Радиорелейные системы связи. Отчет по производственной практике на казахском языке - файл n1.doc

Радиорелейные системы связи. Отчет по производственной практике на казахском языке
скачать (420 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1134kb.15.11.2010 02:22скачать

n1.doc

Кіріспе

Соңғы үш онжылдықта электрониканың жетілуіне байланысты және дециметрлік пен сантиметрлік диапазондарындағы толқындары кеңінен игеруге байланысты радиорелейлік линия байланысы дамыды.

Тура көру радиорелейлік линия көмегімен, көпарналы телефон сигналдарын аналогты және цифрлы түрде және телевизиялық сигналдарды дыбыстық ілесі жүру сигналдарымен қоса тартады.

Цифрлық радиорелейлік линияның бөгеуілге қарсы тұрушылығы өте жоғары, сигналдарды жоғары санамен тарататын цифрлық жүйе, сонымен қатар оның экономикалық тиімділігі де жоғары.

Осы есепте мысал ретінде Қарағанды облысының, Қарқаралы аудандық телекоммуникациялық торабта цифрлық радиорелейлік жүйе «PASOLINK» NEC Corparation көмегімен байланыс ұйымдастыру қарастырылады.

«PASOLINK» жүйесі тар жолақты жаңа техникалық қондырғы, құрамында дистанциялық қызмет көрсетуі бар, автоматты режимде және 7/8/13/15/18/23/26/28/38 ГГц радиожиіліктер диапазондарында жылдамдығы 34 Мбит/с болатын, бірнеше пункттер арасында цифрлық байланыс орнатады.

Есептеу бөлімінде тура көру цифрлық радиорелейлік линиялық жүйе құрамына негізгі үш бөлім кіреді. Олар: антенналарды ілуін есептеу, байланыс тұрақтылығын есептеу және энергетикалық есептеулер.

1 ЦРБЛ құрылғысын таңдау мысалдары
1.1 Радиобайланыс жүйелерін сұрыптау
Қазіргі таңда біздің елімізде радиорелелік қондырғылар негізінен аймақтық байланыс ұйымдастыруда көп қолданыста. жатады. Зоналық (аймақішіндік) цифрлы радиобайланыс линиясы (ЦРБЛ) – орта сиымдылықты линиядан, сол сияқты Технологиялық РРЛ-дан тұратын құрылғы, электр тарату линиясын, темір жол транспортында, көмір өндіруде кеңінен қолданылатын технологиялық байланыс орнатуға болады. Қазіргі РРЛ әртүрлі жиіліктік диапозандарда 0,1-ден 15 ГГц жұмыс істейді. Радиорелейлік станциялар функционалды белгісіне байланысты, торабтың, соңғы және аралық байланыс бөлінеді.

Қазақстанда қазіргі кезде көптеген шетел компанияларының цифрлық радиобайланыс құрылғылары бар. Сол компания құрылғыларының негізгілері «NEC», «Ericsson», «Alcatel», «Nokia», «Siemens», «Радан».

Солардың ішіндегі NEC корпорациясының PASOLINK құрылғысы жоғарыда келтірілген РРЛ-ға қойылатын барлық талаптарға сай.

1.2 «PASOLINK NEC» цифрлық байланыс жүйесі
«PASOLINK NEC» байланыс жүйесі жергілікті желілерде сапалы байланыс жүйесін құруға, қазіргі байланыс желілерінің толық мүмкіншілігін қолдана отырып, соңғы тұтынушыларға жеткізуге болатын таржолақты радиорелейлік комплекс. Сонымен қатар бұл комплекс пункттер арасында цифрлы байланыс құра отырып 7 /8 /13 /15 /18 /23 /26 /28 /38 ГГц жұмыстық диапозандарға жұмыс істейді.

Бұндай жүйенің өмірге келуі қазіргі кезде ақпарат тарататын цифрлы қызметке сұраныс артуына байланысты өсіп отыр. PASOLINK комплексі байланыс линиясын құруда, жалпы тасымалдаушысы бар клиенттерге кіріс енгізу үшін, корпоративті байланыс линиясын түзу, жергілікті қалалық және селолық байланыс орнату үшін, сонымен бірге уақытша желіні құру, немесе апат кезінде байланыс линиясын құру үшін кеңінен қолданыс тапты. Бұл кезде телефон және ақпараттарды еркін таратуға болады.


Сурет 1.1 - Диаметрі 0,3 м антенна және сыртқы қондырғы блогы ODU


Сурет 1.2 - IDU, ішкі қондырғы блогы (1+0, 1U – бір блок)
Заманға сай технологияның техникалық ерекшеліктері:

-Модуляторлы-демодуляторы бір чиптің ішінде (толығымен цифрлы);

-Найквист бойынша квадратты үздіксіз өңдеу;

-Сенімділігі жоғары;

-Қуатты аз жұмысайды;

-Тартқыш қуатын автоматты түрде реттеу қарастырылған.

Күшейту коэффициенті жүйесі жоғары. Спектр кеңдігі тиімді әрі жоғары. Жүйенің күшейту коэффициенті жоғарылығы, QPSK технологиясына байланысты қателерді тура түзету, МШУ смесителінің өте сенімділігі (қабылдағыштың сезімталдығы тамаша), QPSK технологиясының таңдауына байланысты спектрді қолдану, пайдалануы жоғары болып есептеледі. Аз размерлі антенналарды қолдану мүмкіншілігі, жүйенің бағасын арзандатады.

Монтаждау қарапайымдылығы және жеңілдігі: Блоктар арасын қосу тек бір коаксиальды кабель және автоматты түзету; Салмағы өте аз, габариттері өте ықшамды. Монтаждаудың әр түрлілігі IDU, ODU және антенналар.

Жиіліктерді өзгерту жылдам және іске қосылуы қарапайым:

Таратқыш қуатын басқару. 0-ден 30 дБ дейін (QPSK) және 24 дБ (16 QАМ) ауыстыру қадамы 1 дБ аралығында реттеу. Тартқыш аттеннатрының тіркелген өшулігі 30дБ тапсырма бойынша тіркелген.

Жүйенің икемділігі және әмбебаптылығы:

Техникалық қызмет көрсетулер:

Қызметтік арналар:
Кесте 1.1 – Қызметтік арналар

 • ·

Барлық бағыттағы қызметтік арналар (OW)(Қосымша В қара)

IDU–IDU


IDU–ODU


ODU–ODU

 • ·

Цифрлық порт:

64 кбит/с, G.703/V11) немесе 9,6 кбит/с, асинхронды (RS-232C) (1 арна, тапсырыс бойынша)


9,6 кбит/с, асинхронды (RS232C, 422, 485) (1 арна, тапсырыс бойынша )

 • ·

ТЖ порты

0,3 ден 3,4 кГц, (2 арна, тапсырыс бойынша )немесе цифрлық порт:

9,6 кбит/с, асинхронды (2 арна, тапсырыс бойынша )Желіні басқару жүйесі:

МСЭ-Р, МСЭ-Т және ЕТСИ стандарттарына сәйкес.Сурет 1.3 (а) - конфигурациясы (1+1) PASOLINK сыртқы қондырғы блогының бекітілуі (бір блокпен тармақталатын антенна үшін)


Сурет 1.4 (b) - конфигурациясы (1+1) PASOLINK сыртқы қондырғы блогының бекітілуі (екі антенна)

1.3 Техникалық ақпараттар
Негізгі техникалық ақпараттар 1.2-кестеге енгізілген. PASOLINK аппаратурасының негізгі техникалық параметрлері.
Кесте 1.2 – PASOLINK аппаратурасының параметрлері

Параметрлер аттары

Техникалық ақпараттар

 1. Жұмыстың жиіліктер диапозандары, ГГц

 2. Бір пролеттің орташа ұзындығы, км

 3. Резервтеу сұлбасы

 4. Бір стволдағы телефондық арналар саны

 5. Ақпараттар тарату жылдамдығы, Мбит/с

 6. Модуляция түрі

 7. Дуплексті стволдар

 8. Қабылдағыш шығысындағы шуыл коэффициенті, дБ

 9. Қабылдағыш кірісіндегі сигнал/шуыл қоймасы, дБ

 10. Жұмыс істеу режимі

14,5-26,5

45

1+1

480

4, 8, 16, 32, 34

16 КАМ

6

4,5

17,5

сөтке бойы


1.4 Таратқыш құрылымы
Таратқыштың құрылымдық сұлбасы 1.4 - суретте келтірілген. СМІ

кірістік сигналы 34 Мбит/с жылдамдықпен синхрондау блогына келіп түседі, сол жерде төрт бинарлы сигналға түрленеді. Сол жерде қателер түзетіледі. (КО). Одан әрі төрт бинарлы сигналдар екі бірқалыпты матрицалар модульдерімен уақытша селекторлары бар (цифрлық сүзгі ЦФ)өңдеу жүргізіледі. Одан кейін сигнал цифрлы аналогты түрлендіргіш (ЦАП) арқылы өткізіліп, төмен жиілікті фильтрден (ФНҮ) өтіп, радиожиілікті модуляторға (РҮМД) түседі, ол жерде фазалық синхрондау жүргізіледі.

РҮМД шығысынан сигнал екі каскадты күшейткішке қуатты көрсететін индикаторы бар түседі, одан әрі жолақтық сүзгі (ПФ) арқылы антенналы-фнуерлі трактігі түседі. Қабылданатын жоғары жиілікті (СВҮ) сигнал үшзвеналы жолақтық сүзгісі бар қабылдағышқа түседі. Сигналдарды қабылдау екі тәсіл арқылы орындалады: кеңістіктік алшақтатылған және алшақтатылмаған. Қабылдау алшақтатылмаған жағдайда сигнал аз шуылды күшейткішке (МШУ) келіп түседі, онда жиіліктің жолақтар деңгейі алшақтатылған басқару блогы көмегімен реттеледі. Содан кейін сигнал радиожиілікті демодулятор (РҮДМД) арқылы өтіп, онда цифрлық эквалайзер көмегімен бақылау жүргізіледі.

Адаптивті корректор қолданғанда қателер ықтималдылығы орта есеппен екі-үш есе артады.

Радиожиілікті демодулятордан кейін жолақтың сүзгі теріс кері байланысты күшейткіші бар, қабылдағыш шығысында деңгей реттегіші бар қосылған. Одан әрі сигнал аналогты-цифрлы түрлендіргішке түседі. Одан кейін төрт бинарлы сигналдар СМІ кодына өңделеді.

Егер сигналдар кеңістіктік алшақтатылған қабылдау көмегімен жүргізілсе, онда қабылдау блогыныңкеңістіктік алшақтатылған жинағышында жинақталады. Тартқыштың құрылымдық сұлбасы (сурет 1.5).


Сурет 1.5 – Таратқыштың құрылымдық сұлбасы

1.5 ЦРРЛ интервалдарындағы сигналдардың тынуымен жүргізілетін күрестер тәсілдері
Сигналдардың интерференциялық ЦРРЛ интервалдарында тынумен күресу әртүрлі тәсілдермен жүргізіледі.

ЦРРЛ интервалдарындағы трассаны жан-жақты таңдау (жер түзулігінен және су бетінен қашу, интервалдар ұзақтығын қысқарту, станция орнатылатын орынды таңдау, антенналар сәуле шағылысуынан туындайтын интервалдардан жойылуы, трассаның зичзакты болуы, станциялар арасындағы антенналар іліну биіктігі әртүрлі шамада болуы). Қосарланған қабылдаудың қолданылуы (қабылдау антенналары биіктігі арасы кеңістікті алшақ немесе жұмыстық жиіліктер алшақтығы).

а) жүйенің энергетикалық потенциялын таратқыш қуатын өсіре отырып және антенналардың эффектілігін Ғ көтеру;

б) антенналардың бағытталған қасиетін қолдана отырып тыну тереңдігін азайту;

в) резервтелген тез қосуды қолдану.

ЦРРЛ интервалдарында сигналдардың тынуымен күрес тәсілдері көбіне тиімді болуы үшін қабылдағыш антенналар биіктігі екі кеңістіктік алшақтатылған қос қабылдағышты қолдану арқылы жүргізіледі.

Екінші көбіне тиімді тәсіл – бөлімдерге бөле отырып қолданылатын резервтілеу. Бұл кезде корреляциялау баяу жүргізіледі7

2 ЦРРЛ пролеттерін есептеу мысалдары
Радиорелейлік линияны жобалаудан бұрын ең бастысы оның тұратын жерін анықтап алу керек, ол үшін аралық станция санын, трассасын картографиялық материал көмегімен анықтау керек. Бұл жұмысты орындаудан бұрын жобаланатын жоба кейін үзіліссіз жұмыс жасауы, сол сияқты оның құрамын, құнын пайдалану кезінде тиімді болуын мұқият тексеріп алу керек болады.

РРЛ жобалаудан бұрын оның орналасатын трассасын дұрыс орналастыру жағдайы қарастырылады, өйткені жербетіндік станциядан шағылысатын сәуле төмен болуы қажет (яғни әлсіреп тұруы). Сондықтан жер қыртысына көп көңіл бөлу керек, жер беті тегіс және сулы болмауы тиіс, бөлінетін (шағылысатын) сәуле қандай-да бір кедергімен бөлінуі болуы үшін ретранциялық пунктерді дұрыс орналастыру қажет.

2.1 ЦРРЛ пролеттары үшін ақпараттар
Кесте 3.1 - ЦРРЛ пролеттары үшін ақпараттар (Мысал ретінде Қараға нды облысы Қарқаралы ауданы алынған)

Параметр

Өлшем біріліктері, белгілер

Зонаға арналған шамалар

Қарқаралы-РТС

Буркутты- РТС

Бахты- РТС

Томар- РТС

Қарағайл

РТС

РРЛ пролетының ұзындығы, км

37,1

31,5

24

49

4

Жер қыртысының ең биік шамасына дейін, км

19

15,5

12,5

25

2
Параметр

Өлшем біріліктері, белгілер

Зонаға арналған шамалар

Қарқаралы-РТС

Буркутты- РТС

Бахты- РТС

Томар- РТС

Қарағайл

РТС

Кедергілер кеңдігі, м

9000

5000

2000

3000

2000

РРЛ жиіліктері14,51

14,749

15,188

15,582

16,10015,351

15,911

20,412

23,761

26,136

Антеннала-дың күшейту коэффициен-тері36

36

36

36

3636

36

36

36

36

Жүйенің коэффициенті, дБ

113,5

113,5

113,5

113,5

113,5

ПӘК антенналы-фидерлі трактідегі, дБ

26

26

26

26

26

Пролеттер проджлері

MN [M]

CD [M]

ZY [M]

86

60

50

8,5

15

104

72

51

22

4

72

51

24

5

3

2.2 ЦРРЛ пролеттарын есептеу
Антенналардың ілінуін есептеу
Радиорелейлік линиялар көмегімен орталық станциялар арасында қосқыш линияларды алу үшін қолданылады. Бұл кезде антенналарды ілу биіктігін жердің қыртысына қарай отырып анықтау, сол сияқты байланыс тұрақтылығын РРЛ пролеттеріндегі есептейміз.

Негізгі есептелген жиынтық 2-кестеде келтірілген қосымша ақпараттар ретінде:

А=6370, км – жер радиусы;

q=-11*10-8, 1/м; 1/м – орта мәндер.

Профильді құру үшін Жердің қыртысын (қисықтығын) Х, (м) есептеу керек, пролеттің ортасына дейін, сол нүктеде шама ең үлкен мәнде болады.


мұндағы К – пролет ортасындағы координата, км; R0 – РРЛ пролетінің ұзындығы, км.мұндағы R1 – рельефтің максималды нүктесіндегі қашықтық, кмАлынған қорытындыны 3.1 формуласына қоя отырып төмендегідей есептеулер жүргіземіз:

Антенналар биіктігін есептеуде кретерий ретінде Френел (Н0) зонасының минималды экрандау қиындығы жоқтығын аламыз, төмендегі формуламен есептейміз:


мұндағы - толқын ұзындығы, м.мұндағы С – жарық жылдамдығы, м/с; - жиілік, Гц.Алынған қорытындыны 3.3 формулаға қойып есептейміз:

Рефракция әсерінен болатын орташа өсіндісі (м), уақыттың 80 пайызын алады.
Просвет шамасы радиотолқындарының рефрекциясы жоқ Н(0), (м) анықталады, яғни (q=0).

Антеналарды ілу биіктігі пролет профилі арқылы төмендегідей формуламен анықталады:
мұндағы NM, CD, ZY – пролет параметрлері, (м) 3.1-кестеден алынады.


Антеналарды ілу сұлбасы сурет 2.1 келтірілген.


Сурет 2.1 – Антенналардың іліну сұлбасы

Байланыс анықтылығын есептеу
Тыну қорын есептеу төмендегідей формуламен жүргізіледі:


мұндағы - жүйенің күшейту коэфициенті; - антенді фидерлі трактінің пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК); - тарату және қабылдау антенналардың күшейту коэффициентері; - бос кеңістік радиотолқындардың өшулігі.Онда:

Пролеттегі терең тынулар бір-бірінен тәуелсіз себептерден пайда болады, сондықтан:

Көпсәулелі таратулардан пайда болатын тыну есептеулері мынадай формуламен есептейміз:


мұндағы - жер қыртысы мен климат әсерінен пайда болатын коэффициент.


мұндағы
в=0.89; с=3,6

Онда:


Жауын әсерінен болатын тыну есептеулері, төмендегідей формуламен есептеледі:мұндағы А0,01 – жауын әсерінен болатын трассадағы өшулік, уақыттың 0,01%-нен аспауы керек.мұндағы және - поляризация және жиіліктен тәуелді коэффициенттер.

Вертикалды поляризациялар үшін, егер

;

Горизонталды поляризациялар үшін егер

;

мұндағы - уақыттың 0,01% аспайтын жауын интенсивтілігі- трассаның эффективті ұзындығымұндағы - азайту коэффициентімұндағы - тіркелу қашықтығыОнда:


, бұдан кейіегі есептеулерде орнына қоямыз.

Байланыстың нашарлау уақыт пайызын есептеу, төмендегі формуламен есептейміз.

- графиктен есептейміз [1.39]Онда:

Салыстырмалы просвет мынадай формуламен анықталады:Просвет шамасы радиотолқын рефракциясымен

мұндағы - рефракцияны есептемеген жағдайдағы просвет.

- Френельдің бірінші зонасының радиусы, төмендегідей формуламен анықталады:
просветі туралы, сигналдық терең жануын төмендегі формуламен анықтаймыз:мұндағы -дегі көбейткіш босатылуы; - көбейткіш босатылуы минималды шамасы.

мұндағы - табуға арналған параметр.мұндағы - РРЛ пролеті ұзындығы мен кедергі кеңдігі арасындағы қатынасы.

Есептеулерді біртекті жасау үшін апроксимация жасау керек, ол үшін қашықтығында АВ түзулігін керегі төбесінен жүргіземіз және сол профильден кедергі кеңдігін табамыз.

Табылған шамаларды формулаларды қойып есептейміз:(5, 1.28-сурет)

Сигнал тереңдеу тынуын, просветтің қатысты шамасы арқылы төмендегі формуламен есептейміз:Онда:Бұл жерден (5, 1.29-сурет)

Байланыс орнықтылығы төмендегі қатынаспен анықталады:мұндағы - ЦРРЛ үшін процентке шаққанда байланыс сапасының төмендеу уақыты.

Формулаларда көрсетілген шарт орындалады, Қарқаралы-РТС бөліміндегі байланыс тұрақты ж/е көрсетілген байланыс сигналдық қайта қайтуын есептеуге болады, мұнда тек қайта қайту жиілігі қосылады, сөйтіп төмендегі формуласымен тексереміз:

Сөйтіп сигнал қайта қайтқан кезде де байланыстың орықты екенін көреміз.

Қарқаралы- РТС ЦРРЛ энергетикалық есептеу

ЦРРЛ пролетындағы сипаттамаларын бағалау үшін, энергетикалық есептеу жүргіземіз.

Бос кеңістіктегі сигнал таралуының жоғалуы:
Қабылдағыш кірісіндегі байланыс линиясы жұмысының сапасы сигнал деңгейімен және тыну кезіндегі деңгей ауытқуымен анықталады.

Қабылдағыш крісіндегі, тыну жоқ кездегі қуат:мұндағы тартқыш қуаты; антеннаның күшейту коэффициенті; антенналы-фидерлі трактідегі жоғалтулар.Тыну қоры, кірістік деңгей мен қабылдағыш деңгейі табалдырығы арасындағы айырыммен анықталады:мұндағы - қателер деңгейі қабылдағыш табалдырығы (х=3,6), дБм.
Деңгейлер диаграммасы ықшамдалып сурет 2.2 келтірілген, бұл жерде ЦРРЛ пролеттер әртүрлі бөлігінде сигнал деңгейлері көрсетілген.

Сурет 2.2 – Деңгейлер диаграммасы

Буркутты-РТС бөлігіндегі ЦРРЛ пролеттерін есептеу
Антенналарды ілуді есептеу


Жер қисықтығын Х, (м) есептейміз:Толқын ұзындығы:Френел зонасы экрандау кедергісінің жоқтығын есептеу:(м), просветтің өсіндісінің орташа мәні.Радиотолқын рефракциясы Н(0), м жоқ болған жағдайдағы просвеш шамасын анықтау: (q=0 болғанда).Ілінетін антенналар биіктігін анықтау:
Байланыс тұрақтылығын есептеу
Бос кеңістіктегі радиотолқын өлшеулігін есептеу:

Тыну қорын есептейміз:

Климатқа әсері бар коэффициент:

Онда:Көп сәулелі таралу кезіндегі тыну:және - поляризациялаудан және жиіліктен тәуелді коэффициенттер.

Вертикалды поляризациялар үшін:

;

Горизонталды поляризациялар үшін:

;

Онда:

Опоралық қашықтық:Төмендету коэффициенті:Трасса ұзындығы тиімділігі:Уақыттың 0,01% асатын, жауын-шашын әсерінен болатын трассадағы өшулік:, болғандықтан бұдан кейінгі есептеулерде шамасының орнына шамасын аламыз., м просвет шамасы, радиотолқын рефракциясын қосқанда:Бірінші Френел зонасының - радиусы:

қатынасы төмендегідей форформуламен анықталады:Төменгі рауалы босату көрсеткіші тең:РРЛ пролет ұзындығы және кедергі қатынасы кеңдігі:параметрлері үшін:Осыған байланысты

просвет, бұл кезде сигнал тынуының тереңдігі пайда болады.Онда:Бұдан

Сонымен:

ЦРРЛ үшін, байланыс сапасының нашарлануы рауалы пайызы:тексереміз.

Жоғарыда келтірілген тексеру орындалады. Сондықтан Буркутты- РТС арасындағы байланыс тұрақты деп есептейміз.

Буркутты- РТС ЦРРЛ энергетикалық есептеу

ЦРРЛ пролетындағы сипаттамаларын бағалау үшін, пролеттің энергетикасын есептейміз:

Бос кеңістіктегі сигнал таралуы жоғалуын есептейміз:

Байланыс линиясы жұмысының сапасын қабылдағыш кірісіндегі сигнал деңгейімен анықтаймыз және сол деңгейдің тыну кезіндегі мүмкін болатын ауытқуымен анықталады. Қабылдағыш крісінде тыну жоқ болғандығы қуат:


мұндағы тартқыш қуаты; антеннаның күшейту коэффициенті; антенналы-фидерлі трактідегі жоғалу коэффициенті.Тыну қоры, қабылдағыштың табалдырық деңгейі және номиналды кірістік деңгей арасындағы айырым:


мұндағы - қабылдағыш табалдырығы, егер қате деңгейі болса. (х=3,6), дБм.
Бахты- РТС ЦРРЛ пролетін есептеу

Антенналарды ілуді есептеу
Бұл кезде коэффициент қорытындысы:

Толқын ұзындығы:Френел зонасының минималды мәнін экрандау кедергісі жоқ болған жағдайда есептеу:Рефракция әсерінен болатын просвет өсіндісінің орташа мәні:Радиотолқын рефракциясы Н(0) жоқ болған жағдайдағы просвет мәні (егер q=3):Антенналар ілу биіктігі:
Байланыс тұрақтылығын есептеу
Бос кеңістіктегі радиотолқын өлшеулігі:Тыну қоры:Жер қыртысы мен климат әсерін есептейтін коэффициент:

Онда:Көпсәулелі таралу әсерінен болатын тыну:

және - коэффициенттері, бұлар жиілік пен поляризациядан тәуелді болып келеді.

Вертикалды поляризацияны есептейміз:

;

Горизонталды поляризация:

;

Опоралар қашықтығы:Төмендету коэффициенті:Трасса ұзындығы тиімділігі:Жауын-шашын әсерінен Уақыттың 0,01%-дан аспайтын трассадағы өшулік:

, келесі есептеулерде орнына аламыз.радиотолқын рефракциясын есептегендегі мәні:Бірінші Френел зонасы - радиусы:

қатынасын анықтаймыз:


Минималды жіберілген босату көбейткішін анықтаймыз:Кедергі кеңдігі қатынасы мен РРЛ пролет ұзындығы:-ді анықтайтын параметрлер:Бұдан

просветіне қатысты, сигналдың тереңдетілген тынуы болады.ОндаБұл жерден (5,1,29-сурет)

Сонымен, есептейміз:ЦРРЛ үшін, % есептегенде байланыс сапасының төмендеуінің жіберілген пайызы:Теңсіздік шартының орындалуын тексереміз:Теңсіздік шарты орындалады. Бахты-РТС бөлігінде байланыс орнықты.

Байланыс орнықтылығы қайта қайтқанда кестеден аламыз.

Сигналдың қайта қайтуы төмендегі формуламен есептейміз:


РТС-Бахты бөлігіндегі байланыс орнылықтылығы бар, яғни шарт орындалады.

Бахты- РТС арасындағы ЦРРЛ энергетикалығын есептеу

ЦРРЛ пролеттары сипаттамасын бағалау үшін, энергетика есебін жүргізу керек.

Бос кеңістіктер радиотолқын таралуының жоғалуын есептейміз:

Қабылдағыш кірісіндегі байланыс линиясының сапасын сигнал деңгейімен анықтаймыз және тыну кезіндегі мүмкін болатын ауытқуы.

Тыну жоқ кездегі қабылдағыш крісіндегі қуат:мұндағы тартқыш қуаты;

антеннаның күшейту коэффициенті;

антенналы-фидерлі трактідегі жоғалу.Тыну қоры, номиналды кірістік деңгей мен қабылдағыштың табалдырық деңгейі айырымымен анықталады:мұндағы - қате деңгейі қабылдағыш табалдырығы, (х=3,6), дБм.

Томар- РТС ЦРРЛ пролеттерін есептеу
Антенналарды ілуді есептеу
3.2 формула бойынша k есептейміз:3.1 формула бойынша Х:Толқын ұзындығы:Минималды Френел зонасында кедергі экрандауы шарты жоқ болған жағдайда:Радиотолқын рефракциясы Н(0) жоқ болған жағдайдағы просвет мәнін анықтаймыз (егер q=0) болса:Антенналарды ілу биіктігі:
Байланыс орнықтылығын есептейміз
Бос кеңістіктегі радиотолқын өшулігі:Тыну қорыЖер қыртысы мен климатты есептегендегі коэффициент:

Онда:

Көпсәулелі таралу әсерінен болатын тыну:

және - поляризация және жиіліктен тәуелді коэффициенттер.

Вертикалды поляризацияны үшін:

;

Горизонталды поляризация үшін:

;

Онда - жауын интенсивтілігін 0,01% уақыт ішіндегі

Опорлық қашықтық:Төмендету коэффициентіТрассаның ұзындығы тиімділігі:Трассадағы өшулік, жауын-шашын әсерінен болатын, бірақ 0,01% уақыттан аспайды:мұндағы - трассадағы өшулік,

, болғандықтан бұдан кейінгі есептеулерден орнына алатын боламыз.радиотолқын рефракциясын қосқандағы просвет мәні:Бірінші Френел зонасы радиусы:

қатынасын анықтаймыз:Минималды жіберілетін көбейткіш босатылуы:РРЛ пролеттерінің ұзындығы және кедергі кеңдігі қатынасы тең:-ді анықтау үшін қолданылатын параметр:Осыдан

Тереңдетілген сигнал тынуына просвет :Онда 3.23 анықтамасы:Осыдан (5,1.29-сурет)

Осыған байланысты:ЦРРЛ үшін, байланыс сапасы жіберілген уақыт пайызына шаққанда:Шарт орындалуын тексереміз:Шарт орындалады, яғни Бахты- РТС арасындағы бөлімде байланыс орнықты.

Байланыс орнықтылығы қайта қайтқандағы жиілік арқылы, жоғарыдағы 3.1 - кестеде көрсетілгендей табамыз.

Мұнда да шарт орындалады, яғни байланыс орнықты.
Томар- РТС ЦРРЛ энергетикалық есептеу
ЦРРЛ пролеттары сипаттамасын бағалау үшін, пролеттер энергетикасына есептеу жүргізу керек болады.

Бос кеңістіктер радиотолқын таралуының жоғалуын есептейміз:

Байланыс линиясы сапасы қабылдағыш кірісіндегі сигнал деңгейімен және тыну кезінде осы деңгейдің мүмкін болатын ауытқуымен анықталады:

Қабылдағыш крісінде сигнал тынуы жоқ болған жағдайдағы қуаты:мұндағы тартқыш қуаты;

антеннаның күшейту коэффициенті;

антенналы-фидерлі трактідегі жоғалулар.Сигналдың тыну қоры, номиналды кірістік деңгей және қабылдағыш табалдырығы деңгейі айырымымен анықталады:мұндағы - қате деңгейі қабылдағыш табалдырығы, (х=3,6), дБм.
Қарағайлы- РТС ЦРРЛ пролеттерын есептеу
Антенналарды ілуді есептеу
Толқын ұзындығы:Минималды Френел зонасы кедергіні экрандаудың жоқтығы әсерінен болатын шарт , (м):Рефракциясы әсерінен болатын просветтің орташа өсіндісі:

Антенналарды ілу биіктіктері есептейміз:
Байланыс орнықтылығын есептейміз
Бос кеңістіктегі радиотолқын өшулігін есептейміз:Тыну қорын есептейміз:Жер қыртысы мен климат әсерінен болатын коэффициентті есептейміз:

Онда:

Көпсәулелі таралу әсерінен болатын толқын тынуы:және - жиілік поляризациядан тәуелді коэффициенттер. Вертикалды поляризацияны үшін:

;

Горизонталды поляризация үшін:

;

Онда 3.18 шаралар үшін:

Опорлық қашықтық:Төмендету коэффициентіТрасса ұзындығы тиімділігі:Трассадағы өшулік, уақыттың 0,01% асатын жауын-шашын әсерінен болады.

, болғандықтан, бұдан ары қарай мәнінің орнына мәнін алатын боламыз.Радиотолқын рефракциясын есептегендегі просвет мәні:Бірінші Френел зонасы радиусы:

қатынасын анықтаймыз:Минималды босатылған көбейткіш:РРЛ пролеттеры ұзындығы және кедергі кеңдігі қатынасы:-ді анықтайтын параметр:Бұдан

Қатысты просвет бұл кезде сигналдың тереңдетілген тынуы болады.

Онда 3.23 формуласымен:Осы арадан (5,1.29-сурет көмегімен, 5)

Сонымен:

ЦРРЛ үшін пайызбен шаққанда байланыс сапасы уақытына жіберілетін пайыз:Шарт орындалуын тексереміз:Яғни, Қарағайлы-РТС бөліміндегі байланыс орнықтылығы бар деп есептейміз.

Осы бөліміндегі байланыс анықтылығын қайта қайту жиілігі көмегімен анықтаймыз.Қарағайлы-Татан бөліміндегі байланыс орнықтылығы бар.

Қарағйлы- РТС ЦРРЛ энергетикалық есептеу

ЦРРЛ пролеті сипатын бағалау үшін, пролет энергетикасына есеп жүргізу керек.

Бос кеңістікте толқын таралуының жоғалуын есептейміз:

Байланыс линиясы жұмысының сапасы қабылдағыш кірісіндегі сигнал деңгейімен анықталады және сол деңгейдің мүмкін болатын қайтарулары сигнал тынуы кезіндегі.

Қабылдағыш крісіндегі сигнал тынуы болмаған кездегі қуатты есептейміз:мұндағы тартқыш қуаты;

антеннаның күшейту коэффициенті;

антенналы-фидерлі трактідегі жоғалулар.Толқын тыну қоры, номиналды кірістік деңгей және қабылдағыш табалдырығы деңгейі айырымымен анықталады:мұндағы - қате деңгейі бар қабылдағыш табалдырығы, (х=3,6), дБм.
Қорытынды
Бес интервалдан тұратын және ұзындығы 197 км тең жобаланған аймақішіндік цифрлық РРЛ барлық нормаларға сәйкес келеді. Бұл цифрлы РРЛ жоғары техникалық көрсеткіштері мен сипаттамалары бар «NEC» корпорациясы PASOLINK аппаратурасымен жабдықталған.

Антенна түрі екі айналы параболистикалық болып табылады (диаметрі 1,2 м).

Есептелген байланыс сапасының төмендеу уақыт жалпы пайызы 0,00472*10-3, ал рауалы байланыс сапасының төмендеу уақыт жалпы пайызы 20,79*10-3.
Қолданылатын әдебиеттер тізімі


 1. Мордухович Л.Г, Степанов А.П. Системы радиосвязи

М: Радио и связь, 1987

 1. Мордухович Л.Г Радиорелейные линии связи. Курсовое и дипломное проектирование - М: Радио и связь, 1989

 2. Калашников Н.И Системы радиосвязи – М: Радио и связь, 1988

 3. Методичка расчета трасс аналоговых и цифровых РРЛ прямой видимости Т. 1/НИИР – 1987

 4. Спавочник по радиолинейной связи/Под ред. С.В.Бородича - М: Радио и связь, 1981

 5. Маковеева М.М. радиолинейные линии связи - М: Радио и связь, 1988
Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации