Дипломный проект - Организация сети NGN в городе Кокшетау - на казахском языке - файл n2.doc

Дипломный проект - Организация сети NGN в городе Кокшетау - на казахском языке
скачать (2434.6 kb.)
Доступные файлы (10):
n1.db
n2.doc29kb.09.06.2010 21:18скачать
n3.docx1322kb.14.06.2010 02:09скачать
n4.docx20kb.11.06.2010 01:46скачать
n5.ppt1685kb.15.06.2010 20:47скачать
n6.docx13kb.12.06.2010 16:27скачать
n7.docx380kb.11.06.2010 13:17скачать
n8.doc82kb.11.06.2010 15:50скачать
n9.doc32kb.09.06.2010 21:14скачать
n10.doc53kb.11.06.2010 14:50скачать

n2.doc

Аңдатпа

Бұл бітіру жұмысында Көкшетау қаласында NGN желісін құруы қарастырылды.

Берілген жұмыстың мақсатқа лайықтығына талдау жүргізілген. Мультисервсистік желілерінің негіздері және оларды құрудың түрлі нұсқалары қарастырылған, мүмкін болатын құру сұлбаларына талдау жүргізілген. NGN тұжырымдамаларының негіздері қарастырылды.

Жобаланатын желі шеңберіндегі тұжырымдаманың әрбір қызмет көрсетуінің техникалық іске асырылуы қарастырылған.

Сонымен қатар өміртіршілік қауіпсіздігі бөлімінде бөлмедегі еңбек жағдайын талдау мен ауа баптау есептері жүргізілген.

Берілген жобаны енгізудің техника-экономикалық негіздемесі және бизнес-жоспар жасалынған.

Аннотация

В данной выпускной работе были рассмотрены построение сети NGN в городе Кокшетау.

В работе проведен анализ и обоснование целесообразности внедрения данной работы. Были рассмотрены основы мультисервисных сетей, их возможные варианты построения. Была описана суть концепции NGN.

Рассмотрена техническая реализация каждого из сервисов концепции в рамках проектируемой сети.

В разделе безопасности жизнедеятельности проведен анализ условий труда в помещении и кондиционирование.

Разработаны технико-экономическое обоснование внедрения данного проекта и бизнес-план.

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации