Дипломный проект - Удосконалення механізації виробництва яловичини з розробленням дискової коренерізки и - файл n2.doc

Дипломный проект - Удосконалення механізації виробництва яловичини з розробленням дискової коренерізки и
скачать (4626.8 kb.)
Доступные файлы (36):
Lukashov_2.cdw
n2.doc1784kb.08.11.2008 16:06скачать
n3.cdw
n4.cdw
n5.cdw
n6.cdw
n7.cdw
n8.cdw
n9.cdw
n10.cdw
n11.cdw
n12.cdw
n13.cdw
n14.doc41kb.22.11.2005 15:08скачать
n15.doc104kb.08.11.2008 16:12скачать
n16.doc160kb.27.09.2008 19:14скачать
n17.doc5491kb.04.12.2009 15:09скачать
n18.db
n19.bak
n20.cdw
n21.bak
n22.cdw
n23.cdw
n24.cdw
n25.db
n26.cdw
n27.cdw
n28.cdw
n29.cdw
n30.cdw
n31.cdw
n32.cdw
n33.jpg1457kb.04.11.2009 16:26скачать
n34.cdw
n35.cdw
n36.cdw

n2.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Міністерство аграрної політики України

Житомирський національний агроекологічний університет

Факультет механізації сільського господарства
Кафедра ВМ і ЗТД

«ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ»
Завідуючий кафедрою Журавльов В.П.

“ ____ “ ________________ 2008 р.


ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

«Розроблення механізованої потоково-технологічної лінії виробництва кормів для ферми з вирощування ВРХ на 650 голів СТОВ “Щеніїв” Черняхівського району Житомирської області з удосконаленням подрібнювача ИРМ-50»

Спеціальність 7.091.902 „Механізація сільського господарства”

ОКР “Бакалавр”
Дипломник Бордюг Олександр Вікторович____________________________

(підпис)

Керівник доц. к.т.н. Шубенко Владислав Олексійович____________________

(підпис)
Консультанти з питань:
охорони праці ____________________________________________________

(підпис)
економіки ________________________________________________________

(підпис)
нормо-контроль доц. к.т.н. Кухарець Савелій Миколайович_______________

(підпис)
Житомир 2008

Міністерство аграрної політики України

Державний вищий навчальний заклад

„Державний агроекологічний університет”

Факультет механізації сільського господарства

Кафедра ВМ і ЗТД
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Завідуючий кафедрою Журавльов В.П.

“ ____ “ ____________________ 2008 р.
Завдання

на дипломний проект студенту

____ Бордюгу Олександру Вікторовичу ______

(прізвище, ім’я, по-батькові студента)

1. Тема проекту: Розроблення механізованої потоково-технологічної лінії виробництва кормів для ферми з вирощування ВРХ на 650 голів СТОВ “Щеніїв” Черняхівського району Житомирської області з удосконаленням подрібнювача ИРМ-50

затверджена наказом по університету від „_29_„ _жовтня__ 2008 р. № 1863 ст

2. Термін подання студентом закінченого проекту ________________

3. Вихідні дані до дипломного проекту: річні звіти, щоденник та звіт з переддипломної практики, довідкова та спеціальна література, підручники, державні стандарти та інша нормативна документація, патенти та авторські_ свідоцтва, наукові публікації_________________________________________ __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки: 1. Аналіз стану тваринництва та переробної галузі на базовому підприємстві. 2. Аналіз та розрахунок потоково-технологічних ліній. 3. Аналіз аналогів та основні розрахунки із конструктивної розробки. 4 Аналіз стану охорони праці та безпека життєдіяльності. Екологічні аспекти. 5. Економічна ефективність проектних рішень

5. Перелік графічного матеріалу (з точним викладенням обов’язкових креслень): генеральний план, схема розміщення технологічного обладання, загальний вигляд або складальне креслення конструктивної розробки, деталювання, економічна ефективність проектних рішень__________


6. Консультанти дипломного проекту

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

охорона праці


економіка7. Дата видачі завдання __________________________
Керівник дипломного проекту ______________(Шубенко В.О.)
Завдання прийняв до виконання __________________
Календарний план

виконання дипломного проекту

№ п/п

Назва етапів дипломного проекту

Термін виконання

етапів проекту

Примітка

1

Інформаційний пошук до теми проекту

з 03.09.08р. до10.09.08р.
2

Підготовка першого розділу

з 1.09.08р. до 8.09.08р.
3

Підготовка розрахунково-технологічної частини

з19.09.08р. до 28.09.08р.
4

Патентний пошук і розроблення конструктивної частини

з 01.10.08р. до 29.10.08р
5

Розроблення заходів екологічної безпеки на об'єкті проектування

з 30.10.08р. до 05.11.08р.
6

Підготування організаційно-економічної частини проекту

з 06.11.08р. до 10.11.08 р.
7

Виконання графічної частини

з 12.11.08р. до 30.11.08 р.
8

Попередній захист розробок на засіданні кафедри

з 03.12.08р. до 8.12.08р.
9

Здача дипломного проекту в деканат на рецензію

3 10.12.08р. д
10

Захист дипломних проектів

згідно графіку

Студент-дипломник __________________________________

(підпис)
Керівник дипломного проекту ___________________________

(підпис)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации