ГНД 34.05.102-2003 Порядок визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж. Правила - файл n1.doc

ГНД 34.05.102-2003 Порядок визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж. Правила
скачать (211 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc211kb.19.11.2012 23:51скачать

n1.doc


ГНД 34.05.102-2003

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ГНД 34.05.102-2003
ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ


ПОРЯДОК


ВИЗНАЧЕНЯ ВАРТОСТІ РЕМОНТУ

І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ


ИСС «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )
ОБ'ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

«ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»

(ОЕП «ГРІФРЕ»)

Київ 2006

ПЕРЕДМОВА


1 ЗАМОВЛЕНО

Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)


2 РОЗРОБЛЕНО

Державним підприємством «Львівське конструкторське бюро»


3 ВИКОНАВЦІ

Лошак О. С., Цар Г. С., Пулькас Л. Г.


4 ПОГОДЖЕНО

Заступником Міністра палива та енергетики України, Чех С.М.

Директором Департаменту електроенергетики Мінпаливенерго України, Улітіч Ю.І.
Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України (Держбуд України),
лист № 7/3-1180 від 01.12.2003, Беркута А. В.
Об'єднанням енергетичних підприємств «ГРІФРЕ», Хайдурова Г. П.


5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом Міністерства палива та енергетики України
№ 770 від 22 грудня 2003 p., Єрмілов С. Ф.


6 НА ЗАМІНУ

«Порядок визначення вартості ремонту та технічного обслуговування електричних мереж за однорівневою системою ціноутворення. Київ, 2002 p.», який був затверджений наказом Мінпаливенерго України № 660 від 20.12.2001


7 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ

Після змін Держбуду України

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
НАКA3
«22» грудня 2003 року м. Київ 770
Про затвердження галузевого нормативного документа «Порядок визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж та програмного комплексу»
З метою приведення порядку визначення вартості ремонту і технічного обслуговування основних фондів у відповідність з вимогами, визначеними в Правилах визначення вартості будівництва – ДБН Д 1.1.1.2000, затверджених наказом Держбуду України від 27.08.2000
№ 174,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити і ввести в дію:

- галузевий нормативний документ Порядок визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж (далі – Порядок) (додається).

програмний комплекс визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж, що відповідає Порядку (далі – АСКД-3), які набирають чинності через 30 днів з дати видання цього наказу.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж за однорівневою системою ціноутворення, затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 20.12.2001 р. № 660.

3. Госпрозрахунковому підрозділу «Науково-інженерний енерго-сервісний центр» інституту «Укрсільенергопроект» (Білоусову) внести Порядок до реестру і комп'ютерного банку даних чинних галузевих нормативних документів Мінпаливенерго.

 1. Енергетичним компаніям і підприємствам замовити Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Хайдуровій) необхідну кількість примірників Порядку і оплатити необхідні витрати на його розроблення та тиражування.

 1. Енергетичним компаніям і підприємствам замовити Державному підприємству «Львівське конструкторське бюро» (Лошаку) необхідну кількість інсталяцій програмного комплексу АСКД-3 і оплатити необхідні витрати на його тиражування, встановлення та впровадження.

 2. Державному підприємству «Львівське конструкторське бюро» (Лошаку) здійснювати постійний моніторинг чинних нормативних актів з питань визначення вартості, вносити зміни до АСКД-3 та своєчасно інформувати про них енергетичні компанії та підприємства.

 3. Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Хайдуровій) забезпечити видання і надходження необхідної кількості примірників Порядку енергетичним компаніям та підприємствам відповідно до їх замовлень та фактичної оплати. Спільно з Науково-інженерним енерго-сервісним центром організувати облік розісланих примірників.

Термін – 30 днів з дати видання цього наказу.

 1. Державному підприємству «Львівське конструкторське бюро» (Лошаку) забезпечити необхідну кількість інсталяцій програмного комплексу АСКД-3 енергетичним компаніям та підприємствам відповідно до їх замовлень та фактичної оплати.

 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С. М.

Міністр С.ЄРМІЛОВ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
ДЕРЖБУД УКРАЇНИ
03150, м. Київ-150, вул. Димитрова, 24 тел. 244-39-92, факс 227-23-35
01.12.03 №7/3-1180

На № 32-01/5-2258 від 08.10.03

Міністерство палива

та енергетики України

Про погодження «Порядку визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж»
Держбуд України, в межах своїх повноважень, розглянув «Порядок визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж», направлений листом Мінпаливенерго України від 08.10.2003 № 32-01/5-2258, і погоджує зазначений порядок, скоригований в робочому порядку за зауваженнями Комітету.

З питань щодо розміру показників для визначення загальновиробничих та адміністративних витрат та прибутку рішення приймається Мінпаливенерго України.

Одночасно повідомляємо, що кодування відомчих кошторисних норм Міністерства палива та енергетики у програмних комплексах повинно починатися з літери «Т».
Перший заступник

Голови Комітету А.В. Беркута

ЗМІСТ


ПОРЯДОК 1

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ 1

1. Загальні положення 6

2 Система ціноутворення 6

3. Порядок складання кошторисної документації 8

4. Визначення кошторисної вартості 10

5. Правила визначення загальновиробничих витрат 14

5.2 Порядок визначення загальновиробничих витрат 14

Додаток А 17

Перелік чинних відомчих Норм часу 17

Додаток Б 18

УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ 18

Додаток В 19

Форма кошторису на виконання ремонтних робіт 19

підрядним способом 19

Додаток Г 21

ФОРМА КОШТОРИСУ 21

на виконання ремонтних робіт господарським способом 21Затверджено

Наказом Міністерства

палива та енергетики України

від 22 грудня 2003 р. № 770
ГНД 34.05.102-2003
ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ

РЕМОНТУ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Чинний від 2004-01-22

1. Загальні положення


 1. Галузевий нормативний документ «Порядок визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж (надалі Порядок) встановлює основні правила складання кошторисної документації та визначення вартості ремонту і технічного обслуговування (надалі ТО) електричних мереж на об'єктах підприємств електричних мереж, відповідно до нормативних актів Держбуду України, визначених документом – Державні будівельні норми України. Порядок визначення вартості будівництва та реконструкції будівель та споруд (ДБН Д.1.1-1-2000) з Доповненням № 3, затвердженим наказом Держбуду України від 01.07.2002 № 80 та введеним в дію з 01.06.2002, Зміною № 2, затвердженою наказом Держбуду України від 17.06.2003 № 85 та введеною в дію з 01.07.2003.

 2. Порядок носить обов'язковий характер при визначенні вартості ремонту обладнання, що здійснюється за рахунок коштів державних підприємств, та підприємств, що мають державну частку в статутному фонді.

 3. Порядок має рекомендаційний характер при визначенні вартості ремонту, що здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, і його застосування обумовлюється контрактом (договором).

1.4 Порядок поширюється на господарський, підрядний та змішаний спосіб здійснення ремонтних робіт.

 1. Кошторисна вартість ремонту – це прогнозована сума коштів, необхідних для виконання ремонтних робіт і ТО обладнання електричних мереж, яка обчислюється на основі чинних відомчих кошторисно-нормативних документів Міністерства палива та енергетики України.

 2. Кошторисна документація, розроблена згідно з положеннями цього Порядку, в подальшому використовується як інвесторська кошторисна документація, а також для взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.2 Система ціноутворення2.1 Система ціноутворення вартості проведення ремонту і технічного обслуговування (далі – ТО) електричних мереж базується на нормативно-розрахункових показниках і поточних цінах трудових та матеріально-технічних ресурсів.

Нормативними показниками є відомчі та державні ресурсні елементні кошторисні норми.

На підставі цих норм, коригуючих коефіцієнтів до них і поточних цін на трудові та матеріально-технічні ресурси визначаються прямі витрати з проведення ремонту і ТО обладнання електричних мереж.

Решта витрат, які розраховуються у вартості ремонту і ТО електричних мереж, визначаються не за нормами, а розрахунково.

До таких належать витрати:

2.2 Ресурсні елементні кошторисні норми застосовуються як первинні кошторисні нормативи, призначені для визначення нормативної кількості трудових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання ремонтних робіт і ТО електричних мереж, визначення прямих витрат у вартості ремонту, а також для розроблення поточних одиничних розцінок.

2.3 До ресурсних елементних кошторисних норм на ремонт і ТО електричних мереж належать:

Зазначені відомчі ресурсні елементні кошторисні Норми на ремонт і ТО обладнання електричних мереж містять у своєму складі показники трудовитрат, часу роботи спеціальних машин та механізмів, а також витрати матеріалів, виробів.

Правила застосування відомчих Норм при визначенні трудових і матеріально-технічних ресурсів для проведення ремонту і ТО електричних мереж, перелік умов, відмінних від звичайних і коригуючі коефіцієнти до них, наведені відповідно в їх загальних частинах.

Правила визначення прямих витрат у вартості ремонту і ТО наведено в розділі 4 цього Порядку.

2.4 Кошторисні норми трудомісткості робіт, що виконуються робітниками-ремонтниками, кваліфікаційні розряди робітників-ремонтників, які наведені у відомчих Нормах та поточна вартість людино-години відповідного розряду застосовується як нормативно-розрахункова база для визначення заробітної плати робітників-ремонтників.

Правила визначення кошторисної заробітної плати робітників-ремонтників наведено в розділі 4 цього Порядку.

2.5 Нормативно-розрахунковою базою для визначення вартості експлуатації спеціальних машин та механізмів, у тому числі заробітної плати робітників, зайнятих в управлінні та обслуговуванні спеціальних машин та механізмів, є:

- поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси.

Правила визначення кошторисної вартості експлуатації спеціальних машин та механізмів, кошторисної зарплати робітників, зайнятих в управлінні та обслуговуванні спеціальних машин і механізмів, наведені в розділі 4 цього Порядку.

2.6 Кошторисні норми витрат матеріалів, виробів, що наведені у відомчих нормах, та поточні ціни на них застосовуються як нормативно-розрахункова база для визначення вартості матеріально-технічних ресурсів.

Правила визначення вартості матеріально-технічних ресурсів наведено в розділі 4 цього Порядку.

2.7 Кошторисна нормативна трудомісткість робіт, що наведена у відомчих нормах, враховує трудовитрати робітників – ремонтників і робітників, зайнятих в управлінні та обслуговуванні спеціальних машин та механізмів, а також трудовитрати працівників, заробітна плата яких передбачається в загальновиробничих витратах, є нормативно-розрахунковою базою для визначення кошторисної трудомісткості ремонту, що здійснюється в звичайних умовах виконання робіт (плюсова температура довкілля, помірний вітер до
10 м/сек).

Якщо виконання ремонтних робіт і ТО обладнання електричних мереж проводиться в зимовий період, в літній період, або в умовах, відмінних від звичайних (робота під наведеною напругою, піски, зоране поле, бездоріжжя, територія міст, гірські схили і тощо) трудовитрати робітників-ремонтників, робітників, зайнятих в управлінні та обслуговуванні спеціальних машин та механізмів, норми часу роботи спеціальних машин та механізмів на виконання відповідних робіт коригуються на підставі коефіцієнтів, наведених у загальних частинах відповідних відомчих норм.

Якщо до однієї роботи одночасно застосовуються декілька коригуючих коефіцієнтів, останні перемножуються.

 1. Нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат можуть також слугувати розцінки на ремонт і ТО електричних мереж, складені на основі відомчих ресурсних елементних кошторисних норм, поточних цін на матеріали, вироби, поточної ціни машино-години спеціальних машин та механізмів і поточної вартості людино-години відповідного розряду.

 2. У разі відсутності у відомчих ресурсних елементних кошторисних нормах окремих видів робіт нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат можуть також слугувати загальнодержавні ресурсні елементні кошторисні норми – Державні будівельні норми України. (ДБН Д.2.2-33-99) Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Лінії електропередач, (ДБН Д.2.3-8-99) Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування. Електротехнічні установки та інші.

3. Порядок складання кошторисної документації

 1. На виконання робіт з ремонту і ТО електричних мереж складаються локальні кошториси.

 2. Локальні кошториси є первинними кошторисними документами і складаються на роботи з ремонту і ТО на підставі проектно-технічної документації, робочих креслень, та обсягів робіт, що визначаються з відомостей дефектів, складених під час оглядів, на кожний електричний об'єкт, обладнання (повітряна лінія напругою 0,4-20 кВ, повітряна лінія напругою 35-150 кВ, повітряна лінія напругою 220-750 кВ, або її обслуговуюча частина; кабельна лінія напругою 0,4-35 кВ; трансформаторна підстанція напругою 6-20/0,4 кВ; розподільний пункт напругою 6-20 кВ; обладнання електричних підстанцій напругою 35 кВ – 750 кВ; і т.ін.), що потребує ремонту та технічного обслуговування.

 3. Локальні кошториси складаються за поточним рівнем цін на трудові і матеріально-технічні ресурси за формами, наведеними в додатках В, Г цього Порядку.

 4. Під час складання локальних кошторисів, застосовуються:

- поточна вартість людино-години робітників-ремонтників відповідних розрядів;

Крім цього, в локальному кошторисі враховуються умови виконання ремонтних робіт у зимовий період, в літній період, в умовах, відмінних від звичайних; податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості ремонту.

 1. У локальних кошторисах вказується дата, станом на яку приймаються поточні ціни на трудові і матеріально-технічні ресурси, та період проведення ремонтних робіт

 1. Якщо у відомчих ресурсних елементних кошторисних нормах, наведених в додатку А, відсутні будь-які необхідні норми на окремі види робіт, в такому випадку можуть бути використані прейскуранти в частині норм витрат ресурсів, загальнодержавні ресурсні кошторисні норми ДБН Д.2.2-33-99, ДБН Д.2.3-8-99 та інші, а також тимчасово норми підприємства на ці види робіт. Норми підприємства повинні бути розроблені згідно із структурою відомчих чи загальнодержавних норм і затверджені в установленому порядку.

 2. Порядок робіт у локальних кошторисах повинен відповідати технологічній послідовності і терміну виконання ремонтних робіт.

Якщо роботи (частина робіт), наведені в локальних кошторисах, будуть виконуватись у зимовий період, в літній період або в умовах, відмінних від звичайних, тоді щодо кожної роботи окремо вказується номер і значення коригуючого коефіцієнта стосовно конкретних умов виконання робіт, наведених у загальних частинах відповідних відомчих Норм.

Після переліку робіт вказується підсумок "всього по роботах".

3.8 У локальному кошторисі після підсумку "всього по роботах" зазначається:

- вартість доставки спеціальних машин та механізмів до місця роботи і назад;

- податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості ремонту. Податок з власників транспортних засобів та інших машин і механізмів враховується у вартості машино-години.

3.9 У тих випадках, коли відповідно до дефектної відомості, здійснюється розбирання конструкцій (металевих, залізобетонних та інших), демонтаж проводів, в результаті чого планується одержати матеріали, вироби, конструкції, придатні до повторного застосування, або брухт чорних та кольорових металів, за підсумком кошторису вказується номенклатура і кількість цих матеріалів, виробів, конструкцій, що придатні до наступного використання.

Вартість таких матеріалів, виробів, конструкцій визначається за поточними відпускними цінами з урахуванням усередненого коефіцієнта зносу 0,5, за відрахуванням із цих сум витрат на приведення їх у придатний для використання стан і, за необхідності, доставки до місця складування.

У кошторисі ці суми вказуються окремим рядком під назвою «У тому числі зворотні суми».

Якщо унеможливлене (підтвердити відповідними документами) подальше використання або реалізація матеріалів, виробів, конструкцій від розбирання та демонтажу, їх вартість у зворотних сумах не вказується.

 1. На ремонт устаткування, яке значиться в основних фондах підприємства і планується до демонтажу з наступним монтажем після його ремонту, у локальних кошторисах передбачаються кошти на демонтаж, ремонт і повторний монтаж цього устаткування без урахування його вартості.

 2. У локальних кошторисах результати обчислень та підсумкові величини заокруглюються до цілого числа.4. Визначення кошторисної вартості4.1 Кошторисна вартість ремонту і ТО електричних мереж, що визначається локальними кошторисами, містить у собі прямі і загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, подорожчання робіт за умови їх виконання в зимовий період, в літній період, в умовах, відмінних від звичайних, кошторисний прибуток, податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості ремонту.

4.1.1 Прямі витрати враховують у своєму складі:

- вартість матеріалів, виробів, конструкцій.

Прямі витрати розраховуються в локальних кошторисах шляхом множення визначеної за ресурсними елементними кошторисними нормами кількості трудових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання обсягів робіт, обчислених згідно з відомостями дефектів, проектно-технічної документації та робочих креслень, на відповідні коригуючі коефіцієнти за умови виконання робіт у зимовий період, у літній період, в умовах, відмінних від звичайних та на відповідні поточні ціни цих ресурсів.

4.1.2 Кошторисна заробітна плата (основна та додаткова), що наводиться в прямих витратах у локальних кошторисах, розраховується окремо для робітників-ремонтників та для робітників, зайнятих в управлінні та обслуговуванні спеціальних машин та механізмів.

Розрахунок заробітної плати виконується на підставі нормативних трудовитрат (з урахуванням коефіцієнтів подорожчання за умови виконання робіт у зимовий період, у літній період, в умовах, відмінних від звичайних) та поточної вартості людино-години відповідного розряду робітників-ремонтників та середнього нормативного розряду ланки робітників зайнятих в управлінні та обслуговуванні спеціальних машин та механізмів.

Поточна вартість людино-години відповідного розряду розраховується згідно із чинним законодавством та затверджується підприємством.

4.1.3 Кошторисна вартість експлуатації спеціальних машин та механізмів, зайнятих на виконанні ремонтних робіт і технічного обслуговування обладнання електричних мереж, в прямих витратах розраховується виходячи з нормативного часу їх роботи, необхідного для виконання встановленого обсягу робіт (з урахуванням коефіцієнтів подорожчання за умови виконання робіт у зимовий період, у літній період, в умовах, відмінних від звичайних), та поточної вартості експлуатації спеціальних машин та механізмів за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах.

Поточна вартість машино-години експлуатації спеціальних машин та механізмів, розраховується на підставі трудових та матеріальних ресурсів, наведених в РКНЕМ,

ДБН Д 2.2-7-2000, поточних цін на них з додаванням амортизаційних відрахувань на повне відновлення спеціальних машин та механізмів, вартості матеріальних ресурсів на заміну частин, що швидко спрацьовуються, ремонт і технічне обслуговування, а також податку з власників автотранспорту та інших спеціальних машин та механізмів.

У вартості експлуатації спеціальних машин та механізмів, у тому числі зазначається заробітна плата робітників зайнятих в управлінні та обслуговуванні спеціальних машин та механізмів.

При розрахунках вартості експлуатації спеціальних машин та механізмів у випадку відсутності на підприємстві будь-яких видів спеціальних машин та механізмів, передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами, можлива заміна номенклатури спеціальних машин та механізмів, але таким чином, щоб отримана вартість не перевищувала вартості експлуатації спеціальних машин та механізмів, розрахованої на підставі нормативного часу роботи спеціальних машин та механізмів, зазначених у ресурсних елементних кошторисних нормах, та відповідної поточної вартості машино-години.

4.1.4 Кошторисна вартість матеріалів, виробів та конструкцій, що враховані у відомчих ресурсних елементних кошторисних нормах та основних матеріалів, виробів, конструкцій (ремкомплект, опори, проводи та ін.), передбачених в проектно-технічній документації, робочих кресленнях, у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт та відповідних поточних цін.

Поточні ціни на матеріали, вироби, конструкції визначаються франко-приоб'єктний склад ремонтного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості:

У разі проведення ремонтів за рахунок коштів державних підприємств та підприємств, що мають державну частку в статутному фонді, вартість матеріалів, виробів та конструкцій, як правило, приймається за рівнем, що склався в регіоні за цінами виробників.

Якщо відсутня інформація про регіональні ціни на будь-які матеріали, вироби, конструкції, тоді можливе застосування середніх цін, що надаються Держбудом.

При взаєморозрахунках за виконані обсяги робіт ціни на матеріали, вироби, конструкції підтверджуються відповідними платіжними документами.

Витрати на транспортування (у тому числі вантажні роботи) матеріалів, виробів, конструкцій обчислюються або калькуляційним методом, або за усередненими показниками вартості транспортних витрат на 1т відповідного вантажу на середню відстань перевезень, що надаються Держбудом.

При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт, ці витрати підтверджуються відповідними розрахунками.

У складі кошторисної вартості матеріальних ресурсів враховуються заготовельно-складські витрати, у тому числі витрати пов'язані з втратами, які важко усуваються, і псуванням матеріалів під час їх транспортування та зберігання на складах.

Ці витрати розраховуються за відсотком, рекомендованим Держбудом, до кошторисної вартості матеріалів франко-приоб'єктний склад і є лімітом коштів на відшкодування цих витрат:

4.1.5 Кошторисна вартість обладнання визначається як сума всіх витрат на придбання і доставку цього обладнання на приоб'єктний склад або місце його монтажу.

Складовими кошторисної вартості обладнання є:

Поточні ціни на устаткування приймаються за вихідними даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел.

Якщо у кошторисній вартості матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання не враховані всі складові їхньої вартості, витрати на них враховуються в локальних кошторисах додатково.

Ці витрати обчислюються за калькуляційним методом або за усередненими показниками, що надаються Держбудом для устаткування в Додатку 5 до ДБН 1.1.1-2000.

4.1.6 Доставка бригади робітників-ремонтників, спеціальних машин та механізмів до місця роботи і назад до ремонтного підприємства.

У зв'язку з тим, що електрооб'єкти, на яких проводяться ремонтні роботи і технічне обслуговування, знаходяться на різній відстані від ремонтного підприємства, в локальних кошторисах враховуються додаткові витрати на доставку бригади робітників-ремонтників, а також на доставку спеціальних машин та механізмів до місця роботи і назад на ремонтне підприємство і розраховані за відповідними правилами, наведеними в пунктах 4.1.6.1, 4.1.6.2 цього порядку.

4.1.6.1 Кошторисні витрати на доставку бригади робітників-ремонтників до місця роботи і назад складаються з витрат на:

(1)

де Ззб – затрати на зарплату бригади робітників-ремонтників, грн.;

В – відстань до електрооб'єкта від ремонтного підприємства і назад, км;

Взб – середня поточна вартість людино-години робітників-ремонтників, грн.;

Н – кількість членів бригади, чол.;

Шс – середня швидкість транспорту під час доставки бригади, км/год.

Витрати на зарплату робітника, зайнятого в управлінні автотранспортом, розраховуються за формулою:

(2)

де Ззв – затрати на зарплату робітника зайнятого в управлінні автотранспортом, грн.;

В – відстань до електрооб'єкта від ремонтного підприємства і назад, км;

Взв – середня поточна вартість людино-години робітника зайнятого в управлінні автотранспортом, грн.;

Шс – середня швидкість спецмашини під час доставки бригади, км/год.

Витрати на експлуатацію автотранспорту розраховуються за формулою:

(3)

де Ззм – затрати на експлуатацію автотранспорту, грн.;

В – відстань до електрооб'єкта від ремонтного підприємства і назад, км;

Взм – середня поточна вартість машино-години автотранспорту, грн.;

Шс – середня швидкість автотранспорту під час доставки бригади, км/год.

4.1.6.2 Кошторисні витрати на доставку спеціальних машин та механізмів до місця роботи і назад складаються з витрат на:

- зарплату робітників, зайнятих в управлінні спеціальними машинами та механізмами;

- експлуатацію спеціальних машин та механізмів.

Витрати на зарплату робітника, зайнятого в управлінні спеціальної машини та механізму, під час доставки її до місця роботи і назад розраховуються за формулою 2 пункту 4.1.6.1.

Витрати на експлуатацію спеціальних машин та механізмів під час доставки їх до місця роботи і назад розраховуються за формулою 3 пункту 4.1.6.1.

4.2 Загальновиробничі витрати – це сума коштів на відшкодування витрат з ремонту обладнання, пов'язаних зі створенням загальних умов виконання ремонтних робіт, їх організацією, управлінням і обслуговуванням.

Правила визначення загальновиробничих витрат наведено у розділі 5.

Загальновиробничі витрати зазначаються в локальному кошторисі в цілому по кошторису.

4.3 Загальна кошторисна трудомісткість ремонтних робіт визначається як сума нормативної і розрахункової трудомісткості, що передбачається:

нормативна кошторисна трудомісткість, визначена на підставі ресурсних елементних кошторисних норм, що враховує трудовитрати робітників-ремонтників, і робітників зайнятих в управлінні та обслуговуванні спеціальних машин та механізмів з урахуванням коригуючих коефіцієнтів за умови виконання робіт у зимовий період, у літній період, в умовах, відмінних від звичайних;

розрахункова кошторисна трудомісткість, визначена на підставі усереднених розрахункових показників (додаток Б). Загальна кошторисна трудомісткість зазначається в локальному кошторисі в цілому по кошторису

4.4 Адміністративні витрати – це загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством, і не включаються до собівартості ремонтних робіт.

Адміністративні витрати розраховуються з урахуванням рекомендованих усереднених показників (додаток Б), виражених у гривнях в розрахунку на одну людино-годину загальної кошторисної трудомісткості.

Адміністративні витрати розраховуються за формулою:
Ка.в. = Тз.тв. * П, (4)
де Ка.в. – адміністративних витрат, грн.;

Тз.тв. – загальна кошторисна трудомісткість люд.-год.;

П – показник для визначення адміністративних витрат, грн./люд.-год;

Адміністративні витрати зазначаються в локальному кошторисі в цілому по кошторису.

4.5 Кошторисний прибуток – це кошти, що враховують економічно обґрунтовану величину прибутку підрядної організації від виконання ремонтних робіт.

Розмір кошторисного прибутку залежить від виду ремонтних робіт, технічної і технологічної складності проведення робіт, термінів їх виконання, умов та джерел фінансування тощо. Визначений на підставі цих факторів розмір кошторисного прибутку погоджується із замовником.

Для ремонтних робіт, які здійснюються за рахунок коштів державних підприємств, та підприємств, що мають державну частку в статутному фонді, розмір кошторисного прибутку приймається з урахуванням рекомендованих усереднених показників (додаток Б), виражених у гривнях в розрахунку на одну людино-годину загальної кошторисної трудомісткості.

Кошторисний прибуток визначається за формулою:
Кпр. = Тз.тв. * П, (5)
де Кпр. – кошторисний прибуток, грн;

Тз.тв. – загальна кошторисна трудомісткість, люд.-год.;

П – показник для визначення кошторисного прибутку, грн./люд.-год;

Кошторисний прибуток в кошторисній документації враховується якщо ремонт здійснюється:

Кошторисний прибуток зазначається в локальному кошторисі в цілому по кошторису.

4.6 До локального кошторису включаються встановлені чинним законодавством податки, збори, платежі, не враховані складовими вартості ремонту. Розмір цих витрат визначається виходячи з норм і бази для їх нарахування, встановлених відповідними постановами Уряду.

Зазначені витрати включаються в кошторис окремими рядками.

5. Правила визначення загальновиробничих витратПоложення цього розділу встановлюють основні правила визначення загальновиробничих витрат.

У розділі наводяться:


5.1 Загальні положення
5.1.1 Загальновиробничі витрати – це сума коштів для відшкодування витрат, пов'язаних зі створенням загальних умов виконання ремонтних робіт, їх організацією, управлінням і обслуговуванням.

Загальновиробничі витрати включаються до виробничої собівартості ремонтних робіт.

5.1.2 Порядок розрахунку загальновиробничих витрат застосовується при визначенні вартості ремонту енергетичного обладнання і не залежить від відомчої належності підрядної організації.

5.2 Порядок визначення загальновиробничих витрат5.2.1 Для розрахунку загальновиробничих витрат їхні статті групуються в 3 блоки:


5.2.1.1 Кошторисна заробітна плата працівників, заробітна плата яких передбачається в загально-виробничих витратах, розраховується виходячи з трудових витрат цих працівників і відповідної вартості людино-години.

Трудовитрати працівників, заробітна плата яких передбачається в загальновиробничих витратах, визначається за формулою:
Т з.зв = Тн.тв * К , (6)
де Т з.зв. – трудовитрати працівників, заробітна плата яких передбачається в загальновиробничих витратах, люд.-год;

Т н.тв. – нормативна трудомісткість робіт, що передбачається в прямих витратах, яка враховує трудовитрати робітників-ремонтників і трудовитрати робітників зайнятих в управлінні спеціальними машинами і механізмами, люд.-год.;

К – усереднений коефіцієнт переходу від нормативної трудомісткості робіт, що передбачається в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких передбачається в загальновиробничих витратах.

Заробітна плата, яка передбачається в загальновиробничих витратах, визначається за формулою:
З з.зв = Т з.зв * В , (7)
де В – поточна середня вартість людино-години, яка приймається за п'ятим нормативним розрядом на виконання робіт.

Усереднений коефіцієнт переходу від нормативної трудомісткості робіт, що передбачається в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких передбачається в загальновиробничих витратах, приймається в розмірах рекомендованих усереднених показників (додаток Б).

Поточна вартість людино-години робітників-ремонтників п'ятого нормативного розряду на виконання ремонтних робіт визначається згідно із чинним законодавством, наказами Міністерства палива та енергетики і затверджується підприємством.

5.2.1.2 Відрахування на соціальні заходи згідно із Законодавством до Пенсійного Фонду України, внески до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Фонду соціального страхування від нещасних випадків визначаються виходячи з норм установлених чинним законодавством, і кошторисної заробітної плати.

Кошторисна заробітна плата визначається як сума заробітної плати:

- робітників-ремонтників, зайнятих на ремонтних роботах (основна та додаткова, зарплата нарахована за час доставки бригади до місця роботи і назад);

5.2.1.3 Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат розраховуються виходячи з нормативної кошторисної трудомісткості робіт і усереднених показників витрат за цими статтями, обчислених в грошовому виразі на людино-годину нормативної кошторисної трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах.

Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат визначаються за формулою:
К р.з.в. = Т н.тв. * П, (8)
де К р.з.в. – кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн;

Т н.тв. – нормативна трудомісткість робіт, що передбачається в прямих витратах, яка враховує трудовитрати ремонтних робіт і трудовитрати робітників зайнятих в управлінні та обслуговуванні машин, люд.-год.;

П – показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн./люд.-год.

 1. Якщо проведення ремонтних робіт обладнання електричних мереж здійснюється за рахунок коштів державних підприємств, та підприємств, що мають державну частку в статутному фонді, розмір заробітної плати в загальновиробничих витратах та кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат розраховуються з урахуванням усереднених показників (додаток Б).

 2. Якщо проведення ремонтних робіт і робіт з технічного обслуговування обладнання електричних мереж здійснюється господарським способом тоді, до рекомендованих усереднених показників для підрядного способу ремонту (додаток Б) застосовується знижувальний коефіцієнт 0,6.

 3. Під час формування пропозицій щодо визначення вартості ремонту підрядні організації – претенденти на виконання ремонтних робіт – розрахунково-аналітичним методом визначають:

 4. заробітну плату працівників, яка передбачається в загально-виробничих витратах, з урахуванням структурного складу організації та рівня заробітної плати, що її планують отримувати на об'єкті замовлення;

До ціни пропозиції також включаються відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від заробітної плати робітників-ремонтників, робітників, зайнятих в управлінні та обслуговуванні спеціальних машин та механізмів, працівників, зарплата яких передбачається в загальновиробничих витратах.

Додаток А


до Порядку

визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж

Перелік чинних відомчих Норм часу


на ремонт і ТО обладнання електричних мереж, погоджених

з Держбудом України і затверджених Міністерством

палива та енергетики України


№ п/п
Позначення

Назва норм часу
(скорочена назва)

Погодження та затвердження дата, № наказу

1

ГКД 34.05.834-98 Том 1

Повітряні лінії напругою 0,4-
20 кВ, трансформаторні підстанції напругою 6-20/0,4 кВ, розподільні пункти напругою 6-20кВ (НР-0,4-20-98)

Погоджено з Держбудом 09.09.99 Лист №7/3-303 Затверджено Наказом Міністерства енергетики України від 13.08.98 №137

2

ГКД 34.05.834-98 Том 2

Повітряні лінії напругою 35-
150 кВ (НР-35-150-98)

Погоджено з Держбудом 09.09.99 Лист №7/3-303 Затверджено Наказом Міністерства енергетики України від 13.08.98 №137

3

ГКД 34.05.834-98 Том 3

Кабельні лінії напругою 0,4-
35 кВ (НР-0,4-35-98)

Погоджено з Держбудом 09.09.99 Лист №7/3-303 Затверджено наказом Міністерства енергетики України від 13.08.98 №137

4

ГКД 34.05.834-96 Том 4

Повітряні лінії напругою 220-750 кВ (НР-220-750-98)

Погоджено з Держбудом 09.09.99 Лист №7/3-303 Затверджено наказом Міністерства енергетики України від 13.08.98 №137

5

ГКД 34.05.834-98 Том 5

Обладнання електричних підстанцій напругою 35 кВ і вище. Капітальний ремонт (НЧ-ОПкр-01)

Погоджено з Держбудом 08.11.01 Лист №7/3-1145 Затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 20.12.01 №660

6

ГКД 34.05.834-98 Том 6

Обладнання електричних підстанцій напругою 35 кВ і вище. Поточний ремонт і ТО (НП-ОПпр-01)

Погоджено з Держбудом 08.11.01 Лист №7/3-1145 Затверджено наказом Міністерства палива та енергетики України від 20.12.01 №660


Додаток Б


до Порядку

визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж

УСЕРЕДНЕНІ ПОКАЗНИКИ


для визначення трудовитрат працівників,

заробітна плата яких передбачається в загальновиробничих

витратах, коштів на покриття решти статей загальновиробничих

витрат, розміру адміністративних витрат, кошторисного

прибутку


Групи обладнання

Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, які передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загально-виробничих витратах, люд.-год

Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн/люд.-год

Усереднені показники для визначення розміру адміністративних витрат у розрахунку на 1 люд.-год загальної кошторисної трудомісткості, грн/люд.-год

Усереднені показники для визначення кошторисного прибутку, грн/люд.-год

1

2

3

4

5

Повітряні лінії напругою 0,4-20 кВ, трансформаторні підстанції напругою 6-20/0,4 кВ, розподільні пункти напругою 6-
20 кВ

0,094

0,69

0,48

1,50

Повітряні лінії напругою 35-150кВ

0,094

0,69

0,48

1,50

Кабельні лінії напругою 0,4-35 кВ

0,110

0,69

0,48

1,50

Повітряні лінії напругою 220-750 кВ

0,120

0,69

0,56

1,50

Обладнання електричних підстанцій напругою 35 кВ і веще. Капітальний ремонт

0,125

0,90

0,56

1,50

Обладнання електричних підстанцій напругою 35 кВ і вище. Поточний ремонт і ТО

0,125

0,90

0,56

1,50


Додаток В


(Рекомендований)
до Порядку визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж

Форма кошторису на виконання ремонтних робіт

підрядним способом


Район Е.М: Бродівський Затверджую

Рік : 2003 ___________

Вид ремонту: підрядним ___________
КОШТОРИС № 9/1

на виконання робіт з ремонту ПЛ напругою 0,4 кВ
Назва об'єкта: ПЛ № 5 від КТП-258 с. Сокільники період ремонту : січень-травень

Складений в поточних цінах станом на "15" Листопада 2003 р.


№ п/п

Шифр робіт, витрат

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру

Кількість

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати праці робітників, люд.-год., не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини

Всього

матеріалів, заробітної плати

Експлуатації машин в т,ч. заробітної плати

Всього

Матеріалів, заробітної плати

Експлуатації машин в т.ч. заробітної плати

на одиницю

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


ВСЬОГО по роботах:

ТРУДОВИТРАТИ працівників, зарплата яких передбачається в загальновиробничих витратах

ЗАГАЛЬНА КОШТОРИСНА ТРУДОМІСТКІСТЬ

МАТЕРІАЛИ невраховані нормативами

ВСЬОГО по матеріалах, не врахованих нормативами

ВСЬОГО по роботах і матеріалах:

ДОСТАВКА БРИГАДИ

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ витрати :

 1. ЗАРПЛАТА в загальновиробничих витратах

 2. ЗБІР: – до Пенсійного фонду

 1. РЕШТА статей заг. вироб. витрат

АДМІНІСТРАТИВНІ витрати:

ПРИБУТОК

ВСЬОГО

ПДВ 20%

ВСЬОГО ПО КОШТОРИСУ
Крім цього, зворотна сума, грн.

Склав: інженер Петров І. В. 01/07/03
Начальник РЕМ: ________________________

Додаток Г


(Рекомендований)

до Порядку визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж

ФОРМА КОШТОРИСУ

на виконання ремонтних робіт господарським способомРайон Е.М: Бродівський Затверджую

Рік: 2003 ___________

Вид ремонту: господарським ___________
КОШТОРИС № 9/1

на виконання робіт з ремонту ПЛ напругою 0,4 кВ
Назва об'єкта : ПЛ № 5 від КТП-258 с. Сокільники період ремонту : січень-травень

Складений в поточних цінах станом на "15" Листопада 2003р.

№ п/п

Шифр робіт, витрат

Найменування робіт і витрат, одиниця виміру

Кількість

Вартість одиниці, грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати праці робітників, люд.-год., не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини

Всього

матеріалів, заробітної плати

Експлуатації машин в т,ч. заробітної плати

Всього

Матеріалів, заробітної плати

Експлуатації машин в т.ч. заробітної плати

на одиницю

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


ВСЬОГО по роботах:

ТРУДОВИТРАТИ працівників, зарплата яких передбачається в загальновиробничих витратах
ЗАГАЛЬНА КОШТОРИСНА ТРУДОМІСТКІСТЬ

МАТЕРІАЛИ не враховані нормативами:

ВСЬОГО по матеріалах, не врахованих нормативами:

ВСЬОГО по роботах і матеріалах:

ДОСТАВКА БРИГАДИ:

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ витрати :

 1. ЗАРПЛАТА в загальновиробничих витратах

 2. ЗБІР: - до Пенсійного фонду

3) РЕШТА статей заг. вироб. витрат

ВСЬОГО ПО КОШТОРИСУ

Крім цього, зворотна сума, грн.

Склав: інженер Петров І. В. 01/07/03

Начальник РЕМ: __________________________________

УДК 658.58.03 : 621.311 ] (083)

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации