Лекции - Экология (на укр. языке) - файл n1.rtf

Лекции - Экология (на укр. языке)
скачать (12313.2 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.rtf12314kb.20.11.2012 03:47скачать

n1.rtf

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1.Обов’язки служби екологічної безпеки та посадових осіб.
Особовий склад з’єднань (частин, підрозділів) зв’язку пов’язаний із експлуатацією військової техніки зв’язку і автоматизації (ВТЗА). Саме під час роботи на об’єктах ВТЗА він піддається негативним впливам техногенного походження. Тому головним заходом по забезпеченню безпечної життєдіяльності особового складу є організація екологічного забезпечення під час експлуатації ВТЗА, що полягає у визначенні завдань служби екологічної безпеки військової частини зв’язку і посадових осіб, а також у плануванні та контролі за реалізацією заходів екологічної безпеки у військовій частині зв’язку.

Екологічне забезпечення під час експлуатації ВТЗА є елементом загальної системи екологічного забезпечення Збройних Сил України і являє собою комплекс організаційно-технічних заходів, які здійснюються в з'єднанні (частині, підрозділі) зв'язку і спрямовані на охорону навколишнього природного середовища, а також на забезпечення виконань завдань експлуатації ВТЗА в умовах впливу екологічно несприятливих антропогенних та природних факторів.

Метою екологічного забезпечення з'єднань (частин, підрозділів) зв'язку є досягнення екологічної безпеки під час експлуатації ВТЗА та захист особового складу в умовах впливу екологічно несприятливих антропогенних і природних факторів, а також охорона навколишнього природного середовища у місцях експлуатації ВТЗА.

Екологічне забезпечення під час експлуатації ВТЗА організовується відповідно до діючого законодавства та нормативних документів екологічного забезпечення Збройних Сил України. Керівництво організацією та виконанням заходів екологічного забезпечення під час експлуатації ВТЗА здійснюють командири з'єднань (частин, підрозділів) зв'язку. Екологічне забезпечення здійснюється силами і засобами з'єднань (частин, підрозділів) зв'язку, які експлуатують ВТЗА. Найбільш складні і специфічні завдання екологічного забезпечення, особливо з ліквідації аварій і катастроф, виконуються спільними силами і засобами військ радіаційного, хімічного і бактеріологічного захисту, інженерних військ, медичної служби та інших військ залежно від обставин.

Для виконання вимог щодо екологічного забезпечення у з'єднанні (частині) зв'язку організовується служба екологічної безпеки згідно з законодавчими актами екологічної безпеки Збройних Сил України на підставі наказу командира (начальника) і плану екологічного забезпечення з'єднання (частини) зв'язку в мирний час.

На службу екологічної безпеки з'єднання (частини) зв'язку під час експлуатації ВТЗА покладається:

Обов'язки з питань екологічного забезпечення у з'єднанні (частини) зв'язку покладено на начальника служби радіаційного, хімічного і біологічного захисту–начальника служби екологічної безпеки. Там, де відсутня штатна посада начальника радіаційного, хімічного і біологічного захисту, ці обов'язки покладаються на позаштатного інспектора екологічної безпеки, призначеного наказом командира (начальника) з числа посадових осіб управління з'єднання (частини) зв'язку. В підрозділі зв'язку обов'язки з питань екологічного забезпечення покладаються на командира підрозділу.

Начальник служби екологічної безпеки з'єднання (частини) зв'язку здійснює загальне керівництво службою у взаємодії зі штабом, службами тилу та озброєння. Обов'язки посадових осіб управління з'єднання (частини) зв'язку з екологічного забезпечення визначаються керівними документами з особливостями їх дислокації та покладеними на підрозділи задачами. Під час експлуатації техніки зв'язку особи управління з'єднань (частин) зв'язку, які відповідають за екологічну безпеку в підлеглих частинах (підрозділах) зв'язку, керуються загальним щорічним Планом заходів щодо охорони природи та раціонального використання природних ресурсів, який розробляється начальником екологічної служби з'єднання (частини) зв'язку і затверджується у безпосереднього начальника (додаток 10), а також іншими документами, що диктуються наказами різних рівнів військового управління (додатки 12-15).

Командир з’єднання (частини) зв’язку:

Начальник штабу з’єднання (частини) зв’язку:

планує екологічну підготовку особового складу.

Заступник командира з’єднання (частини) зв’язку з виховної роботи:

Заступник командира з’єднання (частини) зв’язку з тилу:

Заступник командира з’єднання (частини) зв’язку з озброєння:

Начальник медичної служби частини (з’єднання) зв’язку:

Слід додати, що кожен випадок порушення законодавчих норм у галузі охорони навколишнього природного середовища повинен бути досконально вивчений, повинні бути виявлені причини його виникнення і прийняті заходи по застереженню подібних випадків.

Окрім завдань служби екологічної безпеки військової частини зв’язку та обов’язків посадових осіб, дуже важливе місце у питанні військової природоохоронної діяльності займає планування та контроль за реалізацією заходів екологічної безпеки у військовій частині зв’язку.

2.Планування та контроль за реалізацією заходів екологічної безпеки.
Екологічне забезпечення військової частини зв’язку можна охарактеризувати як систему організаційно-планових, матеріально-технічних, експлуатаційних, правових та виховних заходів.

Організаційно-планові заходи:

проведення інвентаризації джерел забруднення, в т.ч. іонізуючого випромінювання;

проведення оглядів обладнання для збору, очищення і знешкодження шкідливих викидів;

визначення потреби в очисних спорудах та інші.

Матеріально-технічні заходи:

виділення коштів на будівництво і експлуатацію очисних споруд, модернізацію систем зменшення шкідливих викидів;

забезпечення технічним майном та реагентами для знешкодження відходів, приладами контролю стану природного середовища та ін.

Експлуатаційні заходи:

втілення природоохоронних норм і вимог при експлуатації озброєння, техніки, транспортних засобів і забезпечення побуту особового складу;

технічний ремонт і обслуговування очисних споруд;

збір і знешкодження відходів та ін.

Правові заходи:

виявлення та розслідування випадків забруднення навколишнього середовища із визначенням величини заподіяної шкоди;

покарання винних.

Виховні заходи:

пропаганда державної екологічної політики;

екологічна підготовка особового складу;

виховання екологічного мислення та культури особового складу військовослужбовців.

Начальники служб РХБ захисту – начальники служб екологічної безпеки та інспектори з екологічної безпеки повинні розробляти для річної роботи Плани екологічного забезпечення, затверджувати їх безпосередніми начальниками і добиватись їх неухильного виконання.

Такий план складається по розділах:

Навчання і виховання особового складу з екологічної безпеки (вивчення дисципліни “Основи екологічної безпеки військ”, проведення інструкторсько-методичних занять з офіцерами і прапорщиками щодо попередження забруднення території військових частин, навчальних зборів операторів котельних, поширення наочної природоохоронної агітації, роз’яснювальної роботи тощо);

Розвиток і удосконалення матеріально-технічної бази охорони природного середовища (проведення ремонту та реконструкції очисних і природоохоронних об’єктів, встановлення очисних споруд, обладнання, устаткування тощо на складах і базах ПММ, пунктах заправки пальним, майданчиках для ремонту та миття техніки, організація зон санітарної охорони джерел водопостачання, встановлення контрольних приладів за викидами забруднюючих речовин і за витратами води, організація і обладнання сміттєзвалищ тощо);

Організація і здійснення контролю (комплексних перевірок екологічної обстановки частини, виявлення джерел забруднення навколишнього середовища, проведення технічного огляду стану котельних, насосних станцій, контроль за їх експлуатацією і своєчасним ремонтом, перевірка зберігання отруйних, хімічних та іонізуючих речовин, запобігання самовільним вирубкам лісу і контроль за організацією його охорони, контроль за економічним витрачанням води, дотриманням санітарно-гігієнічних норм, правил та природоохоронних вимог на всіх об’єктах військової частини).

У військових частинах зв’язку періодично проводяться перевірки дотримання природоохоронного законодавства, виконання наказів і директив Міністра оборони і начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командуючих видами Збройних Сил, військами округу з питань екологічної безпеки, які очолює начальник управління військ (служби) РХБ захисту округу (виду ЗС) спільно із начальником служби екологічної безпеки округу (виду ЗС).

Мета перевірки – визначити у військових частинах зв’язку, як дотримується природоохоронне законодавство, виконуються накази і директиви Міністра оборони і начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командуючого військами округу з питань екологічної безпеки, наявність джерел забруднення природного середовища, стан, утримання і якість функціонування природоохоронних споруд (установок). В результаті оцінити стан екологічної безпеки у військовій частині; довести підсумки перевірки до командира частини і його безпосереднього начальника актом (або приписом), визначити заходи і терміни усунення недоліків в питаннях екологічної безпеки. Встановити контроль за виконанням. При здійсненні перевірки комісія керується Планом роботи і проведення перевірок виконання заходів екологічної безпеки військ (сил) за навчальний рік (додаток 11).

Згідно з цим документом встановлені цілі, об’єкти і питання перевірки, а також пункти дислокації (розташування) військових частин, що перевіряються, і терміни їх перевірки.

Контроль стану екологічної безпеки у військах зв’язку ЗС України з окремих питань можуть здійснювати представники Мінекобезпеки України та його місцевих органів лише після пред’явлення нами приписів на перевірку, документів, що засвідчують їх особу, і відповідних довідок на допуск до таємних відомостей. Дозволяється проводити їх ознайомлення лише з документами і спорудами, які мають відношення до охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации