Профессиограмма коррекционного педагога - файл n1.docx

Профессиограмма коррекционного педагога
скачать (585.2 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.docx586kb.03.11.2012 12:42скачать

n1.docx

Професіограма корекційного педагога

(Вчителя початкових класів допоміжної школи)


 1. Функції корекційного педагога

 1. Характерологічні особливості

Вчитель допоміжної школи – це високоморальна людина з високим рівнем інтелектуального розвитку та професійної підготовки, яка щиро зацікавлена у результатах своєї праці і вміє знаходити спільну мову з дітьми, їх батьками та своїми колегами.

 1. Професійні знання

 1. Знання в галузі загальної та вікової психології:

 1. Знання в галузі спеціальної психології:

 1. Знання в галузі педагогіки:

 1. Знання в галузі корекційної педагогіки:

 1. Знання необхідні для проведення соціальної роботи:

 1. Знання в галузі психодіагностики:

 1. Знання в галузі психотерапії та психокорекції

Професія вимагає від спеціаліста володіння знаннями необхідними для створення оптимальних умов для розвитку дитини, реалізації її потенціалу: здійснення діагностичної діяльності, організації навчально-виховного процесу, забезпечення корекційно-розвивальної спрямованості навчання, реалізації індивідуального та диференційованого підходу в роботі з дітьми, налагодження співпраці з батьками учнів та спеціалістами інших галузей.

 1. Вміння спеціаліста

Діагностичні вміння:

Орієнтаційно-прогностичні вміння:

Конструктивно-проектувальні вміння:

Вміння організовувати корекційну роботу:

Організаційні вміння:

Інформаційні вміння:

Комунікативні вміння:

Аналітико-оцінювальні вміння:

Дослідницько-творчі вміння:

Рефлексивні вміння:

Корекційний педагог повинен вміти проводити діагностичне обстеження, планувати свою діяльність з урахуванням пріоритетних цілей, обирати оптимальні методи для їх досягнення, створювати оптимальні умови для повноцінного розвитку своїх вихованців, організовувати навчально-виховний процес, обирати оптимальні засоби та прийоми спілкування, визначати напрямки самовдосконалення.

 1. Протипоказання професії

 1. Професійні шкідливості

 1. Освіта

Професійна підготовка за спеціальностями «Корекційна педагогіка та спеціальна психологія»
Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации