Петрик О.А., Фенченко М.Т. Аудит у зарубіжних країнах - файл Rozdil 1.doc

Петрик О.А., Фенченко М.Т. Аудит у зарубіжних країнах
скачать (260.9 kb.)
Доступные файлы (7):
Rozdil 1.doc30kb.25.06.2002 16:12скачать
Rozdil 2.doc864kb.07.06.2002 12:47скачать
Rozdil 3_4_5.doc194kb.25.06.2002 16:13скачать
Rozdil 6_7.doc165kb.25.06.2002 16:15скачать
n5.doc30kb.25.07.2002 13:53скачать
n6.doc21kb.07.06.2002 12:30скачать
n7.doc22kb.07.06.2002 13:11скачать

Rozdil 1.doc

Т

Перший

РОЗДІЛ
ИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ
«АУДИТ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ»
Бюджет часу. Усього — 81 год., у тому числі:

лекції — 18 год.;

практичні заняття — 14 год.;

індивідуальна робота — 9 год.;

самостійна робота студентів — 40 год.

Тема 1. Суть та предмет аудиту,
його сфера дії в зарубіжних країнах


Суть, значення і поняття аудиту. Виникнення і становлення аудиту. Мета і завдання аудиту. Види аудиту. Відмінність зовнішнього та внутрішнього аудиту. Предмет і об’єкти аудиту в зарубіжних країнах та їх специфіка в Україні.

Тема 2. Організація і структура
аудиторської діяльності


Організація незалежного аудиту у Великобританії, Франції, Німеччині, США, Росії та інших країнах.

Створення і організація роботи аудиторської фірми, її структура. Аудиторські професійні організації. Атестація аудиторів. Нормативи аудиту. Професійні організації аудиторів.

Тема 3. Методи аудиторської перевірки,
ознаки та критерії оцінки фінансової звітності


Загальнонаукові та специфічні методи і прийоми аудиту. Критерії та ознаки оцінки аудитором фінансової (бухгалтерської) звіт­ності. Аудиторська вибірка.

Тема 4. Аудиторський ризик та аудиторські докази.
Суттєвість помилок

Суть аудиторського ризику. Поняття власного ризику. Поняття ризику контролю. Ризик невиявлення. Методика визначення аудиторського ризику. Суттєвість (матеріальність) помилки в аудиті. Поняття аудиторських доказів, їх види та вимоги до них.

Тема 5. Планування, стадії та процедури аудиту

Необхідність планування аудиторської перевірки. Розроблення плану та програми аудиту. Етапи аудиторської перевірки та їх суть. Процедури аудиту і їх види.

Тема 6. Робочі документи аудитора

Необхідність документування роботи аудитора. Мета і завдання документування аудиту. Вимоги до ведення робочих документів. Аудиторське досьє. Класифікація робочих документів аудитора.

Тема 7. Аудиторський звіт та висновок


Поняття аудиторського звіту і його структура. Аудиторські висновки та їх види. Вимоги до аудиторського висновку. Інші типи звітів аудитора. Події після дати балансу. Аналіз фінансової звітності.

Тема 8. Аудит окремих специфічних
циклів та рахунків


Поняття циклів ділової активності підприємства в аудиті. Аудит процесу виробництва, собівартості та реалізації продукції. Аудит основних засобів і нематеріальних активів. Аудит запасів. Аудит грошових коштів. Аудит рахунків дебіторів, кредиторів, капіталу та розрахунків з бюджетом. Аудит фінансових результатів. Аудит інших видів активів і пасивів підприємства в зарубіжних країнах.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ТА БЮДЖЕТ ЧАСУ


Назва теми

Кількість годин денної форми навчання

Всього

У тому числі

Лекції

Практичні заняття

СРС

Індивідуальні заняття

Суть та предмет аудиту, його сфера дії в зарубіжних країнах

5

23Організація і структура аудиторської діяльності

8

2

1

5Методи аудиторської перевірки, ознаки та критерії оцінки фінансової звітності

9

2

2

5Аудиторський ризик та аудиторські докази. Суттєвість помилок

11

2

2

5

2

Планування, стадії та процедури аудиту

11

2

2

5

2

Робочі документи аудитора

10

2

2

5

1

Аудиторський звіт та висновок

11

2

2

5

2

Аудит окремих специфічних циклів та рахунків

16

4

3

7

2

Разом


81

18

14

40

9Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации