Поддєрьогін А. Фінанси підприємств - файл n1.doc

Поддєрьогін А. Фінанси підприємств
скачать (1083 kb.)
Доступные файлы (22):
n1.doc18kb.02.11.1998 09:40скачать
n2.doc113kb.03.11.1998 15:46скачать
n3.doc233kb.04.11.1998 16:23скачать
n4.doc343kb.04.11.1998 15:54скачать
n5.doc197kb.03.11.1998 16:07скачать
n6.doc186kb.04.11.1998 10:10скачать
n7.doc200kb.04.11.1998 16:07скачать
n8.doc412kb.04.11.1998 11:25скачать
n9.doc195kb.04.11.1998 12:02скачать
n10.doc386kb.04.11.1998 12:29скачать
n11.doc221kb.04.11.1998 12:55скачать
n12.doc157kb.04.11.1998 13:26скачать
n13.doc19kb.04.11.1998 16:07скачать
ROZD_4.RTF192kb.10.06.1998 16:50скачать
ROZD_8.RTF252kb.16.06.1998 15:23скачать
n16.docскачать
n17.doc16kb.04.11.1998 16:08скачать
n18.doc23kb.04.11.1998 16:52скачать
n19.doc88kb.05.10.1998 13:24скачать
n20.doc220kb.23.10.1998 12:13скачать
n21.doc37kb.11.01.1999 16:33скачать
n22.doc188kb.06.07.1998 12:28скачать

n1.docУ КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ВИЙШЛИ З ДРУКУ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

А. Ю. Брегеда. Основи політології. 324 с.

В. Х. Арутюнов, Д. П. Кірик, В. М. Мішин. Логіка. 88 с.

С. Ф. Покропивний, А. П. Новак. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяль­ності. 184 с.

Г. О. Швиданенко, О. В. Оголь, В. В. Заїкіна. Обгрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності. 192 с.

С. Ф. Покропивний, В. М. Колот. Підприємництво: стратегія, організація, ефек­тивність. 352 с.

С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиданенко. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування. 324 с.

В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний. Ризик у менеджменті. 336 с.

В. Андрійчук, Л. Бауер. Менеджмент: прийняття рішень і ризик. 280 с.

В. Я. Кардаш. Маркетингова товарна політика. 156 с.

А. В. Войчак. Маркетинговий менеджмент. 268 с.

Н. В. Куденко. Стратегічний маркетинг. 140 с.

О. І. Пестрецова. Організація та функціонування спільних підприємств в Україні. 100 с.

Т. М. Циганкова. Міжнародні організації. 132 с.

Т. М. Циганкова. Міжнародний маркетинг. 136 с.

С. І. Наконечний, Т. О. Терещенко, Т. П. Романюк. Економетрія. 354 с.

М. І. Ковальчук. Стратегічний аналіз у сільському господарстві. 290 с.

А. М. Власова, Н. В. Краснокутська. Інноваційний менеджмент. 92 с.

А. М. Власова, Л. М. Савчук, В. Б. Савінова. Організаційна поведінка. 112 с.

Т. І. Лук’янець. Рекламний менеджмент. 276 с.

А. М. Колот. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу. 240 с.

Е. В. Чекотовський. Графіки статистичних рядів та їх побудова на ПЕОМ з використанням пакету EXСEL 5.0. 380 с.

В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва. Основи інфор­маційних систем. 240 с.

В. Ф. Ситник, Н. С. Орленко. Імітаційне моделювання. 232 с.

В. Ф. Ситник, О. С. Краєва. Технологія автоматизованої обробки економіч­ної інформації. 200 с.

Н. В. Єрьоміна. Проектування баз даних. 208 с.

В. К. Галіцин, Ф. А. Левченко. Багатокористувацькі обчислювальні системи та мережі. 318 с.

А. М. Береза. Основи створення інформаційних систем. 140 с.

Г. П. Галузинський, І. В. Гордієнко. Сучасні технологічні засоби обробки інформації. 240 с.

Т. А. Писаревська. Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами. 252 с.

В. С. Лозниця. Психологія менеджменту. 228 с.

В. В. Сопко. Бухгалтерський облік. 440 с.

О. В. Аксьонова. Методика викладання економіки. 280 с.

О. Г. Мендрул, І. А. Шевчук. Ринок цінних паперів. 160 с.

Л. О. Примостка. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків. 143 с.

М. Й. Хорунжий. Аграрна політика. 268 с.

С. І. Дем’яненко. Менеджмент виробничих витрат у сільському господар­стві. 312 с.

О. Д. Колечко, В. Г. Крилова. Підручник з французької мови для студентів-еконо­містів. 260 с.

С. С. Осадець. Страхування. 208 с.

С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єрина, З. О. Пальян, А. А. Шустиков. Статистика. 600 с.
ВИЙДУТЬ НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ

Національний банк і грошово-кредитна політика. За ред. А. М. Мороза. 400 с.

Збірник ситуаційних завдань для практичних занять з дисципліни «Банків­ські операції». За ред. А. М. Мороза. 408 с.

А. Г. Постєвой, В. М. Гужва. Інформаційні системи у міжнародному біз­несі. 160 с.

О. І. Пестрецова, О. М. Авдюшкін. Міжнародна інвестиційна діяльність: особ­ливості підприємницького інвестування. 144 с.

З. Є. Шершньова, С. В. Оборська. Стратегічне управління. 160 с.

Т. І. Лук’янець. Маркетингова політика комунікацій. 192 с.

І. Ф. Рогач, М. А. Сендзюк, В. А. Антонюк. Інформаційні системи в фінан­сово-кредитних установах. 192 с.

Н. С. Пінчук, Г. П. Галузинський, Н. С. Орленко. Інформаційні системи і тех­нології в маркетингу. 200 с.

О. І. Макаренко, В. Г. Овсієнко. Варіанти вступних іспитів з математики. 168 с.

Фінанси підприємств. За ред. А. М. Поддєрьогіна. 352 с.

С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, С. М. Клименко та ін. Економіка підприємства: Збірник практичних задач і конкретних ситуацій. 332 с.

В. Д. Кардаш. Товарна інноваційна політика. 132 с.

О. А. Костюченко. Банківське право. 164 с.
ГОТУЮТЬСЯ ДО ДРУКУ

О. Д. Колечко, В. Г. Крилова. Ділова французька мова. 420 с.

В. М. Петюх. Ринок праці. 240 с.

Г. В. Дворецька. Соціологія. 320 с.

Г. С. Столяров, Д. Г. Ємшанов, Н. В. Ковтун. Комп’ютерна обробка статистич­них даних. 160 с.

Г. С. Тесленко. Інформаційні системи в аграрному менеджменті. 192 с.

Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко та ін. Історія економічної думки. 620 с.
Запрошуємо до співробітництва на умовах, прийнятних для Вас.

Наша адреса: 252057, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, р/р Київського національного економічного університету № 26003200002135 в Київській міськдирекції УСБ, МФО 322012. Код 02070884.

Тел.: (044) 446-64-58, 441-20-32.Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации