb.21.01.1999 15:23скачать
n11.doc76kb.21.01.1999 15:38скачать
n12.docскачать
n13.doc174kb.21.01.1999 17:07скачать
n14.docскачать
n15.docскачать
n16.docскачать
n17.docскачать
n18.docскачать
RIS_92.DOCскачать
n20.docскачать
n21.docскачать
n22.docскачать
n23.docскачать
n24.docскачать
n25.docскачать
n26.docскачать
n27.docскачать
n28.docскачать
n29.doc16kb.14.05.1998 11:50скачать
n30.doc13kb.18.05.1998 10:32скачать
n31.docскачать
TABL_98.DOCскачать
n33.docскачать
n34.docскачать
n35.doc21kb.06.07.1998 10:18скачать

n35.doc

ЗМІСТ


Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Розділ 1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання . . . . . . . .

5

1.1. Сутнісна характеристика бізнес-плану . . . . . . . . . . . . . .

6

1.2. Цілі розробки бізнес-плану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.3. Формування інформаційного поля бізнес-плану . . . . . . .

10

1.4. Загальна методологія розробки бізнес-плану . . . . . . . . .

13

Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Розділ 2. Підготовча стадія розробки бізнес-плану . . . . . . . . . . . . . . .

21

2.1. Логіка процесу стратегічного планування на підготовчій стадії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


22

2.2. Оцінка сприятливих зовнішніх можливостей та загроз для бізнесу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


24

2.3. Виявлення сильних і слабких сторін фірми . . . . . . . . . . .

28

2.4. Визначення місії фірми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

2.5. Формулювання цілей діяльності фірми . . . . . . . . . . . . . .

32

2.6. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії . . . . . .

33

Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Розділ 3. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану

39

3.1. Структура бізнес-плану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

3.2. Логіка розробки бізнес-плану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

3.3. Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-плану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


45

Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Розділ 4. Продукт (послуги) і ринок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

4.1. Галузь, фірма та її продукція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

4.2. Дослідження ринку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Розділ 5. Маркетинг-план . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

5.1. Мета й логіка розробки маркетинг-плану . . . . . . . . . . . . .

69

5.2. Стратегія маркетингу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

5.3. Стратегія збуту та реалізації продукції (послуг) фірми. .

73

5.4. Прогнозовані обсяги продажу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

Розділ 6. Виробничий план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

6.1. Головне завдання й складові виробничого плану . . . . . .

85

6.2. Зміст виробничого плану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90
Розділ 7. Організаційний план. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

7.1. Цілі та структура організаційного плану . . . . . . . . . . . . .

93

7.2. Зміст основних розділів організаційного плану . . . . . . .

94

Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Розділ 8. Оцінка ризиків. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

8.1. Види можливих ризиків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103

8.2. Концепція управління ризиками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107

8.3. Заходи для нейтралізації або мінімізації негативних наслідків можливих ризиків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


109

Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112

Розділ 9. Фінансовий план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115

9.1. Значення, зміст і технологія розробки фінансового плану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


116

9.2. План доходів і видатків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118

9.3. План грошових надходжень і виплат . . . . . . . . . . . . . . . .

129

9.4. Плановий баланс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133

9.5. Очікувані фінансові коефіцієнти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140

Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147

Розділ 10. Презентація бізнес-плану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152

10.1. Цілі та завдання презентації бізнес-плану . . . . . . . . . . .

153

10.2. Організація проведення презентації бізнес-плану . . . . .

155

10.3. Способи підвищення ефективності презентації бізнес-плану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


157

Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159

Розділ 11. Практичні приклади бізнес-планів . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161

11.1. Бізнес-план товариства з обмеженою відповідаль-
ністю – ТОВ «Спарта» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


161

11.2. Бізнес-план організації експериментально-промисло­вого виробництва гофрованих картону й тари в АТ «Дніпроважпапірмаш» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190

Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

204
Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации