Поважний О.С., Степанчук С.С., Шульга Л.О., Маєвська Н.В. Навчально-методичний посібник з курсу Економічний аналіз - файл n1.doc

Поважний О.С., Степанчук С.С., Шульга Л.О., Маєвська Н.В. Навчально-методичний посібник з курсу Економічний аналіз
скачать (1927 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1927kb.03.12.2012 20:57скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
з курсу «Економічний аналіз»


ЗМІСТ


ВСТУП 4

4

ГЛАВА 1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИВЧЕННЮ КУРСУ “ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ” 5

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ, АНАЛІЗ ОСНОВНИХ РИНКОВИХ ПРОБЛЕМ 5

ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В СІСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ 5

1. Економічний аналіз – необхідна ланка управління виробництвом 5

6) прогнозування очікуваних результатів господарської діяльності підприємства. 8

2. Напрямки економічного аналізу 8

3. Сучасні види економичного аналізу 12

Практичні завдання по темі 14

ТЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В РИНКОВИХ УМОВАХ 16

1. Особливості прийняття економічних рішень в ринкових умовах 16

2. Історія розвітку аналізу 19

3. Умови і порядок проведення комплексного ринкового аналізу 21

4. Організація аналітичної роботи на підприємстві 22

Практичні завдання по темі 24

Показник 25

Література: 26

ТЕМА 3. ПРИЙОМИ І ЗАСОБИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 26

1. Метод економічного аналізу 26

2. Класифікація способів і прийомів економічного аналізу 28

2.1. Логічні прийоми аналізу 29

2.2. Економіко-математичні способи аналізу 33

2.3. Евристичні прийоми аналізу 34

Література: 36

ТЕМА 4. СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ РИНКОВИХ ПРОБЛЕМ 36

1. Ситуаційний аналіз, його сутність, призначення і зміст 37

2. Аналіз основних ринкових проблем 38

2.1. Визначення місткості ринку і величини попиту, сегментація ринку 38

2.2. Визначення стратегії цін 39

2.3. Аналіз конкурентноздатності 40

2.4. Аналіз витрат на рекламу 41

2.5. Аналіз ефективності діяльності апарата збуту 41

Задача 2 43

Література: 44

РОЗДІЛ II . АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРНИХ ЗАБОВ'ЯЗАНЬ І ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВИРОБНИЦТВА 44

ТЕМА 5. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ 44

1. Аналіз і обґрунтування рішень в області партнерських відносин 45

2. Основні етапи аналізу при висновку господарських договорів 45

3. Аналіз товарної і реалізованої продукції 47

4. Аналіз асортименту і номенклатури продукції 49

5. Аналіз ритмічності випуску продукції 50

Аналіз чисел аритмічності 51

6. Аналіз якості продукції (робіт) 52

Практичні завдання по темі 54

Звітний період 54

Лiтература: 56

ТЕМА 6. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ, ОПЛАТИ І ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 56

1. Аналіз структури і складу працюючих на підприємстві 57

2. Аналіз використання робочого часу і поточності кадрів 59

3. Аналіз динаміки продуктивності праці 60

4. Аналіз використання фонду оплати праці 60

5. Аналіз умов праці виробничого колективу 61

Практичні завдання по темі 62

Література: 65

ТЕМА 7. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 66

1. Аналіз рівня технічної оснастки підприємства 66

2. Аналіз стану основних фондів 70

3. Аналіз використання основних фондів 71

Практичні завдання по темі 73

Література: 75

ТЕМА № 8. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ 75

1. Структура оборотних коштів 76

2. Забезпеченість підприємства власними оборотними коштами 78

3. Аналіз ефективності використання оборотних коштів 82

Практичні завдання по темі 83

Література: 83

РОЗДІЛ III. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 84

ТЕМА 9. АНАЛІЗ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА I ЗБУТУ ПРОДУКЦIЇ 84

1. Класифікація й угруповання витрат, що включаються в собівартість продукції 84

2. Аналіз показників собівартості продукції 86

3. Пофакторний аналіз собівартості 87

4. Аналіз витрат збуту продукції 88

Практичні завдання по темі 88

Література: 90

ТЕМА 10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 90

1. Утворення і використання прибутку на підприємстві 91

2. Фактори, що впливають на величину прибутку підприємства 91

3. Аналіз показників рентабельності виробництва 92

Практичні завдання по темі 93

Література: 95

ТЕМА 11. АНАЛІЗ І ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПIДПРИЄМСТВА 96

1. Бухгалтерська звітність та її аналіз 96

2. Аналіз наявності фінансових ресурсів підприємства 97

3. Аналіз складу і структури джерел фінансових ресурсів 97

4. Оцінка ступеня платоспроможності підприємства 98

5. Класифікація показників фінансового стану підприємства 99

Практичні завдання по темі 99

Література: 100

ГЛАВА 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ РІШЕННЯ ЗАДАЧ 101

ВИСНОВКИ 118

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ “ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ” ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТІВ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 119

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 121

ДОДАТКИ 126

ВСТУПРинкова економіка пов’язана з необхідністю неперервного підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності виробництва продукції та послуг на базі систематичного аналізу діяльності підприємств, які виступають як ведуча ланка виробничого процесу. Аналіз діяльності дозволяє опрацьовувати стратегію та тактику розвитку підприємництва та виявляти резерви підвищення ефективності виробництва. Економічний аналіз приділяє першочергову увагу методам та методології аналізу ефективності виробництва технічних, матеріальних та фінансових ресурсів, підвищенню виробництва роботи, прискоренню оборотності обігових коштів та збільшенню рентабельності виробництва. Тому курс “Економічного аналізу” як наукова дисципліна є найважливішим засобом при реалізації практичного аналізу в процесі керівництва та контролю виробничо-господарської діяльності підприємств та організацій. Економічний аналіз супроводжується та містить сучасні методи дослідження на основі системного та комплексного підходу до вивчення предметів аналізу. Проведення економічного аналізу – процес важкий, тому необхідний системний підхід, високий рівень інформативності, використовувати відповідні методи, комплексно-математичні моделі та наявні технічні засобі, з допомогою яких здійснюється збір, обробка, передача та самодоповненость економічної інформації.

Основною задачею даного курсу є вивчення теоретичних основ, набуття теоретичних навиків аналізу господарської діяльності підприємств. Процес вивчення курсу також передбачає необхідність розуміння сутності економічних явищ та процесів їх взаємозв’язку та взаємозалежності, оцінки економічних ситуацій та вибору оптимальних рішень для досягнення цілей у кожній конкретній ситуації.

Курс “Економічного аналізу” є одним з найважливіших складових науково обґрунтованого планування, регулювання й управління діяльністю на рівні підприємств, регіонів та держави. Виходячи зі значимості економічного аналізу вивчення цієї дисципліни базується на знанні таких фундаментальних дисциплін як математика, статистика, бухгалтерський облік, фінанси, фінанси підприємств, фінансовий менеджмент, цінні папери та фондовий ринок, корпоративне управління та інше.

ГЛАВА 1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИВЧЕННЮ КУРСУ “ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ”
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ, АНАЛІЗ ОСНОВНИХ РИНКОВИХ ПРОБЛЕМ

ТЕМА 1. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В СІСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

  1. Економічний аналіз – необхідна ланка управління виробництвом.

  2. Напрямки економічного аналізу.

  3. Сучасні види економічного аналізу.


При вивченні теми студенти повинні звернути увагу на суть економічного аналізу та його зміст. Слід уявити, що метою вивчення курсу “Економічний аналіз” є оволодіння необхідною ланкою в системи управління, предметом аналізу, його цілями i завданнями.

Особливу увагу необхідно звернути на види і напрямки економічного аналізу, характеристику видів аналізу. Класифікація напрямків аналізу в залежності від використовуваноїї iнформації, об'єктiв та періоду вивчення, характеру дослідження.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации