Марченко В.Б., Шаповалов Д.В.Правові основи зовнішньоекономічної діяльності - файл 1_vstup.doc

Марченко В.Б., Шаповалов Д.В.Правові основи зовнішньоекономічної діяльності
скачать (380.1 kb.)
Доступные файлы (9):
1_vstup.doc26kb.01.04.2005 09:59скачать
2_tema 1-3.doc2096kb.01.04.2005 10:16скачать
3_tema 4-6.doc1232kb.01.04.2005 10:45скачать
4_tema 7-8.doc1177kb.01.04.2005 11:14скачать
5_tema 9-10.doc1157kb.01.04.2005 11:20скачать
6_zavd_for_mod.doc465kb.01.04.2005 11:36скачать
7_zmist.doc22kb.01.04.2005 11:43скачать
n8.doc88kb.27.04.2005 11:34скачать
n9.doc1194kb.28.02.2005 15:45скачать

1_vstup.doc

ВСТУП


Орієнтація української держави на побудову відкритої економіки, на загальновизнані принципи міжнародного економічного співробітництва, вільного переміщення товарів, капіталів та робочої сили, свободи зовнішньоекономічної діяльності як противаги держав­ній монополії зумовлює необхідність правового регулювання відповідних сфер і, зокрема, зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) як сфери господарських взаємо­відносин українських та іноземних суб’єктів і управлінського впливу відповідних державних органів.

Правове регулювання ЗЕД є складною і розгалуженою системою актів різних галузей законодавства, об’єд­наних, у першу чергу, спільним предметом правового регулювання — сферою відносин відповідних суб’єк­тів щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Мета цього курсу — допомогти студентам спеціальнос­ті «Правознавство» оволодіти сферою правового ре-
гулювання ЗЕД в Україні шляхом засвоєння знань про систему відповідних законодавчих актів та набути практичних умінь у відповідній галузі правозастосування.

Основою системи викладання курсу є загальнопри­йнятий підхід до сфери правового регулювання ЗЕД як сукупності чи системи, яка включає категорії митно-тарифних та нетарифних методів правового регулювання ЗЕД. Із загальних розділів студенти мають засвоїти поняття про систему регулювання ЗЕД, правове регулювання ЗЕД як правового інституту, його предмет, методи, суб’єкти, джерела та принципи. Приватноправова частина курсу містить положення щодо зовнішньоекономічного договору (контракту), правил його укладання, міжнародних приватноправових аспектів.

Особливе місце займає розділ щодо захисту інтересів держави та її суб’єктів господарювання від дискримінаційних і недружніх дій іноземних держав, недобросовісної конкуренції. У завершаль­ній частині курсу висвітлюються питання про вирішення спорів та відповідальності в ЗЕД.

Сфера правового регулювання ЗЕД є надзвичайно широкою, тому вичерпати всі її аспекти в рамках обмеженого курсу неможливо. Частина питань даної сфери винесена для самостійного засвоєння, з розрахунком їхнього взаємозв’язку з окремими навчаль­ними дисциплінами. Це, зокрема, питання іноземні інвестиції,
вільні економічні зони, валютно-фінансові питання тощо.

Посібник побудований на основі системи курсу з правових основ ЗЕД, яка відображає досвід викладання даної дисципліни протягом декількох років на юридичному факультеті КНЕУ. Одночасно в посібнику широко застосовані розробки і підходи щодо сфери ЗЕД, здійснені в літературі із суміжних наукових галузей і напрямів. Зокрема, йдеться про такі роботи, як «Управління зовнішньоекономічною діяльністю» за редакцією А. Кредісова, «Основи митного законодавства України» С. Терещенка, а також «Внешнеэкономическое право» А. Вершинина.

Слід відзначити, що сьогодні в Україні майже немає навчальної літератури саме з правових основ зовнішньоекономічної діяль­ності, тому потреба у цьому посібнику надто очевидна.

Навчально-методичний посібник містить щодо кожної теми методичні вказівки, плани семінарських занять, термінологічний словник ключових понять, навчальні завдання й завдання для перевірки знань, рекомендовану літературу, а також типову програму навчальної дисципліни «Податкове право», завдання для блочно-модульного контролю, критерії оцінювання знань студен­тів та список літератури до курсу в цілому.


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации