Контрольная работа по дисциплине Анализ и управление рисками в таможенном деле - файл n1.doc

Контрольная работа по дисциплине Анализ и управление рисками в таможенном деле
скачать (141.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc142kb.03.11.2012 14:27скачать

n1.doc

Державна митна служба України

Академія митної служби України

Центр митної справи та післядипломної освіти
Контрольна робота

З дисципліни: «Управління ризиками в митній справі»

На тему: Система аналізу ризиків у митих службах країн-членів ЄС та США»


Виконав:
Перевірив:

Дніпропетровськ

2011

Всесвітня митна організація визначає систему аналізу й оцінки ризиків у митному регулюванні ЗЕД як комплекс заходів, спрямованих на забезпечення митних органів необхідною інформацією щодо аналізу й оцінки ризиків, які існують при митному оформленні вантажів, які переміщуються через митний кордон1.

Стратегія оцінки ризиків базується на митних деклараціях. Усі митні декларації підлягають автоматичному чи ручному аналізу щодо повноти оподаткування, актуальності статистичних даних, наявності необхідних супровідних документів.

У 2003 році Всесвітньою митною організацією була розроблена стандартизована оцінка ризиків (СОР), яка узагальнила вихідні дані для індикаторів ризику.2

Певні ризики можуть з’являтися у всіх сферах, пов’язаних із митним контролем товарів, що переміщуються через митний кордон. Узагальнено можна визначити такі вихідні дані, які можуть бути індикаторами ризику у  ході здійснення митного контролю експортно-імпортних операцій:

-         у супровідних документах наведені помилкові або неправильні дані про товари;

-         наявність інформації, що суб’єкт економічної діяльності  уже порушував або намагався порушити обов’язки зі сплати митних платежів;

-         перевізник має сумнівну репутацію;

-         наявність особливих повідомлень у рамках певної процедури про специфіку товару у певному контексті;

-         високий рівень оподаткування товару;

-         відправлення здійснюється в контейнерах;

-         невеликі партії відправлень3.

Відповідно до ухвали Європейського парламенту і ради 48/2005 (поправки до Митного кодексу ЄС) і ухвалою Комісії № 1875/2006 (поправки до положень по застосуванню Митного кодексу ЄС) усі вантажі, які планується ввозити на територію ЄС, підлягають аналізу на предмет їх безпеки ще до того, як вантаж буде ввезений на територію ЄС. Для цього в митний орган тієї країни, куди планується ввозити вантаж, необхідно подати певні дані – так звану декларацію про вантаж, що ввозиться (entry summary declaration). Дані цієї декларації визначені в додатку 30А ухвали Комісії № 1875/2006. 4

Система ICS - система електронного обслуговування (супроводу) ввізних спрощених (скорочених) декларацій (PDS).

Надає можливість|спроможність| електронного обміну відомостями між підприємцем і митницею, а також обміну відомостями між митницями усередині|всередині| Євросоюзу.

Система ICS| не включає супровід безпосередньо митного декларування.

Цілі системи:

·  підвищення ступеня безпеки всього Євросоюзу;

·  забезпечення швидшого і направленого митного контролю завдяки забезпеченню загальної основи для аналізу ризиків і гармонізації об'єму даних, що містяться в PDS.
Обсяг|обсяг| необхідних даних, а також час подачі декларації залежать від виду вантажу|тягаря|. У разі|в разі| перевезення вантажу|тягаря| автотранспортом така декларація має бути подана як мінімум за 1 годину до його ввезення на територію ЄС, у разі|в разі| залізничних перевезень – за 2 години, при авіаперевезеннях – ще до фактичного відльоту літака (при тривалих рейсах – як мінімум за 4 години до прильоту літака в ЄС). При перевезеннях вантажу|тягаря| морським транспортом час подачі декларації варіює залежно від вантажу|тягаря| і маршруту – від 2 годин до фактичного прибуття в перший порт на території ЄС до 24 годин перед звантаженням|навантажуванням| вантажу|тягаря| на корабель. Подати ці дані можна тільки|лише| в електронному вигляді|виді|, використовуючи Систему контролю імпорту або Систему контролю транзиту. Систему контролю транзиту (NCTS|) можна використовувати у випадку, якщо|у разі , якщо| дані подаватимуться разом з транзитною декларацією або електронною карткою|карточкою| МДП (TIR| carnet|).5

З 1 січня 2011 року на територію ЄС і до оформлення митних формальностей будуть допущені тільки|лише| ті вантажі|тягарі|, на які своєчасно буде подана відповідна декларація.

Відповідно до параграфа 3 пункту 36b| ухвали|постанови| 648/2005 відповідальність за подачу декларації несе перевізник, тобто|цебто| особа|обличчя|, що несе відповідальність за перевезення вантажу|тягаря| на території ЄС. Проте|однак| перевізник має право укласти договір з|із| будь-якою іншою особою|обличчям| (довірена особа, представник, брокерська фірма|фірма-виготовлювач| або одержувач|отримувач| товару), у розпорядженні якої є|наявний| вся необхідна інформація про вантаж|тягар| і яке має доступ до системи електронного декларування відповідної країни, – учасниці ЄС.

Система управління ризиками (далі – СУР) в країнах ЄС об'єднує в собі ряд|лаву| новітніх|найновіших| митних інструментів і технологій, що базуються на холістичних| підходах, які забезпечують підвищення ефективності роботи митних служб, не ставлячи під загрозу|погрозу| інтереси торгівлі. СУР заснована на нейронній мережі|сіті| і налаштована на роботу з|із| обмеженим заздалегідь|наперед| заданим переліком класифікованих індикаторів, завантажує конкретні показники цих індикаторів з|із| вхідного джерела інформації, наприклад вантажної митної декларації або транзитної декларації. Потім показники індикаторів обробляються СУР за допомогою спеціального математичного алгоритму в прихованому програмному шарі (hidden| layer|). За наслідками|за результатами| обробки формується кінцевий|скінченний| коефіцієнт рівня ризику, наприклад, за шкалою від 1 до 100. Сама шкала заздалегідь|наперед| розмічається, наприклад, на три сектори – зелений, жовтий і червоний. Відповідно, отриманий|одержувати| кінцевий|скінченний| коефіцієнт відноситиметься до одного з перерахованих секторів і таким чином позначатиметься|значитиме| рівень ризику, наприклад – високий, середній, низький.
Структура нейронної мережі|сіті| СУР
Програма є|з'являється| гнучкою в налаштуванні. При необхідності можна задати будь-яку обмежену кількість індикаторів, розставити будь-які показники рейтингу ризику для кожного індикатора, розмітити шкалу кінцевого|скінченного| коефіцієнта на будь-яку кількість секторів. Технічні характеристики СУР: Web-додаток| (Oracle| 9iAS|); База даних Oracle| 9i|; Сервер Windows|; Моделі СУР у форматі DLL|.

Одна з особливостей СУР полягає в здібності до самонавчання, оновлення. СУР не тільки|не лише| видає рекомендації (вказівки) по митному контролю товарів, але також «збирає» інформацію про результати застосування|вживання| виданих рекомендацій (вказівок), тобто аналізує інформацію про ефективність заходів по мінімізації ризиків. У частині|частці| самонавчання програма може бути налаштована на певний режим зміни моделі обробки вхідної інформації. За наслідками|за результатами| самонавчання СУР, наприклад, при високій ефективності заходів, що застосовувалися по одній і тій же моделі може змінити|зраджувати| рівень ризику на більший (наприклад, із зеленого на червоний).

Ще один спосіб вдосконалення СУР – це застосування|вживання| так званих локальних правил (local| rules|). Кожен митний орган має свою специфіку, залежно від географічного положення|становища| (на межі|кордоні| або усередині|всередині| країни), видів транспорту, переважаючої|пануючої| номенклатури товарів, експортної або імпортної спрямованості, суб'єктів зовнішньоторговельної діяльності, що переміщають товари і так далі. Залежно від цього одна і та ж модель ризику, одні і ті ж рекомендації (вказівки) СУР можуть мати різні показники ефективності в різних митних органах. З метою обліку|урахування| особливостей митного оформлення і митного контролю в різних| митних органах в програмі і передбачена можливість|спроможність| використання функції локальних правил.

У названій|накликати| програмі є|наявний| можливість|спроможність| задавати рівень доступу до функції локальних правил. Відповідно, або посадові особи митниці, або посадові особи регіонального управління митниць можуть змінювати|зраджувати| рівень ризику і видані СУР рекомендації (вказівки), але|та| тільки|лише| у бік «посилювання». Зниження рівня ризику можливе тільки|лише| в центральному апараті митних органів, який адмініструє СУР .

Окрім механізму визначення рівня ризику СУР має і сегмент випадкової вибірки, так званий генератор випадкових чисел. Таким чином, навіть постачання з|із| низьким рівнем ризику все одно можуть бути піддані випадковому контролю за наслідками|за результатами| роботи вказаного сегменту СУР .

Вище описана система управління ризиками аналогічна розробленому і запатентованому Компанієй «Intertek| Group|» (Великобританія) программнному| продукту "Intertek| ADVANTAS®|" – «Вдосконалена система торгової|торгівельної| оцінки.

Так, застосування системи| управління| ризиками| у|біля| Великобританії можна| розглянути| на прикладі| одного з Центрів попереднього| аналізу| (Pre-Selection| Hub|) та автоматизованої| системи| визначення| рівня| ризику|. Вказаний Центр попереднього| аналзу| був| створений| 1 травня| 2004|року| і територіально| розташований| у|біля| м. Дувр - найбільшому| морському| порті| Велікої Брітанії. Центр є регіональним| підрозділом| митної| служби| і контролює| проходження| вантажів| через митний| кордон на Південному| сході| країни|. Вказаній Центр замикається| на відповідний| структурний| підрозділ| оцінки| та управління| ризиками| Королівської митної| та акцизної| служби| Велокобрітанії, що| має| єдину базу даних|, яка пов'язана із базами даних| інших правоохоронних і контролюючих органів країни.

Мітніця в Дуврі більшою| мірою| має| значення| прикордонної|. Тут декларується| не більше| 3% партій| товарів|.Більшість товарів| оформлюються| у|біля| інших митницях| Велікобрітанії. Однак митний| контроль і система управління| ризиками| "перенесені|" на кордон, оскільки| Центр контролює| вантажопотоки|, що| проходять| саме| через прикордонні| портові| митниці|.

Система управління| ризиками|, що| застосовується| Королівською митною| та акцизною службою Велікобрітанії, має| трикомпонентну| структуру:

Центр являє| собою групу| співробітників| (близько| 20 осіб|), які| забезпечують| контроль за допомогою| автоматизованої| системи| визначення| рівня| ризику|, а також| співробітники|, що| забезпечують| фактичний| контроль товарів| (доглядова| група|). Співробітники Центру в режимі| реального часу здійснюють| моніторинг| товарів|, що| ввозяться| із застосуванням| автоматизованої| системи| визначення| рівня| ризику|.

Джерелами інформації про вантаж| для його| аналізу| системою є комерційні| і транспортні| документи| інформація із баз даних| інших контролюючих| органів| (податкових|, розвідувальних|, міграційних|).

Більшість вантажів|, що| переміщуються|, походять| із країн| ЄС. При переміщенні| таких вантажів| відсутня| митна| декларація|, а подаються| лише| транспортні| та комерційні| документи|, які| містять| обмежений| обсяг| інформації з тієї|, що| необхідна| для проведення| ефективного| митного| контролю. У такій| ситуації| незамінною| є інформація від| інших контролюючих| органів|, яка отримується| завдяки| організації| єдиної бази| даних|.

Вхідна інформація аналізується| автоматизованою| системою визначення| рівня| ризику|, яка в результаті| видає| кінцевий| коефіцієнт| рівня| ризику|, що| базується| на оперативному|, в режимі| он-лайн, підключенні| митного| інспектора до централізованого| обчислювального| комплексу і отриманні| автоматичного рішення|, на основі| якого| будуються| всі| його| подальші| дії|. Інспектор візуально| переглядає| випадки| виявлення| високого| чи| близького| до високого| рівня| ризику|, при необхідності| переглядає| деталі| аналізу| індикаторів та приймає| рішення| про необхідність| застосування| заходів| щодо| мінімалізації| ризиків|. Якщо співробітник Центру вважає за необхідне застосувати заходи щодо мінімізації ризику, то у|біля| спеціальному текстовому вікні програми він вказує, які саме дії рекомендовано провести інспектору доглядової групи.

Доглядова команда складається| з 8 співробітників|, яка забезпечує| проведення| митних| доглядів| у|біля| всіх| портових| митницях|, що| знаходяться| в регіоні| діяльності| Центру. Переміщення доглядової| групи| і чергування| її посадових| осіб| планується| на два тижні| вперед. При необхідності| співробітники| доглядової| групи| можуть| бути| терміново| переміщені| у|біля| позаплановому| порядку|ладу| в інший порт в зоні| діяльності| Центру.

У|біля| випадку| прийняття| рішення| про проведення| митного| догляду| транспортний| засіб| із вантажем| спочатку| направляється| на інспектування із застосуванням| рентгенівського| інспекційно-доглядового комплексу. Митниця має| у|біля| своєму| розпорядженні| пересувний| рентгенівський| апарат|, який| дозволяє| за 5-6 хвилин| зробити| повний| рентгенівський| знімок| транспортного засобу| із вантажним| відсіком|. Якщо після| дослідження| рентгенівського| знімка| у посадової| особи|особи| митниці| залишаються| сумніви| щодо| вмісту| вантажного| відсіку|, то транспортний| засіб| пропонується| перемістити| на критий| доглядовий| майданчик|, де| проводитися митний| догляд товарів. Результати проведення митного догляду передаються каналами електронного зв’язку в Центр і регіональну митну адміністрацію.
Чисельність митної служби Італії складає близько 10 тисяч осіб без урахування фінансової гвардії, що здійснює правоохоронні і силові функції.

До впровадження автоматизованої системи управління ризиками в регіональних митних органах Італії інспектор проводив|виробляв| 100% документальний контроль і ухвалював рішення про фактичний огляд|догляд| вантажу|тягаря| відповідно до нормативних документів, або на свій розсуд. При такому тотальному контролі виявлялося 0,05% декларацій, в яких були виявлені порушення, що призвели|викликали| або до перерахунку митних платежів, або заведення справи|речі| про порушення митних правил. Роботи по підвищенню ефективності митного контролю почалися|розпочинали| в 1997 році. Мета|ціль| - забезпечення ефективного вибіркового митного контролю. Результатом проведених досліджень з'явилася побудова|шикування| автоматизованої системи управління ризиками.

Можливість|спроможність| подачі декларації в електронному вигляді|виді| була реалізована з 1996 року, проте|однак| електронний цифровий підпис (ЕЦП) не застосовувався, тому основним в процедурі був паперовий документ.

Система управління ризиками Італії складається з блоків:

В рамках|у рамках| автоматизованої інформаційної системи управління ризиками почало|розпочинало| експлуатуватися з середини 1999 року і засновано на оперативному, в режимі он-лайн, підключенні митного інспектора до центрального обчислювального комплексу і отриманні|здобутті| автоматичного рішення|розв'язання|, на основі якого побудовані|спорудити| всі його подальші|наступні| дії.

Ризики розглядаються|розглядують| як категорія, що відноситься до компетенції центрального керівництва, проте|однак| в рамках|у рамках| зворотного зв'язку, що діє, регіональні митні органи мають можливість|спроможність| подачі заявки на створення|створіння| нової глобальної або регіональної ризику.

Методично ризик реалізується у вигляді профілів ризику, які можуть бути:

обов'язковими, наприклад, для особливих видів товарів;

цільовими, які розраховуються за фактичними даними митної системи;

випадковими, які визначаються випадковим чином, за своєю суттю не є|з'являються| ризиком і використовуються для перевірки ефективності роботи системи митного оформлення і контролю.

Ризик може бути об'єктивним, якщо заснований на особливостях товару, і суб'єктивним, якщо базується на особливостях учасника зовнішньоторговельної діяльності.

У системі використовується три види «коридорів»: зелений, жовтий і червоний.

У випадку якщо ухвалено (автоматичне) рішення про напрям|направлення| поданої декларації по зеленому коридору, то товар відразу, після|потім| сплати|виплати| митних платежів, випускається у вільний обіг|звертання|. При цьому прискорення і спрощення процедур митного оформлення досягається, перш за все|передусім|, за рахунок того, що випуск товару у вільний обіг|звертання| по зеленому коридору здійснюється тільки|лише| по декларації без супровідних документів і без проведення фізичного огляду|догляду|.

У випадку, якщо ухвалено рішення про направлення|направлення| поданої декларації по жовтому коридору, то інспектором здійснюється документальний контроль і по його результатах ухвалюється рішення про необхідність проведення фізичного огляду|догляду|. Для проведення документального контролю інспектор може зажадати представлення|уявляти| додаткових документів. Випуск товарів у вільний обіг|звертання| здійснюється після|потім| документального контролю і сплати|виплати| митних платежів.

У випадку якщо ухвалено рішення про напрям|направлення| поданої декларації по червоному коридору, то проводиться документальний контроль і фізичний огляд|догляд| (повний|цілковитий| або частковий).

В даний час|нині| 74% товарів проходить|минає| по зеленому коридору, 19% - по жовтому і 7% - по червоному. Аналіз результатів впровадження системи управління ризиками в Італії показав, що обсяги|обсяги| митних платежів зросли, якість документального контролю підвищилася, черги на автомобільному пункті пропуску зменшилися.

Система управління ризиками митної служби Італії дозволяє представити|уявляти| її у вигляді наступної|такої| формальної моделі.

Вся область митного оформлення і контролю розбита на 22 сектори (групи ризику), наприклад, всі товари з|із| антидемпінговими митами, ризики текстилю, ризики походження текстилю, ризики сільськогосподарської продукції, ризики від суб'єктів, що мали технічні порушення при оформленні вантажної митної декларації і так далі. У кожен сектор входять профілі ризику, а профіль характеризується набором індикаторів і встановленим|установленим| рішенням|розв'язанням|. Індикатором є показник і його значення (додаток|застосування|). У електронній вантажній митній декларації (копії вантажної митної декларації), поданій брокером в митний орган, виділяються поля, по яких здійснюється оцінка ризику, проводиться обчислення|підрахунок| параметрів, відповідних індикаторам. Потім набір індикаторів відповідного профілю послідовно співвідноситься з|із| електронною копією митної декларації, виділяються профілі, що задовольняють умовам даної вантажної митної декларації і вибирається рішення|розв'язання| за даним профілем. Потім відбувається|походить| вибір того рішення|розв'язання| з|із| вибраних вирішень відповідних профілів, яке відповідає якнайповнішому контролю. Наприклад, вибрані профілі з|із| рівнями фізичного огляду|догляду| 50%, 30% і 20%, отже, вирішенням системи управління ризиками буде «проведення 50% огляду|догляду|».

Профіль ризику, будучи створеним, залишається в інформаційній системі назавжди, проте|однак|, якщо ризик перестає бути актуальним, відповідний профіль переводять|перекладають| в пасивний стан|достаток|, але|та| не знищують. При виникненні ризику перевіряють наявність подібного профілю в системі і або знов|знову| його активізують, або створюють новий профіль. В цілому|загалом| в системі є|наявний| близько 3000 профілів, в даний час|нині| активні 1200-1300 профілів. Система аналізу і управління ризиками щомісячно оцінює ефективність профілів на основі даних чотирьох попередніх місяців, проводиться аналіз кількості спрацьовувань профілю і результатів перевірок.

Впровадження системи управління ризиками дозволило при здійсненні перевірки тільки|лише| 26% декларацій виявляти від 1 до 2% порушень від загального|спільного| обсягу|обсягу| декларування. Раніше, при проведенні 100% документального контролю виявлялося 0,05% порушень. Впровадження системи управління ризиками не тільки|не лише| підвищило відсоток|процент| порушень, що виявлялися, але і зняло проблему пошуку «зручного» митного органу.

В даний час|нині| з метою підвищення ефективності системи управління ризиками проводиться робота по взаємному обміну інформацією з|із| іншими країнами.
Система управління ризиками, що використовується митною службою США, достатньо|досить| розвинена і адаптована|пристосувати| до економічного стану|достатку| і природно – географічним умовам країни. Вказаною службою в 1970 році було ухвалено рішення про перехід до автоматизації роботи і розроблено декілька автоматизованих систем.

У рік митною службою США забезпечується збір|збирання| митних платежів в сумі 27 млрд. дол. США, що складає близько 1 % від зборів податків в країні, в штаті служби налічується|нараховує| 19 тис. співробітників, з|із| яких 8 тис. інспекторів оперативників, 2 тис. є|з'являються| фахівцями з експорту, а 6 тис. – спеціальними агентами. Щорічно|щорік| оформляється більше 20 млн. партій товарів.

Митна служба США в змозі|спроможний| уявити повний|цілковитий| перелік даних про імпортні товари в режимі реального часу. Комп'ютерна система готова не тільки|не лише| самостійно ухвалювати рішення, але і аналізувати обстановку, робити|чинити| прогнози і давати вичерпну інформацію іншим державним органам.

У автоматичному режимі оформляється 98% зовнішньоторговельних вантажів|тягарів|. Швидкість ухвалення|прийняття| рішення обчислюється секундами.

Для створення|створіння| комплексної системи управління митними процесами знадобилося близько 20 років, витрати|затрати| - понад 3 млрд. доларів.

Система управління і аналізу ризиками складається з чотирьох блоків:

Прийняті програми, такі як митна інспекція фінансово – господарської діяльності імпортерів, фізичний огляд|догляд|, контролю правильності заповнення митних документів є|з'являються| основними компонентами управління ризиками.

Для ідентифікації ризиків існує декілька механізмів:

автоматизована інтегрована система дотримання законодавства, ґрунтується на статистичних результатах огляду|догляду| і оцінки ступеня|міри| контролю правильності заповнення митних документів; національних критеріях; митній інспекції.

Програма визначення ступеня|міри| дотримання законодавства дозволяє визначати товари, що ввозяться, як з невисокого ступеня|міри| ризику, так і з високої. Щороку|кожен рік| база інтегрованої системи поповнюється|доповнює| інформацією про статистичні результати огляду|догляду| і оцінки ступеня|міри| контролю правильності заповнення митних документів.

Компанії з|із| високим ступенем|мірою| надійності з|із| достатньою системою внутрішнього контролю проходять|минають| митні процедури з|із| мінімальними формальностями для подальшого|дальшого| стимулювання їх роботи в рамках|у рамках| закону. Неблагонадійні компанії проходять|минають| ретельну перевірку.

Національні критерії селекції вантажів|тягарів| є|з'являються| митними засобами|коштами| для постановки завдань|задач| і отримання|здобуття| даних про підозрюваних в недотриманні митних законів. За своєю суттю ці критерії є|з'являються| суб'єктивними і засновані на минулому досвіді|досліді| і засвоєних напрацюваннях.

Вибірковість перевірки компаній здійснюється залежно від обсягів|обсягів|, вартості, минулих порушень законодавства. Митна інспекція приймає заходи по аналізу роботи осіб|облич|, координує її і працює з|із| імпортерами для вирішення виникаючих проблем.

Аналіз і оцінка ризиків.

Після|потім| збору|збирання| даних, наступним|таким| кроком є|з'являється| аналіз і визначення схожих при недотриманні законів. Аналіз хронологічної інформації і тенденцій, а також застосування|вживання| диференційованого підходу, до значущості того або іншого товару дозволяє сконцентрувати свої зусилля на області найбільшої потенційної ризику.

Якщо інформація указує|вказує| на наявність проблеми, то приймаються наступні|слідуючі| факти: значущість проблеми; кількість залучених митних органів; вартість і обсяг|обсяг| постачань; кількість задіяних підприємств; закони і правила, які можуть бути порушені; комерційні збитки; залучення інших митних органів; одиничність порушення або типове порушення; аналіз ухвалених раніше рішень|розв'язань|.

Після|потім| проведення такого аналізу визначається оцінка ризиків. Даний етап включає:

застосування|вживання| автоматизованих систем; значущість порушень; категорії ризиків; використання примусових заходів; дії митної інспекції.

Автоматизована система митного контролю і оформлення в США володіє третиною за величиною в світі базою даних, дозволяє здійснювати митний контроль і оформлення повністю|цілком| в автоматизованому режимі без участі посадової особи митного органу.

Створена комп'ютерна телекомунікаційна система: Automated| Commercial| System|, що зв'язала понад 2300 суб'єктів зовнішньоторговельної діяльності і структур, що її забезпечують. Використовуються близько 200 різних комп'ютерних підсистем, є|наявний| 800 баз даних.

Однією з кращих технологічних розробок є|з'являється| система автоматичної обробки відомостей, що дозволяє виконувати митні формальності і контроль протягом 5 - 10 секунд.

Основними критеріями для використання такої процедури є|з'являється|:

Одержувач|отримувач| готовий до виробництва митних формальностей в пункті пропуску + митниця підключена до системи.

У учасника зовнішньоторговельної діяльності не менше 50 відправок в рік.

Одержувач|отримувач| не повинен мати проблеми з|із| іншими контролюючими органами і повинен демонструвати надійність при транспортуванні товарів в США.

Має бути повторюваність характеристик товарів, що ввозяться (номенклатура, країна походження, митна вартість).

При даній системі застосовується спеціальний штрих код, що містить|утримує| основні відомості про товари і одержувача|отримувач| товарів. Штрих код формується, як правило, митним брокером і наноситься|завдає| на інвойс.|

У пункті пропуску перевізник або уповноважена особа імпортера представляє|уявляє| інвойс| з|із| штрих кодом, а також інші товаросупровідні документи. Співробітник митного органу сканує штрих код в комп'ютерну систему митної служби США. Комп'ютерна система розшифровує код і проводить|виробляє| порівняння з|із| даними, заздалегідь внесеними митним брокером, в систему. При цьому також здійснюється перевірка з|із| критеріями (за інформацією існують 42 критерії, по яких визначається, відноситься товар або імпортер до груп ризику). Після чого ухвалюється рішення про випуск товарів. Час необхідний для перевірки складає 5-10 секунд.

Контроль і доповідь.

Після того, як визначені і проведені конкретні заходи, результати контролюються і поступають|надходять| в банк даних програми процесу управлінням ризиками.

Митна служба використовує декілька механізмів контролю за виконання:

план виконання примусових мерів;

доповіді в уряд і конгресу з дотримання законів;

робота митної інспекції;

післяопераційний контроль.

Повернення інформації в банк даних програми процесу управлінням ризиками створює умови для зворотного зв'язку, який може використовуватися на будь-якому етапі. Зміна пріоритетів ризиків зажадає нових підходів на етапі оцінки і аналізу ризиків.

План виконання примусових мерів формується на один рік. До кінця року проводиться докладна|детальна| оцінка прогресу. Отримані результати враховуються при складанні плану наступного року.

Таким чином, аналіз системи оцінки ризиків, що застосовуються провідними країнами світу, показав їх спроможність до досягнення високих результатів у напрямку ефективної протидії митним правопорушенням. Україна, прагнучи йти в ногу із провідними світовими технологіями, за останні кілька років також досягла вагомих результатів. У той же час, існуюча в Україні Автоматизована система аналізу та управління ризиками потребує вдосконалення, зокрема, в частині запровадження єдиної інформаційної бази даних різних контролюючих служб та правоохоронних органів, прискорення процесу обробки інформації та максимального скорочення процедури документальної перевірки посадовими особами митних органів під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, більш грунтовного та зваженого підходу до формування безпосередніх критеріїв ризиків тощо.

1 Керівництво по системі аналізу ризиків при проведенні митного контролю[Електронний ресурс] // Офіційний сайт Європейської комісії.- Режим доступу:http://europa/eu/int.- Заголовок з екрану.

2 Там же

3 Удосконалення системи митного контролю/ Т. Ліпіхіна/ Маркетинг в Україні №1 2009. С.64-67

4 Система контроля импорта (ICS)–   автомобильный транспорт Електронний ресурс] // Офіційний сайт АСМАП.- Режим доступу http://asmap-inform.com/articles.php?ID=2270\


5О подаче электронных данных о ввозимых грузах для анализа рисков (Електронний ресурс) //Портал электронного предоставления сведений. Режим доступу http://edata.customs.ru/New/Pages/0109103.aspxУчебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации