Історія народного господарства та економічної думки України. Збірник наукових праць. Випуск 37 - 38 - файл n1.doc

Історія народного господарства та економічної думки України. Збірник наукових праць. Випуск 37 - 38
скачать (2608.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc2609kb.06.11.2012 12:12скачать

n1.doc

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Автори статей збірника

Амоша Олександр Іванович — академік НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту економіки промисловості НАН України (Донецьк)

Белоус Ірина Володимирівна — асистент кафедри економічної теорії та аграрної економіки Одеського аграрного університету (Одеса)

Біла Світлана Олексіївна — доктор наук з державного управління, професор, академік Академії економічних наук України, провідний науковий співробітник відділу економічної історії Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Київ)

Білоцерковець Олександр Геннадійович — науковий співробітник відділу моделювання та короткострокового прогнозування ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Київ)

Біницька Олена Петрівна — кандидат економічних наук, проректор з економічних питань Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту (Хмельницький)

Богиня Дем’ян Петрович — доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу економічної теорії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Київ)

Булєєв Іван Петрович — доктор економічних наук, професор, заступник директора Інституту економіки промисловості НАН України (Донецьк)

Вербовий Микола Васильович — аналітик Центру підтримки приватної ініціативи (Львів)

Волинський Георгій Семенович — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії Харківського інституту управління (Харків)

Гайдай Тетяна Вікторівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ)

Гаркавко Віктор Костянтинович — старший викладач кафедри економічної теорії Національного університету харчових технологій (Київ)

Голікова Тетяна Володимирівна — кандидат економічних наук, докторант кафедри економічної теорії та історії економіки Національної академії державного управління при Президентові України (Київ)

Горкіна Лариса Павлівна — доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України, зав. відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Київ)

Гордіца Кароліна Адольфівна — науковий співробітник відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Київ)

Гринчуцький Валерій Іванович — доктор економічних наук, професор, зав. кафедри економіки підприємств і корпорацій Тернопільської академії народного господарства (Тернопіль)

Дерев’янкін Тимофій Іванович — доктор філософії (Ph. D.), кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Київ)

Кваснюк Борис Євгенович — доктор економічних наук, заступник директора ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Київ)

Криськов Андрій Анатолійович — кандидат історичних наук, докторант кафедри маркетингу на виробництві Тернопільського державного технічного університету імені І. Пулюя (Тернопіль)

Кучин Сергій Павлович — аспірант кафедри економічної історії, теорії та менеджменту Харківської державної академії культури (Харків)

Лантух Ігор Валерійович — кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної історії, теорії та менеджменту Харківської державної академії культури (Харків)

Леоненко Петро Михайлович — доктор економічних наук, перший проректор, зав. кафедри економічної теорії Українського державного університету економіки і фінансів (Київ)

Маслов Анатолій Олександрович — кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ)

Машкін Олександр Миколайович — кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історії України XIX – початку XX ст. Інституту історії України НАН України (Київ)

Мельник Віктор Павлович — кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу економічної теорії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Київ)

Міхно Михайло Корнійович — кандидат економічних наук, старший науковий співробітник (Київ)

Небрат Вікторія Василівна — викладач Львівського державного техніко-економічного коледжу (Львів)

Новицький Валерій Євгенович — доктор економічних наук, професор, зав. відділу зовнішньоекономічних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Київ)

Новіков Валерій Миколайович — доктор економічних наук, професор, зав. відділу соціальної інфраструктури Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України (Київ)

Орлова Ольга Олександрівна — аспірант відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Київ)

Пантелеймоненко Андрій Олексійович — кандидат економічних наук, доцент кафедри організації виробництва та підприємництва Полтавської державної аграрної академії (Полтава)

Пиндус Тетяна Борисівна — асистент кафедри маркетингу на виробництві Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя (Тернопіль)

Пирожков Сергій Іванович — академік НАН України, доктор економічних наук, професор, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України (Київ)

Поліщук Віктор Іванович — кандидат економічних наук, доцент, керівник департаменту впровадження проектів Компанії «Гештальт Консалтінг Груп» (Київ)

Радзієвський Олександр Іванович — доктор економічних наук, старший науковий співробітник (Київ)

Сайкевич Марина Іванівна — кандидат економічних наук, асистент кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств Державного агроекономічного університету (Житомир)

Татаренко Наталія Олексіївна — кандидат економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету (Київ)

Тимченко Юлія Вікторівна — асистент кафедри історії економічних вчень та економічної історії Київського національного економічного університету (Київ)

Толстов Ростислав Дмитрович — доктор філософії (Ph. D.), кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Київ)

Фалович Володимир Андрійович — старший викладач кафедри маркетингу на виробництві Тернопільського державного технічного університету імені І. Пулюя (Тернопіль)

Хара Василь Георгійович — голова Комітету з питань праці та соціальної політики Верховної Ради України (Київ)

Хахлюк Анатолій Миколайович — кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник відділу зовнішньоекономічних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (Київ)

Ходченко Олена Вікторівна — старший економіст відділу активно-пасивних операцій Київської філії ВАТ Селянський комерційний банк «Дністер» (Київ)

Хромов Ігор Олександрович — аспірант кафедри загальної економічної теорії Одеського державного економічного університету (Одеса)

Цумаєва Аліна Спартаківна — аспірант кафедри економічної теорії Приазовського державного університету (Маріуполь)

Широкорад Леонід Дмитрович — доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Санкт-Петербурзького державного університету (С.-Петербург)

Юрчишин Володимир Васильович — академік УААН, доктор економічних наук, професор, завідуючий відділом аграрної і соціальної політики Інституту аграрної економіки Української академії аграрних наук (Київ)
Довідка про збірник

Збірник наукових праць «Історія народного господарства та економічної думки України» виходить з 1965 р. За станом на 2005 р. опубліковано 38 випусків. У них вміщено 665 статей та інших матеріалів загальним обсягом 400 друк. арк.

Видання збірника започатковано Постановою Президії Академії наук УРСР «Про наукові і науково-технічні збірники» від 12 березня 1964 р. (№ 51). Потім він неодноразово включався в нові (уточнені) «Переліки» збірників, які затверджувалися Держкомвидавом УРСР (14.03.1969 р. – наказ № 28; 17.03.1975 р. – прот. 16, п. 5; 24.10.1978 р. – наказ № 270). У подальшому видання збірника було пролонговано розпорядженням Президії Академії наук УРСР «Про новий перелік республіканських міжвідомчих тематичних наукових збірників» від 10 лютого 1983 р. (№ 251).

Збірник включений до Вибр. бібліографії «Eastern Europe, Russia and Central Asia 2005» (Europe Publications, London).

Постановою Президії Вищої атестаційної комісії України від 22 травня 1997 р. (№ 1а / 5) збірник наукових праць «Історія народного господарства та економічної думки України» включено у «Перелік № 1 наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт» (Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. — 1997. — № 2. — С. 81).
Редакційна колегія збірника

Дерев’янкін Тимофій Іванович — доктор філософії (Ph. D.), кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник відділу економічної історії Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (відповідальний редактор) (Київ)

Бодров Володимир Григорович — доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, зав. кафедри економічної теорії та історії економіки Національної академії державного управління при Президентові України (Київ)

Біла Світлана Олексіївна — доктор наук з державного управління, професор, академік Академії економічних наук України, провідний науковий співробітник відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Київ)

Горкіна Лариса Павлівна — доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України, зав. відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Київ)

Гринчуцький Валерій Іванович — доктор економічних наук, професор, зав. кафедри економіки підприємств і корпорацій Тернопільської академії народного господарства (заст. відповідального редактора) (Тернопіль)

Корнійчук Людмила Яківна — доктор економічних наук, професор Київського національного економічного університету (Київ)

Лантух Валерій Васильович — доктор історичних наук, професор, зав. кафедри економічної історії, теорії і менеджменту Харківської державної академії культури (Харків)

Леоненко Петро Михайлович — доктор економічних наук, професор, зав. кафедри економічної теорії Українського державного університету економіки і фінансів (Київ)

Трегобчук Валентин Михайлович — доктор економічних наук, професор, академік УААН, радник дирекції ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (Київ)

Толстов Ростислав Дмитрович — доктор філософії (Ph. D.), кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» (відповідальний секретар) (Київ)
ЗМІСТ
З історії економічних реформ
Біла С. О. Проекти програм структурної перебудови економіки України кінця XX – початку XXI ст.: аспекти їх суспільної ефективності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………….. . . . . 3

Сайкевич М. І. Проблеми сукупного попиту в період сучасної трансформації економіки України в наукових дослідженнях учених-економістів . . . . ……………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Новіков В. М., Хара В. Г. Побудова соціальної держави як найважливіша складова історичного розвитку . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . ……………………………………… . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 28

Цумаєва А. С. Деякі аспекти державної політики фінансування соціальної сфери України

в період 1990-х років . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Мельник В. П. До питання про завершення постсоціалістичного господарського транзиту …………….46

Голікова Т. В. Світовий та український досвід державного регулювання економічного

розвитку регіонів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………... . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Белоус І. В. Розвиток промисловості провідних країн Західної Європи після другої світової війни (промислова інтеграція) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………….. . . . . . . . . . . . . . . 68

Богиня Д. П., Волинський Г. С. Соціально-економічні перетворення в Китаї на рубежі XX-XXI століть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………… . . . . . . . . . . . . . 76

Історія народного господарства

Дерев’янкін Т. І. Економіка Росії та України в XX столітті: руйнівні та відбудовчі процеси в 1918-1928 рр. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ………………………………………… .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 87

Хахлюк А. М. Залізничний комплекс України в роки першої світової та громадянської воєн (1914-1920 рр.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Поліщук В. І. З історії політики української Центральної ради, Гетьманщини та Директорії у сфері грошей і грошового обігу (1917-1920 рр.) . . . ………………………………………….. . . . . . . . . . . . . . . 105

Лантух І. В. Перші заходи з відновлення ринкової інфраструктури в Україні при переході

до непу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Фалович В. А. Регулювання майнових відносин державної промисловості в період непу ……………..124

Хромов І. О. Про ефективність діяльності товарних бірж України в роки непу ... . …………….. . . . . . 131

Тимченко Ю. В. Споживча кооперація України в період непу (1921-1928 рр.) . . . …………….. . .. . . . 139

Міхно М. К., Радзієвський О. І. З історії розвитку та застосування економічної

кібернетики в Україні (друга половина XX ст.) . . . . . . . . . . . ……………………... . . . . . .. . . . . . . . . . .. 147

Біницька О. П. З історії планування підготовки педагогічних кадрів в Україні (20-80 роки

XX ст.) . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ………………………… . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 156

Толстов Р. Д. Страхова справа і страховий ринок Росії та України (XIX – початок XX ст.) 160

Маслов А. О. Деякі питання синдикування української промисловості в кінці XIX – на

початку XX ст. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . ……………………….... . . . . . 170

Ходченко О. В. З історії формування кредитної системи Російської імперії (друга половина XIX – початок XX ст.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………. . . . . 179

Орлова О. О.

Деякі аспекти організації бюджетної системи Російської імперії (кінець XIX – початок XX ст.) …. . . 192

Криськов А. А.

З історії сервітутів в Україні (за матеріалами Подільської губернії другої половини XIX ст.) . . . . . . . 197

Машкін О. М. Про роль та місце вихідців із Греції в економічному житті України кінця XIX – початку XX ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………….. . 207

Історія економічної думки

Кваснюк Б. Є. На передових рубежах вітчизняної економічної науки. До 60-річчя академіка НАНУ В. М. Гейця . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . …………………………………………….... 214

Амоша О. І. Життєвий і творчий шлях видатного вченого-економіста. До 80-річчя академіка НАНУ М. Г. Чумаченка . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . …………………………………………….... . . . 218

Новицький В. Є., Татаренко Н. О. Уся сила таланту і творчого натхнення на службі

науці. До 75-річчя академіка НАНУ Ю. М. Пахомова . . . . . . . . …………………….... . . .. . . . . . . . . . .. 225

Юрчишин В. В. Життя і творчість заради науки. До 75-річчя академіка НАНУ О. М. Онищенка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………………….... 229

Булєєв І. П. Життя, присвячене науці. До 75-річчя доктора економічних наук, професора М. Д. Прокопенка . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. …………………………………………... . . . . . . . . . 234

Леоненко П. М. Класичні ситуації Й. А. Шумпетера і місце в них української економічної думки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ………………………………………… .. . . . . . . . . . 236

Гринчуцький В. І., Пиндус Т. Б. Роль М. Х. Бунге у проведенні фінансових реформ в Російській імперії (наприкінці XIX ст.) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ………………………………………….... . . .. . . . . . . . . . . 245

Небрат В. В. Вклад М. Х. Бунге у розвиток теорії грошей, кредиту та кредитно-грошового обігу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………………. . . . . . . 253

Горкіна Л. П. Погляди Д. І. Піхна на основні аспекти економічної політики держави . . …………... . . 264

Гайдай Т. В. Історико-економічний аналіз розробки проблеми цінності у вітчизняній та зарубіжній теорії . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . …………………………………….... . . . . . . . . . . 276

Гордіца К. А. Дослідження докласичних уявлень про власність у працях українських економістів кінця XIX – початку XX ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………….. . . . 289

Пантелеймоненко А. О. До питання про визначення сутності понять «кооперація» та «кооператив» у працях представників світової кооперативної думки . . . . . . ……………………………………… . . .. . 297

Гаркавко В. К. З історії розвитку «сільськогосподарської економії» в системі економічних наук . . . . 305

Вербовий М. В. До історіографії фінансово-кредитної інституціалізації західноукраїнського господарського руху (1848-1939 рр.) . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ……………………………………………... 312

Кучин С. П. Михайло Іванович Туган-Барановський: деякі аспекти життя та творчості . . …………... 318 Широкорад Л. Д. М. І. Туган-Барановський і Санкт-Петербурзький університет . . . ……………. . . . . 327
Наші публікації

М. И. Туган-Барановский. Народное хозяйство [России в 1913 г.] . . . . . . . . . . . . …………….... . . . . . . 332

Пам’яті видатних вчених-економістів

Пам’яті Івана Іларіоновича Лукінова (1927-2004) (С. І. Пирожков) . . . . . . . . . . ………………... . . . . .. 345

Пам’яті Леоніда Костянтиновича Безчасного (1937-2004) (В. П. Мельник, О. Г. Білоцерковець) . . . . 349

Пам’яті Олексія Олексійовича Нестеренка (1904-1997) (Т. І. Дерев’янкін, В. І. Гринчуцький) . . . . . . 351

Бібліографія багатотомного видання наукових праць «Історія міст і сіл Української РСР» . . . . . . . . . 353

Автори статей збірника . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . …………………... . . . . . . .. . . . . . .. . . 360

Довідка про збірник . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ………………….. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 362

Редакційна колегія збірника . . . . . . . . . . . . . . . . ………………..... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 363
СОДЕРЖАНИЕ

Из истории экономических реформ

Белая С. А. Проекты программ структурной перестройки экономики Украины конца XX – начала XXI вв.: аспекты их общественной эффективности . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………… . . . 3

Сайкевич М. И. Проблемы совокупного спроса в период современной трансформации экономики Украины в научных исследованиях ученых-экономистов . . . . . ………………………………….. . . . . . . 17

Новиков В. Н., Хара В. Г. Построение социального государства как важнейшая составная исторического развития .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . ……………………………………………………….. . . .. 28

Цумаева А. С. Некоторые аспекты государственной политики финансирования

социальной сферы Украины в период 1990-х годов . . .. . . . . . . . . . …………………………. . . . . . . . . . . 37

Мельник В. П. К вопросу о завершении постсоциалистического хозяйственного транзита …………….46

Голикова Т. В. Мировой и украинский опыт государственного регулирования

економического развития регионов . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ………………………… 58

Белоус И. В. Развитие промышленности ведущих стран Западной Европы после второй мировой войны (промышленная интеграция) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ………………………………………….. . . . . . 68

Богиня Д. П., Волынский Г. С. Социально-экономические преобразования в Китае на рубеже XX-XXI вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………. . . . . . . . . . . . . . 76

История народного хозяйства

Деревянкин Т. И. Экономика России и Украины в XX веке: разрушительные и восстановительные процессы в 1918-1928 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………………………. . . . . . . . 87

Хахлюк А. Н. Железнодорожный комплекс Украины в годы первой мировой и гражданской воен (1914-1920 гг.) ... . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . …………………………………………………….. . . .. . . . . . . . . . .. 96

Полищук В. И. Из истории политики украинской Центральной рады, Гетьманщины и Директории в сфере денег и денежного обращения (1917-1920 гг.) .. . . . . ………………………………………... . .. . 105

Лантух И. В. Первые мероприятия по возобновлению рыночной инфраструктуры в Украине при переходе к нэпу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………….. . . 116

Фалович В. А. Регулирование имущественных отношений государственной

промышленности в период нэпа . . . . . . . ………………………... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 124

Хромов И. А. Об эффективности деятельности товарных бирж Украины в годы нэпа . …………….... 131

Тымченко Ю. В. Потребительская кооперация Украины в период нэпа (1921-1928 гг.) …………….. . 139

Михно М. К., Радзиевский А. И. Из истории развития и применения экономической

кибернетики в Украине (вторая половина XX в.) . . . . .. . . . . . . . . . ……………………….. . . . . . . . . . .. 147

Биницкая Е. П. Из истории планирования подготовки педагогических кадров в Украине (20-80 годы XX в.) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . …………………………………………... . 156

Толстов Р. Д. Страховое дело и страховой рынок России и Украины (XIX – начало XX вв.) . . . . . . . . 160

Маслов А. А. Некоторые вопросы синдицирования украинской промышленности в конце XIX –

в начале XX вв. . ……………………………………………………………………………………………. 170

Ходченко Е. В. Из истории формирования кредитной системы Российской империи (вторая половина XIX – начало XX вв.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………….. . . . . 179

Орлова О. А. Некоторые аспекты организации бюджетной системы Российской империи (конец XIX – начало XX вв.) . . . . . . ……………………………………………………………………………………. . . 192

Крыськов А. А. Из истории сервитутов в Украине (по материалам Подольской губернии второй половины XIX в.) . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 197

Машкин А. Н. О роли и месте выходцев из Греции в экономической жизни Украины конца XIX – начала XX вв. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . …………………………………….... . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 207
История экономической мысли

Кваснюк Б. Е. На передовых рубежах отечественной экономической науки. К 60-летию академика НАНУ В. М. Гейца . . . . . . . . . . ………………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Амоша А. И. Жизненный и творческий путь выдающегося ученого-экономиста. К 80-летию академика НАНУ Н. Г. Чумаченко . . . . . . ………………………………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Новицкий В. Е., Татаренко Н. А. Вся сила таланта и творческого вдохновения на службе науки. К 75-летию академика НАНУ Ю. Н. Пахомова . . . ……………………………………………. . . . . . . . . . .. . . 225

Юрчишин В. В. Жизнь и творчество ради науки. К 75-летию академика НАНУ А. М. Онищенко . . . 229

Булеев И. П. Жизнь, посвященная науке. К 75-летию доктора экономических наук, професора Н. Д. Прокопенко . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 234

Леоненко П. М. Классические ситуации И. А. Шумпетера и место в них украинской экономической мысли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Гринчуцький В. И., Пиндус Т. Б. Роль М. Х. Бунге в проведении финансовых реформ в Росийской империи (в конце XIX в.) . . . . . . . . . . . . . ………………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Небрат В. В. Вклад Н. Х. Бунге в развитие теории денег, кредита и кредитно-денежного обращения . 253

Горкина Л. П. Взгляды Д. И. Пихно на основные аспекты экономической политики государства . . . . 264

Гайдай Т. В. Историко-экономический анализ разработки проблемы ценности в отечественной и зарубежной теории . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Гордица К. А. Исследования доклассических представлений о собственности в работах украинских экономистов конца XIX – начала XX вв. . …………………………………. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 289

Пантелеймоненко А. А. К вопросу об определении сущности понятий «кооперация» и «кооператив» в работах представителей мировой кооперативной мысли .. . ………………………………………... . . .. 297

Гаркавко В. К. Из истории развития «сельскохозяйственной экономии» в системе экономических наук ………………………………………………………………………………………………………………….305

Вербовый Н. В. К историографии финансово-кредитной институциализации западноукраинского хозяйственного движения (1848-1939 гг.) . . ………………………………………….... . . . . . . . . . . . . . . 312

Кучин С. П. Михаил Иванович Туган-Барановский: некоторые аспекты жизни и творчества . . . . . . . 318

Широкорад Л. Д. М. И. Туган-Барановский и Санкт-Петербургский университет . . . . . ………….. . . 327
Наши публикации

М. И. Туган-Барановский. Народное хозяйство [России в 1913 г.] . . . . . . . . . . ….………….. . . . . . . . . 332
Памяти видающихся ученых-экономистов

Памяти Ивана Илларионовича Лукинова (1927-2004) (С. И. Пирожков) . . . . . . . . ……………….. . . .. 345

Памяти Леонида Константиновича Бесчастного (1937-2004) (В. П. Мельник, А. Г. Белоцерковец) . . . 349

Памяти Алексея Алексеевича Нестеренко (1904-1997) (Т. И. Деревянкин, В. И. Гринчуцкий) . . . . . . . 351

Библиография многотомного издания научных работ «История городов и сел Украинской ССР» . . . 353

Авторы статей сборника . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . ………………….. . . . . . . . . 360

Справка о сборнике . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . …………………. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 362

Редакционная коллегия сборника . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . …………………. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 363
Наукове видання
Національна Академія наук України Державна установа «Інститут економіки та прогнозування»

ІСТОРІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ

Збірник наукових праць

Засновано в 1965 р.

Випуск 37 – 38

Київ, 2005

Редакційно-видавнича група :

Редактор Р. Д. Толстов Коректори : К. А. Гордіца, Н. В. Степенко Комп’ютерний набір і верстка В. М. Бєляєвої

Підписано до друку 16.11.2005. Формат 60х84/16. Гарн. тип. Times, Arial. Друк. офс. Папір офс. № 1. Ум.-друк. арк. 23,0. Обл.-вид. арк. 25,75. Тираж 500 прим. Зам.

Комп’ютерний оригінал-макет збірника підготовлено у відділі економічної історії Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України». 01011, м. Київ – 11, вул. Панаса Мирного, 26. Віддруковано у типографії видавництва «Підручники і посібники» 46010, м. Тернопіль, вул. Поліська, 6а.1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации