ГНД 34.47.503-2004 Інструкція з експлуатації елегазових вимикачів - файл n1.doc

ГНД 34.47.503-2004 Інструкція з експлуатації елегазових вимикачів
скачать (400 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc400kb.20.11.2012 06:45скачать

n1.doc

  1   2


МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ГНД 34.47.503-2004

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕГАЗОВИХ ВИМИКАЧІВ

Видання офіційне

ОБ'ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

"ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ"

(ОЕП "ГРІФРЕ")

Київ 2004

ГНД 34.47.503-2004

Передмова

1 ЗАМОВЛЕНО Об'єднанням енергетичних підприємств

"Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики", (ОЕП ГРІФРЕ)

 1. РОЗРОБЛЕНО ВАТ "ЛьвівОРГРЕС"

 2. ВИКОНАВЦІ С.М.Прудніков, Р.Л.Бордун

 3. УЗГОДЖЕНО Заступником Міністра

палива та енергетики України, С.М.Чех

Департаментом електроенергетики, Ю.І.Улітіч

ОЕП "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики", Г.П.Хайдурова

5 ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерством палива та енергетики

України, наказ №135 від 05 березня 2004 р., С.Ф.Єрмілов

 1. НАДАНО з 05 квітня 2004 р. ЧИННОСТІ Уводиться вперше

 2. СТРОК 2009 р. ПЕРШОЇ ПЕРЕВІРКИ

© ОЕП "ГРІФРЕ". 2004

Цей нормативний документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу ОЕП "ГРІФРЕ".МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

5 березня 2004 року м.київ № 135

Про затвердження галузевого

нормативного документа «Інструкція з експлуатації елегазових вимикачів»

З метою узагальнення досвіду монтажу, налагодження та експлуатації елегазових вимикачів, визначення порядку і обсягів робіт щодо проведення їх технічного обслуговування, капітального ремонту, аварійно-відновлювальних робіт та приймання в експлуатацію розроблено галузевий нормативний документ «Інструкція з експлуатації елегазових вимикачів» (далі - Інструкція).

Для впровадження галузевого нормативного документа на підриємствах електроенергетичної галузі

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити і ввести в дію галузевий нормативний документ: «Інструкція з експлуатації елегазових вимикачів» (додається), який набирає чинності через 30 днів з дати видання цього наказу.

 2. Госпрозрахунковому підрозділу «Науково-інженерний енергосервісиий центр» інституту «Укрсільенергопроект» (Білоусову) внести Інструкцію до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних галузевих нормативних документів Мінпаливенерго.
 1. Енергетичним компаніям і підприємствам замовити Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Хайдуровій) необхідну кількість примірників Інструкції і оплатити необхідні витрати на розроблення та тиражування.

 2. Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Хайдуровій) забезпечити видання і надходження необхідної кількості примірників Інструкції енергетичним компаніям та підприємствам відповідно до їх замовлень та фактичної оплати.

Спільно з Науково-інженерним енергосервісним центром організувати облік розісланих примірників.

Термін — 30 днів з дати видання цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чеха С. М.

Міністр С.Єрмілов
ГНД 34.47.503-2004

Зміст

Вступ IV

 1. Галузь використання 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення З

 4. Скорочення 5

 5. Елегаз та продукти його розпаду 6
 1. Коротка характеристика елегазу 6

 2. Фізичні властивості елегазу 6

 3. Хімічні властивості елегазу 7

 4. Електричні властивості елегазу 7

 5. Продукти розпаду елегазу ...8

 1. Небезпека під час контакту з елегазом та продуктами його розпаду 8

6 Організація технічного обслуговування, капітального ремонту та

аварійно-відновлювальних робіт 9

7 Технічне обслуговування 11

 1. Умови та підготовка до проведення технічного обслуговування 11

 2. Порядок і обсяги робіт під час проведення щорічного технічного обслуговування 12

 3. Порядок і обсяги робіт під час проведення технічного обслуговування у міжремонтний період 14

8 Капітальний ремонт 14

 1. Умови та підготовка до проведення капітального ремонту 14

 2. Порядок і обсяги робіт під час проведення капітального ремонту 14

9 Аварійно-відновлювальні роботи 19

10 Вимоги безпеки 20

 1. Вимоги безпеки під час проведення робіт на елегазовому вимикачі і 20

 1. Вимоги до приміщень для ремонту та ревізій

елегазових вимикачів 21

10.3 Вимоги безпеки під час роботи з елегазом, продуктами його
розпаду та з адсорбентами ! 21

11 Приймання елегазового вимикача в експлуатацію 23

Додаток А. Перелік інструкцій заводів-виробників

елегазових вимикачів та елегазового устаткування 25

Додаток Б. Прилади, устаткування та матеріали, що необхідні

для проведення ремонтних робіт на елегазовому вимикачі 28

Додаток В. Випробування та вимірювання параметрів

елегазового вимикача 33

Додаток Г. Нейтралізація використаного адсорбента 39

III

ГНД 34.47.503-2004

Вступ

Необхідність складання нормативного документа "Інструкція з експлуатації елегазових вимикачів" виникла через те, що станом на друге півріччя 2003 р. в електричних мережах НЕК "Укренерго" та енергопідприємств знаходиться в експлуатації значна кількість елегазових вимикачів на класах напруг 6-750 кВ (в тому числі генераторних на 15,75 та 24 кВ) провідних фірм світу, таких як: шведська АВВ, французька ALSTOM, німецька SІЕМЕNS, англо-швейцарська GEC-ALSTOM, австрійська "VАТЕСН", югославські "Rada Koncar" і "Energo Invest " та російська "Уралэлектротяжмаш".

З 1985 року на території України експлуатується близько 300 елегазових вимикачів 30 типів з механічними, гідравлічними та пневматичними приводами як колонкового типу зовнішньої установки, так і генераторні внутрішньої установки.

Тому виникла необхідність у проведенні узагальнення досвіду експлуатації елегазових вимикачів.

В Інструкції відсутні вимоги до експлуатації допоміжного обладнання та вимірювальних приладів, якими комплектуються підстанції для проведення сервісного обслуговування елегазових вимикачів.

ГНД 34.47.503-2004

ГНД 34.47.503-2004

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства палива та енергетики України від 05 березня 2004 № 135

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕГАЗОВИХ ВИМИКАЧІВ

Чинний від 2004-04-05

1 Галузь використання

 1. "Інструкція з експлуатації елегазових вимикачів" (надалі Інструкція) поширюється на підприємства, що мають у власності або законному володінні енергосистеми, енергооб'єкти, споживачів електричної енергії, які експлуатують елегазові вимикачі, та сервісні організації, що надають послуги з монтажу, налагодження, випробування, технічного обслуговування або ремонту елегазових вимикачів, незалежно від форм власності чи відомчої належності.

 2. Інструкція визначає порядок і обсяги робіт щодо проведення технічного обслуговування, капітального ремонту, аварійно-відновлювальних робіт та приймання в експлуатацію змонтованих елегазових вимикачів, в тому числі генераторних елегазових вимикачів.

2 Нормативні посилання

У цій Інструкції є посилання на наступні нормативні документи:

1

ГНД 34.47.503-2004

2

ГНД 34.47.503-2004

З Терміни та визначення

У цій Інструкції застосовуються такі терміни і визначення:

Аварійно-відновлювальні роботи - ремонт, що виконується для відновлення справності виробів або їх складових частин, що вийшли з ладу в силу непередбачуваних причин;

Автокомпресійний принцип гасіння електричної дуги -процес гасіння електричної дуги за рахунок адіабатичного стиснення елегазу в дугогасній камері;

Адсорбент - тіло, що своєю поверхнею поглинає речовини або частинки, які виникають в середовищі (наприклад, газі) під дією різноманітних чинників (наприклад, температури) і погіршують властивості середовища, без істотного впливу на середовище, в якому вони розміщені;

Випробування - експериментальне визначення кількісних і (або) якісних характеристик об'єкта випробування з метою визначення (перевірки) відповідності його технічних характеристик вимогам НД, інструкціям заводу-виробника та проектній документації;

Експлуатація - стадія життєвого циклу виробу або устаткування, на якій реалізується, підтримується і відновлюється його якість. Експлуатація устаткування поділяється на чотири оперативних стани: робота, резерв, ремонт і консервація;

Елегаз (шестифториста сірка SF6) - хімічно інертний газ, не горючий і не токсичний, без запаху та кольору, що застосовується для процесу гасіння дуги в електричних апаратах, а також як ізоляційне середовище;

Елегазовий вимикач - електричний комутаційний апарат, контакти якого розмикаються і замикаються в елегазі. Залежно від конструктивного виконання, контакти елегазового вимикача можуть розміщуватись в полюсі (полюсний елегазовий вимикач) або в баку (баковий елегазовий вимикач);

Енергооб'єкт - електричні станції, джерела теплопостачання, електричні і теплові мережі та підстанції (в тому числі споживачів електричної енергії) для здійснення виробництва, передачі, постачання та споживання електричної чи теплової енергії;

З

ГНД 34,47.503-2004

Енергосистема - сукупність енергооб'єктів, пов'язаних спільністю процесів виробництва, передавання і розподілу електричної чи теплової енергії та керування цими процесами;

Запасна частина - складова частина виробу, призначена для заміни такої ж частини, що знаходилась в експлуатації, з метою підтримання чи відновлення справності виробу;

Капітальний ремонт - ремонт, що виконується для відновлення справності і повного чи близького до повного відновлення ресурсу виробу із заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові;

Монтажні роботи - роботи, що полягають в проведенні монтажу основного та допоміжного устаткування;

Налагоджувальні роботи - роботи, що полягають в налагодженні та перевірці технічних параметрів устаткування;

Несправний стан — стан об'єкта, коли він не відповідає хоча б одній із вимог нормативної і (або) конструкторської (проектної) документації;

Рекомбінація - процес з'єднання протилежно заряджених частинок з утворенням нейтральних частинок, що супроводжується виділенням тепла;

Ремонт - комплекс операцій для відновлення справності чи працездатності виробів і відновлення ресурсів виробів або їх складових частин;

Ремонтопридатність - властивість об'єкта, що полягає у можливості підтримання та відновлення робочого стану шляхом технічного обслуговування чи ремонту;

Система технічного обслуговування - сукупність взаємопов'язаних методів, засобів, документації та виконавців, необхідних для проведення технічного обслуговування;

Система капітального ремонту - сукупність взаємопов'язаних методів, засобів, документації та виконавців, необхідних для проведення капітального ремонту;

Система аварійно-відновлювальних робіт - сукупність взаємопов'язаних методів, засобів, документації та виконавців, необхідних для проведення аварійно-відновлювальних робіт;

Сервісна організація - підрядні проектні, ремонтні, монтажні і налагоджувальні організації, що надають свої послуги за наявності

4

ГНД 34.47.503-2004

у них необхідних для цього ліцензій, дозволів, акредитацій, отримали сертифікацію щодо виконуваних робіт та працівники яких пройшли відповідне навчання та мають практику проведення

таких робіт;

Сертифікація - процедура, за допомогою якої визначений в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям та персоналу встановленим законодавством вимогам;

Справний стан - стан об'єкта, в якому він відповідає всім вимогам нормативної і (або) конструкторської (проектної) документації;

Суміш елегазу (суміш) - суміш у необхідних пропорціях елегазу та азоту або елегазу та тетрафторметану;

Технічне обслуговування - операція чи комплекс операцій з підтримання працездатності або справності устаткування при використанні за призначенням, зберіганні і транспортуванні;

Технічний керівник енергооб'єкта - головний інженер, технічний директор, головний енергетик (технолог, механік).

4 Скорочення

У цій Інструкції застосовуються такі позначення та скорочення:

АЕС - атомна електрична станція;

АПВ - автоматичне повторне вмикання;

ЗРУ - закрита розподільча установка;

ЗРУЕ - закрита розподільча установка з елегазовим устаткуванням;

КРУЕ - комплектна розподільча установка з елегазовим устаткуванням;

НД - нормативний документ;

ПУЕ - правила улаштування електроустановок;

РЗА - релейний захист і автоматика.

-

5

ГНД 34.47.503-2004

5 Елегаз та продукти його розпаду

5.1 Коротка характеристика елегазу

 1. Застосування елегазу як ізоляційного та дугогасного середовища пояснюється його фізичними, хімічними та електричними властивостями. Властивості елегазу такі як захоплення вільних електронів та висока енергія іонізації дозволяють виконати елегазові вимикачі з кращими параметрами.

 2. Порівняно з оливними чи повітряними вимикачами елегазові вимикачі створюють набагато менший шумовий ефект.

5.1.3 На даний час в конструкціях елегазових вимикачів використовується переважно автокомпресійний принцип гасіння електричної дуги.

5.1.4 Елегазові вимикачі працюють в замкненому циклі без викиду відпрацьованого газу в навколишнє середовище. Застосування елегазових вимикачів, в яких відсутній викид назовні гарячих газів, а електрична дуга в процесі комутації локалізована в дугогасній камері вимикача, робить їх особливо перспективними в ЗРУ та на підприємствах з підвищеними вимогами вибухо- та пожежної безпеки (шахти, підприємства хімічної та гірничорудної промисловості).

5.2 Фізичні властивості елегазу

5.2.1 В чистому вигляді елегаз складається з 21,95% сірки та 78,05% фтору. Густина елегазу при +20°С та нормальному атмосферному тиску становить 6,135 кг/м3, тобто він в п'ять разів важчий за повітря. Температура кипіння елегазу за нормального атмосферного тиску - мінус 60°С. Результуючий коефіцієнт тепловіддачі дорівнює 0,034. Конденсація елегазу при температурі +20°С відбувається за тиску 2,4 МПа (24 кгс/см2). Це дозволяє використовувати елегаз як електроізоляційний матеріал в діапазоні напруг до 1000 кВ. Елегаз має низьку звукопроникність: при +30°С і нормальному атмосферному тиску швидкість поширення звуку дорівнює 138,5 м/с або 41% від швидкості поширення звуку в повітрі за тих самих умов.

6ГНД 34.47.503-2004

5.2.2 У випадку низьких температур навколишнього середовища мінус 40°С і нижче) елегаз конденсується, внаслідок чого можливі різкі зміни густини елегазу і труднощі з контролем густини та тимчасове погіршення вимикаючої здатності вимикача. Уникають цього явища шляхом заповнення вимикача сумішшю елегазу з азотом (N2) або елегазу з тетрафторметаном (SF4), а також використанням бакових елегазових вимикачів.

5.2.3 Під час експлуатації вимикачів, заповнених сумішшю елегазу з азотом, комутаційна здатність зменшується на один ступінь, наприклад із струму вимкнення 40 кА до струму вимкнення 31,5 кА. Бакові елегазові вимикачі можуть працювати при температурі мінус 55°С за рахунок нагрівання елегазу нагрівачами, потужність яких залежить від маси елегазу та температури навколишнього середовища.

5.3 Хімічні властивості елегазу

 1. Елегаз не чинить шкідливої дії на метали, пластик, інші матеріали, що використовуються в конструкціях елегазових вимикачів.

 2. Використання елегазу в вимикачах за відсутності повітря та вологи унеможливлює окислення контактів. В елегазовому вимикачі менша ерозія контактів, що викликана дією значних струмів вимкнення. Це подовжує строк використання елегазових вимикачів в експлуатації та зменшує витрати праці обслуговуючого персоналу.

 3. Елегаз не створює небезпеки для озонового шару, води та грунту. Щодо створення теплового ефекту, то через надзвичайно малі об'єми, що використовуються в елегазовому устаткуванні, вплив елегазу є незначним.

5.4 Електричні властивості елегазу

 1. Елегаз характеризується високою електричною міцністю. За тиску 0,2 МПа електрична міцність елегазу дорівнює 116 кВ/см. Діелектрична постійна при +25°С і тиску 0,1 МПа становить 1,00204.

 2. Елегаз має відмінні дугогасні властивості, що обумовлені здатністю елегазу швидко відновлювати свою електричну міцність після переходу струму вимкнення через нуль. Елегазовий вимикач

7

ГНД 34.47.503-2004

успішно комутує коло при високих швидкостях наростання відновлювальної напруги, не викликаючи при цьому надмірних комутаційних перенапруг.

5.5 Продукти розпаду елегазу

 1. Під дією високих температур горіння електричної дуги елегаз розкладається з утворенням різних компонентів. Продукти розпаду елегазу - це, в основному, SF4 і SF2, в невеликих кількостях S2, F2, S, F, SOF2, СF4, SіF4, S02 та інші речовини.

 2. У випадку взаємодії з парами металу хімічні з'єднання, що утворюються в результаті розкладу елегазу, осідають у вигляді біло-сірого порошку та мають хороші електроізолювальні властивості. Для уникнення цього в елегазових вимикачах використовують ковзні контакти для самоочищення контактних поверхонь.

5.5.3 Продукти розпаду елегазу та волога усуваються використанням спеціальних адсорбуючих (активований оксид алюмінію і цеоліт) матеріалів (фільтрів), що розміщуються всередині полюсу вимикача. До того ж оксид алюмінію підсушує елегаз для збереження його електричних властивостей.

5.6 Небезпека під час контакту з елегазом та продуктами його розпаду

 1. Елегаз важчий за повітря, тому він може збиратись в заглибленнях чи тунелях. Потрапляння великої кількості елегазу в легені спричиняє головний біль, запаморочення, ризик втрати свідомості і задухи. Тому приміщення з елегазовим устаткуванням та приміщення, де складуються балони з елегазом і тетрафторметаном, необхідно облаштовувати спеціальними електронними (мікропроцесорними) індикаторами наявності галогенної групи та пристроями, які автоматично вмикають припливно-витяжну вентиляцію.

 2. Небезпеку збирання елегазу в заглибленнях чи тунелях слід брати до уваги у випадку проведення робіт в ямах чи кабельних каналах.

За відсутності в приміщенні електронних (мікропроцесорних) індикаторів галогенної групи контролем наявності елегазу можуть

8

ГНД 34.47.503-2004

бути запалені на рівні підлоги сірник чи свічка. Якщо запалені сірник чи свічка гаснуть, то необхідно провести інтенсивну вентиляцію приміщення.

 1. У разі проведення робіт з елегазом та продуктами його розпаду необхідно користуватися лише справними приладами та засобами захисту.

 2. Першою допомогою для людей, що потрапили в загазовану елегазом зону чи які відчувають подразнення слизової оболонки дихальних шляхів, очей та шкіри, є евакуація їх в безпечне місце з забезпеченням доступу свіжого повітря і промивання шкіри та очей проточною водою, а також надання можливості відпочинку.

 3. Для захисту людей від дії продуктів розпаду елегазу, що утворюються внаслідок дії високотемпературної дуги, слід використовувати маску, що закриває обличчя, або кисневий апарат чи фільтрувальний протигаз разом з засобами захисту шкіри (одяг з нетканого матеріалу або комбінезон і гумові рукавиці) та очей (протигазові захисні окуляри). Крім цього, потрібно пам'ятати, що фільтрувальні протигази не захищають від нестачі кисню.

6 Організація технічного обслуговування, капітального ремонту та аварійно-відновлювальних робіт

 1. Виведення елегазового вимикача з роботи проводиться у випадку технічного обслуговування, капітального ремонту, а також в аварійних випадках у разі відмови в роботі дугогасної камери, привідного механізму, інших вузлів, через які можливе пошкодження елегазового вимикача чи устаткування, що розташоване навколо нього.

 2. Виведення елегазового вимикача з роботи проводиться за необхідності разом з іншим електроустаткуванням згідно з ГКД 34.20.507 та ГКД 34.35.507.

 3. Монтажні і налагоджувальні роботи, технічне обслуговування, капітальний ремонт та аварійно-відновлювальні роботи виконуються на вимкненому елегазовому вимикачі. Під час проведення робіт повинні бути прийняті заходи безпеки, щоб унеможливити самовільне спрацювання привідного механізму.

9

ГНД 34.47.503-2004

6.4 Графіки і обсяги робіт під час ремонту та технічного обслуговування елегазового вимикача розробляються, погоджуються і затверджуються згідно з ГКД 34.20.507.

 1. До монтажних і налагоджувальних робіт, технічного обслуговування, капітального ремонту та аварійно-відновлювальних робіт на елегазовому вимикачі допускаються працівники, що придатні за станом здоров'я, пройшли навчання та перевірку знань з ГКД 34.03.303, ГКД 34.20.302, ГКД 34.20.507, ДНАОП 1.1.10-1.01, ПУЕ, ядерної та радіаційної безпеки (для АЕС), інших чинних нормативних документів, даної Інструкції та інструкції заводу-виробника, а також, мають відповідну кваліфікаційну групу з електробезпеки.

 2. Монтажні і налагоджувальні роботи, технічне обслуговування, капітальний ремонт, та аварійно-відновлювальні роботи на елегазовому вимикачі повинні виконуватися відповідно до вимог ГКД 34.03.303, ГКД 34.20.302, ГКД 34.20.507, ДНАОП 1.1.10-1.01, ПУЕ, ядерної та радіаційної безпеки (для АЕС), інших чинних нормативних документів, даної Інструкції та з дотриманням технології робіт і заходів безпеки, що вказані в даній Інструкції та інструкції заводу-виробника на даний тип елегазового вимикача.

Перелік інструкцій заводів-виробників та елегазового устаткування поданий в додатку А даної Інструкції.

 1. Вибір системи технічного обслуговування, капітального ремонту та аварійно-відновлювальних робіт проводиться технічним керівником енергооб'єкта чи енергосистеми, який відповідає за виконання цих робіт, на основі техніко-економічного обґрунтування та з врахуванням місцевих умов.

 2. Для успішного виконання монтажних і налагоджувальних робіт, технічного обслуговування, капітального ремонту та аварійно-відновлювальних робіт на елегазовому вимикачі у випадку відсутності в штаті енергооб'єкта чи енергосистеми працівників необхідного кваліфікаційного рівня рекомендується залучення підрядних сервісних організацій або осіб, які пройшли відповідне навчання і отримали сертифікацію щодо виконуваних робіт ти мають практику проведення таких робіт. Крім того, необхідне відповідне матеріально-технічне забезпечення проведення робіт, що полягає в наявності та використанні достатньої кількості приладів,

10

ГНД 34.47.503-2004

устаткування та матеріалів, згідно з розділом 12 ГКД 34.20.507, додатком Б даної Інструкції та інструкціями заводів-виробників.

6.9 Персоналу, що проводить роботи з розкриванням полюсів елегазових вимикачів, необхідно пам'ятати про небезпеку при контакті з елегазом та продуктами його розпаду, про що вказано у підрозділі 5.6 даної Інструкції, і дотримуватись вимог безпеки згідно з розділом 10 даної Інструкції та інструкції заводу-виробника. Обов'язковим є наявність та використання персоналом необхідних індивідуальних захисних засобів під час роботи з продуктами розпаду елегазу, вказаних у розділі 10 даної Інструкції.

 1. Випробування та вимірювання параметрів елегазових вимикачів під час налагодження, технічного обслуговування у міжремонтний період, капітального ремонту та аварійно-відновлювальних робіт проводяться в обсягах, що подані у додатку В даної Інструкції та інструкції заводу-виробника.

 2. За наявності в експлуатації енергооб'єкта елегазових вимикачів матеріально-технічними службами енергосистеми забезпечується запас елегазу (суміші) та азоту, що необхідні для заправки цих вимикачів.

6.12 В період експлуатації та після технічного обслуговування, капітального ремонту та аварійно-відновлювальних робіт елегазового вимикача необхідно перевіряти тиск елегазу згідно з розділом 12 ГКД 34.20.507. Вимірювання проводять один раз на тиждень. Дані вимірювань заносяться в журнал довільної форми. Періодичність проведення вимірювань може бути змінена залежно від місцевих умов, терміну експлуатації та технічного стану елегазового вимикача.

7 Технічне обслуговування

7.1 Умови та підготовка до проведення технічного обслуговування

7.1.1 3 метою забезпечення багаторічної надійної роботи устаткування технічне обслуговування елегазових вимикачів, що знаходяться в експлуатації, незалежно від умов експлуатації

11

ГНД 34.47.503-2004

необхідно проводити щорічно, а також у міжремонтний період один раз в 4-6 років.

7.1.2 Технічне обслуговування проводиться згідно з вимогами розділу 6 даної Інструкції без відпомповування елегазу (суміші) та розкривання полюсів вимикача.

7.2 Порядок і обсяги робіт під час проведення щорічного технічного обслуговування

 1. Під час проведення щорічного технічного обслуговування виконується пофазний підрахунок спрацювань як механічного ресурсу, так і ресурсу з вимкнення струмів короткого замикання.

 1. Оглядаються та у разі необхідності підтягуються кріплення елементів елегазового вимикача, а саме: опори до фундаменту, рами до опори, полюсів вимикача до рами і т.ін.

7.2.3 Усувається корозія на зовнішніх металевих деталях та болтових з'єднаннях.

7.2.4 Оглядаються і підтягуються з'єднання в місцях приєднання шинопроводу до виводів елегазового вимикача.

7.2.5 Здійснюється візуальна перевірка елегазової системи, густиноміра або манометра та давача густини елегазу і перевірка герметичності елегазового вимикача щодо витоку елегазу або суміші:

 1. Візуальна перевірка елегазової системи, густиноміра або манометра та давача густини елегазу проводиться з метою виявлення місць пошкодження елегазової системи, густиноміра або манометра та давача густини елегазу елегазового вимикача.

 2. Перевірка герметичності елегазового вимикача щодо витоку елегазу або суміші виконується приладом галогенної групи -течошукачем шляхом наближення щупа течошукача на відстань 2-5 см до місць ущільнень, під'єднань густиноміра або манометра елегазової системи та давача густини елегазу і вздовж трубок елегазової системи. Крім того, перевіряються щодо витоку елегазу або суміші полюси вимикача. За необхідності виконується підтягування з'єднань моментними (динамометричними) ключами (згідно з додатком. Б даної Інструкції), із зусиллями, вказаними в інструкції заводу-виробника.

12

ГНД 34.47.503-2004

7.2.6 Тиск елегазу або суміші елегазового вимикача перевіряється за показами густиноміра або манометра елегазової системи. За необхідності виконується додаткове заповнення елегазом або сумішшю (прилади та устаткування згідно з інструкцією заводу-виробника та додатком Б даної Інструкції) з дотриманням вимог розділів 5 і 10 даної Інструкції та інструкції заводу-виробника.

 1. Виконується огляд, протирання або миття ізоляції полюсів вимикача, а також конденсаторів подільників напруги (якщо вони є). Особлива увага звертається на наявність тріщин і надщерблень фарфору та на місця підтікання оливи з конденсаторів подільників напруги.

 2. Здійснюється огляд шафи (шаф) привідного механізму

7.2.8.1 Під час огляду перевіряється: щільність зачинення дверей шафи (шаф) привідного механізму, положення покажчика заведення вмикальної пружини привідного механізму, відсутність підтікань мастила з редуктора двигуна заведення пружини привідного механізму, помпи гідравлічної (пневматичної) системи привідного механізму та гідроамортизаторів привідного механізму, відсутність пошкоджень в електричних колах.

7.2.8.2 У гідравлічних привідних механізмах перевіряється рівень гідрорідини в збірниках. За необхідності проводиться дозаправлення гідрорідини до відповідного рівня.

7.2.8.3 Перевіряється згідно з показами манометра тиск заправки азоту в гідросистемі. За необхідності проводиться додаткове заправлення азотом до відповідного тиску згідно з вимогами інструкції заводу-виробника.

7.2.8.4 Проводиться зачищення, ущільнення, змащування та підтягування з'єднань в шафі (шафах) привідного механізму та підтягування з'єднань клемного ряду. Змащування привідного механізму виконується в місцях, визначених інструкцією заводу-виробника.

7.2.9 Перевіряється робота протиконденсатних обігрівачів.

7.2.10 Виконується перевірка елегазового вимикача багатократним оперуванням в місцевому та дистанційному режимах керування. Робота проводиться з дотриманням вимог розділу 10 та додатку В даної Інструкції.

13

ГНД 34.47.503-2004

7.2.11 Усуваються дрібні несправності та робиться відповідний запис в журналі дефектів.

7.3 Порядок і обсяги робіт під час проведення технічного обслуговування у міжремонтний період

13Л Порядок і обсяги робіт під час проведення технічного обслуговування елегазового вимикача у міжремонтний період відповідають порядку і обсягу робіт під час проведення щорічного технічного обслуговування елегазового вимикача.

8 Капітальний ремонт

8.1 Умови та підготовка до проведення капітального ремонту

8.1.1 Капітальний ремонт елегазового вимикача проводиться після вичерпання ним механічного ресурсу, ресурсу з вимкнення струмів короткого замикання або після 12-30 років експлуатації (залежно від вимог заводу-виробника).

8.2 Порядок і обсяги робіт під час проведення капітального ремонту

8.2.1 Відпомповування елегазу (суміші)

 1. Відпомповування елегазу (суміші) виконується з використанням устаткування та матеріалів, рекомендованих згідно з розділом 12 ГКД 34.20.507, додатком Б даної Інструкції, інструкції заводу-виробника та з дотриманням вимог розділів 5 і 10 даної Інструкції.

 2. Під час відпомповування елегазу проводиться його підсушування та очищення з контролем вологості і чистоти за допомогою сервісного візка та електронних приладів згідно з додатком Б даної Інструкції.

8.2.2 Ремонт або заміна дугогасних камер та контактів полюсів вимикача із заміною адсорбуючих фільтрів

8.2.2.1 Роботи повинні проводитись в суху погоду без вітру з демонтуванням полюсів вимикача з рами елегазового вимикача та 14

ГНД 34.47.503-2004

перевезенням їх в приміщення, що призначене для ремонту та ревізій. Потрапляння вологого повітря у газові порожнини полюсів вимикача необхідно звести до мінімуму.

8.2.2.2 Деталі полюсів вимикача обов'язково очищаються від порошкоподібних продуктів розпаду елегазу, оглядаються та за необхідності (наприклад, у випадку відпрацювання механічного або комутаційного ресурсу) замінюються новими з дотриманням вимог безпеки згідно з розділом 10 даної Інструкції.

8.2.2.3 Фланцеві з'єднання полюсів вимикача та газові порожнини полюсів вимикача із залишками протикорозійного покриття зачищаються ротаційною шліфувальною машинкою, знежирюються розчинником і покриваються протикорозійним мастилом згідно з інструкцією заводу-виробника.

 1. Проводиться заміна всіх ущільнювальних прокладок та змащування контактних поверхонь з використанням змащувальних матеріалів, рекомендованих інструкцією заводу-виробника. Газові порожнини полюсів вимикача, картерів полюсів та контактів вимикача змащуються вазеліном або силіконовим мастилом в місцях, вказаних в інструкції заводу-виробника для елегазового вимикача.

 2. Склоепоксидні тяги полюсів вимикача протираються безворсими серветками, змоченими етиловим спиртом.

 3. Виконується обов'язкова заміна адсорбуючого фільтра. Використаний адсорбент нейтралізується згідно з додатком Г даної Інструкції.

 4. Проводиться з'єднання елегазових порожнин полюсів вимикача з використанням змащувальних матеріалів, вказаних в інструкції заводу-виробника.

 5. Після з'єднання елегазових порожнин полюсів вимикача проводиться їх вакуумування до величини 0,02 кгс/см2 (20 Бар) згідно з показом вакуумметра або до мінус 1 кгс/см2 (1 Бар) згідно з показом манометра (густиноміра).

 6. Контроль герметичності елегазових вимикачів під час вакуумування проводиться згідно з показами манометра (густиноміра) протягом 12 годин. Покази манометра (густиноміра) при цьому не повинні змінюватись. У випадку збільшення тиску в елегазовій системі необхідно обстежити місця з'єднань з метою визначення та усунення причини розгерметизації.

15

ГНД 34.47.503-2004

8.2.2.10 Після завершення необхідного обсягу ремонтних робіт здійснюється монтаж полюсів вимикача з використанням змащувальних матеріалів, вказаних в інструкції заводу-виробника для даного типу вимикача, на рами елегазового вимикача із затягуванням різьбових з'єднань моментними (динамометричними) ключами з зусиллями, передбаченими інструкцією заводу-виробника.

8.2.3 Ремонт або заміна деталей привідного механізму та з'єднувальних тяг привідного механізму

8.2.3.1 Ремонт або заміна деталей привідного механізму та з'єднувальних тяг привідного механізму проводиться з дотриманням вимог безпеки, що унеможливлюють спрацювання привідного механізму, а саме:

8.2.3.2 Проводиться очищення, перевірка, заміна або у разі потреби ремонт всіх необхідних частин привідного механізму. Перевіряється з'єднання привідного механізму із рамою елегазового вимикача та з'єднувальними тягами. У випадку заміни з'єднувальних тяг необхідно пам'ятати, що конструкції вимикачів заводів-виробників комплектуються відрегульованими з'єднувальними тягами, тому їх заміна потребує замовлення з'єднувальних тяг на заводі-виробнику чи узгодження умов цієї заміни та порядку регулювання системи тяг з заводом-виробником або його представником. У випадку розташування з'єднувальних тяг привідного механізму в захисних трубах перевіряється кріплення захисних труб до картерів полюсів вимикача.

16

ГНД 34.47.503-2004

8.2.3.3 Для елегазових вимикачів з пружинним привідним механізмом проводиться дозаправлення редуктора двигуна заведення пружини оливою або мастилом.

8.2.3.4 Для елегазових вимикачів з гідравлічним чи пневматичним привідними механізмами у разі необхідності виконуються роботи із заміни ущільнень з'єднувальних труб, манометрів та інших деталей і вузлів гідравлічної чи пневматичної системи.

 1. Манометри гідравлічних або пневматичних привідних механізмів повіряються в органах Державного стандарту України.

 2. Порядок заміни деталей чи вузлів привідного механізму та з'єднувальних тяг привідного механізму виконується згідно з інструкцією заводу-виробника. Під час проведення робіт використовуються змащувальні матеріали, що подані в інструкції заводу-виробника.

 3. Заповнення циліндра гідравлічного привідного механізму азотом виконується за допомогою сервісного візка до тиску, що вказаний для даного типу привідного механізму згідно з інструкцією заводу-виробника.

 4. Оперування привідним механізмом здійснюється тільки після повного монтажу полюсів вимикача та з'єднання важелів картерів полюсів вимикача за допомогою з'єднувальних тяг привідного механізму між собою та з привідним механізмом і заповнення вимикача елегазом або сумішшю.

8.2.4 Ремонт або заміна деталей елегазової системи

8.2.4.1 За необхідності заміни трубок елегазової системи, фланцевих з'єднань, густиноміра чи манометра елеґазової системи та давача густини елегазу виконується їх демонтаж та заміна. У випадку негерметичності фланцевих з'єднань може бути потрібний частковий демонтаж відповідного полюса вимикача. Для підгинання з необхідним радіусом трубок елегазової системи до картерів полюсів вимикача використовується пластмасовий диск, що є в комплекті поставки на даний елегазовий вимикач.

8.2.4.2 Густиноміри чи манометри елегазової системи та давачі густини елегазу повіряються в органах Державного стандарту України.

ГНД 34.47.503-2004

 1. Виконується змащування з'єднань елегазової системи згідно з схемами змащування, що вказані в інструкції заводу-виробника. Під час змащування з'єднань елегазової системи рекомендується використовувати змащувальні матеріали, вказані в інструкції заводу-виробника.

 2. Під'єднування трубок елегазової системи до картерів полюсів вимикача, густиноміра або манометра елегазової системи та давача елегазу виконуються тільки після завершення монтажу полюсів вимикача та з'єднання важелів картерів полюсів вимикача за допомогою з'єднувальних тяг привідного механізму між собою та-з привідним механізмом.

8.2.4.5 Під'єднувати трубки елегазового трубопроводу до фланців картерів полюсів вимикача, густиноміра чи манометра елегазової системи та давача елегазу можна тільки після продування їх елегазом з метою запобігання доступу вологого повітря в порожнини елегазового вимикача. Продування трубок елегазової системи та під'єднання їх до фланців полюсів вимикача і густиноміра чи манометра елегазової системи та давача елегазу виконується почергово, якщо полюси вимикача з'єднані трубками елегазової системи послідовно.

8.2.4.6 Всі різьбові з'єднання елегазової системи затягуються моментними (динамометричними) ключами з зусиллями, передбаченими інструкцією заводу-виробника.

8.2.5 Заповнення елегазового вимикача елегазом чи сумішшю елегазу та азоту.

 1. Перед заповненням елегазового вимикача елегазом чи сумішшю проводиться визначення чистоти та вологості елегазу з використанням приладів, устаткування та матеріалів, рекомендованих інструкцією заводу-виробника та згідно з розділом 12 ГКД 34.20.507, розділом 10 і додатком Б даної Інструкції.

 2. Точка роси елегазу перед заповненням повинна бути не вища ніж мінус 40°С, а чистота елегазу - не менша ніж 98%.

8.2.5.3 Роботи із заповнення елегазом (сумішшю) повинні проводитись обов'язково в послідовностях, зазначених в інструкції заводу-виробника (прилади та устаткування вказані в додатку Б даної Інструкції) і згідно з розділами 5 та 10 даної Інструкції. У випадку заповнення елегазом з балону заводу-виробника чистоту та вологість елегазу не перевіряють.

18

ГНД 34.47.503-2004

8.2.6 Перевірка герметичності елегазового вимикача щодо витоку елегазу або суміші

8.2.6.1 Перевірка герметичності елегазового вимикача щодо витоку елегазу або суміші виконується згідно з підпунктом 7.2.5.2 даної Інструкції.

8.2.7 Проведення випробувань та вимірювань параметрів елегазового вимикача

8.2.7.1 Випробування та вимірювання параметрів елегазового вимикача після капітального ремонту проводяться згідно з додатком В даної Інструкції.

 1. Перевіряється і усувається корозія на зовнішніх металевих деталях та болтових з'єднаннях, оглядаються і підтягуються з'єднання в місцях приєднання шинопроводу до виводів елегазового вимикача.

 2. Прибирання робочих місць

8.2.9.1 Здійснюються роботи з прибирання робочого місця.

8.2.10 Приймання елегазового вимикача в експлуатацію після капітального ремонту.

8.2.10.1 Виконується приймання елегазового вимикача в експлуатацію згідно з розділом 11 даної Інструкції.

9 Аварійно-відновлювальні роботи

 1. Порядок та обсяги робіт під час аварійно-відновлювальних робіт визначаються залежно від характеру та складності пошкодження. При цьому визначається ремонтопридатність обладнання, його окремих вузлів або приймається рішення про їх заміну з дотриманням порядку і вимог даної Інструкції та інструкції заводу-виробника.

 2. У випадку виведення елегазового вимикача в ремонт під час аварійно-відновлювальних робіт, пов'язаних з роботою (спрацюванням) пристроїв РЗА чи інших систем, випробування та перевірка параметрів елегазового вимикача проводяться лише стосовно цих пристроїв і систем.

 3. Приймання елегазового вимикача в експлуатацію після аварійно-відновлювальних робіт виконується згідно з розділом 11 Інструкції.

19

ГНД 34.47.503-2004

10 Вимоги безпеки

10.1 Вимоги безпеки під час проведення робіт на елегазовому вимикачі

10.1.1 Під час проведення монтажних і налагоджувальних робіт, технічного обслуговування, капітального ремонту та аварійно-відновлювальних робіт елегазового вимикача кількість задіяного персоналу визначається нарядом чи розпорядженням і не повинна бути більшою за необхідну.

 1. Під час проведення робіт на вимикачах, розміщених в ЗРУ, обов'язково повинна працювати припливно-витяжна вентиляція, з відсмоктуванням повітря знизу.

 2. Контроль наявності елегазу та увімкнення припливно-витяжної вентиляції в приміщеннях КРУЕ, ЗРУЕ, кабельних каналах, заглибленнях і підвалах необхідно проводити згідно з розділом 12 ГКД 34.20.507.

 3. Торкатися деталей елегазової системи дозволяється тільки в разі необхідності.
 1. Під час виконання робіт із заповненням елегазового вимикача елегазом або сумішшю необхідно дотримуватись правил проведення робіт з обладнанням, що знаходяться під тиском (ДНАОП 0.00-1.07).

 2. Під час заповнення елегазового вимикача сумішшю елегазу та азоту необхідно завжди спершу заповнювати його у відповідних пропорціях та до необхідного тиску елегазом і лише потім азотом.

 3. Піднімання на елегазовий вимикач, що знаходиться під робочим тиском, дозволяється тільки під час проведення випробувань та монтажних і налагоджувальних робіт (під'єднання або від'єднання проводів від реєструвальних і вимірювальних приладів, а також визначення місць витоку елегазу і т.ін,). На час піднімання на елегазовий вимикач всі роботи в шафах привідного механізму та розподільчих шафах повинні бути припинені.

 4. Під час оперування елегазовий вимикачем після монтажу, налагодження, технічного обслуговування, капітального ремонту чи аварійно-відновлювальних робіт необхідно обов'язково

20

ГНД 34.47.503-2004

віддалити персонал від вимикача в укриття або на відстань не менше ніж 30 м.

10.1,9 Під час допуску до робіт на елегазовому вимикачі, що знаходиться в зоні напруженості електричного поля, необхідно керуватися картою напруженості електричного поля для робочих місць та відповідними засобами захисту у випадку підвищеної напруженості електричного поля згідно з ГКД 34.03.601.

10.2 Вимоги до приміщень для ремонту та ревізій елегазових
вимикачів


10.2.1 Для проведення рембнтів та ревізій рекомендується залежно від призначення виділити:
 1. Приміщення для ремонтів та ревізій повинні відповідати вимогам розділу 12 ГКД 34.20.507 та даної Інструкції.

 2. Контроль наявності елегазу та своєчасність увімкнення припливно-витяжної вентиляції в приміщеннях для ремонтів та ревізій необхідно проводити згідно з розділом 12 ГКД 34.20.507.

10.2.4 Приміщення для проведення ремонтів та ревізій обладнуються необхідними верстатами, підставками, столами, шафами, стелажами для запасних частин та інструментів і підіймальним обладнанням.

10.2.5 Під час ремонтів та ревізій елегазових вимикачів вхід працівників в брудному одязі, взутті та із забрудненими руками у приміщення заборонений.

10.3 Вимоги безпеки під час роботи з елегазом, продуктами його розпаду та з адсорбентами

10.3.1 Балони з елегазом і азотом необхідно зберігати закріпленими в вертикальному положенні в спеціально відведеному приміщенні, що вентилюється. У випадку пожежі в приміщенні балони необхідно евакуювати.

21

ГНД-34.47.503-2004

10.3.2 В приміщеннях, де знаходиться елегазове устаткування та балони з елегазом і азотом, у приміщеннях, вказаних у пункті 10.2.1 даної Інструкції, забороняється зберігати харчові продукти, приймати їжу, пити, курити.

 1. Одноособовий вхід в приміщення для ремонту та ревізій і в приміщення, де знаходяться балони з елегазом чи азотом, заборонений. Поза приміщенням повинна знаходитись особа, що супроводжує, з протигазом або кисневим апаратом.

 2. У разі подразнень елегазом слизової оболонки дихальних шляхів, очей чи поверхні шкіри або у випадку загрози втрати свідомості та задухи працівнику необхідно негайно відійти або вивести працівника в безпечне місце, промити шкіру та очі проточною водою. За необхідності працівник повинен звернутися до лікаря.

 3. В приміщенні, де зберігаються балони з елегазом і азотом, необхідно мати ваги для визначення кількості елегазу чи азоту в балонах.

 4. Контроль наявності елегазу та увімкнення припливно-витяжної вентиляції в приміщеннях, де проводяться роботи з ремонту та ревізії елегазових вимикачів або зберігаються балони з елегазом, необхідно проводити згідно з розділом 12 ГКД 34.20.507. В приміщеннях, зазначених в пункті 10.2.1 даної Інструкції, крім основної вентиляції необхідно встановлювати місцеву вентиляцію, що забезпечуватиме відведення залишкових газів з устаткування, що підлягає ремонту та ревізії.

 5. У разі проведення робіт, які вимагають розкривання полюсів елегазових вимикачів та під час роботи з адсорбентами, персонал, що проводить роботи, повинен бути забезпечений та обов'язково користуватися:
22

ГНД 34.47.503-2004

10.3.8 До робіт, які проводяться з використанням захисних масок, що закривають обличчя, або кисневих апаратів чи фільтрувальних протигазів допускаються особи, що пройшли перевірку знань правил експлуатації захисних засобів, отримали навички їх застосування.

10.3.9 Рукави пилозахисного костюму чи комбінезону повинні бути міцно застібнутими або зав'язаними, а штани – опущені поверх гумових чобіт.

 1. Порошкоподібні продукти розпаду елегазу необхідно збирати лише спеціальним порохотягом з системою фільтрів (додаток Б даної Інструкції). Забороняється розпилювати порошкоподібні продукти розпаду елегазу.

 2. Тверді продукти розпаду елегазу нейтралізовуються розчином NаОН або КОН у співвідношенні 0,5 кг на 10 літрів води в спеціально підготовлених негерметичних ємностях.

10.3.12 Роботи із адсорбентами персонал проводить в спецодягу, що вказаний у пункті 10.3.7 Інструкції, або із застосуванням витяжної шафи.

10.3.13 Після завершення проведення робіт, які вимагають розкривання полюсів елегазових вимикачів та з адсорбентами, засоби захисту, що наведені в пункті 10.3.7 даної Інструкції, деталі та інструменти необхідно промити нейтралізуючим розчином. Після цього засоби індивідуального захисту одноразового користування та нейтралізуючий розчин, яким були промиті засоби індивідуального захисту, утилізуються. Засоби захисту багаторазового користування після обробки нейтралізуючим розчином та прання можна застосовувати повторно. Персонал, який проводив роботи, обов'язково повинен прийняти душ.

11 Приймання елегазового вимикача в експлуатацію

11.1 До приймання елегазового вимикача в експлуатацію повинні бути проведені в повному обсязі всі монтажні, налагоджувальні, ремонтні, аврійно-відновлювальні роботи і випробування згідно з ГКД 34.20.507, ГКД 34.20.302, ПУЕ, даною Інструкцією та інструкцією заводу-виробника.

23

ГНД 34,47.503-2004

 1. Приймання елегазового вимикача в експлуатацію здійснюється згідно з ГКД 34.20.507 із оформленням відповідного акту, який підписується членами комісії та головою комісії.

 2. За результатами перевірок технічних параметрів елегазового вимикача складається звіт про проведення капітального ремонту чи аварійно-відновлювальних робіт та протокол перевірки технічних параметрів елегазового вимикача.

11.4 Протокол перевірки технічних параметрів елегазового вимикача повинен обов'язково містити:- висновок про результати перевірок та випробувань і можливість введення в експлуатацію;

- посади та підписи осіб, що проводили перевірку характеристик елегазового вимикача.

11.5 Протокол перевірки технічних параметрів елегазового вимикача зберігається разом з паспортом на елегазовий вимикач та протоколами заводських випробувань,

24

ГНД 34.47.503-2004

Додаток А до "Інструкції з експлуатації

елегазових вимикачів "

Перелік інструкцій заводів-виробників елегазових вимикачів та елегазового устаткування

Таблиця А.1 - Перелік інструкцій заводів-виробників елегазових вимикачів та елегазового устаткування

№ п/п

Завод-виробник

Назва інструкції

1

2

3

1

АВВ

Выключатель элегазовый типа ЕDF SK 72,5 кВ с автокомпрессионным устройством АUTО-PUFFER и пружинним приводом типа FSA с заводкой от электродвигателя

2

АВВ

Выключатель SF6 типа LTB 72,5 - 170 D1. Устройство управления типа BLK 154 для трехполюсного управлення ВLK 54 для однополюсного управлення

3

АВВ

Product manual 1HSB425416-30 en rev0 LTB 72.5-170 D1/B 2-column frame BLK222 3-pole operation

4

АВВ

Элегазовый выключатель типа LТВ 420 Е2 с приводом ВLG 1002 А и однополюсным управлением. Описание изделия 1НSВ435455-3

5

АВВ

Элегазовый выключатель типа НРL 420 В2 с приводом ВLG 1002 А и однополюсным управлением. Описание изделия 1Н5В435455-3

6

АВВ

Элегазовый выключатель типа НРL 420 В2 с приводом ВLG 1002 А и однополюсним управлением. Руководство по эксплуатации РЭ 3414-001 НРL420-40108210-2002

7

АВВ

Элегазовый выключатель (генераторний) типа НЕС-3 Описание изделия

25

ГНД 34.47.503-2004

Продовження таблиці А. 1

1

2

3

8

АВВ

Элегазовый выключатель (генераторний) типа НЕСS-80 Описание изделия

9

АВВ

Элегазовый выключатель типа НЕ-5/6 Инструкция по монтажу и обслуживанию Публикация № СН-АG 2204 88Е

10

АВВ

Элегазовый выключатель типа НЕ-3/4 Инструкция по монтажу и обслуживанию Публикация № СН-НS 1183 87Ru

11

АВВ

Элегазовый выключатель типа НGІ-2 Инструкция по монтажу и обслуживанию Публикация № СН-АG 3315 93Ru

12

АВВ

Элегазовый выключатель типа НGІ-3 Инструкция по монтажу и обслуживанию Публикация № СН-АG 2255 93Ru

13

ALSTOM

Operating instruction No GL-107

Device: SF6 Circuit Breaker GL-107

14

ALSTOM

Operating instruction No 103 A

Device: SF6 Circuit Breaker

S1-72,5 F1/3125 (S 112)

S1-100 F1/3125 (S 126)

S1-123 F1/3131 (S 106)

S1-145 F1/3131 (S 103)

15

ALSTOM

Operating instruction No 127 A

Device: SF6 Circuit Breaker

S1-123 F1/4031 SR

S1-123 F1/4031 SR

16

ALSTOM

Operating instruction No 188 A (EN)

Device: SF6 Circuit Breaker

GL211F1/4031/VR (S188/189)

GL312F1/4031/VR (S188/189)

17

SIEMENS

Силовой выключатель 3 АР1 FG для расчетного напряжения 72,5 кВ Руководство по зксплуатации

18

SIEMENS

Силовой выключатель 3AP1 EG для номинального напряжения до 123 кВ Руководство по эксплуатации

26

ГНД 34.47.503-2004

Продовження таблиці А. 1

1

2

3

19

SIEMENS

Силовой выключатель 3AP 1 FG для номинального напряжения до 123 кВ Руководство по эксплуатации

20

SIEMENS

Силовой выключатель 3AP 1 FG для номинального напряжения до 145 кВ Руководство по эксплуатации

21

SIEMENS

Силовой выключатель 3AP 1 DT для номинального напряжения до 145 кВ Руководство по эксплуатации

22

SIEMENS

Силовой выключатель 3AP 1 FI для номинального напряжения до 170 кВ Руководство по эксплуатации

23

SIEMENS

Силовой выключатель 3AP 1 FG для номинального напряжения до 170 кВ Руководство по эксплуатации

24

SIEMENS

Силовой выключатель 3AP 1 FI для номинального напряжения до 252 кВ Руководство по эксплуатации

25

SIEMENS

Силовой выключатель 3AP 2 FI для номинального напряжения 362…420 кВ Руководство по эксплуатации

26

SIEMENS

Силовой выключатель 3AQ 2 EI для номинального напряжения 362…420 кВ Руководство по эксплуатации

27

ОАО "Уралэлектро-тяжмаш"

Выключатель элегазовый серии ВГТ. Руководство по эксплуатации 2БП.029.001 РЭ

28

ОАО "Уралэлектро-тяжмаш"

Выключатель элегазовый серии ВГУ. Руководство по эксплуатации

29

ОАО "Уралэлектро-тяжмаш"

Выключатель элегазовый баковый ВЭБ-110П-40/2500 УХЛ1 Руководство по эксплуатации 2БП.029.007 РЭ

30

DILO

SF6 – Gas handling - & Measuring device

27

ГНД 34.47,503-2004

Додаток Б до "інструкції з експлуатації елегазових вимикачів "

Прилади, устаткування та матеріали, що необхідні для проведення ремонтних робіт на елегазовому вимикачі

Таблиця Б. 1 - Прилади, устаткування та матеріали, що необхідні для проведення ремонтних робіт на елегазовому вимикачі

№ п/п

Назва приладів та інструментів, фірма-виробник

Тип

1

2

3

1

Редуктор з двома манометрами та шлангом зі зворотним клапаном для заправки елегазом вимикачів:

- фірма DILO (Німеччина) для вимикачів фірм АLSТОМ, GЕС-АLSТОМ, SIEMENS, ENERGO INVEST, RADA KONCAR,

фірма Еаg1е (Швеція) для вимикачів фірми АВВ3-393-R001

EN 585 –

25 bar

2

Прилад для визначення витоку елегазу:

- фірма “WESSELS MESSTECHNIK GmbH (Німеччина);

- фірма CPS (США)


HI 300 A
L 790 A

3

Мікропроцесорний прилад-сигналізатор (від 3 до 6 входів) для визначення наявності 2% елегазу в навколишньому середовищі, фірма DILO (Німеччина)

3-026-R002

4

Вакуумна помпа:

 • продуктивністю 10 м3 /год

 • продуктивністю 16 м3 /год

фірма DILO (Німеччина) для вимикачів фірм АLSТОМ, GЕС-АLSТОМ, SIEMENS, ENERGO INVEST, RADA KONCAR


В078 R01

В048 R01

5

Вакуумна помпа продуктивністю 4 м3 /год типу S4В фірми LEYBOLD VAKUUM GmbH (Німеччина) для вимикачів фірм АВВ, SIEMENS, ENERGO INVEST, RADA KONCAR

S4В


28

ГНД 34.47.503-2004

Продовження таблиці Б.1


1

2

3

6

Компресор для перекачки газової фракції елегазу з кінцевим тиском 20 кг/см2 та продуктивністю 0,8 м3/год, фірма DILO (Німеччина)

B095 R01

7

Насос для перекачки рідкої фракції елегазу з кінцевим тиском 50 кг/см2 та продуктивністю 1 м3/год, фірма DILO (Німеччина)

B095 R01

8

Робоча панель міні-серії для забезпечення газової технології, фірма DILO (Німеччина)

B132 R01

9

Візок для перевезення 40 л балона з елегазом і редуктора з 6 м шлангом, а також вакуумної помпи 10 м /год (30 кг), фірма DILO (Німеччина)

3-001-2-R001

10

Візок для перевезення 40 л балона з елегазом і редуктора з 6 м шлангом, а також вакуумної помпи 16 м /год (52 кг), фірма DILO (Німеччина)

3-001-2-R002

11

Ємність для збирання та зберігання забрудненого або чистого елегазу (405 л; на 60 кг елегазу), фірма DILO (Німеччина)

B043R11

12

Портативний фільтр для очищення елегазу на робочий максимальний тиск 50 кг/см2 (загальна вага 10 кг), фірма DILO (Німеччина)

3-359-R001

13

Фільтр для очищення елегазу на робочий максимальний тиск 25 кг/см2 (загальна вага 35 кг), фірма DILO (Німеччина)

B007 R11

14

Електропідігрівач потужністю 2 кВт для нагрівання балона з елегазом Ф429, фірма DILO (Німеччина)

3-429-R002

15

Порохотяг з нейтралізатором продуктів розпаду елегазу під час горіння дуги, фірма DILO (Німеччина)

3-442-R003

29

ГНД 34.47.503-2004

Продовження таблиці Б. 1.

1

2

3

16

Набір захисних засобів для безпечного проведення робіт з продуктами розпаду елегазу (комбінезони, гумові боти, гумові рукавиці, протигаз спеціальний або маска з окулярами, спеціальні фільтри для проти- впоі/котл газу, пластмасова бочка, совок з щіткою, мішки місткістю 120 л для відходів, 1 кг карбонату натрію, розчинник, індикаторний папір, запасні мішки-пакети для порохотяга), фірма DILO (Німеччина)

R001/R003

17

Сервісний візок на рамі зі стандартним комплектом: компресор (17 м3/год, 50 кг/см2), безоливна помпа висмоктування (30 м3/год, 1 мкг/см2), вакуумна помпа 40 м3/год, 1 мкг/см2), панель електричного автоматичного управління; сухий фільтр, (загальна вага 900 кг), фірма DILO (Німеччина)

В2000R01

18

Сервісний візок на колесах Ф400 зі стандартним комплектом В2000R01 і 4 шт. балонів по 40 л для 160 кг елегазу (загальна вага 1 200 кг)

В2000R12

19

Сервісний візок на колесах Ф400 зі стандартним комплектом В2000R01 і 300 л ємністю для елегазу (загальна вага 1 320 кг), фірма DILO (Німеччина)

В2000R32

20

Сервісний візок на базі стандартного комплекту В2000R01 з 4 шт. балонів по 40 л для 160 кг елегазу, розташованого на причепі (загальна вага 2 600 кг), фірма DILO (Німеччина)

В2000R32

21

Прилад для визначення процентного складу елегазу в суміші з повітрям або азотом (0-100%; 1,7-10 кг/см2), фірма DILO (Німеччина)

3-027-R002

22

Електронний прилад для визначення вологості елегазу (мінус 50- 0°С, 10 кг/см2), 3-031 - К002 фірма DILO (Німеччина)

3-031-R002

30

ГНД 34.47.503-2004

Продовження таблиці Б. 1

1

2

3

23

Прилад для визначення точки роси елегазу (мінус 55°С, до 10 кг/см2), фірма DILO (Німеччина)

3-035-R001

24

Пристрій для визначення продуктів розпаду елегазу під час горіння дуги (двоокису сірки S02, фтористого водню НF та парів оливи), фірма DILO (Німеччина)

3-032-R003

25

Динамометричний ключ 5-60 Нм з посадочними розмірами 9x12 мм, фірма НАZЕТ (Німеччина)

6290-1СТ

26

Динамометричний ключ 40-200 Нм з посадочними розмірами 14x18 мм, фірма НАZЕТ (Німеччина)

6292-1 СТ

27

Динамометричний ключ 100-400 Нм з посадочними розмірами 14x18 мм, фірма НАZЕТ (Німеччина)

6294-1 СТ

28

Динамометричний ключ 50-225 Нм, фірма BRITOOL (Англія)

EVT-2000A

29

Динамометричний ключ 20-200 Нм з посадочними розмірами 9x12 мм, фірма GEDORE GRUPE (Німеччина)

ТОR СОFІХ-SЕ

30

Динамометричний ключ 70-400 Нм з посадочними розмірами 4x18 мм, фірма GEDORE GRUPE (Німеччина)

ТОR СОFІХ-SЕ

31

Набір торцевих головок 10-32 мм до динамометричних ключів
32

Набір відкритих вставок 14-36 мм до динамометричних ключів з посадочними розмірами 14x18 мм
33

Набір рожкових відкритих ключів 10x36мм
34

Адаптер до динамометричного ключа (9x12/14x18 мм), фірма НАZЕТ (Німеччина)

6423

35

Адаптер до динамометричного ключа (1/2" /14x18 мм), фірма НАZЕТ (Німеччина)
36

Адаптер до динамометричного ключа (3/4" /14x18 мм.), фірма НАZЕТ (Німеччина)
31

ГНД 34.47.603-2004

Продовження таблиці Б. 1

1

2

3

37

Силіконове пластичне мастило для вимикачів фірми АLSТОМ

SF 1377

38

Мастило для вимикачів фірми АLSТОМ

BERULB F 33

39

Мастило для вимикачів фірми АLSТОМ

MOLYKOT BR2 plus

40

Мастило для вимикачів фірми АLSТОМ

ASEOL SYLITES-4-108

41

Безкислотний вазелін
42

Мастило для вимикачів фірми АВВ

G

43

Мастило для вимикачів фірми АВВ

SV

44

Мастило для вимикачів фірми АВВ

N

45

Мастило для вимикачів фірми АВВ

L

46

Мастило для вимикачів фірми АВВ

M

47

Мастило для вимикачів фірми АВВ

P

48

Клей 5 мл для вимикачів всіх фірм

LOCKTITE 243

49

Мастило для вимикачів фірми SIEMENS

SHELL VASELINE 8420

50

Багатофункціональна олива для вимикачів SIEMENS

WD 40 TROST

51

Протикорозійне мастило вимикачів фірми SIEMENS

TECTYL 506

52

Мастило для вимикачів фірми SIEMENS

ISOFLEX TOPAS L32

53

Олива гідросистеми для вимикачів фірми SIEMENS, RADA KONCAR та ENERGO INVEST

AERO SHELL

FLUID 4

FLUID 41

54

Олива гідросистеми для вимикачів фірми SIEMENS, RADA KONCAR та ENERGO INVEST

ESSO UNIVIS J13

55

Мастило для вимикачів фірми ОАО "Уралэлектротяжмаш"

ЦИАТИМ-221

ЦИАТИМ-201

ЦИАТИМ-203

56

Мастило для вимикачів фірми ОАО "Уралэлектротяжмаш"

ВНИИ НП-282

  1   2


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации